Hoogleraren Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Voor een overzicht van de niet UM-gerelateerde professionele functies en posities van de hoogleraren, verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kunt u terecht op deze pagina.

NaamTitelGeslachtType leerstoelLeerstoelDatum benoemingFinancierder
Aerts H.J.W.L.Prof.dr.ManHoogleraarArtificial Intelligence in Medicine01/02/2019UM
Aldenkamp A.P.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarPsychosociale Aspecten van Epilepsie01/01/2002Nat. Epilepsiefonds
Allessie M.A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarFysiologie01/03/1985UM
Amelsvoort T.A.M.J. vanProf.dr.VrouwHoogleraarTransitiepsychiatrie01/03/2012UM
Arts J.J.C.Prof.dr.ManHoogleraarExperimentele Orthopedie, in het bijzonder Translationeel Biomaterialen Onderzoek01/12/2023UM
Baak M. vanProf.dr.VrouwEmeritus hoogleraarFysiologie van Obesitas01/02/2007UM
Backes W.H.Prof.dr.ir.ManHoogleraarKlinische Fysica, in het bijzonder de Neuroimaging01/12/2013UM
Baets M.H.V. DeProf.dr.ManEmeritus hoogleraarChronische Inflammatie bij Neurodegeneratieve Aandoeningen01/06/2007UM
Baijens L.W.J.Prof.dr.VrouwHoogleraarSlikstoornissen01/04/2024UM
Baker A.H.Prof.dr.ManHoogleraarTranslational Cardiovascular Sciences01/07/2022UM
Bast A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarHumane Toxicologie01/01/1998UM
Beckers E.A.M.Prof.dr.ManHoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder Hematologie01/07/2020UM
Beckers H.J.M.Prof.dr.VrouwHoogleraarOogheelkunde, in het bijzonder Glaucoom01/11/2019Stichting Sint Annadal
Beets G.L.Prof.dr.ManHonorair hoogleraar 01/05/2019UM
Beets-Tan R.G.H.Prof.dr.VrouwHonorair hoogleraar 01/05/2019UM
Bekers O.Prof.dr.ManHoogleraarKlinische Chemie18/09/2014UM
Bekkers R.L.M.Prof.dr.ManHoogleraarPreventie Gynaecologische Kanker, in het bijzonder (Pre)maligne Cervixpathologie01/07/2019UM
Berg J.M. tenProf.dr.ManHoogleraarAntitrombotische Therapie bij Cardiale Katheter Interventie01/11/2020UM
Berg R. van deProf.dr.ManHoogleraarEvenwichtsstoornissen01/06/2023UM
Berger M.P.F.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarMethodologie en Statistiek01/02/1995UM
Bergh J.P.W. van denProf.dr.ManHoogleraarBotkwaliteit en Metabole Botaandoeningen01/04/2015UM
Berg-Loonen E. van denProf.dr.VrouwEmeritus hoogleraarHistocompatabiliteit en Immunogenetica van Transplantatie01/10/2000UM
Beuken-van Everdingen M.H.J. van denProf.dr.VrouwHoogleraarPalliatieve Geneeskunde01/08/2017UM
Beuls E.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarNeurochirurgie UM
Bie R.A. deProf.dr.ManHoogleraarResearch in Physiotherapy01/12/2003UM
Biessen E.A.L.Prof.dr.ManHoogleraarExperimentele Vasculaire Pathologie01/05/2009UM
Blaak E.E.Prof.dr.VrouwHoogleraarHumane Biologie01/02/2007UM
Blanco C.E.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarNeonatologie UM
Blitterswijk C.A. vanProf.dr.ManUniversiteitshoogleraarComplex Tissue Regeneration01/10/2014UM
Boersma L.J.Prof.dr.VrouwHoogleraarRadiotherapie, in het bijzonder het Mammacarcinoom01/06/2015UM
Bokhoven M.A. vanProf.dr.VrouwHoogleraarInterprofessioneel Samenwerken en Leren in de Eerstelijnsgezondheidszorg01/05/2023UM
Bonen A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraar 01/06/2000UM
Bongers M.Y.Prof.dr.VrouwHoogleraarBenigne Uteruspathologie01/01/2015UM/Máxima Medisch Centrum
Boonen A.E.Prof.dr.VrouwHoogleraarReumatologie01/07/2013UM
Borgers M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarCardiovasculaire Celbiologie01/04/1991UM
Borne H.W. van denProf.dr.ManEmeritus hoogleraarAcademisering Patiëntenvoorlichting01/08/1995UM
Bos G.M.J.Prof.dr.ManHoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder de Immunotherapie van Kanker01/03/2012UM
Bosma H.Prof.dr.ManHoogleraarSociale Epidemiologie01/02/2014UM
Bouvy N.D.Prof.dr.VrouwHoogleraarInnovatieve Chirurgische Technieken01/09/2014UM
Brand A.Prof.dr.VrouwHoogleraarSociale Geneeskunde01/09/2008UM
Brand H.Prof.dr.ManHoogleraarEuropean Public Health01/09/2008UM
Brand-Gruwel S.Prof.dr.VrouwBijzonder hoogleraarDesign of Personalized Learning Arrangements01/06/2023Zuyd Hogeschool
Brandt P.A. van denProf.dr.ir.ManHoogleraarEpidemiologie01/02/1997UM
Breda Vriesman P. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarImmunologie01/01/1980UM
Breukelen G.J.P. vanProf.dr.ManHoogleraarMethodologie en Statistiek01/02/2014UM
Brink P.R.G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarTraumatologie01/04/2004UM
Brouns F.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarHealth Food Innovation01/06/2010UM
Brouwers M.C.G.J.Prof.dr.ManHoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder Endocrinologie en Stofwisselingsziekten01/10/2019UM
