Hoogleraren Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Voor een overzicht van de niet UM-gerelateerde professionele functies en posities van de hoogleraren, verbonden aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kunt u terecht op deze pagina.

Naam Titel Geslacht Type leerstoel Leerstoel Datum benoeming Financierder
Aerts H.J.W.L. Prof.dr. Man Hoogleraar Artificial Intelligence in Medicine 01/02/2019 UM
Aldenkamp A.P. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Psychosociale Aspecten van Epilepsie 01/01/2002 Nat. Epilepsiefonds
Allessie M.A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Fysiologie 01/03/1985 UM
Amelsvoort T.A.M.J. van Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Transitiepsychiatrie 01/03/2012 UM
Baak M. van Prof.dr. Vrouw Emeritus hoogleraar Fysiologie van Obesitas 01/02/2007 UM
Backes W.H. Prof.dr.ir. Man Hoogleraar Klinische Fysica, in het bijzonder de Neuroimaging 01/12/2013 UM
Baets M.H.V. De Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Chronische Inflammatie bij Neurodegeneratieve Aandoeningen 01/06/2007 UM
Baker A.H. Prof.dr. Man Hoogleraar Translational Cardiovascular Sciences 01/07/2022 UM
Bast A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Humane Toxicologie 01/01/1998 UM
Beckers E.A.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Hematologie 01/07/2020 UM
Beckers H.J.M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Oogheelkunde, in het bijzonder Glaucoom 01/11/2019 Stichting Sint Annadal
Beets G.L. Prof.dr. Man Honorair hoogleraar   01/05/2019 UM
Beets-Tan R.G.H. Prof.dr. Vrouw Honorair hoogleraar   01/05/2019 UM
Bekers O. Prof.dr. Man Hoogleraar Klinische Chemie 18/09/2014 UM
Bekkers R.L.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Preventie Gynaecologische Kanker, in het bijzonder (Pre)maligne Cervixpathologie 01/07/2019 UM
Berg J.M. ten Prof.dr. Man Hoogleraar Antitrombotische Therapie bij Cardiale Katheter Interventie 01/11/2020 UM
Berger M.P.F. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Methodologie en Statistiek 01/02/1995 UM
Bergh J.P.W. van den Prof.dr. Man Hoogleraar Botkwaliteit en Metabole Botaandoeningen 01/04/2015 UM
Berg-Loonen E. van den Prof.dr. Vrouw Emeritus hoogleraar Histocompatabiliteit en Immunogenetica van Transplantatie 01/10/2000 UM
Beuken-van Everdingen M.H.J. van den Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Palliatieve Geneeskunde 01/08/2017 UM
Beuls E. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Neurochirurgie   UM
Bie R.A. de Prof.dr. Man Hoogleraar Research in Physiotherapy 01/12/2003 UM
Biessen E.A.L. Prof.dr. Man Hoogleraar Experimentele Vasculaire Pathologie 01/05/2009 UM
Blaak E.E. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Humane Biologie 01/02/2007 UM
Blanco C.E. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Neonatologie   UM
Blitterswijk C.A. van Prof.dr. Man Universiteitshoogleraar Complex Tissue Regeneration 01/10/2014 UM
Boersma L.J. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Radiotherapie, in het bijzonder het Mammacarcinoom 01/06/2015 UM
Bokhoven M.A. van Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Interprofessioneel Samenwerken en Leren in de Eerstelijnsgezondheidszorg 01/05/2023 UM
Bonen A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar   01/06/2000 UM
Bongers M.Y. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Benigne Uteruspathologie 01/01/2015 UM/Máxima Medisch Centrum
Boonen A.E. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Reumatologie 01/07/2013 UM
Borgers M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Cardiovasculaire Celbiologie 01/04/1991 UM
Borne H.W. van den Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Academisering Patiëntenvoorlichting 01/08/1995 UM
Bos G.M.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Immunotherapie van Kanker 01/03/2012 UM
Bosma H. Prof.dr. Man Hoogleraar Sociale Epidemiologie 01/02/2014 UM
Bouvy N.D. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Innovatieve Chirurgische Technieken 01/09/2014 UM
Brand A. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Sociale Geneeskunde 01/09/2008 UM
Brand H. Prof.dr. Man Hoogleraar European Public Health 01/09/2008 UM
Brandt P.A. van den Prof.dr.ir. Man Hoogleraar Epidemiologie 01/02/1997 UM
Breda Vriesman P. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Immunologie 01/01/1980 UM
Breukelen G.J.P. van Prof.dr. Man Hoogleraar Methodologie en Statistiek 01/02/2014 UM
Brink P.R.G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Traumatologie 01/04/2004 UM
Brouns F. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Health Food Innovation 01/06/2010 UM
Brouwers M.C.G.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Endocrinologie en Stofwisselingsziekten 01/10/2019 UM
Bruggeman C. Prof.dr. Vrouw Emeritus hoogleraar Medische Microbiologie, in het bijzonder de Virologie 01/02/1994 UM
Bruin A.B.H. de Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Zelfregulatie in het Hoger Onderwijs 01/02/2019 UM
Bruïne A.P. de Prof.dr. Man Honorair hoogleraar Pathologie 01/03/2018 UM
Brunner H.G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Humane Genetica 01/05/2016 UM
Brunner-La Rocca H.P. Prof.dr. Man Hoogleraar Cardiologie, in het bijzonder Clinical Heart Failure 01/03/2010 UM
