WaS header new right_2

Woke as Science

Goedemorgen, Universiteit Maastricht!

Of het nu aan de UM is, in Nederland of internationaal, er is veel commotie over 'wokeness' in de academische wereld. Iedereen lijkt een mening te hebben en deze worden vaak bevestigd in de eigen kringen met als gevolg een sterk gepolariseerde conversatie die soms onmogelijk te overwinnen lijkt.

Opmerkelijk is dat de meesten van ons het eigenlijk eens zijn met de onderliggende gedachte: het aanpakken van onrechtvaardigheden in de collegebanken, in (de toegang tot) onderzoek en de maatschappij in het algemeen.

Het idee achter deze podcast en de titel is om te spelen met precies deze associaties van de term ‘woke’. We proberen onderliggende aannames aan te kaarten en een aantal ideeën te bespreken die onze gemeenschap in beweging zetten en het huidige debat aanjagen. We deinzen niet terug voor een woord dat zo giftig lijkt, en ontleden de belangrijkste ideeën en debatten achter de 'woke wars'. Relevante gastsprekers helpen ons daarbij.
De taal van de podcast is Engels en toegankelijke transcripties zijn beschikbaar.

Seizoen 2

Aflevering #1
Englishization

Seizoen 1

Aflevering #6
Decolonization

On Speaking up

Aflevering #5

Je uitspreken, zorgen uiten, roepen - er zijn vele manieren om de term 'klagen' een minder bedreigende draai te geven. Hoe we deze handeling ook willen noemen, het is in elke organisatie noodzakelijk om mensen te wijzen op en aan te spreken over vooroordelen, blinde vlekken en onrechtvaardigheden. Hoewel er meestal (klachten)structuren aanwezig zijn om dergelijke processen te vergemakkelijken, is het niet  altijd gemakkelijk om je mond open te doen en je uit te spreken. Het gaat gepaard met boosheid en frustraties en wordt vaak beantwoord met boosheid en frustraties. We nodigden BA-student Sophia Longwe uit, die haar deel van het uitspreken heeft gedaan, om enkele inzichten en tips te geven om de moed te vinden en om te gaan met de consequenties van zelf als klager op te treden.

[Deze Podcast is in het Engels]

 

Luister naar de podcast

Lees de toegankelijke transcriptie

 

Referentielijst:

 1. Flensner, K. K., & Von der Lippe, M. (2019). Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education, 30(3), 275-288. https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1540102
 2. Samatar, A., Madriaga, M., & McGrath, L. (2021). No love found: how female students of colour negotiate and repurpose university spaces. British Journal of Sociology of Education, 42(5–6), 717–732. https://doi.org/10.1080/01425692.2021.1914548
 3. MacLachlan, A. (2022, May 7).Tone-Policing and the Assertion of Authority. Blog of the APA. https://blog.apaonline.org/2022/05/10/tone-policing-and-the-assertion-of-authority/
 4. Essed, P. (1991). Understanding everyday racism: An interdisciplinary theory. Sage Publications, Inc.
 5. EDLAB. (2020, September 11). Webinar: Decolonizing the Curriculum with Aincre Evans| 9 sept 2020 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3cOIzUtWN34

 

"When they speak it is scientific;
when we speak it is unscientific.
Universal / specific;
objective / subjective;
neutral / personal;
rational / emotional;
impartial / partial;
they have facts, we have opinions;
they have knowledge, we have experiences."

- Grada Kilomba, Plantation Memories

Announcement of Episode 5 with Sophia Longwe

Will the real progressives please stand up?

Aflevering #4

Ok, laten we allemaal even gaan zitten. Wat we de afgelopen maanden hebben geleerd van deze podcast is dat iedereen lijkt te denken dat zij de echte progressieven zijn, terwijl de anderen dat niet zijn. De anderen zijn ofwel te conservatief, te "woke", te verblind door het systeem, te onredelijk, onwetenschappelijk, tegen academische vrijheid of niet echt geïnteresseerd in het aanpakken van kwesties van sociaal onrecht. In deze aflevering proberen Darian en Constance deze claims van het "echte" progressivisme te begrijpen.

 Wij praten over de lyrics ‘do it slow’ van Nina Simone.
        Luister naar het hele nummer: Nina Simone - Mississippi Goddam

WaS podcast 4

Is de universiteit te links?

Aflevering #3

Zijn universiteiten te links voor hun eigen bestwil? Andreas de Block, de auteur van een binnenkort te verschijnen boek ‘Is links gewoon slimmer’ denkt van wel en hij maakt zich zorgen over het effect daarvan op wetenschappelijk onderzoek. We proberen te achterhalen wat hij bedoelt, wat hem zorgen baart en stellen enkele vragen over wat het betekent om links of rechts te zijn in de huidige politieke en academische context. Vragen zoals: Wat zijn de conservatieve waarden die door al te linkse wetenschappers worden verwaarloosd? Is de hedendaagse rechtse politiek inherent anti-wetenschappelijk en anti-intellectueel? En hoe verhouden deze zorgen over ideologische vooringenomenheid binnen de universiteit zich tot conflicten tussen 'woke' en anti-'woke' zelfidentificerende linksdenkenden binnen de academie?

