Niet ge- definieerd

Updates voor FHML-MEDEWERKERS

 

FAQ VOOR MEDEWERKERS
 

Woensdag 20 mei 2020, 10.30u 

Instructie voor medewerkers die toestemming hebben om te werken in de gebouwen van FHML, FPN en FSE
 

Instructie voor medewerkers die toestemming hebben om te werken in de gebouwen van FHML, FPN en FSE
Vanaf eind mei gaan we onze gebouwen weer langzaam heropenen, in eerste instantie voor onderzoek binnen UNS40 en UNS50.Vakgroepen moeten hiervoor eerst een plan van aanpak maken en voorleggen aan het faculteitsbestuur. Pas na goedkeuring kunnen medewerkers weer aan het werk in de labs.
Het blijft nodig dat we goede afspraken maken over het werken in onze gebouwen. De richtlijnen van het RIVM blijven uiteraard van toepassing.

Het gaat om de volgende afspraken/gedragsregels die bedoeld zijn om jezelf en je collega’s te beschermen:

 1. Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen; gebruik je gezond verstand en houd rekening met elkaar.
 2. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 3. Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. Ook als je huisgenoten verkoudheidsklachten met koorts hebben blijf je thuis totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
 4. Spreek elkaar aan wanneer de regels niet opgevolgd worden. Mensen letten soms niet op en het is ieders taak om anderen te helpen zich aan de regels te houden. ‘Houd elkaar gezond!’
 5. Meld een (vermoedelijke) Coronabesmetting bij je leidinggevende.
 6. Schrijf je in en uit bij het betreden en verlaten van het pand via de online registratietool of de lijsten die bij de receptie liggen. We doen dit omdat we willen weten hoeveel mensen er in het gebouw zijn.

Als je in het gebouw bent:

 1. Houd 1,5 m afstand, ook in ruimtes en gangen zonder looprichtingen. Wacht even op een ‘tegenligger’ in je kantoor of lab of in een van de ‘inhammen’ in de gang.
 2. Geef andere mensen geen hand.
 3. Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het gebouw en was of desinfecteer daarna regelmatig (richtlijn is 6 keer per dag) je handen. Gebruik papieren zakdoekjes om je handen te drogen. Op diverse centrale plekken in de gebouwen zijn handgel, zeep en papieren zakdoekjes beschikbaar.
 4. Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboog.
 5. Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
 6. Als 1,5 m afstand houden door de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is, gebruik dan beschermende middelen en doe een Gezondheidscheck conform de regels van het RIVM, zie aanvullende instructie.
 7. Labjassen en beschermingsbrillen worden maar door één persoon gebruikt en niet gedeeld.
 8. Meld bij je PI/onderzoeksleider of afdelingshoofd wanneer je aanwezig bent en wanneer je weer vertrekt, zodat we weten hoeveel mensen er nog in het lab zijn
 9. Alleen werken is uitdrukkelijk verboden. De onderzoeksleider/PI draagt er zorg voor dat steeds 2 medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn, die hierbij de regels van ‘social distancing’ in acht nemen. Zo kunnen collega's elkaar veilig houden.
 10. Maak na je werk je werkplek en apparatuur schoon voor degene die na je komt.
 11. In de toiletblokken is maar 1 persoon tegelijk aanwezig.
 12. Als 1,5 m afstand houden door de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is, gebruik dan beschermende middelen en doe een Gezondheidscheck conform de regels van het RIVM, zie aanvullende instructie.
 13. Labjassen en beschermingsbrillen worden maar door één persoon gebruikt en niet gedeeld.
 14. Meld bij je PI/onderzoeksleider of afdelingshoofd wanneer je aanwezig bent en wanneer je weer vertrekt, zodat we weten hoeveel mensen er nog in het lab zijn
 15. Alleen werken is uitdrukkelijk verboden. De onderzoeksleider/PI draagt er zorg voor dat steeds 2 medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn, die hierbij de regels van ‘social distancing’ in acht nemen. Zo kunnen collega's elkaar veilig houden.
 16. Maak na je werk je werkplek en apparatuur schoon voor degene die na je komt.
 17. In de toiletblokken is maar 1 persoon tegelijk aanwezig.

Om alles goed te laten verlopen en risico’s zo klein mogelijk te maken zorgen wij voor:

 • zeep en papieren zakdoekjes zodat je meermaals per dag je handen kunt wassen en drogen
 • desinfectie bij in- en uitgang
 • desinfecterende doekjes om apparatuur te ontsmetten
 • balies, die zijn afgeschermd
 • ventilatie in ruimtes, die is aangepast
 • looproutes waar dat nodig is zodat je je veilig in het gebouw kunt bewegen
 • aanwezigheid van voldoende BHV- en EHBO-ers
 • extra inzet van de schoonmakers
   

Aanvullende instructie voor onderzoek met proefpersonen: de Gezondheidscheck

Zie ook: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de medewerker niet komen werken of mag de proefpersoon niet naar de afspraak komen. Het werk of de afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

-----------------------------------------------

Dinsdag 21 april, 08.00u

Artsen gezocht


Artsen gezocht!
In de kliniek zijn artsen op dit moment broodnodig. 

Als je als arts-onderzoeker (liefst met klinische ervaring) tijdelijk de overstap wil maken naar de patiëntenzorg, volg dan het volgende stappenplan.

1. Overleg met/vraag akkoord aan je beherend baas, afdelingshoofd en je promotieteam en maak afspraken over je onderzoek.
 
2. Indien je gaat werken in het MUMC+: denk goed na over welk werk je wil doen en meld je bij de ‘Klussenbank’ via staffcareercentre@maastrichtuniversity.nl
Zij koppelen het aanbod vanuit de UM aan de vraag van het MUMC. Indien je bij een ander ziekenhuis gaat werken, bespreek dit dan met je contactpersoon aldaar.
 
3. Meld je bij de managing director van de School waar je onderzoek is ondergebracht. De School zorgt er samen met de HR-consulent voor dat er een passende oplossing voor jouw situatie komt en communiceert in samenspraak met de PI met de subsidiegever.Er moet een detacheringovereenkomst gemaakt worden alvorens te starten met het klinisch werk; werk als vrijwilliger is niet toegestaan.

Managing directors:
GROW: Judith Doomen (j.doomen@maastrichtuniversity.nl)
NUTRIM: Rob Levels (r.levels@maastrichtuniversity.nl)
MHENS: Tom van den Crommenacker (t.vandencrommenacker@maastrichtuniversity.nl)
CAPHRI: Martijn Streefkerk (m.streefkerk@maastrichtuniversity.nl)
CARIM: Wouter Hankel (w.hankel@maastrichtuniversity.nl)
SHE: Sabina Bulic (s.bulic@maastrichtuniversity.nl)
M4I/MRLN: Sef Janssen (sef.janssen@maastrichtuniversity.nl)

4. In het geval je werkzaamheden in het ziekenhuis buiten je UM aanstelling plaatsvinden en dus niet in UM werktijd (in het geval van parttimers), registreer dan je nevenwerkzaamheden in ESS, zodat er toestemming gegeven kan worden door je leidinggevende. (https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/um-medewerkers/salarissen-en-declaraties/salarissen/nevenwerkzaamheden)

-----------------------------

Dinsdag 7 april, 14.00u

Update over het FHML onderwijs / Crowdfunding voor studenten in nood / Studentenoppas ontzorgt medewerkers / Behoefte aan mentale begeleiding of gewoon een goed gesprek? / Online enquête over relatie van Covid-19 op gedrag en gemoedstoestand​


Update over het FHML onderwijs
Hopelijk lees je dit bericht in goede gezondheid. Deze turbulente tijden stellen ons voor grote uitdagingen in zowel ons persoonlijke als professionele leven, en we hopen dat het je lukt om je weg te vinden in deze nieuwe situatie. Voor de FHML is een van de hoofddoelen om het online onderwijs op de best mogelijke manier te organiseren. Dankzij de inzet van velen van jullie lijkt dit over het algemeen heel goed te gaan. Graag willen we opnieuw onze waardering uitspreken voor het vele werk en de collegialiteit die dat vraagt van eenieder! Verder willen we je op de hoogte stellen van de huidige situatie met betrekking tot het FHML-onderwijs en de zaken waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Informatievoorziening over het FHML-onderwijs
De programmacoördinatoren en studenten ontvangen wekelijks updates om hen te informeren over relevante ontwikkelingen en onderwerpen die specifiek van belang zijn voor het FHML-onderwijs. Meer algemene informatie over ontwikkelingen en besluiten op UM en landelijk niveau wordt gepubliceerd op de UM-website, in de UM-updates en in de FAQ’S. De FAQ’s worden continu bijgewerkt, dus check deze regelmatig.

Online onderwijs
Zoals bekend heeft het College van Bestuur besloten om tot het einde van het academisch jaar al het onderwijs online aan te bieden, met als gevolg dat onderwijsactiviteiten moeten worden omgezet in een online format. Dit lijkt goed te gaan voor onderwijsgroepen en colleges. Ook worden er creatieve, online oplossingen gevonden voor een deel van de practica en vaardigheidstrainingen. Dit is echter niet mogelijk voor alle practica en trainingen, en daarvoor zullen inhaalmogelijkheden gecreëerd moeten worden zodra de gebouwen weer toegankelijk zijn. De stagecoördinatoren zijn drukdoende om oplossingen te vinden voor (onderzoeks)stages. Dit vraagt om creativiteit en flexibiliteit, en velen dragen hieraan bij.

Online toegang tot documenten en studiematerialen voor studenten
Er zijn vragen over de online toegang tot documenten en studiematerialen, omdat de VPN voor studenten niet beschikbaar is. Hiervoor zijn alternatieven beschikbaar, die op de website https://www.maastrichtuniversity.nl/education/online-education-um/students worden toegelicht.

Online toetsing
Het vinden van acceptabele oplossingen voor online toetsing is een grote uitdaging, vooral als het gaat om grote groepen studenten. Er worden alternatieve toetsvormen gezocht en gevonden. Voorbeelden zijn mondelinge examens of presentaties, open boek examens, en series van deeltoetsen en opdrachten gedurende een blok (binnen de onderwijsgroep) die samen bijdragen aan het vormen van een eindoordeel. Er kan contact opgenomen worden met de Taakgroep Toetsing voor hulp en advies op dit gebied.

Ondersteuning en advies
De Taakgroepen Docentprofessionalisering en Curriculumontwikkeling en E-learning zijn ook beschikbaar voor ondersteuning. Zij helpen al veel blokcoördinatoren van periode 5 en 6, maar kunnen ook door andere medewerkers worden geconsulteerd. Beide taakgroepen zijn bereikbaar via doc-prof-fhml@maastrichtuniversity.nl.

De UM-website over online onderwijs biedt ook veel informatie. Deze website is opnieuw ingericht en gestructureerd om een beter overzicht te bieden en wordt continu aangevuld.

Nogmaals dank voor alle inspanningen in deze onzekere tijden. Aarzel niet om contact op te nemen met je programmacoördinator of opleidingsdirecteur bij vragen, suggesties of zorgen.

Crowdfunding voor studenten in nood
Het Universiteitsfonds Limburg - SWOL is een crowdfunding campagne gestart voor (internationale) studenten, die als gevolg van de Corona crisis in acute financiële problemen komen. Het gaat om studenten die niet kunnen terugvallen op financiële steun van hun ouders, volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit nevenactiviteiten bij (horeca)bedrijven en die ook geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen van het Ministerie van OCW. Deze studenten hebben nauwelijks financiële ruimte voor belangrijke levensbehoeften, zoals onderdak, eten en drinken....laten we samen deze studenten helpen!

