About UM - Service Centres - ICTS

ICT Service Centre

Het ICT-Servicecentrum is één van de 5 servicecentra binnen de Universiteit Maastricht. De servicecentra hebben een dienstverlenende taak binnen de organisatie. ICTS draagt zorg voor de ICT infrastructuur van de Universiteit Maastricht.

De kerntaken van ICTS zijn het beheer en onderhoud van MAASnet, het computernetwerk van de Universiteit Maastricht. ICTS is ook verantwoordelijk voor:

  • onderhoud van de servers en applicaties
  • mogelijkheden bieden tot het aanschaffen van software
  • ondersteuning aan de eindgebruikers
  • coördineren van ICT projecten
  • aanbieden van ICT advies

Missie

Het ICT Servicecentrum is onderdeel van de Universiteit Maastricht. De missie, visie en uiteraard ook de cultuur zijn een afgeleide van de UM als geheel. 

ICTS formuleert de missie als volgt:

"ICTS levert betrouwbare en hoogwaardige IT-diensten die nodig zijn om ambities van de UM te realiseren."

De elementen die ICTS hierin wil benadrukken zijn:

  • Leveren: ICTS werkt vraaggericht en levert op basis van duidelijke afspraken resultaten aan zijn klanten.
  • Hoogwaardig: marktconform, toekomstbestendig, veilig, betrouwbaar, hoge kwaliteit
  • Onmisbaar: ICTS werkt vraaggericht en helpt zijn klanten bij het vaststellen en realiseren van de dienstverlening die de eenheid helpt om de UM-strategie te realiseren.
  • Aan de UM: ICTS is onderdeel van de UM en kan gezien worden als haar huisleverancier.
  • Doelgericht: De strategische doelen van de UM zoals deze gedefinieerd zijn in het strategisch programma 2017 – 2021 Inspired by Quality.