Masterfase

De masterfase biedt ruimte voor verdieping. De capaciteitsgroep Publiekrecht verzorgt binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid twee volledige masterprogramma’s: het profiel Staats- en bestuursrecht binnen de masteropleiding Nederlands recht en de master Recht, en Arbeid.

Sectie Staats- en Bestuursrecht

Binnen de masteropleiding Nederlands recht wordt de specialisatie Staats- en Bestuursrecht (SBR) aangeboden. Binnen de specialisatie SBR worden verschillende, actuele staats- en bestuursrechtelijke thema’s behandeld. De inhoud van de master gaat over het openbaar bestuur en de bevoegdheden van de publieke sector tot regulering van de samenleving en van markten, alsmede over de verhouding tussen burger en overheid, inclusief grondrechten en rechtsbescherming. De medewerkers van de sectie Staats- en Bestuursrecht zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de blokken: Europees en Nationaal Constitutioneel recht, Overheid en Privaatrecht, Openbaar Bestuur, Verdieping Bestuurs(proces)recht en Overheid in Opdrachten I en II. Bijzonder is het vak Overheid in Opdrachten waarin studenten in groepjes aan een actueel project werken, uitmondend in rapporten die worden gepresenteerd tijdens een afsluitend mini-symposium.

Klik hier voor verdere informatie over de Master Nederlands Recht specialisatie Staats- en Bestuursrecht.

Sectie Recht en Arbeid

De sectie Sociaal recht verzorgt een in Nederland unieke masteropleiding Recht en Arbeid, waarbij gekozen kan worden uit twee profielen: het profiel Arbeid en Gezondheid en het profiel Arbeid en Onderneming. Het eerste profiel biedt studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in een combinatie van sociaalrechtelijke en gezondheidsrechtelijke blokken, terwijl in het profiel Arbeid en Onderneming sociaalrechtelijke blokken met ondernemingsrechtelijke blokken worden gecombineerd. De medewerkers van de sectie sociaal recht zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de blokken (Verdieping) Arbeidsrecht, (Verdieping) Sociale zekerheid, (Verdieping) Gezondheidsrecht, European Labour Law and Social Security Law en Geschillen in de onderneming.

Klik hier voor verdere informatie over de Master Recht en Arbeid.

European Law School: Constitutional Law Courses

In de master European Law School verzorgt de capaciteitsgroep Publiekrecht de volgende vakken: European and National Constitutional Law en European Labour and Social Security Law.