Doneer online via: https://www.umcrowd.nl/project/help-um-students-in-dire-financial-straits?locale=nl

Studentenoppas ontzorgt medewerkers
Twee coassistenten van de Universiteit Maastricht (UM) – Vera Kleinveld en Emma Sanders – hebben de coronacrisis aangegrepen voor een bijzonder nieuw initiatief. Onder het motto “Zorg voor zorg!” hebben zij een netwerk opgezet waarbij studenten van de UM worden gekoppeld aan UM-medewerkers en zorgmedewerkers in Zuid-Limburg die thuis een handje hulp kunnen gebruiken in de vorm van een oppas en hulp bij thuisonderwijs. Lees meer over hun initiatief of meld je aan.

Behoefte aan mentale begeleiding of gewoon een goed gesprek?
De huidige situatie is zo uitzonderlijk, op allerlei fronten, dat veel mensen angst of extra stress kunnen ervaren. Hoe ga je daarmee om als dat jezelf overkomt? De World Health Organisation (WHO) besteedt aandacht aan dit thema met online tips.(alleen beschikbaar in de Engelse taal).

Daarnaast kan het prettig zijn om even met iemand te praten die samen met je nadenkt over andere zienswijzen of mogelijke oplossingen. Je kunt altijd terecht bij je eigen leidinggevende als je dat prettig vindt of bij je HR-consulent. Wil je liever praten met iemand die iets meer afstand heeft? Dan kun je ook Bedrijfsmaatschappelijk Werk van HumanCapitalCare bellen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden op geen enkele manier naar de UM teruggekoppeld. Je kunt bellen, zonder toestemming vooraf van de UM, met Nicole van Diepen telefoonnummer 06-30210067.

Online enquête over relatie van Covid-19 op gedrag en gemoedstoestand
De corona pandemie heeft voor velen van ons een unieke situatie gecreëerd. Zo blijven velen van ons langer binnen, en hebben we minder contact met anderen. Daarnaast ervaren sommigen mensen onzekerheid, bijvoorbeeld over de kans om besmet te raken met het virus of de mogelijke effecten van de pandemie op de economie. Wij willen graag in kaart brengen voor onderzoek hoe u omgaat met de corona pandemie, en de mogelijke effecten hiervan op uw gemoedstoestand.

Onderzoekers van Maastricht University’s FPN en FHML (MHeNS, School for Mental Health and Neuroscience) doen gezamenlijk onderzoek naar de relatie tussen het Corona virus, uw gedrag en uw gemoedstoestand. Net in deze moeilijke tijden is het blijven doen van onderzoek van groot belang en wordt uw bijdrage zeer gewaardeerd.

De online enquête duurt niet langer dan 10 minuten. De onderzoekers zijn primair geïnteresseerd in veranderingen in de gemoedtoestand. U kunt daarom de enquête één keer per dag invullen gedurende een periode van 5 dagen.

Start hier met de enquête

-----------------------------
 

Maandag 30 maart, 19.00u

Systematische reviews COVID-19 / Overzicht initiatieven COVID-onderzoek / Thuiswerken en je hebt niet de juiste middelen? / FHML-gebouwen alleen toegankelijk als dit strikt noodzakelijk is / Bericht vanuit MUMC+: Beschikbaarheid t.b.v. reguliere projecten


Systematische reviews COVID-19
COVID-19 is een gezondheidszorgcrisis van internationaal belang. Op dit moment is over deze ziekte slechts beperkte data beschikbaar.

Op dit moment verleggen we onze focus naar het snel leveren van systematische reviews over COVID-19. In eerste instantie focussen we op de risicofactoren voor prognoses, incidenten en de effectiviteit van nieuwe interventies.

Wij zijn op zoek naar collega's met ervaring in systematische reviews, in het bijzonder diegene met expertise op het gebied van literatuuronderzoek bij pre-print journals en archieven, critical appraisal en meta-analyses in stata.

Als je interesse hebt, neem dan contact op met m.zeegers@maastrichtuniversity.nl

Overzicht initiatieven COVID-onderzoek
Op de FHML-internetpagina vind je een overzicht van allerlei initiatieven om onderzoek naar COVID te ondersteunen, zie 'Overzicht COVID-19 studies'.

Wil je bijdragen aan dit overzicht, stuur dan een e-mail naar communicatie-fhml@maastrichtuniversity.nl

Thuiswerken en je hebt niet de juiste middelen?
Thuiswerken is voor ons allemaal inmiddels de standaard. De gebouwen zijn gesloten en slecht bij hoge uitzondering (en alleen met toestemming van je PI/leidinggevende) toegankelijk.

Sommige collega’s hebben aangegeven dat ze thuis echter niet de juiste voorzieningen hebben om hun werk goed te kunnen doen, bijvoorbeeld omdat ze geen laptop hebben. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar werk ook thuis goed kan uitvoeren. In afstemming met je leidinggevende is het daarom mogelijk om bijvoorbeeld je desktopcomputer mee naar huis te nemen. Geef door wanneer en wat je precies meeneemt, zodat we dat goed kunnen registreren. Stuur een mail naar FHML-homeworking@maastrichtuniversity.nl en laat weten wat je precies mee naar huis hebt genomen om je werk goed te kunnen doen.

FHML-gebouwen alleen toegankelijk als dit strikt noodzakelijk is
Aangezien er nauwelijks nog receptiemedewerkers en bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, kun je alleen in de FHML gebouwen werken als dit strikt noodzakelijk is en als we goede afspraken maken. Hierbij nogmaal de afspraken:

Heb je zelf ziekteverschijnselen, of heeft iemand in het gezin luchtwegklachten met koorts? Blijf dan thuis (conform de richtlijnen van het RIVM).

Toestemming om te werken in een van de gebouwen wordt verleend door de desbetreffende onderzoeksleider/PI, die hiervan gemotiveerd melding doet bij de beheerder van de school waarbinnen het onderzoek is ondergebracht.

Alleen werken is uitdrukkelijk verboden. De onderzoeksleider/PI draagt er zorg voor dat steeds 2 medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn, die hierbij de regels van social distancing in acht nemen.

Alle aanwezige personen in de UM-gebouwen moeten zich registeren op de lijst bij de receptie, en weer uitschrijven bij vertrek. Je doet dit op de lijst die bij de receptie ligt. Dit geldt voor alle UM-panden, ook als er niemand bij de receptie zit! De beveiliging zal zorgdragen voor het plaatsen en weghalen van de registratielijsten. Daarnaast moeten aanwezige personen zich via de mail aan- en afmelden bij hun PI. PI houdt deze logging vast voor eventuele vragen/controle.

Bij eventuele crisissituaties/ calamiteiten:
- Van een vast toestel, bel 1333
- Met een mobiele telefoon, bel 043-3875566


Bericht vanuit MUMC+: Beschikbaarheid t.b.v. reguliere projecten
Er is onduidelijkheid ontstaan over de voortgang van projecten waarin je samenwerkt met collega’s uit het ziekenhuis. Kennelijk zijn er projectleiders die een beroep doen op medewerkers uit het primaire proces of de crisisorganisatie voor een bijdrage aan (reguliere) projecten. Dat is per se niet de bedoeling. De coronacrisis vraagt op dit moment ‘alle hens aan dek’ van de collega’s in het primaire proces en de crisisorganisatie. Collega’s zijn die daar nu geen onderdeel van uitmaken kunnen uiteraard vanuit thuis hun bijdrage aan projecten blijven leveren, zodat deze zoveel als mogelijk voortgang boeken.

 

-----------------------------

 

Vrijdag 20 maart, 17.00u
FHML gebouwen beschikbaar voor onderzoek, onder strikte voorwaarden / Informeer je subsidieverlener bij vertraging

We zijn inmiddels allemaal een week thuis aan het werk; we verzorgen onlineonderwijs, overleggen met collega’s via Skype of Zoom en proberen dit te combineren met onze privésituatie.

Afgelopen week zijn de activiteiten op de UM steeds verder afgebouwd en in principe werkt iedereen nu vanuit thuis. Naast onderwijs doen we natuurlijk ook onderzoek, soms is het toch nodig om hiervoor naar de Faculteit te komen. Aangezien er nauwelijks nog receptiemedewerkers en bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, kan dat alleen als dit strikt noodzakelijk is en als we goede afspraken maken. Deze afspraken lees je hieronder:

1) Toestemming wordt verleend door de desbetreffende onderzoeksleider/PI, die hiervan gemotiveerd melding doet bij de beheerder van de school waarbinnen het onderzoek is ondergebracht.

2) Alleenwerken is uitdrukkelijk verboden. De onderzoeksleider/PI draagt er zorg voor dat steeds 2 medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn, die hierbij de regels van social distancing in acht nemen.

3) Alle aanwezige personen in de UM-gebouwen moeten zich registeren op de lijst bij de receptie, en weer uitschrijven bij vertrek. Je doet dit op de lijst die bij de receptie ligt. Dit geldt voor alle UM-panden, ook als er niemand bij de receptie zit! De beveiliging zal zorgdragen voor het plaatsen en weghalen van de registratielijsten. Daarnaast moeten aanwezige personen zich via de mail aan- en afmelden bij hun PI. PI houdt deze logging vast voor eventuele vragen/controle.

4) Bij eventuele crisissituaties/ calamiteiten: 
- Van een vast toestel, bel 1333
- Met een mobiele telefoon, bel 043-38 75 566

Overzicht opening van gebouwen
In de FAQ op de UM website vind je een actueel overzicht welke gebouwen toegankelijk zijn voor medewerkers. UM Sport, de UB's en alle cateringpunten zijn gesloten.

Bij vertraging, informeer je subsidieverlener
Als je onderzoek vertraging oploopt door de maatregelen i.v.m. het coronavirus, neem dan z.s.m. contact op met je PI zodat jullie samen de subsidieverstrekker en eventuele partners kunnen informeren.

1) De PI informeert de subsidiegever en eventuele andere (consortium)partners per mail. De PI kan hiervoor gebruik maken van*:
- Concept-mail
- Instructies UM/MaastrichtUMC+ inzake onderzoek bij patiënten en proefpersonen
- Instructies vanuit UM inzake proefdieronderzoek en laboratoriumonderzoek

2) Vanuit de onderzoeksschool ontvangen de PI’s een lijst van lopende projecten (met projectnummer, ordernummer en projecttitel). De PI beoordeelt zelf voor welke projecten actie moet worden ondernomen. De beheerder & administrateur worden bij mailcorrespondentie in cc meegenomen.

3) Inzet van de informatieverstrekking en eventuele onderhandelingen is primair behoud en eventuele budgetneutrale verlenging van de nog op te starten of lopende studies. Vooralsnog zullen de financiële consequenties tijdens de reguliere P&C gesprekken c.q. portfoliogesprekken tussen beheersburo en PI’s besproken worden.

4) Indien een subsidiegever/opdrachtgever naar aanleiding van het bericht met specifieke vragen of een defensieve reactie komt, dan kan het dossier voor juridisch advies voorgelegd worden aan Juridische Zaken (Kim Wiersma tot nader bericht).

*Je kunt deze documenten opvragen via de beheerder van je school, of via communicatie-fhml@maastrichtuniversity.nl

-----------------------------
 

Maandag 16 maart, 19.00u

Thuiswerken / onderzoek met mensen en hulp bij online onderwijs


UNS5 dicht
Het gebouw UNS5 (Skilslab) is gesloten voor studenten en medewerkers per 16 maart.

Heb je bepaalde programma’s nodig om thuis te kunnen werken?
SPSS, Atlas, Endnote, Office, VPN en Fastviewer hebben downloads vanuit TOPdesk self service portal voor zowel studenten als medewerkers.