Bruggeman C.Prof.dr.VrouwEmeritus hoogleraarMedische Microbiologie, in het bijzonder de Virologie01/02/1994UM
Bruin A.B.H. deProf.dr.VrouwHoogleraarZelfregulatie in het Hoger Onderwijs01/02/2019UM
Bruïne A.P. deProf.dr.ManHonorair hoogleraarPathologie01/03/2018UM
Brunner H.G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarHumane Genetica01/05/2016UM
Brunner-La Rocca H.P.Prof.dr.ManHoogleraarCardiologie, in het bijzonder Clinical Heart Failure01/03/2010UM
Buhre W.F.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarAnesthesiologie01/04/2013UM
Buntinx F.J.V.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKlinische Epidemiologie in de eerstelijns Geneeskunde01/03/2000UM
Burgers J.S.Prof.dr.ManBijzonder hoogleraarPromoting Personalised Care in Clinical Practice01/07/2016Nederlands Huisartsen Genootschap
Buurman W.A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarMetabolism and Immunity01/11/2000UM
Cals J.W.L.Prof.dr.ManHoogleraarEffectieve Diagnostiek in de Huisartsenpraktijk01/06/2018UM
Cate H. tenProf.dr.ManHoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder Hemostase en Trombose01/08/2002UM
Czabanowska K.M.Prof.dr.VrouwHoogleraarPublic Health Leadership and Workforce Development01/01/2022UM
Cohen Tervaert J.W.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder Immunologie15/02/2000UM
Costa Martins P.A daProf.dr.VrouwHoogleraarMolecular Microvascular Biology01/03/2020UM
Crijns H.J.G.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarCardiologie01/03/2001UM
Crone M.R.Prof.dr.VrouwHoogleraarGezondheidsbevordering met specifieke aandacht voor de Verbinding tussen Preventie en Zorg16/01/2024UM
Crutzen R.M.M.Prof.dr.ManHoogleraarBehaviour Change & Technology01/12/2018UM
Curfs L.M.G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarZorg voor mensen met een Verstandelijke Handicap / Gouverneur Kremers Leerstoel (GKL)01/02/2002UM
Dagnelie P.C.Prof.dr.ir.ManEmeritus hoogleraarEpidemiologie, in het bijzonder Voedingsepidemiologie01/08/2012UM
Dekker A.L.A.J.Prof.dr.ir.ManHoogleraarClinical Data Science01/12/2015UM
Delespaul P.A.E.G.Prof.dr.ManHoogleraarZorginnovaties in de GGZ01/04/2012UM
Delhaas T.Prof.dr.ManHoogleraarBiomedische Technologie01/07/2009UM
Dieijen-Visser M.P. vanProf.dr.VrouwHoogleraarKlinische Chemie01/01/1998UM
Die-Smulders C.E.M. deProf.dr.VrouwEmeritus hoogleraarPreimplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)01/04/2012UM
Dijkgraaf I.Prof.dr.VrouwHoogleraarBiomimetische Chemie01/12/2023UM
Dinant G.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarClinical Research in General Practice01/10/1998UM
Dirksen C.D.Prof.dr.VrouwHoogleraarHealth Technology Assessment of Clinical Interventions01/05/2012UM
Dolmans D.H.J.M.Prof.dr.VrouwVakhoogleraarOnderwijswetenschappen01/01/2012UM
Dompeling E.Prof.dr.ManHoogleraarVroegdiagnostiek, in het bijzonder Monitoring en Behandeling van Longziekten op Kinderleeftijd01/07/2010UM
Donckerwolcke R.A.M.G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKindergeneeskunde UM
Dondorp W.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarRespect voor Toekomstige Personen; Betekenis van het Humanistisch Perspectief voor de Ethiek van de Humane Reproductieve Genetica01/06/2019Stichting Socrates
Dornan T.L.Prof.dr.ManVisiting hoogleraar 01/05/2010UM
Drent M.Prof.dr.VrouwEmeritus hoogleraarPulmonologie, in het bijzonder Interstitiële Longaandoeningen15/09/2005UM
Driessen E.W.Prof.dr.ManHoogleraarErvaringsleren: leren en beoordelen op de werkplek01/01/2015UM
Driessen G.J.A.Prof.dr.ManHoogleraarKindergeneeskunde01/03/2021UM
Eijk J. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarMedische Sociologie01/10/1999UM
Engeland M. vanProf.dr.VrouwHoogleraarPathobiologie van Kanker, in het bijzonder de rol van Epigenetica01/03/2011UM
Engelshoven J.M.A. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarRadiodiagnostiek01/09/1986UM
Essed G.G.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarMethodiek van het Klinisch Onderwijs01/11/1986UM
Evelo C.T.A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarBioinformatics for Integrative Systems Biology01/09/2014UM
Evers J.L.H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarObstetrie en Gynaecologie01/01/1990UM
Evers S.M.A.A.Prof.dr.VrouwHoogleraarPublic Health Technology Assessment01/03/2012UM
Faber C.G.Prof.dr.VrouwHoogleraarNeuromusculaire Aandoeningen01/09/2014UM
Franssen F.M.E.Prof.dr.ManHoogleraarGepersonaliseerd Management van COPD15/06/2021UM
Frijns J.P.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKlinische Genetica01/09/1988UM
