Abraham de Pinto Competitie

depinto

De Abraham de Pinto-competitie heeft de bedoeling studenten kennis te laten maken met het belang van mondelinge communicatie met cliënten (rechtzoekenden, rechtvragenden) voor een adequate uitoefening van het juristenvak. De competitie doet dit door teams van twee studenten, beiden in de rol van advocaat, te confronteren met simulatiecliënten in een intakegesprek. Jury's bestaande uit een rechter, een advocaat en een (ervarings)deskundige op het gebied van cliëntgesprekken, beoordelen de teams.

Hoe voer je als advocaat een goed intakegesprek?

Het grootste deel van hun tijd zijn advocaten kwijt aan het verzamelen en beoordelen van feiten om op basis daarvan hun cliënten te helpen de juiste besluiten te nemen. Voor het voeren van een efficiënt cliëntgesprek moeten advocaten en andere juridische adviseurs in staat zijn om hun cliënt niet alleen te zien en waarderen als een juridisch probleem, maar als een persoon met een juridisch probleem. Daarom moeten zij

  • een goede en professionele werkrelatie met hun cliënt kunnen opbouwen;
  • begrijpen hoe hun cliënten hun problemen zelf zien;
  • in staat zijn om de beschikbare opties te onderzoeken en daarvan de consequenties te onderkennen;
  • strategieën kunnen vinden waarmee hun cliënten hun problemen kunnen oplossen;
  • ethische en morele problemen kunnen opmerken en er een oplossing voor zoeken.

Beoordeling prestaties

De prestaties van de teams worden beoordeeld door een jury die bestaat uit twee juristen (een rechter en een advocaat) en een (ervarings)deskundige op het gebied van cliëntgesprekken (zoals een arts, psychotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker). Daarbij wordt gelet op de manier waarop het gesprek wordt gevoerd, het contact met de cliënt, de effectiviteit van het interview, de creativiteit van het advies en de juridische haalbaarheid daarvan. De juryleden gebruiken daarvoor een schema met elf uitgewerkte criteria. Meer daarover is te vinden in de competitieregels.

Ontstaan en achtergrond

De Abraham de Pinto-competitie is een zuster van de Brown-Mosten International Client Consultation Competition voor het Nederlandse taalgebied. Informatie over deze competitie, waaronder ook opnames van de Engelstalige competitie, zijn te vinden op www.brownmosten.com. Omdat die competitie alleen toegankelijk is voor studenten die de Engelse taal en het bijbehorende juridische jargon goed beheersen, ontstond het idee om voor het Nederlandse taalgebied een zustercompetitie te starten.

De competitie is genoemd naar de 19de-eeuwse advocaat Abraham de Pinto (1811-1878). De Pinto combineerde een fabelachtige kennis van het geldende recht  ‒ hij schreef een artikelgewijs commentaar op alle wetboeken die in 1838 in werking traden ‒ met een vol overtuiging op de bres springen, met name als hoofdredacteur van het Weekblad van het Regt, voor het belang van de advocaat-cliëntrelatie, de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten.

De competitie staat open voor teams van twee studenten die zijn verbonden aan een Nederlandstalige/Afrikaanstalige universitaire opleiding in de rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap. Dat betekent dat meegedaan kan worden door teams van Belgische, Antilliaanse, Caribische, Surinaamse, Zuidafrikaanse en Nederlandse rechtenfaculteiten.

Compilatie video Abraham de Pinto-competitie

De Abraham de Pinto-beleving: in woorden uitgedrukt

Een heerlijke kop koffie, thee en vlaai terwijl je elkaar ontmoet. Daarna kan het echte werk gaan beginnen: gesprekken met fictieve cliënten waarin je zowel je juridische als soft skills toepast. Marielène Wertenbroek en Emke Vossen deden mee in 2022,  zij vertellen je hier over hun beleving.

Abraham de Pinto 2024

De zevende editie van de Abraham de Pinto-competitie zal wederom door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht georganiseerd worden.

De editie 2024 wordt gesponsord door advocatenkantoor Thuis Partners Advocaten te Heerlen. De sponsor biedt aan als hoofdprijs een reischeque van € 250 per persoon en als tweede prijs een podiumkaart van € 125 per persoon. Co-sponsor is Uitgeverij Gianni, welke uitgeverij onder meer juridische studieboeken uitgeeft.

De competitie zal plaatsvinden op zaterdag 2 maart 2024. Lees hieronder meer over de aanmeldingsprocedure.

Logo Gianni

Programma (voorlopig)

9.00 - 9.30 uur  Ontvangst teams (koffie, thee en versnaperingen)
9.45 - 10.45 uur Welkomstwoord en kennismaking
9.45 - 10.15 uur  Ontvangst juryleden en acteurs (koffie, thee en vlaai)
10.15 - 10.45 uur Briefing voor juryleden en acteurs 
11.00 uur Begin ronde 1
13.30 uur Lunch
14.30 - 14.55 uur Briefing voor juryleden en acteurs
15.00 uur Begin ronde 2
18.00 uur Diner en bekendmaking van de winnaars

Plaats

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit Maastricht
Kapoenstraat 2, Maastricht

Relevante data

Opening inschrijvingen
De inschrijvingen zijn vanaf 15 december 2023 geopend

Sluitingsdatum inschrijvingen
De inschrijvingen zijn vanaf 16 februari 2024 gesloten

Competitiedag
Zaterdag 2 maart 2024

Thema
Het competitiethema voor 2024 is: Internationaal humanitair recht
 

Aantal deelnemende teams

Aan de competitie kan worden deelgenomen door teams van rechtenfaculteiten van universiteiten uit België, de Nederlandse Antillen, Suriname, Zuid-Afrika en Nederland. Selectie van teams vindt plaats door de pleitgenootschappen of andere op competities gerichte studentenverenigingen van de desbetreffende rechtenfaculteiten. Indien een dergelijke vereniging niet bestaat of heeft laten weten geen teams te zullen afvaardigen, kan individuele inschrijving plaatsvinden, in welk geval het als eerste ingeschreven team voorrang heeft.

Per universiteit mogen er twee teams ingeschreven worden. Beide teamleden van een team dienen op het moment dat de competitie plaatsvindt te zijn ingeschreven als rechtenstudent bij de faculteit die door het team wordt vertegenwoordigd.
De organiserende faculteit heeft het recht om drie teams in te schrijven of opengevallen plaatsen op te vullen. De competitiecoördinator kan op verzoek afwijkend beslissen.

Inschrijving

Inschrijving kan alleen plaatsvinden per e-mail, te sturen naar adepinto‑competitie@maastrichtuniversity.nl.

Bij de inschrijving dienen de navolgende gegevens te worden opgegeven:

- Voor- en achternaam van de teamleden
- E-mailadressen en telefoonnummers van de teamleden
- Naam studieprogramma
- Studiejaar
- Faculteit die wordt vertegenwoordigd
- Naam van de studentenorganisatie die de inschrijving verzorgt (indien van toepassing)

Het inschrijfgeld bedraagt € 20 per team. Bij ontvangst op de competitiedag kan dat bedrag contant worden betaald.

Contact en nadere informatie

De organisatie is in handen van de Abraham de Pinto-commissie, te weten Jeroen Klinkenberg en de competitiecoördinator

De commissie is bereikbaar via het e-mailadres: adepinto‑competitie@maastrichtuniversity.nl.

De competitie heeft een Facebookpagina en een Instagramaccount.

Nadere informatie kan tevens worden verkregen bij de competitiecoördinator
Fokke Fernhout (06-14101042), fokke.fernhout@maastrichtuniversity.nl.