Buhre W.F. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Anesthesiologie 01/04/2013 UM
Buntinx F.J.V.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Klinische Epidemiologie in de eerstelijns Geneeskunde 01/03/2000 UM
Burgers J.S. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Promoting Personalised Care in Clinical Practice 01/07/2016 Nederlands Huisartsen Genootschap
Buurman W.A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Metabolism and Immunity 01/11/2000 UM
Cals J.W.L. Prof.dr. Man Hoogleraar Effectieve Diagnostiek in de Huisartsenpraktijk 01/06/2018 UM
Cate H. ten Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Hemostase en Trombose 01/08/2002 UM
Czabanowska K.M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Public Health Leadership and Workforce Development 01/01/2022 UM
Cohen Tervaert J.W. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Immunologie 15/02/2000 UM
Costa Martins P.A da Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Molecular Microvascular Biology 01/03/2020 UM
Crijns H.J.G.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Cardiologie 01/03/2001 UM
Crutzen R.M.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Behaviour Change & Technology 01/12/2018 UM
Curfs L.M.G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Zorg voor mensen met een Verstandelijke Handicap / Gouverneur Kremers Leerstoel (GKL) 01/02/2002 UM
Dagnelie P.C. Prof.dr.ir. Man Emeritus hoogleraar Epidemiologie, in het bijzonder Voedingsepidemiologie 01/08/2012 UM
Dekker A.L.A.J. Prof.dr.ir. Man Hoogleraar Clinical Data Science 01/12/2015 UM
Delespaul P.A.E.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ 01/04/2012 UM
Delhaas T. Prof.dr. Man Hoogleraar Biomedische Technologie 01/07/2009 UM
Dieijen-Visser M.P. van Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Klinische Chemie 01/01/1998 UM
Die-Smulders C.E.M. de Prof.dr. Vrouw Emeritus hoogleraar Preimplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) 01/04/2012 UM
Dinant G.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Clinical Research in General Practice 01/10/1998 UM
Dirksen C.D. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Health Technology Assessment of Clinical Interventions 01/05/2012 UM
Dolmans D.H.J.M. Prof.dr. Vrouw Vakhoogleraar Onderwijswetenschappen 01/01/2012 UM
Dompeling E. Prof.dr. Man

Hoogleraar

Vroegdiagnostiek, in het bijzonder Monitoring en Behandeling van Longziekten op Kinderleeftijd 01/07/2010 UM
Donckerwolcke R.A.M.G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde   UM
Dondorp W.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Respect voor Toekomstige Personen; Betekenis van het Humanistisch Perspectief voor de Ethiek van de Humane Reproductieve Genetica 01/06/2019 Stichting Socrates
Dornan T.L. Prof.dr. Man Visiting hoogleraar   01/05/2010 UM
Drent M. Prof.dr. Vrouw Emeritus hoogleraar Pulmonologie, in het bijzonder Interstitiële Longaandoeningen 15/09/2005 UM
Driessen E.W. Prof.dr. Man Hoogleraar Ervaringsleren: leren en beoordelen op de werkplek 01/01/2015 UM
Driessen G.J.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Kindergeneeskunde 01/03/2021 UM
Eijk J. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Medische Sociologie 01/10/1999 UM
Engeland M. van Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Pathobiologie van Kanker, in het bijzonder de rol van Epigenetica 01/03/2011 UM
Engelshoven J.M.A. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Radiodiagnostiek 01/09/1986 UM
Essed G.G.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Methodiek van het Klinisch Onderwijs 01/11/1986 UM
Evelo C.T.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Bioinformatics for Integrative Systems Biology 01/09/2014 UM
Evers J.L.H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie 01/01/1990 UM
Evers S.M.A.A. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Public Health Technology Assessment 01/03/2012 UM
Faber C.G. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Neuromusculaire Aandoeningen 01/09/2014 UM
Franssen F.M.E. Prof.dr. Man Hoogleraar Gepersonaliseerd Management van COPD 15/06/2021 UM
Frijns J.P. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Klinische Genetica 01/09/1988 UM
Galan B. de Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Diabetologie 01/10/2019 UM
Gelsomino S. Prof.dr. Man Hoogleraar Cardiac Surgery 01/07/2018 UM
Gemert W.G. van Prof.dr. Man Hoogleraar Kinderchirurgie 01/04/2017 UM
Glatz J.F.C. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Metabole Aspecten van Hart- en Vaatziekten 01/12/2003 UM
Godlee F. Prof.dr. Vrouw Honorair hoogleraar Huisartsgeneeskunde 01/11/2016 UM/Care Chair
Goeij A.F.P.M. de Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Curriculumontwikkeling 01/04/2012 UM
Goossens G.H. Prof.dr. Man Hoogleraar Cardiometabole Fysiologie van Obesitas 01/08/2023 UM
Gorgels A.P.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Transmurale Cardiologie 24/06/2005 UM
Grabsch H.I. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Gastrointestinal Cancer Pathology 01/02/2016 UM
Greve J.W. Prof.dr. Man Hoogleraar Gastro-Intestinale Chirurgie, in het bijzonder de Metabole en Bariatrische Chirurgie 01/02/2019 UM