Galan B. deProf.dr.ManHoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder Diabetologie01/10/2019UM
Gelsomino S.Prof.dr.ManHoogleraarCardiac Surgery01/07/2018UM
Gemert W.G. vanProf.dr.ManHoogleraarKinderchirurgie01/04/2017UM
Glatz J.F.C.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarMetabole Aspecten van Hart- en Vaatziekten01/12/2003UM
Godlee F.Prof.dr.VrouwHonorair hoogleraarHuisartsgeneeskunde01/11/2016UM/Care Chair
Goeij A.F.P.M. deProf.dr.ManEmeritus hoogleraarCurriculumontwikkeling01/04/2012UM
Goossens G.H.Prof.dr.ManHoogleraarCardiometabole Fysiologie van Obesitas01/08/2023UM
Gorgels A.P.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarTransmurale Cardiologie24/06/2005UM
Grabsch H.I.Prof.dr.VrouwHoogleraarGastrointestinal Cancer Pathology01/02/2016UM
Greve J.W.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarGastro-Intestinale Chirurgie, in het bijzonder de Metabole en Bariatrische Chirurgie01/02/2019UM
Griensven M. vanProf.dr.ManHoogleraarRegeneratieve Geneeskunde01/11/2019UM
Griez E.J.L.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarExperimentele Psychiatrie01/04/1996UM
Groot W.N.J.Prof.dr.ManHoogleraarGezondheidseconomie01/02/1998UM
Haak H.R.Prof.dr.ManEmeritus HoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder de Acute Geneeskunde01/02/2014UM/Máxima Medisch Centrum
Haan J. deProf.dr.ManEmeritus hoogleraarOnderzoek van Groei en Ontwikkeling01/01/1998UM
Haan M.W. deProf.dr.ManHoogleraarRadiologie, in het bijzonder de Interventie en Cardiovasculaire Radiologie01/12/2010UM
Habibovic P.Prof.dr.VrouwHoogleraarInorganic Biomaterials01/10/2014UM
Hackeng T.M.Prof.dr.ManHoogleraarBiochemie01/11/2008UM
Haenen G.R.M.M.Prof.dr.ManHoogleraarRedox Modulation of Pharmacological and Toxicological Processes01/06/2016UM
Hamers J.P.H.Prof.dr.ManHoogleraarOuderenzorg01/05/2005UM
Harwood A.J.Prof.dr.ManHoogleraarIntegrative Neuropsychiatric Cell Biology15/03/2024UM
Hausen A. ZurProf.dr.ManHoogleraarPathologie01/07/2010UM
Heemskerk J.W.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarCelbiochemie van Trombose en Hemostase01/06/2010UM
Heeneman S.Prof.dr.VrouwHoogleraarCompetentiegericht Opleiden en Toetsen01/11/2013UM
Heeren R.Prof.dr.ManUniversiteitshoogleraarBeeldvormende Massaspectometrie UM
Heesakkers J.P.F.A.Prof.dr.ManVakhoogleraarUrologie01/03/2021UM
Hemker H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarBiochemie01/01/1976UM
Hemmelder M.H.Prof.dr.ManHoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder de Nefrologie01/11/2020UM
Hendrikse F.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarOogheelkunde01/11/1992UM
Henskens Y.M.C.Prof.dr.VrouwHoogleraarKlinische Chemie, in het bijzonder Hemostase01/11/2020UM
Hesselink M.K.C.Prof.dr.ManHoogleraarLichamelijke Activiteit en Metabole Gezondheid01/09/2010UM
Heuvel W. van denProf.dr.ManEmeritus hoogleraarRevalidatie en Handicap01/10/1996UM
Heyligers I.C.Prof.dr.ManHoogleraarOnderwijs en Opleiding in het Opleidingsziekenhuis01/02/2013UM/Zuyderland Medisch Centrum
Heymans S.R.B.Prof.dr.ManHoogleraarIdiopathische Cardiomyopathieën01/07/2010 
Hillen H.F.P.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInterne Geneeskunde01/10/1993UM
Hingh I.H.J.T. DeProf.dr.ManBijzonder HoogleraarIntegrale Benadering van Patiënten met een Gastro-Intestinale Maligniteit01/09/2018Integraal Kanker Centrum Nederland
Hoebe C.J.P.A.Prof.dr.ManHoogleraarSociale Geneeskunde, in het
bijzonder Infectieziektebestrijding
01/04/2012GGD Zuid Limburg
Hoeks A.P.G.Prof.dr.ir.ManEmeritus hoogleraarUltrageluidstechnologie01/09/1993UM
Hofman P.A.M.Prof.dr.ManHoogleraarForensische en Postmortale Radiologie01/10/2015UM
Hof A.W.J. van 'tProf.dr.ManHoogleraarInterventiecardiologie01/10/2017UM
Honing M.Prof.dr.ManHoogleraarAnalytics in Systems Imaging01/04/2018UM
Hooff J.P. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarNiertransplantatie01/09/1996UM
Hoorntje J.C.A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInterventiecardiologie01/03/2014UM
Horst I. van derProf.dr.ManHoogleraarIntensive Care01/05/2020UM
Horstman K.Prof.dr.VrouwHoogleraarFilosofie van Public Health01/05/2009UM
Hosman C.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarPreventieve Geestelijke Gezondheidszorg13/04/2004UM
Houwaart E.S.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarGeschiedenis van de Geneeskunde01/04/2009UM
Hove D.L.A. van denProf.dr.ManHoogleraarNeuroepigenetica01/05/2020UM
Hulst R.R.W.J. van derProf.dr.ManHoogleraarPlastische Chirurgie01/04/2009UM
Hupperts R.M.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarNeurologie, in het bijzonder Multiple Sclerose01/11/2008UM/Zuyderland Medisch Centrum
