Publiekrecht

Welkom bij de capgroep Publiekrecht. Deze bestaat uit drie secties: staatsrecht, bestuursrecht en sociaal recht. Voor verdere informatie ga naar Onderwijs, Onderzoek, Montesquieu Instituut, Medewerkers of Secretariaat/Contact.

Nieuws

Staatsrecht

Meest recente nieuws:

De Hofvijver
De nieuwe Hofvijver is gepubliceerd (maart 2022). 

Meer Staatsrecht gerelateerd nieuws

Bestuursrecht

Meest recente nieuws:

Lezing Sander Jansen in het kader van 'Dag van het internationaal en Europees bestuursrecht'
Op 31 januari verzorgde mr. dr. Sander Jansen op uitnodiging van de rechtbank een lezing in het kader van de ‘Dag van het Internationaal en Europees bestuursrecht’ van de rechtbank Amsterdam voor de rechters en de juridisch medewerkers van de teams bestuursrecht. Uit recente rechtspraak van het Europees voor de Rechten van de Mens en van de Nederlandse bestuursrechters blijkt de voor een eerlijk proces cruciale garantie van equality of arms, met name waar het de betekenis van deskundigen en getuigen betreft, hoogst actueel en in beweging. Sander Jansen ging in op de betekenis van het vereiste van equality of arms en in het bijzonder op de rol van deskundigen (en getuigen) in bestuursrechtelijke procedures. 

Meer Bestuursrecht gerelateerd nieuws

Sociaal recht

Meest recente nieuws:

Cursus
Op 20 november verzorgt mr. dr. Sander Jansen een cursus voor de vervolgopleiding Algemeen bestuursrecht van de Grotius Academie. Hij zal spreken over ontwikkelingen rondom het EU-Grondrechtenhandvest.

Meer Sociaal recht gerelateerd nieuws