Zie: https://servicedesk.icts.maastrichtuniversity.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=3aaf3a03-47a6-4115-bf63-44734ce9a502


Standpunt vanuit MUMC+ en UM inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten
Vanaf 17 maart tot nader order: 

- Géén proefpersonen of patiënten naar de Health Campus of andere universiteitsgebouwen laten komen voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Dit betreft zowel het AZM, UNS50, UNS40 en Scannexus en andere universiteitsgebouwen.

- Géén thuisbezoeken afleggen bij proefpersonen of patiënten voor wetenschappelijke doeleinden.

- Géén nieuwe studies met proefpersonen of patiënten starten of nieuwe deelnemers includeren in lopend onderzoek als het gaat om onderzoek in de universiteitsgebouwen, het ziekenhuis of Scannexus.

- Onderzoek op afstand (online onderzoek) kan worden voortgezet.

- Evaluatieonderzoek van medische interventies gegeven binnen klinische trials kan gecontinueerd worden als de mogelijke effectiviteit voor de patiënt het risico duidelijk overstijgt en er geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is.

- Klinisch of poliklinisch wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan plaatsvinden in het ziekenhuis, indien het bezoek door de patiënt gekoppeld is aan routinezorg, er daarvoor geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is en er geen extra beschermend materiaal dient te worden ingezet. Patiënten mogen geen thuis verzamelde monsters meenemen.

Er wordt in principe geen uitzondering gemaakt op bovenstaande. De decaan is bevoegd om goed beargumenteerde verzoeken tot uitzondering in behandeling te nemen.

Communicatie richting opdrachtgever/subsidiegever:
Beslissingen omtrent uitstel of afstel van (lopend) wetenschappelijk onderzoek kunnen consequenties hebben voor contractuele afspraken met subsidiegevers (NWO, ZonMW, Collectebusfondsen, EU, Private Partijen). We adviseren het volgende stappenplan: 

- Indien bovenstaande afspraken van invloed zijn op de voortgang van je onderzoek, of andersoortige consequenties heeft, neem dan meteen contact op met beheersburo van de faculteit of de FHML - onderzoeksschool of CTCM (vanaf nu aangeduid als ‘het beheersburo’).

- Neem samen met het beheersburo de clausules van het onderliggende contract zorgvuldig door en bespreek de implicaties. Neem vervolgens contact op met de subsidieverstrekker/opdrachtgever om deze te informeren over het bestuurlijk standpunt en bespreek gezamenlijk mogelijke oplossingen voor het specifieke onderzoek.

- Zorg te allen tijde voor een zorgvuldige verslaglegging van contactmomenten en formele besluitvorming met de subsidieverstrekker/opdrachtgever.

- Het beheersburo zorgt dat een centraal overzicht beschikbaar is voor een eventueel tijdig aanvullende actie vanuit RvB en/of CvB. 

Voor een eventuele nadere toelichting of toetsing kunt u contact opnemen met de directeur van de betreffende FHML-onderzoeksschool of met de directeur van FPN.

Hulp voor docenten bij online onderwijs
UM online
Ken je de centrale website UM online, met informatie voor docenten die nu online onderwijs moeten verzorgen. Afgelopen zaterdag is ook een helpdesk opgezet om docenten te helpen: helpdesk-onlinelearning@maastrichtuniversity.nl

VideUM
Ter ondersteuning van Online Onderwijs, staan op VideUM instructies voor het gebruik van:
- Collegeopnames mbv Mediasite
- MyMediasite desktoprecorder, voor het opnemen van lectures, screencasts en PowerPointpresentaties met je eigen webcam
- Blackboard Collaborate Ultra,voor het houden van live lectures en tutorials met interactie.

Ook vind je tips en richtlijnen voor het houden van een sessie (onafhankelijk van de tool), etiquette om te delen met studenten en aanwijzingen voor het doen van asynchrone tutorials, met behulp van discussions in Blackboard, inclusief interactie mbv Feedbackfruits.
Als colleges inhoudelijk niet afwijken van opnames van vorig jaar, dan kunnen deze opnames opnieuw online worden gezet. Neem daartoe contact op met video-fhml@maastrichtuniversity.nl

Forum in EleUM
Er is een organisation in EleUM gemaakt, UM Staff Education Community, waar docenten in diverse discussies/fora vragen en tips kunnen uitwisselen, gemodereerd door ondersteunend personeel van Eleum/Mediasite/Collaborate /Zoom en experts op het gebied van online leren. Docenten die nog niet zijn toegevoegd kunnen zichzelf toevoegen via de link Self Enroll.

Blackboard Collaborate
Houd er rekening mee dat het centrale projectteam werkt aan een campusbrede zoomlicentie, tot die tijd is Blackboard Collaborate de UM-web conferencing tool (tot 250 deelnemers per sessie), die voldoet aan de AVG.

Meer informatie of vragen?
Wil je meer informatie of heb je een vraag die niet beantwoord wordt op de website? Hieronder vind je waar je terecht kunt met vragen. Je vragen worden beantwoord tussen 9.00 en 17.00u.

Medewerkers kunnen het beste contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van de FHML. Stuur een e-mail naar communicatie-fhml@maastrichtuniversity.nl of bel met +31 (0)43 38 85 798 (eerst kies je de gewenste taal, daarna kies je voor optie 2 ‘voor toekomstig studenten’. Dit is een bestaande telefoonlijn die we nu gebruiken als Corona Helpdesk voor medewerkers. We kijken of we het bandje nog aan kunnen passen, onze excuses voor de verwarring.) of stuur een bericht via WhatsApp +31 (0)6 41 14 62 81.

Voor ICT-vragen over thuiswerken, mail naar fhml-ict-support@maastrichtuniversity.nl 

-----------------------------

Zondag 15 maart, 20.30u: Coschappen stoppen per 16 maart

Informatie over coschappen Geneeskunde en A-KO

De afgelopen dagen zijn sommige coassistentschappen al gestopt. Nu de pandemie verder uitbreidt, worden de maatregelen ingrijpender. Vandaag, 15 maart, heeft overleg plaatsgevonden tussen de decanen van alle Nederlandse geneeskundefaculteiten. In lijn met de regelingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het fysieke onderwijs in instellingen voor hoger onderwijs te stoppen en gezien de snelle uitbreiding, hebben we besloten dat de coassistentschappen vanuit het MUMC+/FHML stoppen per 16 maart 2020. Veel studenten willen zich aanmelden als vrijwilliger om zorginstellingen te ondersteunen. In de komende week zullen we meer informatie verstrekken over de mogelijkheden om te werken als vrijwilliger voor de studenten die dat willen.

Hieronder vind je puntsgewijs de belangrijkste gevolgen van dit besluit:

 Al het fysieke onderwijs en examens binnen de gebouwen van het MUMC+/FHML worden gestopt tot nader orde. Hieronder vallen ook alle coschappen en (wetenschappelijke) patiëntgebonden stages en andere stages in een zorgomgeving waarbij de veiligheid van de student niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt voor alle coschappen in het MUMC+, de affiliatie ziekenhuizen, de huisartsenpraktijken en alle overige zorginstellingen.

 Uitzondering hierop is de mogelijkheid dat GEZP-studenten en A-KO studenten in fase 4 hun semi-arts stage kunnen vervolgen, wanneer dat een bijdrage levert aan de zorg (ook bij huisartsen of de GGD). Voorwaarde hiervoor is dat de leerdoelen gehandhaafd blijven en de supervisie gegarandeerd kan worden. Deze uitzondering is geen verplichting voor studenten, en zij kunnen zich onder alle omstandigheden en op elk moment eenzijdig terugtrekken.

 Studenten kunnen op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de zorg. Aan deze werkzaamheden worden geen studiepunten gekoppeld. Hiervoor zal door het Onderwijsinstituut een contact-/steunpunt worden ingericht, waarover zo snel mogelijk meer informatie volgt.

We doen onze uiterste best om studievertraging voor betrokken studenten te voorkomen dan wel te beperken.

Meer informatie?
Zie voor de laatste informatie de UM-website (Corona update#12).

-----------------------------

Vrijdag 13 maart, 17.30u: Onderwijs vanaf maandag online

Onderwijs binnen de FHML vanaf maandag 16 maart

Gisteren heeft het CvB het besluit genomen om vanaf a.s. maandag al het onderwijs online aan te bieden (zie Corona update #10). Met dit bericht willen we meer concreet ingaan op de situatie binnen FHML, m.u.v. de co-schappen. Hierover vindt nog overleg plaats.

Toetsing
Bachelors
De toetsen voor de bachelor blokken in periode 4 worden doorgeschoven naar juni (week 8-12 juni). Uitzondering hierop zijn blok 3.4 in de bachelor Biomedical Sciences, omdat toetsing daar een andere vorm heeft, en vooralsnog de clusters in jaar 3 van de bachelor Geneeskunde/ITM.

Masters
De toetsing in de masters vraagt om maatwerk, maar het is mogelijk om ook in de masters deze toetsen te verplaatsen naar juni (week 8-12 juni). Blokcoördinatoren zijn in overleg met hun programmacoördinator en de examencommissie vrij om te besluiten een alternatieve toetsvorm te kiezen, bijv. een schriftelijke opdracht, zodat de blokken in het masteronderwijs voor start van de stageperiode afgerond kan worden.

Onderwijsgroepen
Onderwijsgroepen worden vanaf maandag a.s. zoveel mogelijk online aangeboden. Na het weekend komt er vanuit de UM-centraal meer informatie over hoe dit kan en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het staat tutoren vrij om voor deze of andere vormen van communicatie te kiezen, zolang er maar regelmatig contact onderhouden wordt met hun onderwijsgroep (evt. opgesplitst). Op UM-niveau worden momenteel instructiefilmpjes gemaakt en er wordt ook een helpdesk ingericht.

Colleges
Colleges worden vanaf maandag a.s. ook online aangeboden. Dit kan op drie manieren:
• Als colleges inhoudelijk niet afwijken van vorig jaar en toen zijn opgenomen dan kunnen de opnames van vorig jaar opnieuw online worden gezet. Neem daartoe contact op met video-fhml@maastrichtuniversity.nl.
• Als dit niet het geval is dan kunnen colleges die al voor opnames zijn ingepland zoals gebruikelijk in de (nu lege) collegezalen worden gegeven en opgenomen worden, en daarna online gezet.
• Er is ook een mogelijkheid om thuis of op je werkplek een college op te nemen. Hierover volgen nadere instructies in een UM-bericht.

Practisch onderwijs
Practica, trainingen en skillslab onderwijs worden vanaf maandag voorlopig niet aangeboden. Hoe hiermee verder om te gaan wordt later besloten.

Stages
Studenten en docenten zijn niet meer verplicht om stages op de werkplek te continueren. Indien hiertoe wel mogelijkheden zijn dan is dat toegestaan, mits beide partijen daarmee instemmen. Wanneer een stage op de werkplek gestopt wordt is het verzoek aan begeleiders om mogelijkheden te creëren om middels schriftelijke opdrachten of op andere wijze de stage alsnog af te ronden, dit moet worden afgestemd met de betreffende stagecoördinator.

Buitenlandstages en exchange
FHML-studenten die op dit moment voor hun studie in het buitenland verblijven en willen terugkomen, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Dit wordt ondersteund door het Onderwijsinstituut.

