Verkiezingen

Van 22 april tot 25 april 2024 konden studenten en medewerkers van de UM weer stemmen voor de Faculteitsraden en de Universiteitsraad en de Dienstraden.

De stemmen zijn geteld: klik op de groene button om de uitslag te bekijken.
De uitgebreide resultaten vind je hier.

Klik hier voor de uitslag!

A day in the life of the University Council

Wat doet de Universiteitsraad precies? In deze video nemen we je mee naar een vergadering tussen de medewerkers en studenten die jou vertegenwoordigen. Kijk de video en ontdek het belang van medezeggenschap! 

Verkiezingskrant 2024

Lees alles over de verkiezingen in de digitale verkiezingskrant 2024
De papieren versie is verkrijgbaar bij de ingangen van alle faculteiten.

Verkiezingskrant2024

Centraal Stembureau

Het Centraal Stembureau wordt benoemd door het College van Bestuur. Het is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen voor de medezeggenschapsraden van de universiteit. Het Centraal Stembureau organiseert de verkiezingen aan de hand van het Kiesreglement 2024. Daarnaast is er in overleg met de Universiteitsraad ook een Gedragscode opgesteld om de verkiezingen zo respectvol en eerlijk mogelijk te laten verlopen.

 

Samenstelling Centraal Stembureau

Voorzitter
Em. prof. dr. H. Kingma

Leden
Maïté Janssen
Serge Mordang

Ambtelijk Secretaris
Niels Harteman
Arnold Verhoeven

Contact Centraal Stembureau
  Niels Harteman - 0031 43-3883286
  Ambtelijk Secretaris
  Arnold Verhoeven - 0031 43-3882350
  Ambtelijk Secretaris

verkiezingen@maastrichtuniversity.nl
043-3883147 
  Minderbroedersberg 4-6

Medezeggenschapsorganen

De Universiteit Maastricht kent diverse medezeggenschapsorganen; de Universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraden. In april 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden. Hieronder staat een korte samenvatting van de medezeggenschapsorganen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina's over de Bestuursorganen.

Universiteitsraad
Het medezeggenschapsorgaan op centraal niveau is de Universiteitsraad. De Universiteitsraad bestaat uit 6 vertegenwoordigers van de geleding Wetenschappelijk personeel (WP), 4 van de geleding Ondersteunend Personeel (OBP) en 10 studenten. Medewerkers worden voor 2 jaar in de raad gekozen; studenten voor 1 jaar. Meer informatie over de Universiteitsraad.

Faculteitsraden
Iedere faculteit heeft een faculteitsraad. De grootte en samenstelling van de raden variëren per faculteit. Ook hier geldt dat medewerkers voor 2 jaar en studenten voor 1 jaar worden gekozen. 

Dienstraden
Voor het ondersteunend en beheerspersoneel van het Maastricht University Office en de 5 Servicecentra zijn aparte medezeggenschapsorganen, namelijk de dienstraden. De leden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. 

Bekijk de video over de Verkiezingen - Medezeggenschap