Quality of Life

Thema 1

Kwaliteit van Leven

Maastricht staat bekend om haar ‘Joie de Vivre’; haar levenslust. De stad en de regio worden steeds meer een centrum voor kunst, cultuur en literatuur, culinaire diversiteit met een festivalaanbod het hele jaar rond. In dit centrum hebben de Universiteit Maastricht en haar partners zich verbonden aan wetenschap, onderzoek en ontwikkeling die de kwaliteit van leven voor de mensen hier en over de grenzen verbeteren. Van vernieuwend medisch onderzoek tot het creëren van een kritieke massa expertise in kunst en erfgoed; van onderzoek naar informatiesystemen in overheidsprocessen tot duurzaamheidsonderzoek en innovaties voor ontwikkelingslanden; we werken voortdurend aan het verbeteren van kwaliteit van leven.

Hoe bepaal je ‘kwaliteit van leven’? Hoe functioneren mensen op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk niveau en hoe beleven ze dat? Binnen dit onderzoeksthema richt de Universiteit Maastricht zich onder andere op demografische ontwikkelingen zoals de steeds verder vergrijzende samenleving, de langere deelname aan het arbeidsproces, en de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de technologie en de toepassing daarvan. Onderzoekers werken gezamenlijk aan één vraag: Hoe kan die kwaliteit van leven worden bevorderd?

Multidisciplinair onderzoek binnen dit thema richt zich op ‘Lichamelijk functioneren’, ‘Geestelijk functioneren’ en ‘Welvaart en welzijn’.

Kwaliteit van Leven artikelen in het UM Webmagazine  

Learning and Innovation

Thema 2

Leren en Innoveren

Eeuwenlang kreeg onderwijs in Maastricht vorm binnen de kerkelijke tradities. Anno nu bieden de voormalige katholieke kapellen, kloosters en scholen in het prachtige stadscentrum onderdak aan seculiere universitaire faculteiten, ‘schools’ en instituten. Vanaf de oprichting van de Universiteit Maastricht staat Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) centraal, met de nadruk op zelfstandigheid, teamwork, onderzoek en eigen initiatief. Decennia later werken we nog altijd aan de verdere verbetering van deze onderwijsmethode, via onderzoek naar onderwijsmethodes en leren in het digitale tijdperk. Elke UM-opleiding is doordrongen met niet alleen de PGO-principes, maar ook van de overtuiging dat onderzoek een essentieel onderdeel is van elk onderwijsniveau.  

Dankzij de hoge kwaliteit van dit en ander UM-onderzoek, staat de UM wereldwijd bekend om haar inzet op professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering.  

Hoofddoel van het multidisciplinaire onderzoek binnen dit thema is verbetering van de methoden waarmee leer- en ontwikkelingsprogramma’s competente vakkrachten en professionals afleveren. De twee onderzoekslijnen zijn: ‘Ontwikkeling human capital’ en ‘Implicaties van innoveren.

Leren en Innoveren artikelen in het UM Webmagazine  

Europe and a Globalising World

Thema 3

Europa en een Globaliserende Wereld

Als geboorteplaats van de Europese Unie en stad in de grensregio Duitsland, België en Nederland, waar verschillende talen en culturen samenkomen, is Maastricht de ideale plek om Europa in de context van een globaliserende wereld te bestuderen. Bijna alle UM-opleidingen hebben ofwel een Euregionale of internationale component en we bieden uitwisselingsmogelijkheden en stageplekken over de hele wereld aan. We hebben diverse onderzoeksinstituten opgericht die specifiek op grensoverschrijdende vraagstukken focussen en onze juridische en maatschappijwetenschappelijke vakgroepen lopen voorop in het onderzoek naar Europese rechten en politiek.

Aan de Universiteit Maastricht hebben we binnen dit thema verschillende interdisciplinaire onderzoekslijnen ontwikkeld. We bestuderen uiteenlopende aspecten van de Europese Unie, zoals het functioneren van de EU zelf, de rol van Europa op het wereldtoneel en bijvoorbeeld de spanningen tussen de culturele herinnering en de verscheidenheid op Europees en internationaal vlak.

Politieke wetenschappers, juristen, economen, bedrijfskundigen, gezondheidswetenschappers, historici en cultuurwetenschappers investeren in onderzoek naar de groeiende mismatch in governance tussen nationale (en regionale) overheden en ‘Brussel’, en Europese beleids- en bestuursuitdagingen in een globaliserende wereld. De twee onderzoekslijnen dragen de titels: Europe “beyond Maastricht” en Maastricht “beyond Europe”.

Europa en een Globaliserende Wereld artikelen in het UM Webmagazine  

UM research thema's

  • Thema 1

    Kwaliteit van Leven

  • Thema 2

    Leren en Innoveren

  • Thema 3

    Europa en een Globaliserende Wereld