Studenten die ondanks de bezwarende omstandigheden in het buitenland hun stage ter plekke willen afronden, geldt dat dit slechts is toegestaan als de ontvangende instelling en begeleider daarmee instemt. Bovendien is dit alleen toegestaan op eigen risico van de student. Studenten moeten dan duidelijk maken zich hiervan terdege bewust te zijn; een en ander dient schriftelijk te worden gedocumenteerd.

Studenten die binnenkort (tussen nu en eind juni 2020) naar het buitenland zouden gaan in het kader van hun studie wordt dat ten zeerste ontraden. Mochten ze niettemin naar de buitenlandse bestemming willen gaan, dan geschiedt dat volledig voor hun eigen risico. Ook hierbij dient deze afspraak schriftelijk te worden gedocumenteerd.

In alle gevallen waarin een stage tussentijds wordt afgebroken of helemaal niet kan starten moeten de studenten contact opnemen met stagecoördinator van hun opleiding; er zal dan naar een aanvullende opdracht of een vervangende stage/opdracht worden gezocht.

Exchange studenten die op dit moment voor een stage of onderwijs aan de FHML verblijven en naar hun land van origine terug willen keren, worden verzocht om met hun eigen onderwijsinstelling contact op te nemen om dit te regelen.

We begrijpen dat deze maatregelen een beroep doen op de flexibiliteit van eenieder. We proberen waar mogelijk te ondersteunen en vragen uw begrip hiervoor in deze uitzonderlijke crisissituatie.

-----------------------------

Vrijdag 13 maart, 16.30u: Algemene maatregelen & onderzoek

Extra maatregelen vanaf maandag 16 maart

De Nederlandse regering heeft gisteren nieuwe maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus. Aanvullend neemt de UM nu extra maatregelen. Hieronder de algemene maatregelen, er volgt een aparte mail over de aanpak voor onderwijs.

Algemeen advies (voor niet-klinische vakgroepen)
Het advies van de UM aan haar medewerkers is om zoveel mogelijk thuis te werken.

Enkele tips voor thuiswerkers:
- doe de deur van uw UM-kantoor op slot
- als u een deskcomputer heeft op de UM, zet deze dan helemaal uit
- neem uw laptop mee
- zet belangrijke documenten op uw laptop (zodat u er altijd bij kunt komen, ook als u thuis onverhoopt geen toegang tot uw mappen heeft)
- u moet telefonisch bereikbaar zijn; zorg dus dat het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, bekend is bij uw leidinggevende en directe collega’s
- binnen de afdeling moet duidelijk zijn wie op welk tijdstip niet aanwezig is en thuis aan het werk is; maak een bereikbaarheidsoverzicht per afdeling
- omdat de netwerkcapaciteit beperkt is: gebruik alleen VDI of VPN als dat echt nodig is
- gebruik zoveel mogelijk webmail om uw e-mail te raadplegen (in plaats van via VPN). Login via http://mail.maastrichtuniversity.nl

Voor hen die aanwezig zijn op het werk:
- vermijd zoveel mogelijk fysieke afspraken. Indien mogelijk, annuleer uw afspraken. Als de afspraak te belangrijk is om te annuleren, probeer deze dan zoveel mogelijk virtueel/online af te handelen
- er moet een minimale bezetting aanwezig zijn voor het afhandelen van binnenkomende telefoontjes

De UM plaatst elke dag nieuwe updates over de UM en het coronavirus op de website. De laatste informatie (update # 10) is gisteren gedeeld op de UM-website om 19.30 uur.

Onderzoek met proefpersonen
Aanstaande maandag volgen specifieke instructies over hoe om te gaan met onderzoeken waarbij proefpersonen betrokken zijn.

Onderzoek met dieren: beschermende maatregelen CPV​
Het onderzoek binnen de Centrale Proefdiervoorziening (CPV) is afhankelijk van gezonde en goed gefokte dieren. Op dit moment heeft de zorg voor de dieren prioriteit boven het uitvoeren van experimenten.

We vragen onderzoekers daarom om hun bezoeken aan de CPV tot het absoluut noodzakelijke minimum te beperken. Personen die tot risicogroepen behoren (hoesten, verkouden of keelpijn OF koorts OF contact met een bekende Corona-patiënt of recent bezoek aan een risicogebied) mogen in geen geval de CPV binnenkomen.

Om een ​​tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (vooral mondmaskers zoals chirurgische maskers type FP2- of FP3) te voorkomen, vragen we u om PPE die u binnen CPV gebruikt indien mogelijk meer dan één keer te gebruiken. FP2- of FP3-maskers kunnen meer dan 1 dag in dezelfde barrière worden gebruikt, mits tussendoor goed opgeslagen binnen de barrière.

Gezien de epidemie is het dringende advies aan alle onderzoekers om geen nieuw personeel, gasten of bezoekers uit te nodigen in de CPV.


Meer informatie/contact
Wil je meer informatie of heb je een vraag die niet in op de website beantwoord wordt? Stuur een e-mail naar communicatie-fhml@maastrichtuniversity.nl en we zullen je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

UM meldpunt voor medewerkers: tel: 06-38303132 (maandag-vrijdag: 08.30-17.00 uur en zaterdag-zondag: 10.00-16.00 uur)

 • Heb je zelf ziekteverschijnselen, of heeft iemand in het gezin luchtwegklachten met koorts? Blijf dan thuis (conform de richtlijnen van het RIVM).
 • Toestemming om te werken in een van de gebouwen wordt verleend door de desbetreffende onderzoeksleider/PI, die hiervan gemotiveerd melding doet bij de beheerder van de school waarbinnen het onderzoek is ondergebracht.
 • Alleen werken is uitdrukkelijk verboden. De onderzoeksleider/PI draagt er zorg voor dat steeds 2 medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn, die hierbij de regels van social distancing in acht nemen.
 • Alle aanwezige personen in de UM-gebouwen moeten zich registeren op de lijst bij de receptie, en weer uitschrijven bij vertrek. Je doet dit op de lijst die bij de receptie ligt. Dit geldt voor alle UM-panden, ook als er niemand bij de receptie zit! De beveiliging zal zorgdragen voor het plaatsen en weghalen van de registratielijsten. Daarnaast moeten aanwezige personen zich via de mail aan- en afmelden bij hun PI. PI houdt deze logging vast voor eventuele vragen/controle.
 • Bij eventuele crisissituaties/ calamiteiten:  
  • Van een vast toestel, bel 1333.
  • Met een mobiele telefoon, bel 043-3875566
Niet ge- definieerd

Updates voor FHML-STUDENTEN

 

FAQ VOOR STUDENTEN

Vrijdag 1 mei, 17.00u: bericht van het Onderwijsinstituut

Over: toetsing
 

Deze wekelijkse update voornamelijk gewijd aan de toetsing. Het zal vooralsnog de laatste FHML-brede update zijn, omdat we merken dat de vragen die er leven nu meer op het niveau van de programma’s en blokken liggen. Uiteraard kun je wel vragen blijven stellen via askFHML en zullen we indien nodig weer een nieuwe FHML-brede update maken. 

Deze week zijn er grote stappen gezet met betrekking tot de besluitvorming over de toetsing. In nauw overleg tussen blok- en clustercoördinatoren en de Examencommissies is voor alle programmaonderdelen een overzicht gemaakt van de toetsvorm, toetsdatum en wijze van afname. Voor toetsen waar sprake zal zijn van online proctoring heeft bovendien afstemming plaatsgevonden met de Faculteitsraad. De proctoring zal binnen de FHML uitgevoerd worden en er zullen geen beeldopnames gemaakt of opgeslagen worden.

In verschillende bachelorprogramma’s moet de toets van periode 4 nog worden ingehaald. Alhoewel dit betekent dat er in de komende maanden extra toetsen zullen plaatsvinden, is bij het maken van de planning zoveel mogelijk rekening gehouden met spreiding van de studielast. Dit is complex omdat er ook rekening gehouden moet worden met de nakijktermijn, de beschikbare tijd tot de herkansingen, en de haalbaarheid voor de organisatie (zoals de beschikbaarheid van digitale toetscapaciteit en surveillanten). Voor alle blokken (periode 4 en 5) en clusters zal de informatie uiterlijk volgende week beschikbaar zijn. Houd hiervoor de Student Portal en je e-mail in de gaten. Het spreekt misschien voor zich, maar neem de informatie over de wijze van toetsing goed door en bereid je hierop voor. Soms zal er sprake zijn van een testsessie of zul je worden gevraagd het functioneren van je eigen computer/laptop en smartphone te checken. Doe hieraan mee en volg de richtlijnen om onnodige problemen tijdens de toetsafname te voorkomen. 

We willen benadrukken dat alle gebruikelijke procedures om de toetskwaliteit te waarborgen ook bij online toetsing gevolgd worden. Zo worden alle gewijzigde toetsplannen beoordeeld door de Examencommissies en worden individuele vragen gecheckt door toetsexperts. Je kunt er dus op vertrouwen dat de toets van eenzelfde niveau is als wanneer deze op de gebruikelijke wijze zou worden afgenomen. 

Zorg goed voor jezelf, je naasten en je medestudenten.

---------------------------------

Vrijdag 17 april, 17.00u: bericht van het Onderwijsinstituut

Over: toetsing periode 4 bachelors / herkansingen julie en augustus ook online / het onderwijs / coschappen master Geneeskunde, A-KO (fase 3 en 4) en Master in Medicine


Hopelijk gaat alles goed met je en heb je een fijn paasweekend gehad. In deze wekelijkse update geven we je weer informatie over wat je de komende periode kunt verwachten en waar we binnen FHML aan werken.

Toetsing periode 4 (bachelors)
In bachelorblokken waar nog een toets moet worden afgenomen voor periode 4, worden de voorgestelde formats nu met examencommissies afgestemd. Voor de examencommissies is het van groot belang dat de betrouwbaarheid en de organisatie van deze toetsen zo goed mogelijk geborgd kan worden. Dit is ingewikkeld en kost tijd, maar jullie zullen zo snel mogelijk worden geïnformeerd over het precieze tijdstip en de vorm van de toets. We adviseren je in ieder geval om de stof zo goed mogelijk bij te houden!

Herkansingen juli en augustus ook online
Er is besloten om de herkansingen in juli en augustus online aan te bieden. De planningsgroepen zijn hier recent over geïnformeerd en zullen dus nog even tijd nodig hebben om te onderzoeken in welke vorm dit mogelijk is. Dit is maatwerk en hangt onder meer af van het aantal studenten dat deelneemt aan de herkansing. Meer informatie hierover volgt zo snel als mogelijk.

Coschappen master Geneeskunde, A-KO (fase 3 en 4) en Master in Medicine
Vorige week is er een landelijke richtlijn voor de masteropleidingen Geneeskunde vastgesteld. Deze richtlijn biedt de opleidingen kaders om, op basis van de lokale situatie, hun programma aan te passen om de consequenties van de crisis voor de master Geneeskunde beheersbaar te houden. Uiteraard wordt er ook in Maastricht volop gewerkt aan de uitwerking hiervan, waarbij het programmatisch toetsen belangrijke voordelen biedt. Vanwege de specifieke situatie van de coschappen zijn er op intranet landingspagina’s gemaakt waarop alle informatie terug te vinden is. Je vindt deze hier:

Master Geneeskunde: https://intranet.maastrichtuniversity.nl/nl/fhml-studenten/studieverloop/master-geneeskunde/covid-19
Master A-KO: https://intranet.maastrichtuniversity.nl/nl/fhml-studenten/studieverloop/master-arts-klinisch-onderzoeker/covid-19
MaMed: https://intranet.maastrichtuniversity.nl/en/fhml-studenten/study-progress/master-medicineen-track/covid-19

Vragen?
We proberen je via de programma- en blokcoördinatoren en deze wekelijkse update zo goed mogelijk te informeren, maar kunnen ons goed voorstellen dat je toch nog vragen hebt. Laat het ons dan weten via askFHML: http://www.askfhml.nl/.