Huson A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraar 01/04/1992UM
Jacobs M.J.H.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarAlgemene Heelkunde01/05/2000UM
Jansen M.W.J.Prof.dr.ir.VrouwEmeritus hoogleraarPopulatiegericht Gezondheidsbeleid01/07/2014GGD Zuid-Limburg
Janssen D.J.A.Prof.dr.VrouwHoogleraarOuderengeneeskunde, met in het bijzonder aandacht voor de Gepersonaliseerde Zorg voor Mensen met Gevorderd Chronisch Orgaanfalen01/01/2022UM
Janssen-Heijnen M.L.G.Prof.dr.VrouwHoogleraarKlinische Epidemiologie, in het bijzonder Kanker bij Ouderen01/03/2017UM/VieCuri Medisch Centrum
Janssen-Heininger Y.M.Prof.drVrouwVisiting hoogleraar   
Jong J.D. deProf.dr.VrouwBijzonder hoogleraarZorgstelsel en Sturing01/05/2017NIVEL
Jonkers D.M.A.E.Prof.dr.VrouwHoogleraarDarmgezondheid01/03/2019UM
Joore M.A.Prof.dr.VrouwHoogleraarHealth Technology Assessment and Decision Making01/05/2016UM
Joosten E.A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarExperimentele Anesthesiologie, in het bijzonder Pijnbestrijding01/10/2012UM
Joosten-ten Brinke D.Prof.dr.VrouwHoogleraarLeren en Toetsen01/09/2023UM
Kant IJ.Prof.dr.ManHoogleraarEpidemiologie, in het bijzonder Arbeidsepidemiologie01/10/2009UM
Kempen G.I.J.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarSociale Gerontologie01/12/2002UM
Kerrebroeck P.E.V.A. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarUrologie01/11/1998UM
Kessler P.A.W.H.Prof.dr.ManHoogleraarMondziekten en Kaakchirurgie01/03/2008UM
Keszthelyi D.Prof.dr.ManHoogleraarMaag-, Darm- en Leverziekten01-01-2022UM
Kingma H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarFysica en Fysiologie van het Evenwichtstelsel en de Klinische Vestibulologie in het bijzonder01/10/2000UM
Kitslaar P.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarAlgemene Heelkunde, in het bijzonder de Vaatchirurgie01/06/1991UM
Kleijnen J.M.P.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarSystematic Reviews in Health Care01/07/2011UM
Kleinjans J.C.S.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarMilieugezondheidkunde01/11/1991UM
Knibbe R.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarSociologische en Sociaal-epidemiologische Aspecten van het gebruik van Alcohol en andere Psychotrope Stoffen01/12/2000UM
Knottnerus J.A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarHuisartsgeneeskunde01/01/1988UM
Koenen R.R.Prof.dr.ManHoogleraarBiochemie van Vasculaire Ontsteking en Trombose01/03/2023UM
Koeveringe G. A. vanProf.dr.ManHoogleraarUrologie, in het bijzonder Functionele- en Neuro-Urologie in Translationeel Perspectief01/02/2016UM
Köhler S.Prof.dr.ManHoogleraarNeuroepidemiologie01/12/2023UM
Köhler S.E.Prof.dr.VrouwHoogleraarKlinische Anatomie01/09/2017UM
Kok T.M.C.M. deProf.dr.ManHoogleraarPopulation-based Toxicogenomics01/03/2015UM
Kooi M.E.Prof.dr.VrouwHoogleraarKlinische Fysica, in het bijzonder de Vasculaire Beeldvorming01/09/2017UM
Kooman J.P.Prof.dr.ManHoogleraarChronisch Nierfalen01/10/2012UM
Koopmans R.P.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarAlgemene Interne Geneeskunde, in het bijzonder het Onderwijs en de Opleiding daarin01/11/2006UM
Kootstra G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarAlgemene Heelkunde01/01/1987UM
Kremers S.P.J.Prof.dr.ManHoogleraarGezondheidsbevordering01/07/2013UM
Kroon A.A.Prof.dr.ManHoogleraarVasculaire Geneeskunde, in het bijzonder Vasculaire Gevolgen bij Hypertensie01/05/2016UM
Kruitwagen R.F.P.M.Prof.dr.ManHoogleraarGynaecologie / Oncologie01/05/2008UM
Krumeich J.S.M.Prof.dr.VrouwHoogleraarTranslational Ethnographies in Global Health and Education01/04/2017UM
Kubat B.Prof.dr.VrouwEmeritus hoogleraarForensische Pathologie01/01/2015UM
Kuipers H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarSport, Beweging en Gezondheid (voorheen Bewegingswetenschappen)01/04/1992UM
Kunst H.P.M.Prof.dr.ManHoogleraarSchedelbasispathologie01/12/2019UM
Lambin P.Prof.dr.ManHoogleraarRadiotherapie01/01/2000UM
Lamers W.H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarOntwikkelingsbiologie01/03/2001UM
Lange S. deProf.dr.ManEmeritus hoogleraarAnesthesiologie UM
Leentjens A.F.G.Prof.dr.ManHoogleraarNeuropsychiatrie, in het bijzonder de Psychopathologie van Bewegingsstoornissen01/04/2019UM
Leeuw P.W. deProf.dr.ManEmeritus hoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder de Hypertensie en de Nefrologie01/06/1991UM
Lenssen A.F.Prof.dr.ManHoogleraarKlinische Fysiotherapie01/08/2017UM
Leroy P.L.J.M.Prof.dr.ManHoogleraarProcedurele Sedatie en Analgesie (PROSA) bij Kinderen01/05/2023UM
Leunissen K.M.L.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder de Nefrologie01/11/1998UM
