WaS header new right_2

Woke as Science

Goedemorgen, Universiteit Maastricht!

Of het nu aan de UM is, in Nederland of internationaal, er is veel commotie over 'wokeness' in de academische wereld. Iedereen lijkt een mening te hebben en deze worden vaak bevestigd in de eigen kringen met als gevolg een sterk gepolariseerde conversatie die soms onmogelijk te overwinnen lijkt.

Opmerkelijk is dat de meesten van ons het eigenlijk eens zijn met de onderliggende gedachte: het aanpakken van onrechtvaardigheden in de collegebanken, in (de toegang tot) onderzoek en de maatschappij in het algemeen.

Het idee achter deze podcast en de titel is om te spelen met precies deze associaties van de term ‘woke’. We proberen onderliggende aannames aan te kaarten en een aantal ideeën te bespreken die onze gemeenschap in beweging zetten en het huidige debat aanjagen. We deinzen niet terug voor een woord dat zo giftig lijkt, en ontleden de belangrijkste ideeën en debatten achter de 'woke wars'. Relevante gastsprekers helpen ons daarbij.
De taal van de podcast is Engels en toegankelijke transcripties zijn beschikbaar.

Seizoen 2

Aflevering #4
Mag de universiteit voor jou spreken?

Solidarity Now!

Aflevering #3

Iedereen lijkt solidariteit te willen, solidariteit met Gaza, met Oekraïne, met lokale gemarginaliseerde gemeenschappen...Maar wat is solidariteit eigenlijk, en waarom is het zo’n goed idee? Als directeur van het UM D&I Office wordt Constance vaak gevraagd om solidair te zijn met vele mensen, groepen en doelen, maar wat betekent dit in de praktijk, wat zijn de eisen die solidariteit aan ons stelt? Aan ons als individu maar ook als organisatie? We spraken met Francesco Tava, een van Europa's meest interessante solidariteitsonderzoekers en probeerden erachter te komen wat datgene is waar iedereen meer van wil? Hoe krijgen we het, en kunnen we ook te veel van het goede hebben?

[Deze Podcast is in het Engels]

Referentielijst:
Sally Scholz, Political Solidarity (Penn State University Press, 2008)
Barbara Prainsack, Solidarity in Crisis? A Better “Pandemic Preparedness”. In F. Tava & N. Quénivet (eds.), European Solidarity: Interdisciplinary Perspectives (ECPR Press, 2023). 

 

Woke as Science Episode 3 titled 'Solidarity Now!' In the middle, a photo of the hosts Darian and Constance sitting by a table with their guest Francesco Tava.

Woke ChatGPT

Aflevering #2

Large Language Models (LLM's) zoals ChatGPT lijken overspoeld te worden met ethische problemen zoals vooringenomenheid, verborgen arbeid, gebrek aan transparantie, energieverbruik...maar sinds wanneer zijn ze te woke geworden? Toen Constance en Darian ChatGPT inschakelden, voor onderzoek, om meer inzicht te krijgen in conservatieve en extreem-rechtse ideeën, belandden ze toch weer in dezelfde liberale bubbel. Gelukkig kan  datawetenschapper Jerry Spanakis helpen en legt uit wat er aan de hand is en hoe zowel trainings data als aanpassingen door sociaal-liberale ingenieurs ertoe kunnen leiden dat een liberale status-quo wordt gereproduceerd door sommige modellen. End an is de vraag: Is dit zo slecht?

[Deze Podcast is in het Engels]

Season 2, Episode 2 graphic for Woke Chat GPT. Features hosts Constance and Darian with guest Jerry Spanakis.

Englishization

Aflevering #1

Dit voorjaar (2024) moet de Universiteit Maastricht een plan indienen bij de Nederlandse overheid waarin we uitleggen hoe we het aantal Engelstalige programma's "stevig terug dringen”. Waarom gebeurt dit? Wat is het probleem met Engelstalige opleidingen? Volgens onderzoekers René Gabriëls en Bob Wilkinson heeft het veel te maken met gevoelens van taalonrechtvaardigheid. Wij waren niet meteen overtuigd en nodigden hen uit voor een gesprek.


[Deze Podcast is in het Engels]

 

Referentielijst:
Englishization:

Gabriëls, R., & Wilkinson, R. (2020). Resistance to EMI in the Netherlands. In H. Bowles & A. C. Murphy (Eds.), English-medium instruction and the internationalization of universities (pp. 49-75). Palgrave Macmillan.