Veel succes de komende week. Zorg goed voor jezelf, je naasten en je medestudenten.

-----------------------------
 

Vrijdag 3 april, 19.00u: bericht van het Onderwijsinstituut

Over: online toetsen / deelname aan het onderwijs / online toegang tot documenten en studiematerialen / overige aandachtspunten / sociale ondersteuning 


Toetsing periode 4 (bachelors)
Vorige week hebben we aangegeven dat we deze week een besluit zouden nemen over de toetsing in de bachelor blokken van periode 4 (met uitzondering van blok BMS 3.4 en blok GZW 2028). Vanwege het feit dat nog allerminst duidelijk is of begin juni grootschalige toetsing in het MECC (of een andere locatie) zal zijn toegestaan én om onduidelijkheid hierover weg te nemen, is nu besloten om de toetsing van de blokken uit periode 4 online aan te bieden. De blokcoördinatoren van periode 4 zullen in afstemming met hun collega’s van periode 5 en 6 bepalen wat het meest geschikte moment voor deze toetsen is. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de spreiding van de studielast. Studenten zullen minimaal 3 weken van tevoren worden ingelicht over het precieze tijdstip en de vorm van de toets.

Deelname aan het onderwijs
Samenwerken is een belangrijk onderdeel van ons PGO-onderwijs. Dit is ook de reden waarom er in veel programma’s normaalgesproken een aanwezigheidsplicht geldt. Gezien de bijzondere situatie is deze aanwezigheidsplicht vervallen om te voorkomen dat studenten die ziek zijn, zorgtaken moeten verrichten of door andere omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het onderwijs hierdoor in de problemen komen. Van alle andere studenten wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan de online onderwijsgroepen en het overige onderwijs. We doen het immers samen!

Online toegang tot documenten en studiematerialen
Er zijn vragen over de online toegang tot documenten en studiematerialen, omdat de VPN voor studenten niet beschikbaar is. Hiervoor zijn alternatieven beschikbaar, die op de website https://www.maastrichtuniversity.nl/education/online-education-um/students worden toegelicht.

Overige aandachtspunten
In het kader van een project gericht op studievaardigheden (StudySmart) is een website ontwikkeld met daarop handige tips die je kunnen ondersteunen bij je zelfstudie. Je vindt deze informatie op https://www.studysmartpbl.com/news/effective-homebound-learning/.

Verder is gezien de situatie besloten om het MaRBLe onderwijs dat in periode 5 en 6 zou worden aangeboden voor een geselecteerde groep studenten uit de bachelors Gezondheidswetenschappen en Biomedical Sciences te laten vervallen. Het Honours Programma gaat wel door.

Sociale ondersteuning
We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie ook voor jou lastig is. Veel van je dagelijkse bezigheden zijn veranderd of kunnen niet doorgaan en wellicht voel je je ook eenzaam. Zoek steun bij elkaar, en kijk eens naar allerlei initiatieven om dit tegen te gaan. Zo biedt de Stichting Mens Achter de Patiënt de mogelijkheid om sportmaatje te worden van een kwestbare oudere en heeft UM-sport een online sport aanbod voor thuis. Of probeer eens een online café via Zoom te organiseren met je tutorgroep.

Veel succes en sterkte de komende week. Zorg goed voor jezelf, je naasten en je medestudenten.

-----------------------------

Vrijdag 27 maart, 19.00u: bericht van het Onderwijsinstituut

Over: online toetsen / practica / FAQ voor studenten / studenten helpen in de zorg

Vorige week hebben we je een update gestuurd om je te informeren over de zaken waaraan wordt gewerkt binnen het FHML-onderwijs. We hebben veel positieve reacties op dit bericht gehad. Dank daarvoor! We zullen proberen om jullie wekelijks een update te geven over waar we mee bezig zijn en wat jullie kunnen verwachten. Mocht je belangrijke informatie missen, laat het ons weten via askFHML.

Zoals we vorige week al aangaven, is voor periode 5 en 6 besloten dat al het onderwijs en de toetsing online zal plaatsvinden. De eerste ervaringen met het online onderwijs zijn positief. De online toetsing wordt momenteel ontwikkeld, waarbij we proberen om zoveel mogelijk te leren van elkaar, zowel binnen als buiten de FHML. Zeker bij grote groepen is dit een uitdaging. De toetsing voor periode 4 van de bachelors (m.u.v. een beperkt aantal blokken) is eerder uitgesteld naar de periode van 8-12 juni. Gezien de recente regelgeving vanuit de overheid houden we er nu rekening mee dat dit niet haalbaar zal zijn; hierover zal een definitief besluit genomen worden zodra de regering op 31 maart a.s. bekend heeft gemaakt welke maatregelen er zullen gelden vanaf 6 april. Uiteraard zullen we jullie hierover zo snel mogelijk informeren en houden we zoveel als mogelijk rekening met de spreiding van de studielast. Een ander punt dat we onderzoeken, is hoe we toetsinzages kunnen organiseren in een online omgeving.

Gelukkig kunnen we heel veel onderwijs online aanbieden. Dit geldt uiteraard niet voor alles. Praktische vaardigheden kunnen soms alleen maar aangeleerd worden in een omgeving die daarvoor geschikt is, zoals een laboratorium of het skillslab. We inventariseren momenteel welke practica en vaardigheidstrainingen essentieel zijn en welke illustratief. Voor een illustratief practicum geldt dat de inhoud mogelijk op andere, online wijze kan worden aangeboden. Voor communicatietrainingen zijn ook online mogelijkheden. Voor de overige practica zoeken we naar andere oplossingen. We doen dit samen met de Faculty of Psychology and Neuroscience en de Faculty Science and Engineering. Het streven is om de practica zoveel als mogelijk gedurende het resterende deel van het academisch jaar aan te bieden, maar ook hier zijn we afhankelijk van de mogelijkheden die de nieuwe richtlijnen van de regering ons bieden.

We begrijpen dat jullie veel vragen hebben van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld op financieel gebied of over eventuele vertraging. Veel van dit soort vragen vereisen afstemming op landelijk niveau. De Nederlandse universiteiten overleggen daarom met het Ministerie van OCW om samen antwoorden te formuleren op vragen over collegegelden, regelingen bij studievertraging, de mogelijkheden om voorwaardelijk door te stromen naar een master, etc. Zodra hier duidelijkheid over is, zal hierover door het College van Bestuur worden gecommuniceerd en wordt deze informatie toegevoegd aan de FAQ op de website. Jullie vinden daar nu ook al veel extra informatie.

Tot slot willen we jullie nogmaals bedanken voor de positieve bijdragen die velen van jullie leveren, binnen en buiten de universiteit. Jullie bijdragen zijn waardevol voor heel veel mensen en worden zeer gewaardeerd, of het nu gaat om het helpen van een medestudent die moeite heeft met het online onderwijs, om het oppassen op kinderen van mensen in vitale beroepen, om het helpen in de zorg of wat dan ook. Het vervult ons met trots, dankjewel! Mocht jij ook een mogelijkheid zoeken om te helpen in de zorg, dan kun je je aanmelden via MSV Pulse. MSV Pulse onderhoudt contacten met regionale zorginstellingen en weet waar mensen gezocht worden.

Zorg goed voor jezelf, je naasten en je medestudenten.

-----------------------------

Vrijdag 20 maart, 17.00u: bericht van het Onderwijsinstituut

Over: online onderwijsgroepen / practica & trainingen & skillslab / stages / toegang tot de UB / toetsing & afstuderen / internationale studenten & onderwijs in het buitenland

Het coronavirus raakt ons allemaal. De gevolgen zijn inmiddels voor iedereen merkbaar geworden. We begrijpen dat de huidige situatie zorgen met zich meebrengt op verschillende gebieden, zorgen over familieleden die soms ver weg zijn, maar ook over je studie en wat deze crisis hiervoor betekent. Afgelopen vrijdag hebben we een announcement verstuurd met daarin de eerste informatie. Inmiddels is er weer veel gebeurd en zijn de landelijke richtlijnen nog verder aangescherpt.

We willen je met dit bericht graag op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken. Hierbij willen we benadrukken dat we met heel veel mensen nog volop bezig zijn. We hebben dus niet alle antwoorden, maar willen jullie wel graag informeren over waar we mee bezig zijn. Let ook op de UM-website; er is inmiddels een FAQ voor studenten beschikbaar. Deze FAQ wordt continu bijgewerkt.

Online onderwijsgroepen
Veel van de onderwijsgroepen worden inmiddels online aangeboden. Ondanks de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt is het algemene beeld dat dit vrij goed verloopt. Op dit moment gebeurt dit vaak via Blackboard Collaborate Ultra en binnenkort zullen hier andere systemen, zoals Zoom, aan worden toegevoegd. De docent bepaalt welke systeem het meest geschikt is en zal je hierover informeren. Het is de bedoeling dat vanaf blokperiode 5 de roosters voor deze bijeenkomsten weer gevolgd gaan worden. Afwijking daarvan kan, maar alleen in overleg met de tutor en de groep. Deze week worden de roosters gepubliceerd. Het was niet mogelijk om de locaties nog te verwijderen. We vermelden daarom nog een keer dat al het onderwijs in periode 5 online zal plaatsvinden. Dat zal niet altijd voor alle programmaonderdelen mogelijk zijn. Je blokcoördinator zal je hierover informeren.

Practica, trainingen en skillslab onderwijs
Vanwege aangescherpte richtlijnen kunnen practica en vaardigheidsonderwijs op dit moment niet worden aangeboden binnen de UM-gebouwen. Docenten bekijken per training in hoeverre het mogelijk is om deze geheel of gedeeltelijk online aan te bieden, of te vervangen door een opdracht. Mocht het in periode 5 mogelijk worden om dit type onderwijs weer binnen de UM-gebouwen aan te bieden dan zullen we dat doen en jullie daarover informeren. We houden hier uiteraard rekening met het feit dat internationale studenten wellicht meer tijd nodig zullen hebben om terug te reizen naar Maastricht.

Stages
Voor stages die zijn afgebroken wordt zo flexibel mogelijk naar oplossingen gezocht. Hoe die oplossingen er uitzien hangt o.a. af van hoever je al gevorderd was in je stage en wat de precieze doelen van de stage zijn. Alles is erop gericht om onnodige studievertraging te voorkomen. Sommige stages kunnen vanuit huis vervolgd worden. Maak hierover afspraken met je begeleider. Waar nodig zal je begeleider afstemmen met de stagecoördinator zodat je zo snel mogelijk duidelijkheid hebt.

Toegang tot de Universiteitsbibliotheek
Sommige studenten geven aan dat de online toegang tot de Universiteitsbibliotheek (UB) vanwege de cyberattack nog beperkt is. De UB werkt hier heel hard aan en in principe zou dit geen problemen mogen opleveren. Je vindt de diverse manieren waarop je alsnog toegang kunt krijgen hier: https://library.maastrichtuniversity.nl/services/remote-access/

Toetsing en afstuderen
Zoals we vorige week al aangegeven hebben worden de toetsen van periode 4 voor de bachelors, met uitzondering van blok BMS 3.4 en blok GZW 2028, naar de week van 8-12 juni verplaatst. We begrijpen dat dit betekent dat er meer toetsen relatief kort na elkaar worden afgenomen en dat dit extra druk oplevert. Op dit moment kunnen we echter niet anders, omdat toetsing in het MECC of in de UM-gebouwen nu niet is toegestaan. Uiteraard zal kritisch worden bekeken of er mogelijkheden zijn om de last te spreiden. Om te anticiperen op de mogelijkheid dat de crisissituatie tot aan de zomervakantie voortduurt, wordt aan coördinatoren gevraagd om online alternatieven voor toetsing te overwegen en voor te bereiden. Hierover zal zo nodig tijdig worden gecommuniceerd.
De FHML stelt alles in het werk om onnodige vertragingen te voorkomen. Dit geldt voor alle opleidingen, maar in het bijzonder ook voor de studenten die binnenkort afstuderen. Er wordt momenteel op landelijk niveau gewerkt aan afspraken voor wat betreft mastertoelating, etc. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we jullie hier uiteraard over informeren. Ook zal er ruimhartig worden omgegaan met de overgangsnormen tussen de studiejaren. De kans op studiesucces is hierbij leidend.

