Partnerschappen

Wetenschappelijke kennis wordt steeds meer wereldwijd gedeeld. Door samen te werken bouwen we aan een generieke infrastructuur om alle wetenschappelijke bronnen toegankelijk te maken.

Regionaal

De bibliotheek werkt samen met andere organisaties in Maastricht, zoals de Stadsbibliotheek Maastricht, de  Jan van Eyck Academie, het Museum aan het Vrijthof en het Regionaal Historisch Centrum Limburg in tentoonstellen en gebruiken van elkaars collecties en in gemeenschappelijke promotie van de collecties. 

De bibliotheek fungeert ook als de bibliotheek van de Open Universiteit (OUNL) en het Maastricht UMC+ (MUMC+) / azM, en verleent bibliotheekdiensten aan de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) van Zuyd Hogeschool.

Nationaal

De bibliotheek werkt samen met:

  • andere Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek in UKB-verband.  Deze samenwerking uit zich door gezamenlijk inkoop van wetenschappelijke boeken en tijdschriften. UKB maakt het ook mogelijk dat gebruikers kunnen lenen uit de wederzijdse collecties.

  • academische medische bibliotheken in CAMBIN.

Internationaal

  • De Universiteit Maastricht werkt met de Universiteit Hasselt aan gezamenlijke opleidingen en onderzoeksprojecten binnen de transnationale Universiteit Limburg (tUL). Om de studenten en wetenschappelijke staf  te ondersteunen werkt de Universiteitsbibliotheek samen met de Universiteitsbibliotheek Hasselt. 
  • De Maurits Sabbebibliotheek   van de Katholieke Universiteit Leuven, waar een deel van de Jezuïetencollectie van de Universiteit Maastricht is tentoongesteld.
  • De bibliotheek is lid van LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche). LIBER vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de wetenschappelijke bibliotheken in Europa.
  • Ook op bilaterale basis wordt met andere bibliotheken samengewerkt door het  bieden van stages en scholarships. 

Bibliotheekvoorzieningen voor de tUL

Als tUL-student of tUL-medewerker kunt u gebruikmaken van de Universiteitsbibliotheken van zowel Maastricht als Hasselt.

Het gebruik van diverse elektronische bronnen (catalogi, bibliografische databanken, e-journals via internet) is vanwege licentievoorwaarden beperkt tot de campus van Diepenbeek of Maastricht.

Bij beide bibliotheken kunt u met een bibliotheekpas materialen lenen of raadplegen. Het is bij beide bibliotheken mogelijk om literatuur aan te vragen die niet ter plekke aanwezig is, via het zogenaamde interbibliothecair leenverkeer.

De catalogi van beide bibliotheken zijn vrij toegankelijk via de homepages:

  www.uhasselt.be/uhasselt-library 
  www.maastrichtuniversity.nl/library

Hier vindt u ook informatie over de leenvoorwaarden, interbibliothecair leenverkeer, openingsuren en kunt u uw vragen stellen.