Linden D.E.J.Prof.dr.ManHoogleraarTranslational Neurosciences01/05/2018UM
Linden J.M.J.P. van derProf.dr.ManEmeritus hoogleraarReumatologie01/09/1979UM
Linz D.Prof.dr.ManHoogleraarComprehensive Atrial Fibrillation Management01/01/2024UM
Lodder J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarVasculaire Neurologie01/12/2007UM
Loon L.J.C. vanProf.dr.ManHoogleraarFysiologie van Inspanning met bijzondere aandacht voor de rol van Voeding01/09/2010UM
Lorusso R.Prof.drManHoogleraarCardiac Surgery and Extra-Corporeal Life Support01/02/2019UM
Loveren H. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarImmunotoxicologie01/05/2002UM
Luijendijk S.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKlinische Fysiologie van de Ademhaling01/11/1998UM
Lumens J.E.Prof.dr.ManHoogleraarComputational Cardiology01/11/2021UM
Maarse J.A.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarBeleidswetenschap01/11/1986UM
Maessen J.G.Prof.dr.ManHoogleraarCardiothoracale Chirurgie01/05/2005UM
Majoie H.J.M.Prof.dr.VrouwHoogleraarEpilepsie, in het bijzonder de Opleiding01/02/2016UM
Mameren H. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarAnatomie, in het bijzonder Klinische Anatomie01/09/2003UM
Marcelis M.C.Prof.dr.VrouwProfessorTransdiagnostiek in de Psychiatrie01/10/2020UM
Mariman E.C.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarFunctionele Genetica15/03/2001UM
Marken Lichtenbelt W.D. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarEcologische Energetica en Gezondheid01/02/2014UM
Martinez Martinez P.Prof.dr.VrouwHoogleraarNeuro-inflammation and Neuropsychiatric Disorders01/10/2017UM
Masclee A.A.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInwendige Geneeskunde, in het bijzonder Maag-, Darm- en Leverziekten01/10/2006UM
Mees B.M.E.Prof.dr.ManHoogleraarVascular Repair and Regeneration01/01/2024UM
Mensink R.P.Prof.dr.ManHoogleraarMoleculaire Voedingskunde met bijzondere aandacht voor het Lipidenmetabolisme01/03/2000UM
Merode G.G. vanProf.dr.ManHoogleraarLogistiek en Operationeel Management in de Zorg01/11/2001UM
Mess W.H.Prof.dr.ManHoogleraarKlinische Neurofysiologie01/06/2005UM
Metsemakers J.F.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarHuisartsgeneeskunde01/10/2002UM
Mey J.G.R. de.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarVascularaire Farmacologie01/09/2001UM
Meyenfeldt M.F. vonProf.dr.ManEmeritus hoogleraarAlgemene Heelkunde, in het bijzonder Oncologische Chirurgie01/08/1993UM
Mochtar B.Prof.dr.ManEmeritus HoogleraarCardiopulmonale Chirurgie01/09/2000UM
Mook W.N.K.A. vanProf.dr.ManHoogleraarProfessionele Ontwikkeling in de Medische (vervolg)opleidingen, in het bijzonder de Intensive Care Geneeskunde01/02/2017UM
Moroni L.Prof.dr.ManHoogleraarBiofrabrication for Regenerative Medicine01/03/2016UM
Morré S.A.Prof.dr.ManHoogleraarHost-Pathogen Genomics and Public Health01/02/2012UM
Mosterd K.Prof.dr.VrouwHoogleraarOncodermatologie01/07/2022UM
Mottaghy F.M.Prof.dr.ManHonorair hoogleraarNucleaire Geneeskunde UM
Muris J.W.M.Prof.dr.ManHoogleraarHuisartsgeneeskunde01/09/2014UM
Nadalin S.Prof.dr.ManHonorair hoogleraarChirurgie01/10/2018UM
Nagelhout G.E.Prof.dr.VrouwBijzonder hoogleraarGezondheid en Welzijn bij Mensen met een Lage Sociaaleconomische Positie01/12/2019Stichting IVO
Neef C.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKlinische Farmacie01/02/2007UM
Neumann U.P.Prof.dr.ManHoogleraarChirurgie01/10/2018UM
Nieuwenhuijze M.J.Prof.dr.VrouwBijzonder hoogleraarMidwifery/Fysiologische Verloskunde01/10/2020Hogeschool Zuyd
Nieuwenhuijzen Kruseman A.C.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInwendige Geneeskunde, in het bijzonder de Endocrinologie01/03/1990UM
Nijhuis J.G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarObstetrie01/12/1999UM
Nooijer J.M. deProf.dr.VrouwHoogleraarInterprofessional Teaching and Learning01/10/2020UM
Nuijts R.M.M.A.Prof.dr.ManHoogleraarHoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie01/09/2013UM
Olde Damink S.W.M.Prof.dr.ManHoogleraarTranslationeel Onderzoek Gastro-Intestinale Chirurgie01/07/2015UM
Oostenbrugge R.J. vanProf.drManHoogleraarNeurologie01/11/2011UM
Opperhuizen A.Prof.dr.ManBijzonder hoogleraarRisk Assessment and Risk Communication in Toxicology01/09/2014Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ottenheijm H.C.G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarFarmacochemie01/01/2006UM
Oude Egbrink M.G.A.Prof.dr.VrouwHoogleraarImplementatie van Onderwijskundige Innovaties01/03/2012UM
Overbeeke J.J. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarNeurochirurgie01/01/2008UM
Passchier W.F.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarRisico-Analyse01/08/1998UM