Internationale studenten / onderwijs in het buitenland
Alle studenten die zich momenteel in het buitenland bevinden voor hun studie hebben inmiddels bericht gehad. Dit geldt ook voor de studenten die op korte termijn zouden vertrekken. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de crisis in Nederland en wereldwijd wanneer het onderwijs in het buitenland weer kan worden opgestart. FHML kent echter ook een grote groep internationale studenten die in Maastricht studeren. We horen dat er bij hen onzekerheid is over het al dan niet terug gaan naar huis. Volg hierbij je hart en kijk wat mogelijk is. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je momenteel bij je familie wilt zijn en zullen je, als bijv. het vaardigheidsonderwijs weer opstart, tijdig informeren en rekening houden met het feit dat sommigen tijd nodig hebben om terug te keren. Daarnaast willen we je wijzen op de Facebookpagina ‘NOS in English’. Deze groep is opgezet door Nederlandse studenten om hun niet-Nederlandse medestudenten te voorzien van vertalingen van nieuwsberichten betreffende de verspreiding van het coronavirus in Nederland.

Tot slot willen we nog een keer onze waardering uitspreken voor alle hartverwarmende initiatieven die ook binnen de FHML door de studieverenigingen, studentcouncil en vele anderen worden opgezet. Het is fantastisch om te zien hoe jullie bijdragen! We wensen jullie veel sterkte toe. Let goed op jezelf, je naasten en medestudenten. We zullen jullie waar mogelijk ondersteunen.

Some additional tips (alleen in het Engels beschikbaar)
FHML students already know a lot about independent learning and self-directed study. You can do this! Here are some tips to help you.
 
1. Be kind to your fellow students, tutors, and other university staff. These are strange and difficult times. We don’t know everyone’s personal situation. On top of trying to manage the rapidly changing situation at the university, people are also concerned about living in shared housing, being far from home, elderly relatives, looking after children, or something else that contributes to the general anxiety.

2. Be patient with your tutors. Teaching staff have had very little time to adapt themselves and the course material to the new situation, and many staff are also dealing with unexpected changes to their working routines. Maybe not everything will work perfectly right away. Offer feedback in a helpful and constructive manner.

3. Be patient with the technology. Staff have been communicating a lot with each other in recent days, via skype and other meeting software. Sometimes it works well, sometimes not so much. Sometimes turning something off and on again really does solve the problem. Check which software you need, and make time to install and test it before a lecture or tutor group begins. Staff are using software supported by the university, but there are different options, so maybe not every course will be the same. Some options are better for lectures, others for real-time communication. Staff will make choices based on what they think works best for their course.

4. Find a routine that works for you. Plan your days and weeks, so that you have time for study and also time to relax and get some fresh air (if advised by the public health authorities of the location where you are).

5. Follow all of the advice about maintaining distance from other people – but that is physical distance. Use whatever means available to intensify social contact and to keep in touch with your fellow students, friends and family. Set up online hangouts. Those of you who play online games can work together to triumph over dragons. Agree to watch a film at the same time, and then discuss it online. Students that experience a lack of social contact may contact communicatie-fhml@maastrichtuniversity.nl (Note: not for study-related problems!)

6. Share resources and experiences. Some of you may be really good with finding sources, others are better at using new systems. Learn from each other. The library is offering lots of online help, and is also working hard to ensure all material that is needed is digitally available. (https://library.maastrichtuniversity.nl/services/remote-access/).

7. Embrace the learning opportunity. Be open to what online educational environments might offer. It is possible to have meaningful encounters online, but you might need to develop new ways of speaking, listening and engaging with others. Online communities can also be exciting and supportive. Online systems to communicate and hold meetings are often used in professional environments, so this is also preparing you for future work.

8. If you are experiencing difficulties, remember that there are many ways to get support from the University and our Faculty. If you are ill or are worried about your family to the extent that it is interfering with your education or exams, reach out to us via askFHML, or contact your tutor or mentor.

-----------------------------

Maandag 16 maart, 19.00u: Thuiswerken, UNS5

UNS5 dicht
Het gebouw UNS 5 (Skilslab) is gesloten voor studenten en medewerkers per 16 maart.

Heb je bepaalde programma’s nodig om thuis te kunnen werken?
SPSS, Atlas, Endnote, Office, VPN en Fastviewer hebben downloads vanuit TOPdesk self service portal voor zowel studenten als medewerkers.

Zie: https://servicedesk.icts.maastrichtuniversity.nl/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=3aaf3a03-47a6-4115-bf63-44734ce9a502

Meer informatie of vragen?
Wil je meer informatie of heb je een vraag die niet beantwoord wordt op de website? Hieronder vind je waar je terecht kunt met vragen. Je vragen worden beantwoord tussen 9.00 en 17.00u.

Ben je student aan de FHML en hebt een vraag over onderwijsverwante zaken. Neem dan contact op met de afdeling Onderwijszaken van de FHML en mail je vraag via askFHML: http://www.askfhml.nl/ of bel via: +31 (0)43 38 85 655, ma t/m vrij, 09.00-13.00u.

-----------------------------

Zondag 15 maart, 20.30u: Coschappen stoppen per 16 maart

Informatie over coschappen Geneeskunde en A-KO

De afgelopen dagen zijn sommige coassistentschappen al gestopt. Nu de pandemie verder uitbreidt, worden de maatregelen ingrijpender. Vandaag, 15 maart, heeft overleg plaatsgevonden tussen de decanen van alle Nederlandse geneeskundefaculteiten. In lijn met de regelingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het fysieke onderwijs in instellingen voor hoger onderwijs te stoppen en gezien de snelle uitbreiding, hebben we besloten dat de coassistentschappen vanuit het MUMC+/FHML stoppen per 16 maart 2020. Veel studenten willen zich aanmelden als vrijwilliger om zorginstellingen te ondersteunen. In de komende week zullen we meer informatie verstrekken over de mogelijkheden om te werken als vrijwilliger voor de studenten die dat willen.

Hieronder vind je puntsgewijs de belangrijkste gevolgen van dit besluit:

 Al het fysieke onderwijs en examens binnen de gebouwen van het MUMC+/FHML worden gestopt tot nader orde. Hieronder vallen ook alle coschappen en (wetenschappelijke) patiëntgebonden stages en andere stages in een zorgomgeving waarbij de veiligheid van de student niet gegarandeerd kan worden. Dit geldt voor alle coschappen in het MUMC+, de affiliatie ziekenhuizen, de huisartsenpraktijken en alle overige zorginstellingen.

 Uitzondering hierop is de mogelijkheid dat GEZP-studenten en A-KO studenten in fase 4 hun semi-arts stage kunnen vervolgen, wanneer dat een bijdrage levert aan de zorg (ook bij huisartsen of de GGD). Voorwaarde hiervoor is dat de leerdoelen gehandhaafd blijven en de supervisie gegarandeerd kan worden. Deze uitzondering is geen verplichting voor studenten, en zij kunnen zich onder alle omstandigheden en op elk moment eenzijdig terugtrekken.

 Studenten kunnen op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de zorg. Aan deze werkzaamheden worden geen studiepunten gekoppeld. Hiervoor zal door het Onderwijsinstituut een contact-/steunpunt worden ingericht, waarover zo snel mogelijk meer informatie volgt.

We doen onze uiterste best om studievertraging voor betrokken studenten te voorkomen dan wel te beperken.

Meer informatie?
Zie voor de laatste informatie de UM-website (Corona update#12).

-----------------------------

Vrijdag 13 maart, 17.30u: Onderwijs vanaf maandag online

Onderwijs binnen de FHML vanaf maandag 16 maart

Gisteren heeft het CvB het besluit genomen om vanaf a.s. maandag al het onderwijs online aan te bieden (zie Corona update #10). Met dit bericht willen we meer concreet ingaan op de situatie binnen FHML, m.u.v. de co-schappen. Hierover vindt nog overleg plaats.

Toetsing
Bachelors
De toetsen voor de bachelor blokken in periode 4 worden doorgeschoven naar juni (week 8-12 juni). Uitzondering hierop zijn blok 3.4 in de bachelor Biomedical Sciences, omdat toetsing daar een andere vorm heeft, en vooralsnog de clusters in jaar 3 van de bachelor Geneeskunde/ITM.

Masters
De toetsing in de masters vraagt om maatwerk, maar het is mogelijk om ook in de masters deze toetsen te verplaatsen naar juni (week 8-12 juni). Blokcoördinatoren zijn in overleg met hun programmacoördinator en de examencommissie vrij om te besluiten een alternatieve toetsvorm te kiezen, bijv. een schriftelijke opdracht, zodat de blokken in het masteronderwijs voor start van de stageperiode afgerond kan worden.

Onderwijsgroepen
Onderwijsgroepen worden vanaf maandag a.s. zoveel mogelijk online aangeboden. Na het weekend komt er vanuit de UM-centraal meer informatie over hoe dit kan en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het staat tutoren vrij om voor deze of andere vormen van communicatie te kiezen, zolang er maar regelmatig contact onderhouden wordt met hun onderwijsgroep (evt. opgesplitst). Op UM-niveau worden momenteel instructiefilmpjes gemaakt en er wordt ook een helpdesk ingericht.

Colleges
Colleges worden vanaf maandag a.s. ook online aangeboden. Dit kan op drie manieren:
• Als colleges inhoudelijk niet afwijken van vorig jaar en toen zijn opgenomen dan kunnen de opnames van vorig jaar opnieuw online worden gezet.
• Als dit niet het geval is dan kunnen colleges die al voor opnames zijn ingepland zoals gebruikelijk in de (nu lege) collegezalen worden gegeven en opgenomen worden, en daarna online gezet.
• Er is ook een mogelijkheid om thuis of op je werkplek een college op te nemen. Hierover volgen nadere instructies in een UM-bericht.

Practisch onderwijs
Practica, trainingen en skillslab onderwijs worden vanaf maandag voorlopig niet aangeboden. Hoe hiermee verder om te gaan wordt later besloten.

Stages
Studenten en docenten zijn niet meer verplicht om stages op de werkplek te continueren. Indien hiertoe wel mogelijkheden zijn dan is dat toegestaan, mits beide partijen daarmee instemmen. Wanneer een stage op de werkplek gestopt wordt is het verzoek aan begeleiders om mogelijkheden te creëren om middels schriftelijke opdrachten of op andere wijze de stage alsnog af te ronden, dit moet worden afgestemd met de betreffende stagecoördinator.

Buitenlandstages en exchange
FHML-studenten die op dit moment voor hun studie in het buitenland verblijven en willen terugkomen, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Dit wordt ondersteund door het Onderwijsinstituut.

