D&I Adviesraad

De UM heeft een adviesraad voor diversiteit en inclusiviteit ingesteld, die als opdracht heeft om het College van Bestuur te steunen, uit te dagen en te inspireren bij het realiseren van de missie en de strategie van de UM. De Adviesraad bestaat uit UM-medewerkers, UM-studenten en leden die niet bij de Universiteit Maastricht werkzaam zijn.

Taken en verantwoordelijkheden van de Adviesraad:

  • Fungeert als ambassadeur voor diversiteit en inclusiviteit, zowel intern als extern

  • Bespreekt gevraagde en ongevraagde aanbevelingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit

  • Stelt nieuwe initiatieven voor en overlegt waar nodig met externe experts

  • Adviseert het College van Bestuur over de prioritering van specifiek diversiteits- en inclusiviteitsbeleid

  • Adviseert over projecten gericht op het verwerven van kwalitatieve en kwantitatieve inzichten in de UM-gemeenschap

  • Geeft advies over de toewijzing van financiële middelen voor onderzoeksprojecten en activiteiten

  • Adviseert het D&I Office over beleidszaken en bewaakt de impact van D&I-beleid en -initiatieven

  • Onderschrijft en promoot het door de Labour Foundation opgestelde Diversity Charter

Adviesraad - Leden

De D&I Adviesraad wordt voorgezeten door bestuursvoorztitter Rianne Letschert en Diversity Officer Constance Sommerey dient als secretaris.


Jamiu Busari, Associate professor of Medical Education, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Didier Fouarge, Professor in Dynamics of Skills Allocation, School of Business and Economics
Mark Kawakami, Assistant Professor, Faculty of Law
Manuel Ntsoumou, Student Faculty of Science and Engineering
Margriet Schreuders, Directeur Student Services Centre
Eliza Steinbock, Associate Professor Gender and Diversity Studies, Faculty of Arts and Social Sciences
Nanne de Vries, Professor of Health Promotion, lid van Raad van Bestuur MUMC+
Albertine Zanting, Senior Policy Advisor Internationalisation en Researcher of Cultural Diversity, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Fred Zijlstra, Professor of Work & Organizational Psychology, Faculty of Psychology and Neuroscience en directeur van Centre of Expertise for Inclusive Organisations

Rianne Letschert
Rianne Letschert

 Er ontstaat pas een echte 'gemeenschap' als mensen die op veel fronten verschillen, elkaar niet alleen tolereren, maar echt samenwerken en van elkaar leren.  

Jamiu Busari

Jamiu Busari is associate professor medisch onderwijs aan Maastricht University, adviserend kinderarts en decaan van de HOH Academy in het Horacio Oduber Hospital, Oranjestad Aruba. Jamiu, geboren in Engeland en Afrikaans van afkomst, heeft gewoond en gestudeerd in Engeland, Nigeria, Curaçao, Nederland, de Verenigde Staten, Canada en momenteel op Aruba. Zijn persoonlijke kijk op het leven wordt grotendeels bepaald door zijn ervaringen vanuit de diverse culturele achtergronden en professionele blootstelling in verschillende culturele contexten.

Jamiu is een alumnus van Maastricht University, een Harvard Macy Scholar en een HBS executive education graduate in Managing Health Care Delivery. Hij is een voormalig lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), een van de oprichters van 'sanokondu' (een internationale praktijkgemeenschap die zich inzet voor het bevorderen van leiderschapseducatie voor gezondheidsprofessionals wereldwijd) www.sanokondu.com Hij is momenteel lid en co-voorzitter van de International Summit on Leadership Education for Physicians (TISLEP) planningscommissie http://tislep.pgme.utoronto.ca/ en een faculteitslid over kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg aan de Nederlands-Caribische stichting voor klinisch hoger onderwijs, Curaçao www.naskho.org 

Jamiu is een openbare spreker, schrijver, opvoeder en leider in de gezondheidszorg. Hij is een fervent pleitbezorger voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (DGI) voor de minder bevoorrechten in de samenleving. Als internationaal wetenschapper op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (DGI), is hij een veelgevraagd spreker over DGI-gerelateerde onderwerpen op conferenties (ICRE2019, NVMO2019) en vergaderingen (University of Manitoba 2018, University of Toronto, D&I 2019, Leadership in Healthcare, FMLM , 2019 en Science Café, Universiteit Utrecht, 2020). Hij heeft een aantal artikelen gepubliceerd over impliciete vooroordelen, racisme en genderdiscriminatie in de gezondheidszorg en het medisch onderwijs. Hij is ook een mentor over DGI-kwesties voor medische studenten (inclusief African-Caribbean Maastricht University Society) en artsen in opleiding. Naast DGI omvat Jamiu's onderzoeksinteresses management en leiderschap in de gezondheidszorg, faculteit, residency en curriculumontwikkeling.

