Verkiezingen

Van 20 t/m 23 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de personeels- en studentgeledingen van de​ Universiteitsraad en Faculteitsraden. Kandidaatslijsten kunnen tussen 8 en 12 april worden ingediend.

De uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld en bekendgemaakt op 24 mei 2019.

Centraal Stembureau

Het Centraal Stembureau wordt door het College van Bestuur (CvB) benoemd. Het is verantwoordelijk voor de organisatie van de universitaire verkiezingen voor leden van medezeggenschapsraden van de Universiteit Maastricht (UM).

Bij de verkiezingen is het  Kiesreglement uitgangspunt. In dit juridische document, dat is opgesteld in de geest van de Kieswet, zijn nadere regels gesteld voor de gang van zaken bij verkiezingen aan de UM. De zetelverdeling is opgenomen in de bijlage van het Kiesreglement. Lees ook de Code of conduct (alleen in het Engels).

Samenstelling Centraal Stembureau

Voorzitter
Prof. Dr. E. Versluis

Leden
M. Walthouwer
S. van Gorp

Ambtelijk Secretaris
Niels Harteman
Jackelien Weinans

Medezeggenschapsorganen

De Universiteit Maastricht kent diverse medezeggenschapsorganen; de Universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraden. In mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de personeels- en studentgeledingen van de Universiteitsraad en de Faculteitsraden. Hieronder staat een korte samenvatting van de medezeggenschapsorganen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina's over de Bestuursorganen.

Universiteitsraad
Het medezeggenschapsorgaan op centraal niveau is de Universiteitsraad. De Universiteitsraad bestaat uit 6 vertegenwoordigers van de geleding Wetenschappelijk personeel (WP), 4 van de geleding Ondersteunend Personeel (OBP) en 10 studenten. Medewerkers worden voor 2 jaar in de raad gekozen; studenten voor 1 jaar. Meer informatie over de Universiteitsraad.

Faculteitsraden
Iedere faculteit heeft een faculteitsraad. De grootte en samenstelling van de raden variëren per faculteit. Ook hier geldt dat medewerkers voor 2 jaar en studenten voor 1 jaar worden gekozen. 

Dienstraden
Voor het ondersteunend en beheerspersoneel van het Maastricht University Office en de 5 Servicecentra zijn aparte medezeggenschapsorganen, namelijk de dienstraden. De leden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. 

Bekijk de video over de Verkiezingen - Medezeggenschap