Studenten die ondanks de bezwarende omstandigheden in het buitenland hun stage ter plekke willen afronden, geldt dat dit slechts is toegestaan als de ontvangende instelling en begeleider daarmee instemt. Bovendien is dit alleen toegestaan op eigen risico van de student. Studenten moeten dan duidelijk maken zich hiervan terdege bewust te zijn; een en ander dient schriftelijk te worden gedocumenteerd.

Studenten die binnenkort (tussen nu en eind juni 2020) naar het buitenland zouden gaan in het kader van hun studie wordt dat ten zeerste ontraden. Mochten ze niettemin naar de buitenlandse bestemming willen gaan, dan geschiedt dat volledig voor hun eigen risico. Ook hierbij dient deze afspraak schriftelijk te worden gedocumenteerd.

In alle gevallen waarin een stage tussentijds wordt afgebroken of helemaal niet kan starten moeten de studenten contact opnemen met stagecoördinator van hun opleiding; er zal dan naar een aanvullende opdracht of een vervangende stage/opdracht worden gezocht.

Exchange studenten die op dit moment voor een stage of onderwijs aan de FHML verblijven en naar hun land van origine terug willen keren, worden verzocht om met hun eigen onderwijsinstelling contact op te nemen om dit te regelen.

We begrijpen dat deze maatregelen een beroep doen op de flexibiliteit van eenieder. We proberen waar mogelijk te ondersteunen en vragen uw begrip hiervoor in deze uitzonderlijke crisissituatie.

Niet ge- definieerd

Overzicht COVID-19 studies

Initiatieven voor COVID-19 onderzoek

CENTRALE COVID-19 ONDERZOEKSCOMMISSIE MUMC+

Doelstelling en activiteiten

Doelstelling 
Stroomlijnen van onderzoek rondom COVID-19 binnen het MUMC+ op een wijze waarbij het verkrijgen van kennis en de belasting van de patiënt, zorgverlener en de omgeving gewogen zijn. Ook wordt gekeken naar patiënt- en informatieveiligheid.

Activiteiten:

 • Bewaken van afstemming tussen en beoordeling van toegevoegde waarde van alle medisch-wetenschappelijke onderzoeken rondom COVID-19 binnen het MUMC+ waarvoor toestemming van de Raad van Bestuur nodig is.
 • Bewaken van zeggenschap over en privacy van patiënten
 • Centrale administratie van al het onderzoek rondom COVID-19 binnen het MUMC+, ongeacht of hiervoor toestemming van de Raad van Bestuur nodig is.
 • Bevorderen van optimale benutting van gegevens van COVID-19 onderzoeken nu en in de toekomst

Samenstelling

 • Prof. dr. Nanne de Vries, voorzitter
 • Prof. dr. Coen Stehouwer, vertegenwoordiger hoofdbehandelaars (Interne Geneeskunde)
 • Prof. dr. Iwan van der Horst, vertegenwoordiger hoofdbehandelaars (IC)
 • Prof dr. Carmen Dirksen, CTCM
 • Mr. Catelijne Buursink, functionaris voor de gegevensbescherming MUMC+
 • Dr. Mr. Josanne Cox, juridisch adviseur Raad van Bestuur MUMC+
 • Prof. dr. Jos Maessen, METC

Procedure
Tegelijkertijd met uw indiening bij de METC vult u het formulier COVID-19 onderzoek MUMC+ in (te vinden op intranet MUMC+ en FHML Staff) en dit stuurt u naar het volgende emailadres: goedkeuringsprocedure.ctcm@mumc.nl.

Het CTCM verzorgt de verspreiding naar alle commissieleden en bewaakt de afhandelingstermijn.

N.B. Deze procedure vindt plaats als onderdeel van de reguliere goedkeuringsprocedure binnen het MUMC+; de reguliere goedkeuringsprocedure blijft aldus gehandhaafd!

Ook voor onderzoek dat niet hoeft te worden goedgekeurd maar dat door werknemers van het MUMC+ wordt uitgevoerd het formulier invullen, zodat we overzicht houden.

BELANGRIJK: voor COVID-19 onderzoek dat de goedkeuringsprocedure reeds heeft doorlopen, gelieve dit formulier alsnog volledig in te vullen en naar bovenstaand emailadres te sturen.

---------------------------------------------

De link naar het Webinar "Impact COVID-19 op onderzoek MUMC+" (16.04.2020) en de update van 1 mei 2020: Impact COVID-19 op klinisch onderzoek, is beschikbaar via My UM, Intranet FHML Staff, COVID-19 onderzoeksactiviteiten 

---------------------------------------------

COVID initiatives (infrastructure, databases) to support research (in random order).

COVID-19 workspace: Dedicated workspace developed by Dr. Danny Park and colleagues at the Broad Institute, which contains best-practices workflows for taking sequencer output data (either FASTQ or SRA), assembling viral genomes, and running the results against the Kraken taxonomic classifier. It also contains COVID-19 sample data from around the world, as well as a Jupyter Notebook meant to walk you through how to read in the output data into the notebook and make QC plots.
More information: https://support.terra.bio/hc/en-us/articles/360041068771

Castor EDC has made their research data capture system available for free for all COVID-19 research projects. As of March 23, more than 60 COVID-19 research projects are running on Castor. They have developed ready for use eCRFs based on the WHO standard CRFs, to help researchers start their study or registry in less than an hour.
More information: https://www.castoredc.com/blog/castor-vs-the-coronavirus-covid19/
For questions on Castor, please contact the Research Support Desk, via TOPdesk of per e-mail via rsd@lumc.nl.

The Covid 19 Host Genetics Initiative: There is an European/American initiative led by Mark Daly (Finland, and the Broad institute) and the Italians (Andrea Ganna, Siena) in which several Dutch biobanks (LifeLines, Netherlands Twin Registry, etc), Estonia biobanks (Reedik Magi), Finnish biobanks (Markus Perola) and many big US centers, participate: There is a link with BBMRI-ERIC and the large NL biobanks.
The aim is to define determinants of vulnerability, severity and mortality in host genetic variants, first with available genetic data and then by collecting new material and data. This has picked up much speed in the past week, developing a short and long questionnaire and further data and material strategies. There is a Slack channel # covid-19-hg with several streams (main, phenotypes, collection) and a group zoom telephone call Friday 16-17 CET (27/3).

European Infrastructure For Translational Medicine (EATRIS): is currently working with other EU research infrastructures to develop a website page on which all the services provided by European Research Infrastructure in response to SARS-CoV-2 will be published.
Aim is to have the website operational on Friday, 27th of March, and to keep it constantly updated. Please provide by email any relevant activities and special services and EATRIS will add this information to this newly dedicated website for the SARS-CoV-2 pandemic.

RDA COVID-19 Working Group - Call for Expert Contribution: Research Data Alliance (RDA) has been asked to leverage on the global RDA data community to support the urgent Coronavirus COVID-19 pandemic.
As a response, RDA has set up a fast track Working Group titled the “RDA COVID-19 Working Group”. The objective of this Working Group is to clearly define detailed guidelines on data sharing and re-use under the present COVID-19 circumstances to help researchers follow best practices to maximize the efficiency of their work. The guidelines will focus on the management of data originating from different data sources and the development of a system for data sharing in public health emergencies that supports scientific research. This group will provide recommendations on the creation of a common framework and the tools and processes which should be embedded in research practice. Guidelines will adhere to FAIR and other principles and specificities related to omics data, clinical research data and epidemiological data.
The RDA COVID-19 Working Group, which operates according to the RDA guiding principles of Openness, Consensus, Balance, Harmonization, Community-driven, Non-profit and technology- 3/26/2020 2 neutral, is OPEN TO ALL. To join, log into the RDA website (or register for free if you are not a member) and then join the group at https://www.rd-alliance.org/groups/rda-covid19.
More information: https://www.rd-alliance.org/rda-covid-19-working-group-urgent-call-expert-contributions-0

ELIXIR’s services to support COVID-19 research: ELIXIR’s priority is to make sure that there is an infrastructure to support this sharing and to ensure preparedness for any future pandemics. To support this effort, ELIXIR has today published a web page listing the bioinformatics services run by ELIXIR Nodes to assist researchers working on SARS-CoV-2.
More information: https://elixir-europe.org/news/covid-19-support

Walaeus Library/Leiden University: To remove barriers for research and give better insight into what works and does not work in patient care, many publishers and content providers have gone out of their way to provide additional resources on the coronavirus (COVID-19).
More information: https://www.library.universiteitleiden.nl/researchers/coronavirus-medicallibrary-resources
In addition: libraries, publishers and course platforms are there to give access to the resources you need. More information: https://www.library.universiteitleiden.nl/researchers/coronavirus-digitalresources

Elsevier Novel Coronavirus Information Center: Here you will find expert, curated information for the research and health community on SARS-CoV-2 (the novel coronavirus) and COVID-19 (the disease). All resources are free to access and include guidelines for clinicians and patients.
More information: https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Microsoft Academic resources and their application to COVID-19 research: MA provides an overview of the services that we provide, explain the focus of each and provide working examples on how to best use our data and to help generate insight from coronavirus-related scholarly communications. An example of an available service is the COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19), a free resource of over 44,000 scholarly articles, including over 29,000 with full text, about COVID-19 and the coronavirus family of viruses for use by the global research community.
More information: https://www.microsoft.com/enus/research/project/academic/articles/microsoft-academic-resources-and-their-application-tocovid-19-research/

---------------------------------------

Er lopen momenteel meerdere studies rondom COVID-19 waarbij patiënten gegevens verzameld worden. Gezien de urgentie van de problematiek is goede samenwerking tussen onderzoekers hier extra belangrijk. Hieronder staan de nu bekende studies met contact-gegevens van de lokale hoofdonderzoeker.

Verder wijzen we iedereen graag op het gezamenlijk initatief van RIVM en MinVWS voor centraal gecoördineerde COVID19 dataverzameling.

Patiënten met klachten verdacht voor COVID-19, karakteristieken en rol van computed tomography
METC-nummer: 2020-1564 
Hoofdonderzoeker: Dr. H.A. Gietema (043-3876543)
Samenvatting: In het kader van klinische diagnostiek wordt in het MUMC+ bij iedere van COVID-19 verdachte patiënt een CT-scan gemaakt. In deze studie wordt de diagnostische waarde van deze scan onderzocht door radiologische uitkomsten te vergelijken met bevindingen uit het lab. Van gescande patiënten worden ook klinische gegevens verzameld, zoals symptomen, bloedwaarden en vitale kenmerken.

AI Screening Algorithm COVID-19 Patients using CT
METC-nummer: 2020-1567
Hoofdonderzoeker: Drs. J.M. Nobel (043-3876910), Prof.dr. A. Dekker
Samenvatting: Doel van dit project is om dit algoritme te valideren en te implementeren in de kliniek ter verbetering van de zorg omtrent COVID-19. Hierbij hopen we de acuratesse van de boordeling van CT scans te verhogen en een betere risico-inschatting te maken voor zorgprofessionals alsook niet zieke populatie. Daarnaast hopen we op basis van de beeldvorming te kunnen voorspellen of patiënten opgenomen moeten gaan worden op de IC en of we overleving kunnen voorspellen in tijden van schaarste.

