UM Cares - Studenten

Informatie voor studenten met (mantel)zorgtaken en verantwoordelijkheden:

Rechten en plichten

Als jij studeren aan Universiteit Maastricht combineert met zorgtaken, zou je in aanmerking kunnen komen voor voorkeuren bij verroostering of een extra tentamen-optie, afhankelijk van je omstandigheden. Neem contact op met je studieadviseur om de mogelijkheden voor ondersteuning te bespreken. Daarnaast heb je dezelfde rechten op studentenbegeledinging en diensten als een loopbaanadviseur en een UM psycholoog als alle andere studenten. Meer informatie over mogelijke ondersteuning kun je vinden op de website van het Studenten Service Centrum.

Als je zwanger bent of studeert onder bijzondere omstandigheden (zoals gezinsaangelegenheden), kun je in aanmerking komen voor services zoals een aangepaste examenlocatie vanwege zwangerschap. Je hebt ook recht om de borstvoedings/kolf- en rustruimtes bij de UM te gebruiken. Neem zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur of UM studentendecaan; zij zijn er om je te helpen.

Zorg ervoor dat je bijzondere omstandigheden tijdig meldt bij je studieadviseur of UM studentendecaan, volg hun adviezen op en probeer je studievertraging tot een minimum te beperken. 

Financiële ondersteuning

Nederlandse studenten, studenten uit EER-landen en Zwitserland, die minstens 56 uur per maand betaald werk in Nederland verrichten, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning in geval van studievertraging door bijzondere omstandigheden (zwangerschap, geboorte, familieomstandigheden). Bekijk de regeling van het Profileringsfonds voor meer informatie en voorwaarden. Voor andere nationaliteiten of als je niet aan de werk-voorwaarde voldoet, geldt deze regeling helaas niet. 

Zwangerschap en ouderschap

Als je studeert en een kind verwacht, is het goed je te realiseren dat studenten in Nederland geen recht hebben op formeel zwangerschaps- of ouderschapsverlof. Informeer je studieadviseur of UM studentendecaan tijdig over je zwangerschap om het studieverloop te bespreken. 

Bekijk de webpagina voor meer informatie over de voorzieningen die je kunt aanvragen via studentendecaan Judith Kraal. 

Op de website van Stichting Steunpunt Studerende Moeders kun je veel informatie en adviezen vinden voor studenten waaronder over zwangerschap en kinderopvang maar ook over plannen en een (online) cursus 'Smart Mama Management'. 

Mantelzorger

Als je je studie combineert met mantelzorgtaken laat de studieadviseur dit dan weten, want zij/hij denkt graag met je mee over mogelijke voorzieningen en ondersteuning die de UM kan bieden.
Je kunt ook contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Zuid, zij bieden ondersteuning aan jonge mantelzorgers.

Klik op de links voor meer informatie over mantelzorg en voor tips & tricks voor mantelzorgers.