UM-REC

UM-REC werd in 2018 door de UM ingesteld als hoogste commissie van ethische toetsing voor niet-WMO-onderzoek (elk onderzoek met menselijke deelnemers dat buiten het bereik van het Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen valt; onderzoek met menselijke onderwerpen).

Binnen UM-REC worden overkoepelende vragen - vragen die niet afdoende kunnen worden behandeld door de afzonderlijke facultaire ethische commissies - besproken. Daarnaast biedt UM-REC een forum om ervaringen en best practices uit te wisselen tussen de verschillende ethiekcommissies. UM-REC komt minimaal tweemaal per jaar samen.

UM-REC leden

  • Prof. Wiebe Bijker (voorzitter van ERCIC)
  • Prof. Harald Merckelbach (voorzitter van ERCPN)
  • Prof. David Townend (voorzitter van FHML-REC)
  • Dr. Halszka Jarodzka (Open Universiteit)
  • Prof. Dirk Lanzerath (University of Bonn)
  • Dr. Jolanda Mathijssen (Tilburg University)

Prof. Wiebe Bijker treedt op als voorzitter van UM-REC en Dr. Natasja Reslow als secretaris.

Contact

Je kunt contact opnemen met UM-REC door een e-mail te sturen naar dr. Natasja Reslow