Privaatrecht

De capaciteitsgroep privaatrecht verzorgt onderwijs en onderzoek op het brede terrein van het privaatrecht. Dit terrein omvat onder meer het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht, handels- en ondernemingsrecht en personen- en familierecht. Ook worden het internationaal privaatrecht en het faillissementsrecht bediend door de capaciteitsgroep. De capaciteitsgroep kent ongeveer 40 stafleden.

Op het vlak van het onderwijs wordt een groot aantal vakken verzorgd in zowel bachelor- als masterfase. Typisch voor de Maastrichtse benadering is dat deze vakken vaak zowel een Nederlandsrechtelijke variant (in de bachelor Rechtsgeleerdheid en in diverse masters) als een Europees-rechtsvergelijkende variant (in de bachelor European Law School en masters) kennen. Bijzondere aandacht bestaat steeds voor de inbedding van het recht in zijn internationale, maatschappelijke en economische context.

Het onderzoek van de capaciteitsgroep is ingebed in zowel de onderzoeksschool Ius Commune als in diverse onderzoeksinstituten: het Maastricht European Private Law Institute (MEPLI), het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation (ICGI) en het Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (Macimide). In het onderzoek bestaat bijzondere aandacht voor Europeanisering, globalisering en migratie.