Jamiu Busari - member D&I Advisory Council
Jamiu Busari

 Jamiu Busari

Didier Fouarge

Bekijk Didier's profile.

Didier Fouarge
Didier Fouarge

 Didier Fouarge

Mark Kawakami

Als lid van de D&I AC kan ik me bezighouden met onze gemeenschap en werken aan het versterken van onze universiteit door onze mensen sterker te maken. Of het nu gaat om initiatieven die gericht zijn op het vergroten van ons collectieve bewustzijn en begrip over kwesties van diversiteit en tolerantie, of het debatteren over hoe die initiatieven eruit zouden moeten zien, het werk van de D&I AC is een uitdagende onderneming en geeft mij een gevoel van voldoening. Voor mij is het een prachtige kans om (hopelijk) bij te dragen aan onze gemeenschap, die me zoveel heeft gegeven.

Bekijk Mark's profile

Mark Kawakami
Mark Kawakami

 Mark Kawakami

Manuel Ntsoumou

Ik ben een gemotiveerde derdejaars Duits-Congolese bachelorstudent aan het University College Maastricht en studeer Political Science and International Relations. Na mijn vroege jaren in Duitsland, Bangladesh, Frankrijk, Kenia, Azerbeidzjan en België te hebben doorgebracht, kon ik opgroeien in een cultureel en sociaal diverse groep studenten, Wat mij heeft geholpen de realiteit van het studeren met mensen van verschillende nationaliteiten en filosofieën te begrijpen. Ik wil deze ervaring gebruiken om positieve verandering teweeg te brengen aan de UM en ervoor te zorgen dat medewerkers en studenten zich geaccepteerd voelen.

Deze acceptatie van, en compassie voor het begrijpen van, mensen met verschillende achtergronden begon toen ik overstapte van een Frans onderwijssysteem naar een internationaal systeem. Omdat ik altijd moeite heb gehad om een ​​plek te vinden die ik thuis kon noemen, wil ik helpen de universiteit een gevoel van thuis te geven voor medewerkers en studenten. Positieve verandering teweegbrengen aan de UM en bijdragen aan het formuleren van positief beleid zijn de D&I-onderwerpen die mij het meest interesseren.

Picture of Manuel
Manuel Ntsoumou

 Manuel Ntsoumou

Margriet Schreuders

Omdat de bevolking van Maastricht University zeer divers is, vind ik het cruciaal dat we als organisatie openstaan voor al deze verschillende stemmen en ervoor zorgen dat iedereen vertegenwoordigd is. Om inclusiever te worden, moeten we stoppen met het maken van aannames, maar vragen stellen, geïnteresseerd zijn in de antwoorden en bereid zijn om je overtuigingen en meningen op basis daarvan aan te passen.

Als directeur van het Student Service Center streef ik samen met mijn collega's naar een echt inclusieve dienstverlening voor alle studenten.

Picture Margriet Schreuders
Margriet Schreuders

 Margriet Schreuders

Eliza Steinbock

Mijn naam is Eliza Steinbock (hen/hun voornaamwoorden, they/them pronouns) en ik ben er trots op lid te zijn van deze adviesraad waarin ik me hard wil maken voor intersectionele perspectieven in gelijkwaardigheid, voor het bevorderen van gender en seksuele diversiteit, en voor het afbreken van vormen van validisme en racistisch denken, vaak ondersteund door een koloniale mentaliteit. Sinds kort ben ik Associate Professor Gender and Diversity Studies bij de UM en de vakgroep Letteren en Kunst van de Faculteit Arts and Social Sciences en ben ik verbonden aan het Centre for Gender and Diversity. Ik wil de academische wereld en collegezalen toegankelijker maken, wat vraagt ​​om het omvormen van denken vanuit fysieke en geestelijke bekwaamheid. Ik begeef me in de wereld als een wit persoon zonder beperking met een dubbele Amerikaans-Nederlandse nationaliteit, een queergevoeligheid en een transidentiteit.