Paul M.Prof.dr.ManHoogleraarKlinische Farmacologie01/09/2008UM
Paulus A.T.G.Prof.dr.VrouwHoogleraarEconomie van Onderwijs en Zorg01/07/2020UM
Pavlova M.Prof.dr.VrouwHoogleraarHealth Economics and Equity01/05/2020UM
Penders J.Prof.dr.ManHoogleraarMetagenomic Epidemiology and Intestinal Microbiology01/01/2024UM
Penn O.C.K.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarHartchirurgie01/05/2008UM
Peters P.J.Prof.dr.ManUniversiteitshoogleraarNanobiologie01/01/2014UM
Philipsen H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarMedische Sociologie01/01/1976UM
Piatkowski de Grzymala A.A.Prof.dr.ManHoogleraar Innovatieve Reconstructieve Chirurgie01/01/2024UM
Pierik M.J.Prof.dr.VrouwHoogleraarReal World Data voor Chronische Aandoeningen met focus op IBD01/07/2021UM
Plat J.Prof.dr.ManHoogleraarFysiologie van de Voeding met bijzondere aandacht voor het Sterolmetabolisme01/09/2013UM
Poeze M.Prof.dr.ManHoogleraarHeelkunde, in het bijzonder de Traumachirurgie01/02/2017UM
Post M.J.Prof.dr.ManHoogleraarSustainable Industrial Tissue Engineering01/08/2002UM
Praag H. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarPsychiatrie UM
Prins M.H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKlinische Epidemiologie01/06/2001UM
Prinzen F.W.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarElectro-Mechanica van het Hart01/05/2009UM
Prompers J.J.Prof.dr.VrouwHoogleraarOrgaan-Specifieke Metabole Beeldvorming01/04/2024UM
Rademakers J.J.D.J.M.Prof.dr.VrouwBijzonder hoogleraarGezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie01/09/2015NIVEL
Ramaekers F.C.S.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarMoleculaire Celbiologie01/06/1989UM
Ree J.W. vanProf.dr.ManEmeritus hoogleraarHuisartsgeneeskunde UM
Reerink E.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraar  UM
Remuzzi F.Prof. dr.ManHonorair hoogleraarInterne Geneeskunde/Nefrologie UM
Reneman R.S.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarOnderzoek van Hart- en Vaatziekten01/09/1996UM

Rennenberg

R.J.M.W.

Prof.dr.ManHoogleraarBevordering van Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg01/05/2020UM
Rethans J.J.E.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInnovatieve Curriculumontwikkeling, in het bijzonder op het gebied van Human-simulation01/04/2015UM
Reutelingsperger C.P.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarBiochemie van Apoptose01/04/2009UM
Rhijn L.W. vanProf.dr.ManHoogleraarOrthopedie01/12/2008UM
Rijk A.E. deProf.dr.VrouwHoogleraarArbeid en Gezondheid, in het bijzonder Arbeidsre-integratie01/07/2017UM
Roekaerts P.M.H.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarIntensive Care Geneeskunde01/09/2013UM
Rommers G.M.Prof.dr.ManHoogleraarRevalidatiegeneeskunde, in het bijzonder Onderwijs01/03/2016UM
Rosing J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarBiochemie01/06/2001UM
Rouschop K.M.A.Prof.dr.ManHoogleraarTranslationele Biologie van Vesiculaire Recycling en Communicatie01/10/2023UM
Rubio-Gozalbo M.E.Prof.dr.VrouwHoogleraarInborn Errors of Metabolism with focus on Galactosemia01/03/2018UM
Rutten B.P.F.Prof.dr.ManHoogleraarPsychiatrie01/11/2016UM
Rutten H.J.T.Prof.dr.ManHoogleraarChirurgische Oncologie, in het bijzonder vraagstukken over Gastro-Intestinale Tumoren01/02/2013UM/Catharina Ziekenhuis
Ruwaard D.Prof.dr.ManHoogleraarPublic Health and Health Care Innovation01/04/2011UM
Ruysscher D. DeProf.dr.ManHoogleraarRadiotherapie, in het bijzonder de Respiratoire Oncologie01/12/2008UM
Santbrink H. vanProf.dr.ManHoogleraarSpinale Neurochirurgie01/07/2019UM
Saris W.H.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarBiologische Gezondheidkunde in het bijzonder Voeding01/02/1988UM
Savelberg H.H.C.M.Prof.dr.ManHoogleraarAcademisch Onderwijs in Beweging01/12/2015UM
Savelkoul P.H.M.Prof.dr.ManHoogleraarMedische Microbiologie01/08/2012UM
Schalkwijk C.G.Prof.dr.ManHoogleraarExperimentele Interne Geneeskunde01/07/2011UM
Schaper N.C.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarEndocrinologie16/05/2006UM
Schayck C.P. vanProf.dr.ManHoogleraarPreventie in de Huisartsgeneeskunde01/10/2000UM
Scherpbier A.J.J.A.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKwaliteitsbevordering van Medisch Onderwijs01/11/1999UM
Schmidt H.H.H.W.Prof.dr.ManHoogleraarFarmacologie01/01/2011UM
Schols A.M.W.J.Prof.dr.ir.VrouwHoogleraarNutrition and Metabolism in Chronic Diseases01/06/2004UM
Schols J.M.G.A.Prof.dr.ManHoogleraarOuderengeneeskunde01/05/2007UM
SchoonProf.dr.ManHoogleraarNieuwe Technologie ten behoeve van Diagnostiek en Behandeling in de Endoscopische Oncologie01/01/2021UM
Schooten F.J. vanProf.dr.ManHoogleraarGenetische Toxicologie01/01/2001UM