Griensven M. van Prof.dr. Man Hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde 01/11/2019 UM
Griez E.J.L. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Experimentele Psychiatrie 01/04/1996 UM
Groot W.N.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Gezondheidseconomie 01/02/1998 UM
Haak H.R. Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Acute Geneeskunde 01/02/2014 UM/Máxima Medisch Centrum
Haan J. de Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Onderzoek van Groei en Ontwikkeling 01/01/1998 UM
Haan M.W. de Prof.dr. Man Hoogleraar Radiologie, in het bijzonder de Interventie en Cardiovasculaire Radiologie 01/12/2010 UM
Habibovic P. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Inorganic Biomaterials 01/10/2014 UM
Hackeng T.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Biochemie 01/11/2008 UM
Haenen G.R.M.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Redox Modulation of Pharmacological and Toxicological Processes 01/06/2016 UM
Hamers J.P.H. Prof.dr. Man Hoogleraar Ouderenzorg 01/05/2005 UM
Hausen A. Zur Prof.dr. Man Hoogleraar Pathologie 01/07/2010 UM
Heemskerk J.W.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Celbiochemie van Trombose en Hemostase 01/06/2010 UM
Heeneman S. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Competentiegericht Opleiden en Toetsen 01/11/2013 UM
Heeren R. Prof.dr. Man Universiteitshoogleraar Beeldvormende Massaspectometrie   UM
Heesakkers J.P.F.A. Prof.dr. Man Vakhoogleraar Urologie 01/03/2021 UM
Hemker H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Biochemie 01/01/1976 UM
Hemmelder M.H. Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Nefrologie 01/11/2020 UM
Hendrikse F. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Oogheelkunde 01/11/1992 UM
Henskens Y.M.C. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Klinische Chemie, in het bijzonder Hemostase 01/11/2020 UM
Hesselink M.K.C. Prof.dr. Man Hoogleraar Lichamelijke Activiteit en Metabole Gezondheid 01/09/2010 UM
Heuvel W. van den Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Revalidatie en Handicap 01/10/1996 UM
Heyligers I.C. Prof.dr. Man Hoogleraar Onderwijs en Opleiding in het Opleidingsziekenhuis 01/02/2013 UM/Zuyderland Medisch Centrum
Heymans S.R.B. Prof.dr. Man Hoogleraar Idiopathische Cardiomyopathieën 01/07/2010  
Hillen H.F.P. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde 01/10/1993 UM
Hingh I.H.J.T. De Prof.dr. Man Bijzonder Hoogleraar Integrale Benadering van Patiënten met een Gastro-Intestinale Maligniteit 01/09/2018 Integraal Kanker Centrum Nederland
Hoebe C.J.P.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het
bijzonder Infectieziektebestrijding
01/04/2012 GGD Zuid Limburg
Hoeks A.P.G. Prof.dr.ir. Man Emeritus hoogleraar Ultrageluidstechnologie 01/09/1993 UM
Hofman P.A.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Forensische en Postmortale Radiologie 01/10/2015 UM
Hof A.W.J. van 't Prof.dr. Man Hoogleraar Interventiecardiologie 01/10/2017 UM
Honing M. Prof.dr. Man Hoogleraar Analytics in Systems Imaging 01/04/2018 UM
Hooff J.P. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Niertransplantatie 01/09/1996 UM
Hoorntje J.C.A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Interventiecardiologie 01/03/2014 UM
Horst I. van der Prof.dr. Man Hoogleraar Intensive Care 01/05/2020 UM
Horstman K. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Filosofie van Public Health 01/05/2009 UM
Hosman C. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg 13/04/2004 UM
Houwaart E.S. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Geneeskunde 01/04/2009 UM
Hove D.L.A. van den Prof.dr. Man Hoogleraar Neuroepigenetica 01/05/2020 UM
Hulst R.R.W.J. van der Prof.dr. Man Hoogleraar Plastische Chirurgie 01/04/2009 UM
Hupperts R.M.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Neurologie, in het bijzonder Multiple Sclerose 01/11/2008 UM/Zuyderland Medisch Centrum
Huson A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar   01/04/1992 UM
Jacobs M.J.H.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Algemene Heelkunde 01/05/2000 UM
Jansen M.W.J. Prof.dr.ir. Vrouw Emeritus hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid 01/07/2014 GGD Zuid-Limburg
Janssen D.J.A. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Ouderengeneeskunde, met in het bijzonder aandacht voor de Gepersonaliseerde Zorg voor Mensen met Gevorderd Chronisch Orgaanfalen 01/01/2022 UM
Janssen-Heijnen M.L.G. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder Kanker bij Ouderen 01/03/2017 UM/VieCuri Medisch Centrum
Janssen-Heininger Y.M. Prof.dr Vrouw Visiting hoogleraar      
Jong J.D. de Prof.dr. Vrouw Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing 01/05/2017 NIVEL
Jonkers D.M.A.E. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Darmgezondheid 01/03/2019 UM
Joore M.A. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Health Technology Assessment and Decision Making 01/05/2016 UM
Joosten E.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Experimentele Anesthesiologie, in het bijzonder Pijnbestrijding 01/10/2012 UM
Joosten-ten Brinke D. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Leren en Toetsen 01/09/2023 UM
Kant IJ. Prof.dr. Man Hoogleraar Epidemiologie, in het bijzonder Arbeidsepidemiologie 01/10/2009 UM
