D&I Educatie

Inclusieve vacatureteksten - handleiding

Attracting and retaining ‘talent’ is een van de strategische pilaren van het diversiteit- en inclusiviteitsbeleid. Vanuit dit oogpunt kun je je afvragen hoe we talent bij de UM willen definiëren, op basis van welke criteria we vinden dat iemand echt geschikt is voor de functie en in een team past, en dus nadenken over inclusieve(re) manieren van werving.

Het wervings- en selectieproces bestaat uit verschillende stappen en de vacaturetekst is hier één van. Met deze gids beogen we een bijdrage te leveren aan het inclusiever maken van de vacatureteksten zodat een grotere pool mensen zich aangetrokken voelt tot de UM als werkgever.

De gids is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het schrijven van vacatureteksten.
Deze gids is tot stand gekomen vanuit de samenwerking met HR-recruitment, FEM (Female Empowerment netwerk) en het D&I-office.

Vraag geprinte exemplaren aan door een mailtje te sturen naar diversity@maastrichtuniversity.nl.