Opleidingen

Opleidingsaanbod

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers, voorafgaand aan het begin van hun werkzaamheden, te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt, en hen tevens middelen aan te leveren om de werkzaamheden zo veilig als mogelijk uit te voeren. De verworven kennis en vaardigheden moeten daarnaast aantoonbaar op het juiste niveau gehouden worden, terwijl er ook geïnformeerd moet worden over de laatste ontwikkelingen en inzichten.

Binnen sommige beroepsgroepen is het volgen van stralingshygiënische opleidingen, die voldoen aan door de overheid gestelde eisen, verplicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beroepen in de medische sector. Voor andere beroepen kan soms worden volstaan met een instructie.

Binnen de complexvergunning Randwyck wordt centraal en conform wettelijke eisen invulling gegeven aan de verplichting voor het informeren en (bij- en na-) scholen.  In het gezamenlijk beleid is geformaliseerd welke eis geldt voor de specifieke beroepsgroepen, en wordt planmatig vastgelegd op welke wijze dit wordt ingevuld. Hiervoor wordt op de campus stralingshygiënisch onderwijs aangeboden waarvoor (waar nodig) erkenning van de overheid is verworven, en dat is gericht op de beroepspraktijk van de instellingen binnen de complexvergunning. Het onderwijs wordt georganiseerd door de stralingsbeschermingseenheid, onder auspiciën van de opleidingsverantwoordelijke en een examencommissie.
De opleidingen zijn erkend onder erkenningsnummer ANVS-PP-2022/0091279-48.

Opleidingen

  • SMSR (Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten die gebruik maken van Röntgenapparatuur)
    Informatie | Programma
     
  • TMS-VRS D (Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne-Verspreidbare Radioactieve Stoffen op niveau D)
    Informatie | Programma

Bij- en nascholingen