Kempen G.I.J.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Sociale Gerontologie 01/12/2002 UM
Kerrebroeck P.E.V.A. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Urologie 01/11/1998 UM
Kessler P.A.W.H. Prof.dr. Man Hoogleraar Mondziekten en Kaakchirurgie 01/03/2008 UM
Keszthelyi D. Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Maag-, Darm- en Leverziekten 01-01-2022 UM
Kingma H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Fysica en Fysiologie van het Evenwichtstelsel en de Klinische Vestibulologie in het bijzonder 01/10/2000 UM
Kitslaar P. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Algemene Heelkunde, in het bijzonder de Vaatchirurgie 01/06/1991 UM
Kleijnen J.M.P. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Systematic Reviews in Health Care 01/07/2011 UM
Kleinjans J.C.S. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Milieugezondheidkunde 01/11/1991 UM
Knibbe R. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Sociologische en Sociaal-epidemiologische Aspecten van het gebruik van Alcohol en andere Psychotrope Stoffen 01/12/2000 UM
Knottnerus J.A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde 01/01/1988 UM
Koenen R.R. Prof.dr. Man Hoogleraar Biochemie van Vasculaire Ontsteking en Trombose 01/03/2023 UM
Koeveringe G. A. van Prof.dr. Man Hoogleraar Urologie, in het bijzonder Functionele- en Neuro-Urologie in Translationeel Perspectief 01/02/2016 UM
Köhler S.E. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Klinische Anatomie 01/09/2017 UM
Kok T.M.C.M. de Prof.dr. Man Hoogleraar Population-based Toxicogenomics 01/03/2015 UM
Kooi M.E. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Klinische Fysica, in het bijzonder de Vasculaire Beeldvorming 01/09/2017 UM
Kooman J.P. Prof.dr. Man Hoogleraar Chronisch Nierfalen 01/10/2012 UM
Koopmans R.P. Prof.dr. Man Hoogleraar Algemene Interne Geneeskunde, in het bijzonder het Onderwijs en de Opleiding daarin 01/11/2006 UM
Kootstra G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Algemene Heelkunde 01/01/1987 UM
Kremers S.P.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Gezondheidsbevordering 01/07/2013 UM
Kroon A.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Vasculaire Geneeskunde, in het bijzonder Vasculaire Gevolgen bij Hypertensie 01/05/2016 UM
Kruitwagen R.F.P.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Gynaecologie / Oncologie 01/05/2008 UM
Krumeich J.S.M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Translational Ethnographies in Global Health and Education 01/04/2017 UM
Kubat B. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Forensische Pathologie 01/01/2015 UM
Kuipers H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Sport, Beweging en Gezondheid (voorheen Bewegingswetenschappen) 01/04/1992 UM
Kunst H.P.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Schedelbasispathologie 01/12/2019 UM
Lambin P. Prof.dr. Man Hoogleraar Radiotherapie 01/01/2000 UM
Lamers W.H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Ontwikkelingsbiologie 01/03/2001 UM
Lange S. de Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Anesthesiologie   UM
Leentjens A.F.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Neuropsychiatrie, in het bijzonder de Psychopathologie van Bewegingsstoornissen 01/04/2019 UM
Leeuw P.W. de Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Hypertensie en de Nefrologie 01/06/1991 UM
Lenssen A.F. Prof.dr. Man Hoogleraar Klinische Fysiotherapie 01/08/2017 UM
Leroy P.L.J.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Procedurele Sedatie en Analgesie (PROSA) bij Kinderen 01/05/2023 UM
Leunissen K.M.L. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Nefrologie 01/11/1998 UM
Linden D.E.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Translational Neurosciences 01/05/2018 UM
Linden J.M.J.P. van der Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Reumatologie 01/09/1979 UM
Lodder J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Vasculaire Neurologie 01/12/2007 UM
Loon L.J.C. van Prof.dr. Man Hoogleraar Fysiologie van Inspanning met bijzondere aandacht voor de rol van Voeding 01/09/2010 UM
Lorusso R. Prof.dr Man Hoogleraar Cardiac Surgery and Extra-Corporeal Life Support 01/02/2019 UM
Loveren H. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Immunotoxicologie 01/05/2002 UM
Luijendijk S. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Klinische Fysiologie van de Ademhaling 01/11/1998 UM
Lumens J.E. Prof.dr. Man Hoogleraar Computational Cardiology 01/11/2021 UM
Maarse J.A.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Beleidswetenschap 01/11/1986 UM
Maessen J.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie 01/05/2005 UM
Majoie H.J.M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Epilepsie, in het bijzonder de Opleiding 01/02/2016 UM
Mameren H. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Anatomie, in het bijzonder Klinische Anatomie 01/09/2003 UM
Marcelis M.C. Prof.dr. Vrouw Professor Transdiagnostiek in de Psychiatrie 01/10/2020 UM
Mariman E.C.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Functionele Genetica 15/03/2001 UM
Marken Lichtenbelt W.D. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid 01/02/2014 UM
