Duurzame ICT

‘Greening of and greening by IT’

We karakteriseren de verduurzaming van de ICT-voorzieningen van de UM in de komende jaren met het motto ‘greening of and greening by IT’. Met 'Greening by IT' doelen we op het gebruik van IT als instrument voor de verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Denk daarbij aan toenemende inzet van IT in het onderwijs, zoals bij digitaal toetsen, maar ook bij het faciliteren van afstandsonderwijs, werkplek virtualisatie, thuiswerken, videoconferencing, unified communications en bij de verdere implementatie van smart-building principes waaronder inzet van het Internet Of Things (IOT). De afgelopen drie jaar heeft er een versnelling plaatsgevonden van de toepassing van IT op zowel primaire alsook ondersteunende processen. In de komende tijd zal de UM verder zorgen voor bestendiging en doorontwikkeling van IT-oplossingen.

Bij 'Greening of IT' gaat het om reduceren van de negatieve duurzaamheidsimpact van ICT-hardware in de hele keten, van productie en gebruik tot afvalverwerking. Middels het inkoopbeleid van de UM wordt van leveranciers verwacht dat ze voldoen aan de minimale eisen voor duurzaam inkopen (PIANOo). Door middel van het vastleggen en toepassen van gunningscriteria op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen selecteren we leveranciers die extra inspanningen leveren bij de verduurzaming op het vlak van CO2-emissies, milieu, circulariteit en welzijn & gezondheid.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van ontwikkelingen bij onze ICT-gerelateerde diensten:
 

Energiebesparing

In het kader van de energiecrisis heeft servicentrum ICTS extra maatregelen genomen om energie te besparen. Daarvoor is kritisch gekeken naar de aanwezige apparatuur in de serverruimtes op UM locaties. Niet in gebruik zijnde apparatuur is uitgeschakeld en ook direct van de stroom afgehaald zodat er geen sluipverbruik is. Tevens loopt er een project om serveromgevingen anders in te richten zodat systemen aan- en uitgaan wanneer het noodzakelijk is. Apparatuur staat voortaan op stand-by en wordt automatisch opgestart bij een hogere vraag. Met het oog op besparing worden netwerkcomponenten efficiënter verbonden. Denk aan het combineren van meer aansluitingen per netwerkcomponent, zodat een andere component uit kan. Verder wordt de koeltemperatuur in de serverruimtes verhoogd, zodat er minder koeling nodig is.

ecosia image

Surf op internet met Ecosia

Sinds 2021 is de duurzame zoekmachine Ecosia standaard ingesteld op alle Student Desktops (SDT) in de bibliotheeklocaties. Ecosia is ook beschikbaar voor studenten die Student Desktop Anywhere gebruiken voor externe toegang tot de SDT-faciliteiten op en buiten de campus. Ecosia is de zoekmachine die, in ruil voor zoekopdrachten, bomen plant om klimaatverandering tegen te gaan. Voor een uitgebreide toelichting van dit initiatief, lees het (Engelstalige) artikel op de Library Wall. Bekijk hieronder het tweemaandelijkse Ecosia-rapport voor UM. 

ecosia jan 2024
Ecosia rapport 28 januari, 2024

Printen en papier

In 2020 is printdienstverlening opnieuw aanbesteed. De nieuwe dienstverlener heeft volledig klimaatneutraal printen aangeboden. De apparatuur is ontworpen voor een zo laag mogelijk energieverbruik; de standaard multinationals hebben een TEC-waarde (conform Energy Star 3.0) van 1,8 kWh. Dit heeft een energiereductie van 30% opgeleverd ten opzichte van de vorige printapparatuur.

Het kopieer- en printpapier bij UM is gecertificeerd conform FSC en EU Ecolabel. Het papier is ECF (Elemental Chlorine Free), dat wil zeggen gebleekt zonder chloorgas. Het is CO2-neutraal geproduceerd: de energie die benodigd is voor de productie komt uit teruggewonnen energie uit de pulpproductie. De onvermijdelijke uitstoot door transport wordt door de leverancier gecompenseerd door middel van gecertificeerde CO2-certificaten.

Om volledig klimaatneutraal te kunnen printen moet niet alleen het papier, maar ook het vervoer van het papier klimaatneutraal zijn. Daarom heeft onze dienstverlener in 2021 een elektrische auto aangeschaft voor de dienstverlening aan UM. Met deze auto wordt het papier en toner naar de UM gebracht. De auto wordt ook gebruikt  bij kleine storingen, zoals wanneer het papier is vastgelopen. De auto wordt bij de UM opgeladen met 100% groene stroom. Hiermee komt de UM een stapje dichter bij een klimaat neutrale bedrijfsvoering.
 

Papierloos werken

Binnen de UM zijn er verschillende initiatieven om papierloos werken te faciliteren en implementeren. Sinds 2018 kunnen declaraties alleen nog digitaal worden ingediend via de UM-portal. Voor papierloos vergaderen kunnen medewerkers gebruik maken van iBabs.
 

Datacenter

De UM heeft in 2018 een deel van haar servercapaciteit verplaatst naar de voormalige tv-toren Daalhof, een betonnen zendmast uit 1967. Het datacentrum is voorzien van ultra-efficiënte koeling en wordt gevoed door 100% Nederlandse windenergie. Momenteel wordt onderzocht of nog meer van de interne servercapaciteit verplaatst kan worden naar efficiëntere externe datacentra.
 

Virtualisatie

De UM heeft sinds 2010 belangrijke stappen gezet om de explosieve vraag naar serverplatforms en het daarmee gepaard gaande energieverbruik terug te dringen door de inzet van virtualisatie. Alle primaire bedrijfsprocessen draaien op gevirtualiseerde servers en storage platforms, waardoor de milieu footprint zoveel als mogelijk beperkt wordt.
 

Smart building

Nagenoeg alle gebouwen van de UM zijn aangesloten op het gebouwbeheersysteem, waardoor installaties op afstand gemonitord en aangestuurd kunnen worden. De ontwikkelingen rondom internet en sensortechnologie maken nieuwe toepassingen mogelijk. Sinds 2020 worden weersvoorspellingen meegenomen bij de beheersing van het binnenklimaat. Zo kan vroegtijdig geanticipeerd worden op weersomslagen die ten goede komen aan het comfort in het gebouw én de energie-efficiency van het gebouw.

In het renovatie- en nieuwbouwproject Tapijn is smart technologie toegepast conform de duurzaamheidsrichtlijnen BREEAM en WELL Building. De komende jaren onderzoeken wetenschappers van de UM de effecten op het welzijn van de gebouwgebruikers. De onderzoeksresultaten en ervaringen vormen input voor de toekomstvisie voor het vastgoed van UM.

Bij de laatste aanbesteding voor LED-verlichting is gekozen voor een systeem met de aanvullende mogelijkheden om Smart building-technologie verder uit te rollen, zoals aansturing van installaties voor verwarming, koeling en ventilatie op basis van aanwezigheid. 
 

E-waste

Elektronisch afval wordt apart ingezameld en verwerkt door een bedrijf dat is gecertificeerd conform WEEELABEX. Voor het laten afvoeren van oude apparatuur kunnen medewerkers een online aanvraag indienen via Facility Self Service│ FSS; in het geval van AthenaDesktop computerapparatuur via de ICTS Self-Service Portal. Voor gebruikte batterijen zijn er blauwe boxen in de gebouwen aanwezig bij de receptiebalie of nabij de ingang in de UM-panden.