Van Parijs, P. (2021). Englishization as trap and lifeline. In R. Wilkinson, & R. Gabriëls (Eds.), The Englishization of higher education in Europe (pp. 355-367). Amsterdam University Press.

Wilkinson, R., & Gabriëls, R. (Eds.) (2021). The Englishization of higher education in Europe. Amsterdam University Press.

Wilkinson, R., & Gabriëls, R. (2022). The Englishization of higher education in a Dutch university context: The glocalization of English-medium instruction. In J. McKinley & N. Galloway (Eds.), English-medium instruction practices in higher education. International perspectives (pp. 239-252)Bloomsbury.

Linguistic justice:

Soler, J., & Morales-Gálvez, S. (2022). Linguistic justice and global English: Theoretical and empirical approaches. International Journal for the Sociology of Language, 277, 1-16. https://doi.org/10.1515/ijsl-2022-0026

Van Parijs, P. (2001). Linguistic justice for Europe and for the world. Oxford University Press.

Wilkinson, R., & Gabriëls, R. (2020). Plurilingual Students in EMI: Perceptions on Educational Democracy and Linguistic Justice. In M. Kuteeva, K. Kaufhold, & N. Hynninen (Eds.), Language perceptions and practices in multilingual universities (pp. 217-244). Palgrave Macmillan.

Economics and language policy:

Grin, F. (2015). The economics of English in Europe. In T. Ricento (Ed.), Language policy and political economy: English in a global context (pp. 119-144). Oxford University Press.

Grin, F., Sfreddo, C., & Vaillancourt, F. (2010). The economics of the multilingual workplace. Routledge.

Gazzola, M., Templin, T., Wickström, B.-A. (Eds.) (2018). Language policy and linguistic justice: Economic, philosophical, and sociolinguistic approaches. Springer.

Sabaté-Dalmau, M. (2020). Neoliberal language policies and linguistic entrepreneurship in higher education. Language, Culture and Society, 2(2), 174-196. 

Language and power:

Bourdieu, P. (1999). Language & symbolic power. Harvard University Press.

Gabriëls, R., & Wilkinson, R. (2024). EMI, power and expressivism: Different stakeholders and conflicting interests. Journal of English-Medium Instruction, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.1075/jemi.00005.gab

Kachru, B.B. (1986). The power and politics of English. World Englishes 5(2-3), 121–40.

Ostler, N. (2006). Empires of the word: A language history of the world. Harper Perennial.

Language choice for EMI:

Bälter, O., Kann, V., Mutimukwe, C., & Malmström, H. (2023). English-medium instruction and impact on academic performance: A randomized control study. Applied Linguistics Review. Advance online publication. https://doi.org/10.1515/applirev-2022-0093

Lueg, K., & Lueg, R. (2015). Why do students choose English as a medium of instruction? A Bourdieusian perspective on study strategies of non-native English speakers. Academic of Management Learning and Education, 14(1), 5-30. https://www.jstor.org/stable/43696662

Nguyen, An (2024). A longitudinal study on content learning of EMI students in Vietnam from Bourdieusian perspectives. Journal of English-Medium Instruction, 3(1), 115-138. https://doi.org/10.1075/jemi.22014.ngu

Global nomads and elites:

Kannisto, P. E. (2014). Global nomads: Challenges of mobility in a sedentary world. [Dissertation, Tilburg University]. Ridderprint. https://pure.uvt.nl/ws/portalfijiles/portal/3511053/Kannisto_Global_18_06_2014.pdf

Lo Bianco, J. (2010). Globalization, universities, and medium of instruction. In P. Peterson, E. Baker & B. McGaw (Eds.),International Encyclopedia of Education (3rd ed.) (pp. 201-208). Elsevier.

Language and colonization:

BoussebaaM., & Brown, A.D. (2016). Englishization, identity regulation and imperialism. Organization Studies, 38(1), 7-29.  https://doi.org/10.1177/0170840616655494

De Swaan, A. (2001). Words of the world: The global language systemPolity Press.

Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. Suhrkamp. 

Macedo, D. (2000). The colonialism of the English only movement. Educational Researcher, 29(3), 15-24.

Nieto, D. G. (2007). The emperor’s new words. Language and colonization. Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, V [Special Issue], 231-237.

Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford University Press.

Souad, M., & Ramdane, T. (2019). Learning English in the 21st century: For globalization or westernization? International Journal of Humanities and Social Science, 9(6), 165-172.

Tam, K.-k. (2010). The Englishized subject. Postcolonial writings in Hong Kong, Singapore and Malaysia. Springer.
 