Martinez Martinez P. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Neuro-inflammation and Neuropsychiatric Disorders 01/10/2017 UM
Masclee A.A.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Maag-, Darm- en Leverziekten 01/10/2006 UM
Mensink R.P. Prof.dr. Man Hoogleraar Moleculaire Voedingskunde met bijzondere aandacht voor het Lipidenmetabolisme 01/03/2000 UM
Merode G.G. van Prof.dr. Man Hoogleraar Logistiek en Operationeel Management in de Zorg 01/11/2001 UM
Merriënboer J.J.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Leren en Instructie 01/05/2009 UM
Mess W.H. Prof.dr. Man Hoogleraar Klinische Neurofysiologie 01/06/2005 UM
Metsemakers J.F.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde 01/10/2002 UM
Mey J.G.R. de. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Vascularaire Farmacologie 01/09/2001 UM
Meyenfeldt M.F. von Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Algemene Heelkunde, in het bijzonder Oncologische Chirurgie 01/08/1993 UM
Mochtar B. Prof.dr. Man Emeritus Hoogleraar Cardiopulmonale Chirurgie 01/09/2000 UM
Mook W.N.K.A. van Prof.dr. Man Hoogleraar Professionele Ontwikkeling in de Medische (vervolg)opleidingen, in het bijzonder de Intensive Care Geneeskunde 01/02/2017 UM
Moroni L. Prof.dr. Man Hoogleraar Biofrabrication for Regenerative Medicine 01/03/2016 UM
Morré S.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Host-Pathogen Genomics and Public Health 01/02/2012 UM
Mosterd K. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Oncodermatologie 01/07/2022 UM
Mottaghy F.M. Prof.dr. Man Honorair hoogleraar Nucleaire Geneeskunde   UM
Muris J.W.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Huisartsgeneeskunde 01/09/2014 UM
Nadalin S. Prof.dr. Man Honorair hoogleraar Chirurgie 01/10/2018 UM
Nagelhout G.E. Prof.dr. Vrouw Bijzonder hoogleraar

Gezondheid en Welzijn bij Mensen met een Lage Sociaaleconomische Positie

01/12/2019 Stichting IVO
Neef C. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Klinische Farmacie 01/02/2007 UM
Neumann U.P. Prof.dr. Man Hoogleraar Chirurgie 01/10/2018 UM
Nieuwenhuijze M.J. Prof.dr. Vrouw Bijzonder hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde 01/10/2020 Hogeschool Zuyd
Nieuwenhuijzen Kruseman A.C. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de Endocrinologie 01/03/1990 UM
Nijhuis J.G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Obstetrie 01/12/1999 UM
Nooijer J.M. de Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Interprofessional Teaching and Learning 01/10/2020 UM
Nuijts R.M.M.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie 01/09/2013 UM
Olde Damink S.W.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Translationeel Onderzoek Gastro-Intestinale Chirurgie 01/07/2015 UM
Oostenbrugge R.J. van Prof.dr Man Hoogleraar Neurologie 01/11/2011 UM
Opperhuizen A. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Risk Assessment and Risk Communication in Toxicology 01/09/2014 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ottenheijm H.C.G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Farmacochemie 01/01/2006 UM
Oude Egbrink M.G.A. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Implementatie van Onderwijskundige Innovaties 01/03/2012 UM
Overbeeke J.J. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Neurochirurgie 01/01/2008 UM
Passchier W.F. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Risico-Analyse 01/08/1998 UM
Paul M. Prof.dr. Man Hoogleraar Klinische Farmacologie 01/09/2008 UM
Paulus A.T.G. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Economie van Onderwijs en Zorg 01/07/2020 UM
Pavlova M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Health Economics and Equity 01/05/2020 UM
Penn O.C.K.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Hartchirurgie 01/05/2008 UM
Peters P.J. Prof.dr. Man Universiteitshoogleraar Nanobiologie 01/01/2014 UM
Philipsen H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Medische Sociologie 01/01/1976 UM
Pierik M.J. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Real World Data voor Chronische Aandoeningen met focus op IBD 01/07/2021 UM
Plat J. Prof.dr. Man Hoogleraar Fysiologie van de Voeding met bijzondere aandacht voor het Sterolmetabolisme 01/09/2013 UM
Poeze M. Prof.dr. Man Hoogleraar Heelkunde, in het bijzonder de Traumachirurgie 01/02/2017 UM
Post M.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Sustainable Industrial Tissue Engineering 01/08/2002 UM
Praag H. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Psychiatrie   UM
Prins M.H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Klinische Epidemiologie 01/06/2001 UM
Prinzen F.W. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Electro-Mechanica van het Hart 01/05/2009 UM
Rademakers J.J.D.J.M. Prof.dr. Vrouw Bijzonder hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie 01/09/2015 NIVEL
Ramaekers F.C.S. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Moleculaire Celbiologie 01/06/1989 UM
Ree J.W. van Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde   UM
Reerink E. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar     UM
Remuzzi F. Prof. dr. Man Honorair hoogleraar Interne Geneeskunde/Nefrologie   UM
Reneman R.S. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Onderzoek van Hart- en Vaatziekten 01/09/1996 UM
Rennenberg

R.J.M.W.

