Actie tegen racisme @ UM

Universiteit Maastricht  staat solidair met mensen van kleur over de hele wereld. En we staan solidair met mensen van kleur in Nederland, Maastricht en onze eigen universitaire gemeenschap.

We moeten het gesprek aangaan over:

  • racistisch geweld, 
  • alledaagse discriminatie op b.v. straat, in de onderwijsgroep, op het werk, in de supermarkt,
  • etnische profilering door b.v. de politie en de belastingdienst,
  • institutioneel racisme,

want het leidt tot minder kansen voor mensen van kleur op een leven in veiligheid, om hun dromen na te jagen, hun amibities waar te maken en hun talenten te benutten. 

 

Momenteel werken we het overzicht met te raadplegen bronnen bij.

Update - najaar 2020

Voor de zomer heeft het College van Bestuur het D&I Office gevraagd om een actieplan op te stellen om racisme bij de UM tegen te gaan. Tijdens de zomer hebben we focusgroepen georganiseerd voor studenten en medewerkers van kleur waarin zijn hun ervaringen konden delen en gebrainstormd is over mogelijke oplossingen.

Het D&I Office heeft deze ideeen verzameld en een inventarisatie gemaakt. Op 30 oktober j.l. heeft een grotere groep leden van de UM-gemeenschap de voorgestelde oplossingen nader besproken en nagedacht over hoe antiracistisch beleid, ondersteunende structuren, processen en initiatieven kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd. Er was een diverse groep van ongeveer 60 deelnemers bestaande uit studenten en medewerkers van kleur, leden van faculteitsbesturen, studieadviseurs, vertrouwenspersonen, vertegenwoordigers van de Universiteitsraad, HR en SSC en andere leden van de gemeenschap die actief betrokken willen zijn bij racisme aanpakken aan de UM. De belangrijkste input voor deze discussie was de lijst met concrete actiepunten die zijn verzameld via onze focusgroepen (van juli) en uit andere gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd. Alle voorgestelde acties vallen onder drie overkoepelende thema's: Onderzoek/onderwijs, Cultuur van de organisatie en Ondersteuning/support. Deze vervolgsessie werd begeleidt door het D&I Office in samenwerking met ECHO (Expertise Centrum Diversiteitsbeleid).

Momenteel wordt er gewerkt aan het structureren van alle input en het opstellen van het actieplan. Dit plan wordt binnenkort aangeboden aan de D&I adviesraad en het College van Bestuur.

Heb je vragen over de sessie en wil je betrokken zijn, neem gerust contact met ons op: diversity@maastrichtuniversity.nl

College van Bestuur:
 Niemand kan deze strijd alleen winnen; racisme en discriminatie verslaan is een uitdaging voor onze hele gemeenschap.  
Lees het hele bericht.

UM's verklaring over Zwarte Piet:
 Bij de UM is het personage van Zwarte Piet niet welkom. 
Lees de hele paragraaf over Sinterklaas en Zwarte Piet.

Voorzitter Martin Paul sprak over de actie tegen racisme in zijn speech bij de opening van het academische jaar 20/21 (vanaf 5.00)

In oktober 2020 is een herinnering aan de visie over Sinterklaas en UM naar de hele UM community gestuurd.