ExtraCorporeal Membrane Oxygenation for 2019 novel Coronavirus Acute Respiratory Disease. The ECMOCARD Trial.
METC-nummer: 2020-1566
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. R. Lorusso (043-3875070)
Contactpersoon: Marie-José Vleugels MSc, RN (043-3877820)

Annexin A1 and extracellular histon 3 are novel biomarkers for the progression of COVID-19. A bridging opportunity towards new treatment strategies.
METC-nummer: 2020-1325
Hoofdonderzoeker: Dr. P. van Paassen (06-51188786)

Electrical impedance tomography (EIT) biomarkers for COVID-19 induced acute respiratory distress syndrome (ARDS)
METC-nummer: 2020-1565
Hoofdonderzoeker: Dr. B. van Bussel (043-3876387)
Contactpersoon: Rob van Gassel (06-33861656)
Samenvatting: De effecten van COVID19 ARDS op de longen en welke beademingsinstelling het beste zijn is op dit moment onbekend elektrische impedantie tomografie (EIT) can beademingsinstellinge aanpassen op persoonlijk patienten niveau op een manier die beademingsgeïnduceerde longschade voorkomt. Vroege buikligging is mogelijk beter voor COVID19 ARDS, maar het blijft onbekend wanneer buikligging gestart moet worden. Herhaalde EIT metingen kunnen mogelijk leiden tot betere beademingsinstellingen en beter inzicht in de optimale timing van buikligging.

TERAVOLT: International registry on thoracic cancer patients with COVID-19
METC-nummer: 2020-1566
Hoofdonderzoeker: Dr. L. Hendriks (043-3875047)
Samenvatting: TERAVOLT  is een internationale registratie die kijkt naar thoracale oncologiepatienten (NSCLC, SCLC, mesothelioom, thymusmaligniteiten) met COVID19 (bewezen of sterk verdacht),. Doel is om te kijken hoe COVID19 bij hen verloopt, en patient en behandelgerelateerde factoren te relateren aan uitkomst

COVID-19 IC-opname predictiemodel
METC-nummer: 2020-1323
Hoofdonderzoeker: Dr. P. Kubben (043-3876052)
Samenvatting: multicenter studie gecoordineerd door Amsterdam UMC, VUMC en Maastricht UMC+. Dataverzameling in Castor EDC in een op WHO format gebaseerd CRF. Doel is ontwikkelingen van predictiemodellen, in het bijzonder om IC-opname cq. beademingsbehoefte te voorspellen.

Prognostische modellen voor de voorspelling van de ernst van het ziektebeloop tijdens klinische opname, in patiënten gediagnosticeerd met COVID-19
METC-nummer: onbekend
Hoofdonderzoeker: Prof.dr. Ph. Lambin
Contactpersoon: Dr. C. Oberije (043-3885081)
Samenvatting: Prognostische modellen worden gebouwd en gevalideerd op data van 3 Chinese ziekenhuizen en 2 Italiaanse ziekenhuizen. In het project verzamelen de klinische partners zowel retrospectieve als prospectieve data verzameld. Het doel is om beslissingsondersteunende tools te bouwen, die een risico classificatie geven en artsen kunnen helpen bij de triage van patiënten, verwezen naar het ziekenhuis en gediagnosticeerd met COVID-19. In een later stadium wordt dit uitgebreid met een tool voor de algemene bevolking. Afhankelijk van de toepassing voorspellen de tools de kans op een ernstig beloop van de ziekte tijdens hospitalisatie of de kans dat iemand besmet is met het COVID-19 virus, met daaraan gekoppeld adviezen voor betreffende persoon.

Systematic review and critical appraisal of prediction models for diagnosis and prognosis of COVID-19 infection
METC-nummer: nvt
Contactpersoon: Dr. L. Wynants
Samenvatting: Een systematische review en kritische beoordeling van studies (gepubliceerd of in preprint) over voorspellende modellen met als doel (i) het ondersteunen van de diagnose van een bestaande COVID-19 infectie, of (ii) het voorspellen van toekomstige complicaties in individuen die reeds gediagnosticeerd zijn met COVID-19. Modellen om individuen met verhoogd risico te identificeren in de algemene populatie werden ook meegenomen.

Preprint beschikbaar op MedRXiv.

Doe jij een COVID19 studie en staat die er niet bij?
Neem dan even contact op met Pieter Kubben voor een toevoeging aan het overzicht op deze website.

Standpunt vanuit MUMC+ en UM inzake wetenschappelijk onderzoek bij gezonde proefpersonen en patiënten
Vanaf 17 maart tot nader order:

 • Géén proefpersonen of patiënten naar de Health Campus of andere universiteitsgebouwen laten komen voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden. Dit betreft zowel het AZM, UNS50, UNS40 en Scannexus en andere universiteitsgebouwen.
 • Géén thuisbezoeken afleggen bij proefpersonen of patiënten voor wetenschappelijke doeleinden. 
 • Géén nieuwe studies met proefpersonen of patiënten starten of nieuwe deelnemers includeren in lopend onderzoek als het gaat om onderzoek in de universiteitsgebouwen, het ziekenhuis of Scannexus.

Onderzoek op afstand (online onderzoek) kan worden voortgezet.

Evaluatieonderzoek van medische interventies gegeven binnen klinische trials kan gecontinueerd worden als de mogelijke effectiviteit voor de patiënt het risico duidelijk overstijgt en er geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is. 

Wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan plaatsvinden in het ziekenhuis, indien het bezoek gekoppeld is aan routinezorg, er daarvoor geen extra contact met een onderzoeker of onderzoeksassistent nodig is en er geen extra beschermend materiaal dient te worden ingezet. Patiënten mogen geen thuis verzamelde monsters meenemen.

Er wordt in principe geen uitzondering gemaakt op bovenstaande. De decaan is bevoegd om goed beargumenteerde verzoeken tot uitzondering in behandeling te nemen. 

Communicatie richting opdrachtgever/subsidiegever:
Beslissingen omtrent uitstel of afstel van (lopend) wetenschappelijk onderzoek kunnen consequenties hebben voor contractuele afspraken met subsidiegevers (NWO, ZonMW, Collectebusfondsen, EU, Private Partijen). We adviseren het volgende stappenplan:

Indien bovenstaande afspraken van invloed zijn op de voortgang van je onderzoek, of andersoortige consequenties heeft, neem dan meteen contact op met beheersburo van de faculteit of de FHML - onderzoeksschool of CTCM (vanaf nu aangeduid als ‘het beheersburo’).

Neem samen met het beheersburo de clausules van het onderliggende contract zorgvuldig door en bespreek de implicaties. Neem vervolgens contact op met de subsidieverstrekker/opdrachtgever om deze te informeren over het bestuurlijk standpunt en bespreek gezamenlijk mogelijke oplossingen voor het specifieke onderzoek. 

 • Zorg te allen tijde voor een zorgvuldige verslaglegging van contactmomenten en formele besluitvorming met de subsidieverstrekker/opdrachtgever.
 • Het beheersburo zorgt dat een centraal overzicht beschikbaar is voor een eventueel tijdig aanvullende actie vanuit RvB en/of CvB.
 • Voor een eventuele nadere toelichting of toetsing kunt u contact opnemen met de directeur van de betreffende FHML-onderzoeksschool of met de directeur van FPN.

------------------------------------------

Relevant links: 
List of COVID-19 initiatieven (daily update): 
https://www.health-ri.nl/covid-19-related-data-initiatives 

Call for action (collecting of COVID-19 initiatives): 
https://www.health-ri.nl/news/call-covid-19-data-initiatives 

(LinkedIn) https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6649299384360017921 

(Twitter) https://twitter.com/Health__RI/status/1243540842318610440?s=20  

Role/approach Health-RI COVID-19:  
https://www.health-ri.nl/news/health-ri-facilitating-covid-19-research 
------------------------------------------

Online enquête over relatie van COVID-19 op gedrag en gemoedstoestand
De corona pandemie heeft voor velen van ons een unieke situatie gecreëerd. Zo blijven velen van ons langer binnen, en hebben we minder contact met anderen. Daarnaast ervaren sommigen mensen onzekerheid, bijvoorbeeld over de kans om besmet te raken met het virus of de mogelijke effecten van de pandemie op de economie. Wij willen graag in kaart brengen voor onderzoek hoe u omgaat met de corona pandemie, en de mogelijke effecten hiervan op uw gemoedstoestand.

Onderzoekers van Maastricht University’s FPN en FHML (MHeNS, School for Mental Health and Neuroscience) doen gezamenlijk onderzoek naar de relatie tussen het Corona virus, uw gedrag en uw gemoedstoestand. Net in deze moeilijke tijden is het blijven doen van onderzoek van groot belang en wordt uw bijdrage zeer gewaardeerd.

De online enquête duurt niet langer dan 10 minuten. De onderzoekers zijn primair geïnteresseerd in veranderingen in de gemoedtoestand. U kunt daarom de enquête één keer per dag invullen gedurende een periode van 5 dagen. Gebruik onderstaande link om de vragenlijst in te vullen.

Hartelijk dank voor u deelname en voor het delen van de enquête en blijf gezond. Namens de studiecoördinatoren:
Dr. Dennis Hernaus Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en Dr. Conny Quaedflieg Faculty of Psychology and Neuroscience van Maastricht University.

Start hier met de enquête

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CAPHRI
COVID-19 Epidemiology Update

Four Dutch institutes - Maastricht University/CAPHRI, RIVM, Cochrane Netherlands and UMC Utrecht - have joined forces to coordinate new systematic reviews on COVID-19 initiatives within the Netherlands and coordinate them as much as possible to avoid duplication. To date, 50 epidemiologists have signed up to participate in the collection, assessment and, where necessary, summarization of the available data and evidence regarding COVID-19. The systematic reviews will cover the following domains: 1) (curative) interventions; 2) preventive interventions/measures; 3) diagnostic and prognostic prediction models; 4) risk factors and 5) diagnostic tests. For more information please contact prof. Maurice Zeegers, CAPHRI: m.zeegers@maastrichtuniversity.nl

Daily COVID-19 evidence update 
Every day, the Clinical Epidemiology & Medical Technology Assessment (KEMTA) department makes an evidence update on COVID-19. This update helps policy makers and health professionals to keep up to date with the latest knowledge. Read more

UM leidt landelijk huisartsenonderzoek naar niet-geteste coronaslachtoffers
Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan, onder leiding van de Maastrichtse hoogleraar Jochen Cals, in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen.
Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn. Niet-geteste patiënten komen nu niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care. Het zogenoemde Consortium Huisartsgeneeskunde denkt in de week van 20 april de eerste landelijke resultaten te kunnen delen. Lees meer.

The coronacrisis and the impact on the care (for elder people)
At the request of Ministry of Health (VWS), the Living Lab in Ageing and Long-Term Care started an inventory, together with other academic livings labs for care for the elderly in the Netherlands, into the consequences of the virus in long-term care. Within our research program (via Prof. Dr. Jos Schols), we are working on a national registry initiated by Verenso (the Dutch Association of Elderly Care Physicians) and UNO-VUMC to gain insight into the incidence and course of (suspected) COVID-19 in nursing home care. This way we try to get answers to questions such as: What are the characteristics and symptoms of residents with a (suspected) COVID-19 infection? And: How is the course of a COVID-19 infection among nursing home residents? This knowledge is important for the organization of care, policy considerations and the national distribution of protective materials. Registration is now possible via 5 different EPD (electronic medical record)- systems.

In addition, The living Labs have started a survey on the consequences of the pandemic for care staff in nursing homes and for informal caregivers of residents.

Finally, the Living Lab is involved in the development of a triage instrument for the rehabilitation of elderly AFTER a COVID-19 infection as well as in the development of treatment guidelines for the geriatric rehabilitation of elderly AFTER a COVID-19 infection.

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

-------------------------------------------------------------------

 

 • Updates voor FHML-MEDEWERKERS

  Dit is er niet
 • Updates voor FHML-STUDENTEN

  Dit is er niet
 • Overzicht COVID-19 studies

  Initiatieven voor COVID-19 onderzoek

  Dit is er niet