Uitspraken College van Beroep voor de Examens en College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Het College van Beroep voor de Examens (CBE) biedt toegang tot geanonimiseerde uitspraken inzake beroepszaken. Hierdoor is het mogelijk om eens te kijken hoe beroepszaken verlopen en worden afgehandeld. De exacte CBE-procedure staat in het Reglement van Orde College van Beroep voor de Examens.

Geanonimiseerde uitspraken College van Beroep examens (CBE) 2019

Soort zaak Zaaknummer            
Afwijzing tijdverlenging tentamen 2019.118            
Beoordeling research internship 2019.279            
Beoordeling tentamen 2019.009 2019.024 2019.031 2019.055 2019.060 2019.069 2019.072
Beoordeling tentamen (vervolg) 2019.105 2019.111 2019.113 2019.114 2019.130 2019.192 2019.210
Beoordeling tentamen (vervolg) 2019.219 2019.301 2019.344 2019.326      
Beoordeling thesis / scriptie 2019.007 2019.209 2019.223 2019.265 2019.293    
Beslissing meerkeuzevragen niet te beoordelen 2019.126            
Cum laude 2019.294            
Examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2019.303             
Examinator 2019.032 2019.048 2019.062 2019.077 2019.148 2019.160 2019.246
Examinator (vervolg) 2019.247 2019.249

2019.254

2019.255 2019.270 2019.313 2019.320
Extra tentamen 2019.070 2019.218          
Fraude 2019.330 2019.097          
Negatief Bindend Studieadvies 2019.176 2019.222 2019.224 2019.228 2019.238 2019.242  
Negatief Bindend Studieadvies (vervolg) 2019.251 2019.261 2019.277        
Niet beoordelen i.v.m. afwezigheid colleges 2019.037            
Niet toegelaten tot tweede studiejaar 2019.207            
Registratie van een blok 2019.028            

Terug naar boven 

Geanonimiseerde uitspraken College van Beroep examens (CBE) 2018

Soort zaak Zaaknummer                
Beoordeling essay 18.178                
Beoordeling report 18.103                
Beoordeling stage - scriptie 18.028 18.199 18.220 18.224          
Beoordeling tentamen 18.061 18.063 18.068 18.079 18.085 18.102 18.108 18.112 18.134
Beoordeling tentamen (vervolg) 18.136 18.138 18.143 18.163 18.203 18.256 18.261 18.262  
Beoordeling thesis / scriptie 18.074 18.258              
Cum laude 18.212                
Datum afstuderen 18.014                
Extra tentamen 18.210                
Fraude 18.054                
Hardheidsclausule 18.132                
Inschrijving tentamen 18.202                
Negatief Bindend Studieadvies 18.118 18.181 18.185 18.191 18.197 18.198 18.206 18.211 18.229
Toelating master 18.036 18.146 18.263 18.279          
Vervangend tentamen 18.094                

Terug naar boven 

Geanonimiseerde uitspraken College van Beroep examens (CBE) 2017

Soort zaak Zaaknummer                          
Afstuderen 17.252                          
Beoordeling essay 17.073                          
Beoordeling paper 17.041 17.088 17.100                      
Beoordeling scriptie 17.195 17.210 17.215 17.221 17.236 17.249 17.255              
Beoordeling tentamen 17.051 17.067 17.072 17.110 17.131 17.137 17.149 17.151 17.157 17.161 17.173 17.183 17.184 17.251
Deelname project 17.229                          
Extra herkansing 17.175 17.234                        
Fraude 17.044 17.140                        
Negatief Bindend Studieadvies 17.189 17.198 17.201 17.204 17.223 17.245                
Toelating bachelor 17.059 17.152                        
Toelating master 17.006 17.014 17.046 17.158                    
Verzoek verwijderen beoordeling 17.089                          
Verzoek wijziging tijdstip tentamen 17.078                          
Vrijstelling 17.036                          

Terug naar boven 

Geanonimiseerde uitspraken College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

Soort zaak zaaknummer
2019  
Extra tentamenkans 189
Beoordeling tentamen 109
2018  
Beoordeling thesis 005
Toelating bachelor 109
Negatief Bindend Studieadvies 172.1/172
2017  
Bindend studieadvies 020

Terug naar boven