Prof.dr. Man Hoogleraar Bevordering van Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg 01/05/2020 UM
Rethans J.J.E. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Innovatieve Curriculumontwikkeling, in het bijzonder op het gebied van Human-simulation 01/04/2015 UM
Reutelingsperger C.P.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Biochemie van Apoptose 01/04/2009 UM
Rhijn L.W. van Prof.dr. Man Hoogleraar Orthopedie 01/12/2008 UM
Rijk A.E. de Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder Arbeidsre-integratie 01/07/2017 UM
Roekaerts P.M.H.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Intensive Care Geneeskunde 01/09/2013 UM
Rommers G.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder Onderwijs 01/03/2016 UM
Rosing J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Biochemie 01/06/2001 UM
Rubio-Gozalbo M.E. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Inborn Errors of Metabolism with focus on Galactosemia 01/03/2018 UM
Rutten B.P.F. Prof.dr. Man Hoogleraar Psychiatrie 01/11/2016 UM
Rutten H.J.T. Prof.dr. Man Hoogleraar Chirurgische Oncologie, in het bijzonder vraagstukken over Gastro-Intestinale Tumoren 01/02/2013 UM/Catharina Ziekenhuis
Ruwaard D. Prof.dr. Man Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation 01/04/2011 UM
Ruysscher D. De Prof.dr. Man Hoogleraar Radiotherapie, in het bijzonder de Respiratoire Oncologie 01/12/2008 UM
Santbrink H. van Prof.dr. Man Hoogleraar Spinale Neurochirurgie 01/07/2019 UM
Saris W.H.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Biologische Gezondheidkunde in het bijzonder Voeding 01/02/1988 UM
Savelberg H.H.C.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Academisch Onderwijs in Beweging 01/12/2015 UM
Savelkoul P.H.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Medische Microbiologie 01/08/2012 UM
Schalkwijk C.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde 01/07/2011 UM
Schaper N.C. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Endocrinologie 16/05/2006 UM
Schayck C.P. van Prof.dr. Man Hoogleraar Preventie in de Huisartsgeneeskunde 01/10/2000 UM
Scherpbier A.J.J.A. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Kwaliteitsbevordering van Medisch Onderwijs 01/11/1999 UM
Schmidt H.H.H.W. Prof.dr. Man Hoogleraar Farmacologie 01/01/2011 UM
Schols A.M.W.J. Prof.dr.ir. Vrouw Hoogleraar Nutrition and Metabolism in Chronic Diseases 01/06/2004 UM
Schols J.M.G.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Ouderengeneeskunde 01/05/2007 UM
Schoon Prof.dr. Man Hoogleraar Nieuwe Technologie ten behoeve van Diagnostiek en Behandeling in de Endoscopische Oncologie 01/01/2021 UM
Schooten F.J. van Prof.dr. Man Hoogleraar Genetische Toxicologie 01/01/2001 UM
Schotten U. Prof.dr. Man Vakhoogleraar Fysiologie 01/01/2011 UM
Schouten H.C. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Intensieve Hematologische Zorg en Stamceltransplantatie 01/12/2003 UM
Schrauwen L.P.A.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Metabole Aspecten van Type 2 Diabetes Mellitus 01/07/2010 UM
Schrauwen-Hinderling V.B. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Metabolic Imaging, with special focus on Magnetic Resonance Spectroscopy 01/03/2022 UM
Schroen B. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Experimentele Cardiologie, in het bijzonder Diastolisch Hartfalen 01/12/2017 UM
Schruers K.R.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Mechanismen van Affectieve Stoornissen 01/07/2016 UM
Schurgers L.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Biochemie van Vasculaire Verkalking 01/12/2017 UM
Schurink G.W.H. Prof.dr. Man Hoogleraar Vaatchirurgie 01/11/2010 UM
Selten J.P.C.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Sociale Exclusie en Psychiatrische Stoornissen 01/04/2012 UM
Shiri-Sverdlov R. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Hepatic Inflammation and Metabolic Health 01/05/2016 UM
Sijm T.H.M. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Voedselveiligheid in een Duurzame Economie 01/02/2023 NVWA
Slaaf D. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Fysica van de Microcirculatie 01/09/1997 UM
Sluimer J. Prof.dr. Vrouw Professor Cardiovasculaire Pathofysiologie 01/10/2020 UM