Woke as Science Season 2 Episode 1: Capturing a moment with hosts Constance and Darian alongside esteemed guests Rene Gabriels and Rob Wilkinson.

Seizoen 1

Aflevering #6
Decolonization

On Speaking up

Aflevering #5

Je uitspreken, zorgen uiten, roepen - er zijn vele manieren om de term 'klagen' een minder bedreigende draai te geven. Hoe we deze handeling ook willen noemen, het is in elke organisatie noodzakelijk om mensen te wijzen op en aan te spreken over vooroordelen, blinde vlekken en onrechtvaardigheden. Hoewel er meestal (klachten)structuren aanwezig zijn om dergelijke processen te vergemakkelijken, is het niet  altijd gemakkelijk om je mond open te doen en je uit te spreken. Het gaat gepaard met boosheid en frustraties en wordt vaak beantwoord met boosheid en frustraties. We nodigden BA-student Sophia Longwe uit, die haar deel van het uitspreken heeft gedaan, om enkele inzichten en tips te geven om de moed te vinden en om te gaan met de consequenties van zelf als klager op te treden.

[Deze Podcast is in het Engels]

 

Luister naar de podcast

Lees de toegankelijke transcriptie

 

Referentielijst:

 1. Flensner, K. K., & Von der Lippe, M. (2019). Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education, 30(3), 275-288. https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1540102
 2. Samatar, A., Madriaga, M., & McGrath, L. (2021). No love found: how female students of colour negotiate and repurpose university spaces. British Journal of Sociology of Education, 42(5–6), 717–732. https://doi.org/10.1080/01425692.2021.1914548
 3. MacLachlan, A. (2022, May 7).Tone-Policing and the Assertion of Authority. Blog of the APA. https://blog.apaonline.org/2022/05/10/tone-policing-and-the-assertion-of-authority/
 4. Essed, P. (1991). Understanding everyday racism: An interdisciplinary theory. Sage Publications, Inc.
 5. EDLAB. (2020, September 11). Webinar: Decolonizing the Curriculum with Aincre Evans| 9 sept 2020 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3cOIzUtWN34

 

"When they speak it is scientific;
when we speak it is unscientific.
Universal / specific;
objective / subjective;
neutral / personal;
rational / emotional;
impartial / partial;
they have facts, we have opinions;
they have knowledge, we have experiences."

- Grada Kilomba, Plantation Memories

Announcement of Episode 5 with Sophia Longwe

Will the real progressives please stand up?

Aflevering #4

Ok, laten we allemaal even gaan zitten. Wat we de afgelopen maanden hebben geleerd van deze podcast is dat iedereen lijkt te denken dat zij de echte progressieven zijn, terwijl de anderen dat niet zijn. De anderen zijn ofwel te conservatief, te "woke", te verblind door het systeem, te onredelijk, onwetenschappelijk, tegen academische vrijheid of niet echt geïnteresseerd in het aanpakken van kwesties van sociaal onrecht. In deze aflevering proberen Darian en Constance deze claims van het "echte" progressivisme te begrijpen.

 Wij praten over de lyrics ‘do it slow’ van Nina Simone.
        Luister naar het hele nummer: Nina Simone - Mississippi Goddam

WaS podcast 4

Is de universiteit te links?

Aflevering #3

Zijn universiteiten te links voor hun eigen bestwil? Andreas de Block, de auteur van een binnenkort te verschijnen boek ‘Is links gewoon slimmer’ denkt van wel en hij maakt zich zorgen over het effect daarvan op wetenschappelijk onderzoek. We proberen te achterhalen wat hij bedoelt, wat hem zorgen baart en stellen enkele vragen over wat het betekent om links of rechts te zijn in de huidige politieke en academische context. Vragen zoals: Wat zijn de conservatieve waarden die door al te linkse wetenschappers worden verwaarloosd? Is de hedendaagse rechtse politiek inherent anti-wetenschappelijk en anti-intellectueel? En hoe verhouden deze zorgen over ideologische vooringenomenheid binnen de universiteit zich tot conflicten tussen 'woke' en anti-'woke' zelfidentificerende linksdenkenden binnen de academie?

 Trigger Warning: deze aflevering bevat discussies over percepties van homoseksualiteit en de relatie met eerdere versies van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric Association. Deze aflevering bevat ook enige spot met de Republikeinse Partij (VS).