Wereldwijd heb ik meer dan 100 lezingen gegeven over onderwerpen van visuele cultuur en politiek van transgenders, ook binnen kunst- en cultuurinstellingen in Moskou, New York, Berlijn en Utrecht. Mijn 40+ artikelen en boekhoofdstukken analyseren intersectionaliteit van gender, seksualiteit, ras en bekwaamheid in voorbeelden uit de hedendaagse visuele cultuur. Ik ben auteur van de Shimmering Images: Trans Cinema, Embodiment, and the Aesthetics of Change (Duke, 2019) door de Society for Cinema and Media Studies bekroond met het beste eerste boek. Mijn meest recente publicatie is de 2021 TSQ: Transgender Studies Quarterly "Europa Issue." Mijn professionele internationale diensten omvatten onder meer mederedacteur van de boekenreeks ASTERISK: Gender, Trans-, and All That Comes After van Duke University Press en lid van verschillende redactieraden.

Ik leid het NWO Smart Culture-project "The Critical Visitor: Intersectional Approaches for Rethinking and Retooling Accessibility and Inclusivity in Heritage Spaces" (2020-2025). The Critical Visitor onderzoekt hoe erfgoedinstellingen inclusiviteit en toegankelijkheid binnen hun organisatie-, collectie- en tentoonstellingsruimtes kunnen realiseren zodat die voldoen aan de eisen van de hedendaagse 'kritische bezoekers'. Vijftien erfgoedpartners werken samen aan activiteiten om taal en instrumenten te ontwikkelen die intersectionele onderdrukking, vormen van uitsluiting en marginalisering ontmantelen. Het project stelt de vraag: "Hoe kunnen initiatieven in de Nederlandse culturele sector meer intersectioneel worden, in de zin van het ontwikkelen van multidisciplinaire benaderingen van inclusiviteit en toegankelijkheid?" (Like onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.)

Mijn onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de onderlinge verbanden tussen sociale realiteiten en culturele producties, dat wil zeggen, hoe kunst maken sociaal kan worden toegepast en cultureel verantwoordelijk kan worden. Deze synergie van kunst-activistische-wetenschap is ook mijn eigen realiteit, aangezien ik lang heb meegewerkt aan filmfestivals en kunsttentoonstellingen die genderdiversiteit laten zien in de kruising met andere minderheidsoverlevingskunst (2003-heden). Mijn laatste show is "Radical Tenderness: Trans for Trans Portraiture" in het Staten Island, NY museum; The Alice Austen House. In het recente verleden werd ik uitgenodigd om te spreken op open en besloten D&I-evenementen over genderneutraal taalgebruik, trans-inclusief beleid, feministische conservering en intersectionele kunst.

Mijn langdurige interesse in transgenderstudies is te danken aan de manier waarop het in potentie elke discipline innoveert en de veronderstelde binaire organisatie van mensen, kennis en categorieën uitdaagt. Ik ben ook een non-binair transpersoon –sommigen zeggen genderqueer– en ik gebruik de voornaamwoorden hun/hen/hun en de titel Mx. om een ​​genderidentiteit aan te geven die noch mannelijk, noch vrouwelijk is. De uitleg van mijn wetenschappelijke houding ten opzichte van het uitvoeren van mijn "me-search" kun je lezen in het voorwoord van Shimmering Images.

Eliza Steinbock
Eliza Steinbock

 Eliza Steinbock

Nanne de Vries

Bekijk Nanne's profile

Prof. Nanne de Vries
Nanne de Vries

 Nanne de Vries

Albertine Zanting

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in culturele diversiteit en sociale rechtvaardigheid, wat heeft geleid tot diploma's in internationale betrekkingen (mensenrechten) en interculturele communicatie. Ook in mijn persoonlijke leven werd ik door verschillende ervaringen bewust van concepten als implicit bias, de impact van ‘anders’ zijn, inclusie, stereotypering, white privilege en diversiteitsmanagement.
Het is mijn ambitie om zichtbaar te maken hoe en welke onderliggende waarden/mechanismen/perspectieven onbewust ongelijkheden creëren en dat bevestigen in (onderwijs)praktijken.
Mijn uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en dat probeer ik in verschillende rollen uit te voeren: als onderzoeker culturele diversiteit in het medisch onderwijs, als trainer en docent in verschillende onderwijsprogramma's en als senior beleidsadviseur. Ik ben lid van de Maastricht University Taskforces Internationalisering (Faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Life Sciences) en International Classroom, en van de Adviesraad Diversiteit & Inclusiviteit. Diversiteit is een feit, geen probleem.

albertine zanting
Albertine Zanting

 Albertine Zanting

Fred Zijlstra

Als directeur van Centre of Expertise for Inclusive Organisations hecht ik waarde aan het idee dat iedereen talenten heeft. Helaas zijn organisaties hierin vaak beperkt in hun denken en daarom wil ik stimuleren dat organisaties ook mensen opnemen waarvan de talenten niet direct zichtbaar zijn.

Fred Zijlstra
Fred Zijlstra

 Fred Zijlstra