Smeenk F.J.W.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Kwaliteitsbevordering Medisch Specialistische Vervolgopleidingen 01/06/2013 UM/Catharina Ziekenhuis
Smeets H.J.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Genoomanalyse, in het bijzonder Mitochondriële Aandoeningen 01/07/2010 UM
Smeets R.J.E.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 01/06/2009 UM
Smidt M.L. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Oncologische Chirurgie, in het bijzonder de Mammachirurgie 01/07/2020 UM
Smits J.F.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Farmacologie 01/04/1992 UM
Smits L.J.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Klinische Epidemiologie en Risicogeleide Zorg 01/12/2018 UM
Soeters P. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Alg. Heelkunde, in het bijzonder de Heelkundige Gastroenterologie en Klinische Voedingsleer 01/03/1988 UM
Spaanderman M.E.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Transmurale Verloskunde 01/05/2012 UM
Speel E.J.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Moleculaire Oncopathologie 01/08/2012 UM
Spreeuwenberg C. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Eerste- en Tweedelijns Zorg voor Chronisch Zieke Patiënten 01/05/1994 UM
Spruit M.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Revalidatie bij Chronisch Orgaanfalen, in het bijzonder gericht op Fysiek Functioneren 01/03/2017 UM
Staak W. van der Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar   29/04/1983 UM
Staessen J.A.H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Genetische Epidemiologie 01/09/2007 UM
Stapert J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Traumatologie   UM
Stassen L.P.S. Prof.dr. Man Hoogleraar Gastro-Intestinale Chirurgie, in het bijzonder Opleiding en Onderwijs 01/03/2012 UM
Steen M. van der Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Entrepreneurship in Healthcare 01/09/2016 UM
Stehouwer C.D.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Interne Geneeskunde 01/06/2004 UM
Steijlen P.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Dermatologie 01/11/2002 UM
Steinbusch H.W.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Cellulaire Neurowetenschappen 01/07/1998 UM
Stoll M. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Genetische Epidemiologie en Statistische Genetica 01/07/2015 UM
Strik J.J.M.H. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jeugdigen met Psychiatrische Problemen en Somatische Comorbiditeit 01/05/2020 UM
Struijker Boudier H.A.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Farmacologie   UM
Stumpel C.T.R.M. Prof.dr. Vrouw Emeritus hoogleraar Klinische Genetica, in het bijzonder voor de Syndroomdiagnostiek en Specifieke Ontwikkelingsstoornissen 01/06/2002 UM
Sturmans F. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Epidemiologie 01/09/1982 UM
Tan I.B. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar KNO, in het bijzonder de Hoofd/Hals Oncologie 01/11/2016 UM
Teijink J.A.W. Prof.dr. Man Hoogleraar Integrated Care in Vascular Disease 01/08/2012 UM/Catharina Ziekenhuis
Temel Y. Prof.dr. Man Hoogleraar Neurochirurgie 01/02/2012 UM
Teule G.J.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Nucleaire Geneeskunde 01/09/2004 UM
Teunissen P.W. Prof.dr. Man Hoogleraar Werkplekleren in de Gezondheidszorg 01/04/2017 UM
Thomas S. Prof.dr. Man Hoogleraar Workplace Learning in English FHML Clinical Rotations in Ireland 01/09/2018 UM
Tibboel D. Prof.dr. Man Honorair hoogleraar Anesthesiologie 01/02/2017 UM
Tilanus M.G.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Transplantatie Immunologie 01/10/2008 UM
Tjan-Heijnen V.C.G. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de Medische Oncologie 01/09/2006 UM
Townend D.M.R. Prof.dr. Man Hoogleraar Health and Life Sciences Jurisprudence 01/02/2014 UM
Troost J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Neurologie 01/06/1992 UM
Truckenmüller R. Prof.dr. Man Professor Micro Tissue Engineering 01/12/2019 UM
Tubergen A.M. van Prof.dr. Vrouw Professor Uitkomsten en Innovatie in de Reumatologiepraktijk 01/07/2020 UM
Unger T. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Pharmacology and Experimental Medicine   UM
Verbeek H. Prof.dr. Vrouw Bijzonder hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen 01/02/2020 MeanderGroep Zuid-Limburg
