FEM - Female Empowerment UM

FEM is een netwerk van zowel wetenschappelijk als  ondersteunend- en beheerspersoneel, dat zich niet alleen inzet voor de empowerment van vrouwen en vrouwelijk leiderschap, maar ook voor een bredere cultuur van gendergelijkheid en diversiteit.

Missie

 • Bewustwording creëren met betrekking tot gendergelijkheid- en gelijkwaardigheid binnen de UM-gemeenschap.
 • Aanjagen van het debat over gendergelijkheid, waarin alle standpunten welkom zijn.
 • Aandachtsgebieden vaststellen en een bijdrage leveren aan het maken van beleid voor het vergroten van genderdiversiteit.
 • Faciliteren van de samenwerking tussen junior en senior onderzoekers, en tussen medewerkers van verschillende faculteiten en met verschillende posities (niet-wetenschappelijk en wetenschappelijk).
 • De zichtbaarheid van vrouwen bij de universiteit verhogen.
 • Bevorderen van vrouwelijk academisch leiderschap aan de universiteit.
 • Samenwerken met andere binnen- en buitenlandse platforms met een soortgelijke visie (bijv. Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, European Women in Mathematics).

FEM Boekpresentatie 12 december 2022

Fem nodigt je van harte uit voor de boekpresentatie met professor Lise Vesterlund op maandag 12 december vanaf 14:00 in de Aula van Minderbroedersberg 4-6, Maastrricht.

Ga naar de event pagina voor meer informatie en aanmelding.

Het event zal in het Engels gehouden worden.

Cover of the No Club

Activiteiten:

Om deze doelstellingen te realiseren, organiseert FEM verschillende activiteiten voor het wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel van de UM. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • Training
  FEM organiseert workshops over specifieke onderwerpen, met een drieledig doel: (1) Wetenschappelijke vaardigheden en leiderschapskwaliteiten kweken. (2) Communicatie en promotie versterken (bijv. onderhandelingsvaardigheden). (3) Bewustwording creëren rond gedragsgerelateerde thema’s, bijv. impliciete vooroordelen en technieken voor interventie door omstanders.
 • Mentorschap 
  In 2019 heeft FEM met succes een pilot voor mentorschap uitgevoerd. In 2023 willen we een mentorprogramma opzetten op thematische groepsbasis. Daar kunnen leden van onze community mentoring krijgen over onderwerpen als subsidieaanvragen, promoties, etc.
 • Netwerk 
  Wij bieden fora voor diverse netwerk-events: een groot jaarlijks event en tweemaandelijkse lunchbijeenkomsten over verschillende thema’s, waar de deelnemers kunnen discussiëren over relevante onderwerpen rond UM-beleid of algemene universitaire politiek met betrekking tot genderproblematiek, bijv. loopbaantrajectbeleid, gezinsvriendelijke werkomstandigheden en boekenclubs. 
 • Informatie  
  Onze aandacht is vooral gericht op informatieverstrekking via het intranet van de UM: over relevante evenementen, het aanvragen van beurzen en andere loopbaanmogelijkheden, boeken en andere informatiebronnen met betrekking tot genderkwesties in de wetenschappelijke wereld. We verspreiden ook relevante informatie via onze eigen netwerken en onze FEM-ambassadeurs. 
 • Beleid
  Sinds 2020 wil FEM meer betrokken zijn bij de beleidsvorming. We hebben met name contact met financieringsinstanties op nationaal en internationaal niveau. Bovendien willen we beleidsteksten schrijven met aanbevelingen om de gendergelijkheid en gelijkwaardigheid binnen de UM-gemeenschap te verbeteren. Sinds 2021 is de vijfde pijler aan de FEM-agenda toegevoegd.

FEM Team

FEM is opgericht door een groep vrouwelijke wetenschappers van verschillende faculteiten van Universiteit Maastricht.

Huidig FEM-bestuur:

Voorgaande bestuursleden:

 • Aida Abiad Monge (School of Business and Economics)
 • Alie de Boer (Food Claims Centre Venlo)
 • Christel van Gool (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences)
 • Rianne Fijten (Maastro Clinic)
 • Sophie Kells (Marketing & Communications)

Het FEM-bestuur wordt ondersteund door een team van toegewijde FEM-ambassadeurs:
Sharon Anyango, Fèlix Ruiz Cabré, Lisa Bruggen, Berta Cillero Pastor, Marlies Gijs, Klara Scupakova, Julia Sewall, Katherine Bassil, Gili Yaron, Carla Haelermans, Anna Goldberg

fem_board_june_2022.jpg
Danai, Constance, Luana, Theresa, Chris, Christina, Katrien, Julie, Aurélie

Contact

Je kunt altijd contact met ons opnemen als je vragen of suggesties hebt: fem@maastrichtuniversity.nl

Voor vertrouwelijke rapporten of meldingen van discriminatie of seksuele intimidatie, neem dan contact op met de vertrouwenspersonen voor medewerkers of studenten.