 

Referentielijst:

 • Green, L. (2017). Because They Are Universities. Daily Nous. Retrieved 28-02-2023: https://dailynous.com/2017/09/18/because-they-are-universities/
 • Gross, N. (2013). Why are Professors Liberal and why do Conservatives Care? Harvard University Press.
 • Peters, U., Honeycutt, N., De Block, A. & Jussim, L. (2020). Ideological diversity, hostility, and discrimination in philosophy. Philosophical Psychology, 33(4), 511-548, DOI: 10.1080/09515089.2020.1743257

 

announcement WaS#3

!Trigger Warnings!

Aflevering #2

Trigger Warnings - een beleefdheid? Een absolute noodzaak? Betuttelen van studenten? Een eerste stap op weg naar censuur in onze universiteit? Het lijkt erop dat het onderwerp Trigger Warnings (TW) op zijn minst verbazingwekkend, zo niet afschrikkend is voor docenten. Voor veel studenten is juist deze aversie tegen Trigger Warnings verbazend. Genoeg gespreksstof voor ons om Adina Petre, psychotherapeute gespecialiseerd in trauma, uit te nodigen en de (on)zin van Trigger Warnings in het hoger onderwijs te bespreken.

 Luister naar de podcast

 Lees de toegankelijke transcriptie

Announcement of Episode 2 with Adine

Intersectionaliteit + intro over de podcast

Aflevering #1

In onze eerste aflevering nodigen we filosofe Dr. Sophie Withaeckx uit om te praten over 'intersectionaliteit'. Intersectionaliteit is een gangbare term geworden als we het hebben over sociale rechtvaardigheid en D&I-inspanningen in de praktijk. Projecten die antiracisme of gendergelijkheid proberen aan te pakken zijn nu ook 'intersectioneel'. Dit kader wordt vaak verkocht als een oplossing om sociale rechtvaardigheid op een meer holistische of rechtvaardige manier aan te pakken - maar hoe werkt een intersectionele lens eigenlijk? Welke inzichten biedt het? En hoe vertalen deze inzichten zich in sociale rechtvaardigheidsacties en concreet beleid (of niet)?

 Luister naar de podcast 

 Lees de toegankelijke transcriptie

 

Referentielijst - ook aanbevolen door Sophie:

 • Anzaldúa, G. (2012). Borderlands/La Frontera. The new mestiza. Fourth edition. Aunt Lute Books.
 • Collins, P. H. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Second edition. New York: Routledge.
 • Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 139-167.
 • Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1300.
 • Dhawan, N., & Castro Varela, M. d. M. (2016). "What difference does difference make?": Diversity, intersectionality and transnational feminist politics. Wagadu: A Journal of Transnational Women's and Gender Studies, 16, 9-43.
 • Hancock, A.-M. (2016). Intersectionality. An intellectual history. New York: Oxford University Press.
 • hooks, b. (1981). Ain't I a Woman: Black Women and Feminism. Boston: South End Press.
 • Tamale, S. (2020). Decolonization and Afro-Feminism. Ottawa: Daraja Press.
 • The Combahee River Collective (1977). The Combahee River Collective Statement. Ontleend aan: https://combaheerivercollective.weebly.com/ 

In deze aflevering wordt verwezen naar homoseksuele mannen als een risicogroep voor seksueel geweld. Voor verwijzing zie: Dworkin, E. R., Krahé, B., & Zinzow, H. (2021). The global prevalence of sexual assault: A systematic review of international research since 2010. Psychology of Violence, 11(5), 497–508. Link naar artikel.

Announcement of Episode 1 with Sophie

Bedreigt 'Wokeness' de academische vrijheid?

Aflevering #0

Constance en Darian zijn uitgenodigd door Dr. Chang Sun van de DSMindsets Podcast om te praten over 'wokeness' en de vermeende bedreiging ervan voor de academische vrijheid. We beschouwen deze aflevering #0 omdat we enkele fundamentele vragen bespreken met betrekking tot sociale rechtvaardigheid, wetenschappelijke objectiviteit en het concept van bullshit. We bedanken Chang dat we te gast mochten zijn.

 Luister naar de podcast

Episode 0 CS - DM

De presentatoren

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn de vermeende wakkere ambtenaar op de 'Berg' (het administratieve hoofdgebouw van Universiteit Maastricht) en een conservatieve half-westerse filosoof van middelbare leeftijd. Constance Sommerey (rechts op de foto) is directeur van het D&I Office van de UM. Darian Meacham (links op de foto) is van de afdeling filosofie van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.

Picture of Darian and Constance smiling