Geschiedenis

Een jonge historie

Behoefte aan medische faculteit
De behoefte aan een achtste medische faculteit in Nederland in de jaren zestig vormt de basis voor de jongste universiteit van Nederland. Maastricht maakte net als een aantal andere steden nadrukkelijk haar interesse kenbaar. De noodzakelijke economische herstructurering van de regio Zuid-Limburg als gevolg van de mijnsluitingen speelde ongetwijfeld mee voor de keuze van Maastricht als vestigingsplaats. Voorwaarde was wel dat een nieuwe universiteit meer aan de Nederlandse universitaire wereld moest toevoegen dan slechts een extra aantal opleidingsplaatsen.

Officieel geopend
Toch had het weinig gescheeld of de plannen waren afgeblazen. Begin jaren zeventig was niet langer sprake van een tekort aan studenten geneeskunde. Besloten werd zonder officiële goedkeuring het medisch onderwijs in Maastricht in 1974 te starten. De wettelijke onderbouwing volgde eind 1975, waarna de universiteit op 9 januari 1976 officieel werd geopend.

Jonge Universiteit
De Universiteit Maastricht hoort nog ruimschoots thuis in de categorie Jonge Universiteiten met een geschiedenis korter dan vijftig jaar. Pas op 9 januari 1976 zette koningin Juliana haar handtekening waarmee de oprichting van de, toen nog, Rijksuniversiteit Limburg een feit was.

sjeng_tans_juliana_-_ondertekening_oorkonde_juliana

Probleemgestuurd Onderwijs
De Maastrichtse initiatiefnemers kozen voor een nieuw onderwijssysteem, het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Ook zou het medisch onderzoek niet alleen klinisch van aard zijn, maar zou het vooral bijdragen aan kennisopbouw ten bate van huisartsgeneeskunde en andere eerstelijns gezondheidszorg.

About UM - Profiel - Geschiedenis

SWOL

Het Universiteitsfonds Limburg | SWOL (voorheen Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg) heeft aan de basis gestaan van de oprichting van de universiteit en in de jaren erna bijgedragen aan de uitbouw van de UM tot een alom bekende en uitstekende universiteit. Het Universiteitsfonds Limburg | SWOL wordt door het College van Bestuur gezien als leading partner van de UM voor de werving van private fondsen afkomstig van bedrijven, instellingen, alumni, studenten en particulieren die de Universiteit Maastricht of de wetenschap in het algemeen een goed hart toe dragen.

 

Toekomst

Voor de verdere groei van de UM zullen kwaliteit en internationalisering de komende jaren, nog sterker dan voorheen, bepalend zijn. Onderwijs en onderzoek zullen zich daarbij inhoudelijk concentreren op maatschappelijk relevante thema’s met een accent op het Europese perspectief. Onderscheidende onderwijsprogramma’s en doordachte, gestroomlijnde onderzoekslijnen moeten de UM in de komende jaren aan de Europese top brengen. Zowel internationale als (Eu)regionale samenwerking met andere organisaties en instellingen zullen daarin een belangrijke rol spelen.

Snelle groei
 

De universiteit groeide bijzonder snel, ook door de keuze voor meer Europees gerichte opleidingen (Internationale Bedrijfskunde, European Law School, European Studies en European Public Health) en voor opleidingen die voor Nederlandse begrippen totaal nieuw waren (Kennistechnologie en Cultuurwetenschappen). Mede daardoor kan de UM zich inmiddels met recht een naar Europese norm middelgrote universiteit noemen.