 Trigger Warning: deze aflevering bevat discussies over percepties van homoseksualiteit en de relatie met eerdere versies van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric Association. Deze aflevering bevat ook enige spot met de Republikeinse Partij (VS).

 

Referentielijst:

 • Green, L. (2017). Because They Are Universities. Daily Nous. Retrieved 28-02-2023: https://dailynous.com/2017/09/18/because-they-are-universities/
 • Gross, N. (2013). Why are Professors Liberal and why do Conservatives Care? Harvard University Press.
 • Peters, U., Honeycutt, N., De Block, A. & Jussim, L. (2020). Ideological diversity, hostility, and discrimination in philosophy. Philosophical Psychology, 33(4), 511-548, DOI: 10.1080/09515089.2020.1743257

 

announcement WaS#3

!Trigger Warnings!

Aflevering #2

Trigger Warnings - een beleefdheid? Een absolute noodzaak? Betuttelen van studenten? Een eerste stap op weg naar censuur in onze universiteit? Het lijkt erop dat het onderwerp Trigger Warnings (TW) op zijn minst verbazingwekkend, zo niet afschrikkend is voor docenten. Voor veel studenten is juist deze aversie tegen Trigger Warnings verbazend. Genoeg gespreksstof voor ons om Adina Petre, psychotherapeute gespecialiseerd in trauma, uit te nodigen en de (on)zin van Trigger Warnings in het hoger onderwijs te bespreken.

 Luister naar de podcast

 Lees de toegankelijke transcriptie

Announcement of Episode 2 with Adine

Intersectionaliteit + intro over de podcast

Aflevering #1

In onze eerste aflevering nodigen we filosofe Dr. Sophie Withaeckx uit om te praten over 'intersectionaliteit'. Intersectionaliteit is een gangbare term geworden als we het hebben over sociale rechtvaardigheid en D&I-inspanningen in de praktijk. Projecten die antiracisme of gendergelijkheid proberen aan te pakken zijn nu ook 'intersectioneel'. Dit kader wordt vaak verkocht als een oplossing om sociale rechtvaardigheid op een meer holistische of rechtvaardige manier aan te pakken - maar hoe werkt een intersectionele lens eigenlijk? Welke inzichten biedt het? En hoe vertalen deze inzichten zich in sociale rechtvaardigheidsacties en concreet beleid (of niet)?

 Luister naar de podcast 

 Lees de toegankelijke transcriptie

 

Referentielijst - ook aanbevolen door Sophie:

 • Anzaldúa, G. (2012). Borderlands/La Frontera. The new mestiza. Fourth edition. Aunt Lute Books.
 • Collins, P. H. (2000). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Second edition. New York: Routledge.
 • Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 139-167.
 • Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1300.
 • Dhawan, N., & Castro Varela, M. d. M. (2016). "What difference does difference make?": Diversity, intersectionality and transnational feminist politics. Wagadu: A Journal of Transnational Women's and Gender Studies, 16, 9-43.
 • Hancock, A.-M. (2016). Intersectionality. An intellectual history. New York: Oxford University Press.
 • hooks, b. (1981). Ain't I a Woman: Black Women and Feminism. Boston: South End Press.
 • Tamale, S. (2020). Decolonization and Afro-Feminism. Ottawa: Daraja Press.
 • The Combahee River Collective (1977). The Combahee River Collective Statement. Ontleend aan: https://combaheerivercollective.weebly.com/ 

In deze aflevering wordt verwezen naar homoseksuele mannen als een risicogroep voor seksueel geweld. Voor verwijzing zie: Dworkin, E. R., Krahé, B., & Zinzow, H. (2021). The global prevalence of sexual assault: A systematic review of international research since 2010. Psychology of Violence, 11(5), 497–508. Link naar artikel.

Announcement of Episode 1 with Sophie

Bedreigt 'Wokeness' de academische vrijheid?

Aflevering #0

Constance en Darian zijn uitgenodigd door Dr. Chang Sun van de DSMindsets Podcast om te praten over 'wokeness' en de vermeende bedreiging ervan voor de academische vrijheid. We beschouwen deze aflevering #0 omdat we enkele fundamentele vragen bespreken met betrekking tot sociale rechtvaardigheid, wetenschappelijke objectiviteit en het concept van bullshit. We bedanken Chang dat we te gast mochten zijn.

 Luister naar de podcast

Episode 0 CS - DM

De presentatoren

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn de vermeende wakkere ambtenaar op de 'Berg' (het administratieve hoofdgebouw van Universiteit Maastricht) en een conservatieve half-westerse filosoof van middelbare leeftijd. Constance Sommerey (rechts op de foto) is directeur van het D&I Office van de UM. Darian Meacham (links op de foto) is van de afdeling filosofie van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen.

Picture of Darian and Constance smiling