Schotten U.Prof.dr.ManVakhoogleraarFysiologie01/01/2011UM
Schouten H.C.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder de Intensieve Hematologische Zorg en Stamceltransplantatie01/12/2003UM
Schram M.T.Prof.dr.VrouwHoogleraarDiabetesepidemiologie, in het bijzonder gericht op Cardiovasculaire en Mentale Gezondheid01/12/2023UM
Schrauwen L.P.A.J.klManHoogleraarMetabole Aspecten van Type 2 Diabetes Mellitus01/07/2010UM
Schrauwen-Hinderling V.B.Prof.dr.VrouwHoogleraarMetabolic Imaging, with special focus on Magnetic Resonance Spectroscopy01/03/2022UM
Schroen B.Prof.dr.VrouwHoogleraarExperimentele Cardiologie, in het bijzonder Diastolisch Hartfalen01/12/2017UM
Schruers K.R.J.Prof.dr.ManHoogleraarMechanismen van Affectieve Stoornissen01/07/2016UM
Schurgers L.J.Prof.dr.ManHoogleraarBiochemie van Vasculaire Verkalking01/12/2017UM
Schurink G.W.H.Prof.dr.ManHoogleraarVaatchirurgie01/11/2010UM
Selten J.P.C.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarSociale Exclusie en Psychiatrische Stoornissen01/04/2012UM
Shiri-Sverdlov R.Prof.dr.VrouwHoogleraarHepatic Inflammation and Metabolic Health01/05/2016UM
Sijm T.H.M.Prof.dr.ManBijzonder hoogleraarVoedselveiligheid in een Duurzame Economie01/10/2023NVWA
Slaaf D.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarFysica van de Microcirculatie01/09/1997UM
Sluimer J.Prof.dr.VrouwProfessorCardiovasculaire Pathofysiologie01/10/2020UM
Smeenk F.J.W.M.Prof.dr.ManHoogleraarKwaliteitsbevordering Medisch Specialistische Vervolgopleidingen01/06/2013UM/Catharina Ziekenhuis
Smeets H.J.M.Prof.dr.ManHoogleraarGenoomanalyse, in het bijzonder Mitochondriële Aandoeningen01/07/2010UM
Smeets R.J.E.M.Prof.dr.ManHoogleraarRevalidatiegeneeskunde01/06/2009UM
Smidt M.L.Prof.dr.VrouwHoogleraarOncologische Chirurgie, in het bijzonder de Mammachirurgie01/07/2020UM
Smits J.F.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarFarmacologie01/04/1992UM
Smits L.J.M.Prof.dr.ManHoogleraarKlinische Epidemiologie en Risicogeleide Zorg01/12/2018UM
Soeters P.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarAlg. Heelkunde, in het bijzonder de Heelkundige Gastroenterologie en Klinische Voedingsleer01/03/1988UM
Spaanderman M.E.A.Prof.dr.ManHoogleraarTransmurale Verloskunde01/05/2012UM
Spreeuwenberg C.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarEerste- en Tweedelijns Zorg voor Chronisch Zieke Patiënten01/05/1994UM
Spreeuwenberg M.D.Prof.dr.VrouwHoogleraarZorginnovatie en Digitale Transformatie01/01/2024UM
Spronk H.M.H.Prof.dr.ManHoogleraarBiochemie van Atherotrombose 01/05/2024UM
Spruit M.A.Prof.dr.ManHoogleraarRevalidatie bij Chronisch Orgaanfalen, in het bijzonder gericht op Fysiek Functioneren01/03/2017UM
Staals J.E.A.Prof.dr.VrouwHoogleraarNeurovasculaire Aandoeningen01/04/2024UM
Staak W. van derProf.dr.ManEmeritus hoogleraar 29/04/1983UM
Staessen J.A.H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarGenetische Epidemiologie01/09/2007UM
Stapert J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarTraumatologie UM
Stassen L.P.S.Prof.dr.ManHoogleraarGastro-Intestinale Chirurgie, in het bijzonder Opleiding en Onderwijs01/03/2012UM
Steen M. van derProf.dr.VrouwHoogleraarEntrepreneurship in Healthcare01/09/2016UM
Stehouwer C.D.A.Prof.dr.ManHoogleraarInterne Geneeskunde01/06/2004UM
Steijlen P.M.Prof.dr.ManHoogleraarDermatologie01/11/2002UM
Steinbusch H.W.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarCellulaire Neurowetenschappen01/07/1998UM
Stoll M.Prof.dr.VrouwHoogleraarGenetische Epidemiologie en Statistische Genetica01/07/2015UM
Strik J.J.M.H.Prof.dr.VrouwHoogleraarGeestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jeugdigen met Psychiatrische Problemen en Somatische Comorbiditeit01/05/2020UM
Struijker Boudier H.A.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarFarmacologie UM
Stumpel C.T.R.M.Prof.dr.VrouwEmeritus hoogleraarKlinische Genetica, in het bijzonder voor de Syndroomdiagnostiek en Specifieke Ontwikkelingsstoornissen01/06/2002UM
Sturmans F.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarEpidemiologie01/09/1982UM
Tan I.B.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKNO, in het bijzonder de Hoofd/Hals Oncologie01/11/2016UM
Teijink J.A.W.Prof.dr.ManHoogleraarIntegrated Care in Vascular Disease01/08/2012UM/Catharina Ziekenhuis
Temel Y.Prof.dr.ManHoogleraarNeurochirurgie01/02/2012UM
Teule G.J.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarNucleaire Geneeskunde01/09/2004UM
Teunissen P.W.Prof.dr.ManHoogleraarWerkplekleren in de Gezondheidszorg01/04/2017UM
Thomas S.Prof.dr.ManHoogleraarWorkplace Learning in English FHML Clinical Rotations in Ireland01/09/2018UM