Verbunt. A.M.C.F. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Clinical Epidemiology in Rehabilitation Medicine, with a focus on Chronic Pain 01/04/2013 UM
Verhaegen F.J.W. Prof.dr.ir. Man Hoogleraar Stralingsfysica en Beeldvorming 01/05/2009 UM
Verhey F.R.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Neuropsychiatrie en Ouderenpsychiatrie 01/12/2001 UM
Vermeulen R.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Kinderneurologie 01/02/2017 UM
Vernooy K. Prof.dr. Man Hoogleraar Elektrische Behandeling van Hartfalen 01/01/2020 UM
Visser P.J. Prof.dr. Man Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie van de Ziekte van Alzheimer 01/08/2022 UM
Vles J.S.H. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Kinderneurologie 01/02/2000 UM
Vleuten C.P.M. van der Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder van de Geneeskunde 01/06/1996 UM
Volders P.G.A. Prof.dr. Man Hoogleraar Genetische Cardiologie 01/07/2015 UM
Vooijs M.A.G.G. Prof.dr. Man Hoogleraar Radiotherapie, in het bijzonder van de Tumor Micro-omgeving en Therapie Respons 01/12/2010 UM
Vos R. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Theorie van de Gezondheidswetenschappen 01/09/1998 UM
Vreugdenhil A.C.E. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Leefstijlgerelateerde Ziekten bij Kinderen 01/01/2022 UM
Vries H. de Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Health Communication  (voorheen Kankerpreventie en Gezondheidsbevordering) 01/01/1998 UM
Vries M.W. de Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Sociale Psychiatrie 01/07/1983 UM
Vries N.K. de Prof.dr. Man Hoogleraar Gezondheidsbevordering 01/05/2000 UM
Vries R.G. de Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Midwifery/Fysiologische Verloskunde 01/10/2010 Hogeschool Zuyd
Vugt M.E. de Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Psychosociale Innovaties bij Dementie 01/09/2017 UM
Vusse G.J. van der Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Moleculaire Fysiologie 01/05/1988 UM
Walenkamp G. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Orthopedie 01/08/2007 UM
Webers C.A.B. Prof.dr. Man Hoogleraar Oogheelkunde 01/12/2010 UM
Weijden G.D.E.M. van der Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Implementatie van Richtlijnen in de Geneeskunde 04/03/2010 UM
Weijenberg M.P. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Epidemiologie, in het bijzonder de Moleculaire Epidemiologie van Kanker 01/10/2012 UM
Welting T.J.M. Prof.dr. Man Hoogleraar Experimentele Orthopedie, in het bijzonder de Moleculaire Biologie van Kraakbeen 01/03/2020 UM
Wert G.M.W.R. de Prof.dr. Man Hoogleraar Ethiek van de Voortplantingsgeneeskunde en Erfelijkheidsonderzoek 01/06/2002 UM
Wesseling G.J. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Longziekten, in het bijzonder Management van Chronisch Obstructieve Longaandoeningen 01/11/2010 UM
Westerterp K.R. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Humane Energetica 22/02/2001 UM
Westerterp-Plantenga M. Prof.dr. Vrouw Emeritus hoogleraar Voedselinnameregulatie bij de Mens 01/06/2006 UM
Wildberger J.E. Prof.dr. Man Hoogleraar Radiologie 01/07/2008 UM
Willems P.C. Prof.dr. Man Hoogleraar Integrated Spinal Care 01/01/2020 UM
Willemsen M.C. Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging 01/05/2010 KWF
Windt L.J. de Prof.dr. Man Hoogleraar Moleculaire Cardiologie (voorheen Moleculaire Cardiovasculaire Biologie) 01/07/2010 UM
Wouters B.G. Prof.dr. Man Honorair hoogleraar Moleculaire Radiotherapie 01/09/2005 UM
Wouters E.F.M. Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Pulmonologie 01/02/1992 UM
Zandvoort M.A.M.J. van Prof.dr. Man Hoogleraar Geavanceerde Optische Microscopie 01/10/2017 UM
Zee J. van der Prof.dr. Man Emeritus hoogleraar Onderzoek van de eerstelijns gezondheidszorg 01/04/1998 UM
Zeegers M.P. Prof.dr. Man Hoogleraar Complexe Genetica en -Epidemiologie 01/03/2012 UM
Zimmermann L.J.I. Prof.dr. Man Hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder Neonatologie 01/05/2004 UM
Zundert J. van Prof.dr. Man Hoogleraar Pijngeneeskunde 01/06/2019 UM
Zwakhalen S.M.G. Prof.dr. Vrouw Hoogleraar Verplegingswetenschap, in het bijzonder gericht op Geriatrische Zorg Thuis 01/02/2018 UM
Zwam W.H. van Prof.dr. Man Bijzonder hoogleraar Radiologie, in het bijzonder de Interventionele Neuroradiologie 01/01/2019 SWUM