Belastingrecht

 

De capaciteitsgroep Belastingrecht houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op fiscaal terrein met een Europese inslag. Daarbij gaat het niet alleen om het harde belastingrecht, zoals belastingheffing van multinationals en grensoverschrijdende werknemers. Ook beleidsvraagstukken o.a. op het terrein van milieubelastingen, pensioenheffingen en investeringsfaciliteiten staan centraal. De capaciteitsgroep is mede verantwoordelijk voor de bachelor en master Fiscaal Recht, waaronder onze internationale LL.M in International & European Tax Law.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat of met een van onze medewerkers.