Tibboel D.Prof.dr.ManHonorair hoogleraarAnesthesiologie01/02/2017UM
Tilanus M.G.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarTransplantatie Immunologie01/10/2008UM
Tjan-Heijnen V.C.G.Prof.dr.VrouwHoogleraarInterne Geneeskunde, in het bijzonder de Medische Oncologie01/09/2006UM
Troost J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarNeurologie01/06/1992UM
Truckenmüller R.Prof.dr.ManProfessorMicro Tissue Engineering01/12/2019UM
Tubergen A.M. vanProf.dr.VrouwProfessorUitkomsten en Innovatie in de Reumatologiepraktijk01/07/2020UM
Unger T.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarPharmacology and Experimental Medicine UM
Verbeek H.Prof.dr.VrouwBijzonder hoogleraarZorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen01/02/2020MeanderGroep Zuid-Limburg
Verbunt. A.M.C.F.Prof.dr.VrouwHoogleraarClinical Epidemiology in Rehabilitation Medicine, with a focus on Chronic Pain01/04/2013UM
Verhaegen F.J.W.Prof.dr.ir.ManHoogleraarStralingsfysica en Beeldvorming01/05/2009UM
Verhey F.R.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarNeuropsychiatrie en Ouderenpsychiatrie01/12/2001UM
Vermeulen R.J.Prof.dr.ManHoogleraarKinderneurologie01/02/2017UM
Vernooy K.Prof.dr.ManHoogleraarElektrische Behandeling van Hartfalen01/01/2020UM
Visser P.J.Prof.dr.ManHoogleraarMoleculaire Epidemiologie van de Ziekte van Alzheimer01/08/2022UM
Vles J.S.H.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarKinderneurologie01/02/2000UM
Vleuten C.P.M. van derProf.dr.ManEmeritus hoogleraarOnderwijskunde, in het bijzonder van de Geneeskunde01/06/1996UM
Volders P.G.A.Prof.dr.ManHoogleraarGenetische Cardiologie01/07/2015UM
Vooijs M.A.G.G.Prof.dr.ManHoogleraarRadiotherapie, in het bijzonder van de Tumor Micro-omgeving en Therapie Respons01/12/2010UM
Vos R.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarTheorie van de Gezondheidswetenschappen01/09/1998UM
Vreugdenhil A.C.E.Prof.dr.VrouwHoogleraarLeefstijlgerelateerde Ziekten bij Kinderen01/01/2022UM
Vries H. deProf.dr.ManEmeritus hoogleraarHealth Communication  (voorheen Kankerpreventie en Gezondheidsbevordering)01/01/1998UM
Vries M.W. deProf.dr.ManEmeritus hoogleraarSociale Psychiatrie01/07/1983UM
Vries N.K. deProf.dr.ManHoogleraarGezondheidsbevordering01/05/2000UM
Vries R.G. deProf.dr.ManEmeritus hoogleraarMidwifery/Fysiologische Verloskunde01/10/2010Hogeschool Zuyd
Vugt M.E. deProf.dr.VrouwHoogleraarPsychosociale Innovaties bij Dementie01/09/2017UM
Vusse G.J. van derProf.dr.ManEmeritus hoogleraarMoleculaire Fysiologie01/05/1988UM
Walenkamp G.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarOrthopedie01/08/2007UM
Webers C.A.B.Prof.dr.ManHoogleraarOogheelkunde01/12/2010UM
Weijden G.D.E.M. van derProf.dr.VrouwHoogleraarImplementatie van Richtlijnen in de Geneeskunde04/03/2010UM
Weijenberg M.P.Prof.dr.VrouwHoogleraarEpidemiologie, in het bijzonder de Moleculaire Epidemiologie van Kanker01/10/2012UM
Welting T.J.M.Prof.dr.ManHoogleraarExperimentele Orthopedie, in het bijzonder de Moleculaire Biologie van Kraakbeen01/03/2020UM
Wert G.M.W.R. deProf.dr.ManHoogleraarEthiek van de Voortplantingsgeneeskunde en Erfelijkheidsonderzoek01/06/2002UM
Wesseling G.J.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarLongziekten, in het bijzonder Management van Chronisch Obstructieve Longaandoeningen01/11/2010UM
Westerterp K.R.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarHumane Energetica22/02/2001UM
Westerterp-Plantenga M.Prof.dr.VrouwEmeritus hoogleraarVoedselinnameregulatie bij de Mens01/06/2006UM
Wildberger J.E.Prof.dr.ManHoogleraarRadiologie01/07/2008UM
Willems P.C.Prof.dr.ManHoogleraarIntegrated Spinal Care01/01/2020UM
Willemsen M.C.Prof.dr.ManBijzonder hoogleraarTabaksontmoediging01/05/2010KWF
Windt L.J. deProf.dr.ManHoogleraarMoleculaire Cardiologie (voorheen Moleculaire Cardiovasculaire Biologie)01/07/2010UM
Wouters B.G.Prof.dr.ManHonorair hoogleraarMoleculaire Radiotherapie01/09/2005UM
Wouters E.F.M.Prof.dr.ManEmeritus hoogleraarPulmonologie01/02/1992UM
Zandvoort M.A.M.J. vanProf.dr.ManHoogleraarGeavanceerde Optische Microscopie01/10/2017UM
Zee J. van derProf.dr.ManEmeritus hoogleraarOnderzoek van de eerstelijns gezondheidszorg01/04/1998UM
Zeegers M.P.Prof.dr.ManHoogleraarComplexe Genetica en -Epidemiologie01/03/2012UM
Zimmermann L.J.I.Prof.dr.ManHoogleraarKindergeneeskunde, in het bijzonder Neonatologie01/05/2004UM
Zundert J. vanProf.dr.ManHoogleraarPijngeneeskunde01/06/2019UM
Zwakhalen S.M.G.Prof.dr.VrouwHoogleraarVerplegingswetenschap, in het bijzonder gericht op Geriatrische Zorg Thuis01/02/2018UM
Zwam W.H. vanProf.dr.ManHoogleraarRadiologie, in het bijzonder de Interventionele Neuroradiologie01/01/2019UM