Algemeen

 • Wanneer zijn de verkiezingen?
  De verkiezingen vinden plaats tussen 22 en 25 april.
 • Waarvoor kan ik dit jaar stemmen?
  In 2024 kunnen studenten en medewerkers stemmen voor de Universiteitsraad en Faculteitsraden en dienstraden.
 • Wat is de peildatum?
  Het College van Bestuur heeft de peildatum voor de verkiezingen 2024 bepaald op 15 januari. Op de peildatum wordt het kiezersregister samengesteld.
  Studenten en medewerkers die op deze dag volledig geregistreerd zijn bij het SSC of FIN worden in het kiezersregister opgenomen en wordt kiesrecht verleend.
 • Hoe weet ik of ik kiesrecht heb?
  Iedereen die in het kiezersregister opgenomen is, ontvangt op 17 januari een e-mail van het Centraal Stembureau met daarin zijn/haar registratie in het kiezersregister.
  Het is belangrijk om de gegevens in deze mail goed te controleren.
 • Wat doe ik als mijn gegevens onjuist zijn?
  Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u bij het Centraal Stembureau tot en met vrijdag 31 januari een verzoek tot correctie indienen. Dat kan via: e-mail.
  Het Centraal Stembureau zal na 31 januari een besluit nemen over uw verzoek en uw per e-mail over dat besluit informeren.
 • Wat doe ik als ik geen e-mail met mijn registratie ontvangen heb?
  Indien u van mening bent, dat u op de peildatum 15 januari volledig en correct als student ingeschreven stond bij het SSC of als medewerker in dienst was getreden, neemt u voor 31 januari contact op met het Centraal Stembureau via: e-mail.
  Het Centraal Stembureau neemt na 31 januari een besluit over uw verzoek en zal u per e-mail over dat besluit informeren.
 • Ik heb na 31 januari gemerkt dat ik niet of onjuist in het kiezersregister ben opgenomen.
  Na 31 januari neemt het Centraal Stembureau geen verzoeken tot wijziging van het kiezersregister in overweging. Het is daarom van groot belang dat u uw gegevens tijdig en zorgvuldig controleert.

 • Hoe kon ik weten dat ik een e-mail had moeten ontvangen of deze had moeten controleren?
  Via de webpagina van de verkiezingen en UM Nieuws is gewezen op de e-mail van het Centraal Stembureau.
 • Wat is eigenlijk de taak van de Universiteitsraad, Faculteitsraden en Dienstraden?
  Meer informatie over medezeggenschapsorganen vindt u op de webpagina van de verkiezingen.

Kandidaatstelling

 • Hoe werken de verkiezingen?
  De UM verkiezingen zijn gebaseerd op een lijstensysteem. Een lijst kan bestaan uit één of meerdere kandidaten. De kandidaatlijsten voor de verkiezingen 2024 vind je hier

 • Hoe kan ik me kandidaat stellen?
  Vanaf 19 februari 2024 kun je je hier aanmelden.

Verkiezingscampagne

 • Waar vind ik informatie over de lijsten en kandidaten?
  Alle lijsten hebben de mogelijkheid zich te presenteren via het stemprogramma.

 • Ik ben kandidaat en wil per e-mail campagnevoeren. Mag dat?
  ICTS heeft richtlijnen uitgevaardigd voor het gebruik van e-mail in de “Gebruiks- en beheersvoorwaarden MAASnet UM”. Ten aanzien van het versturen van grote hoeveelheden e-mail is hierin het volgende opgenomen:
   

  Het is niet toegestaan zeer grote aantallen ongewenste en ongevraagde e-mails (ongevraagde zakelijke of charitatieve emails etc, het zgn. spamming) via een e-mail systeem van de UM te versturen.
   

  Het is voor een gebruiker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van een voorlichtingsfunctionaris, e-mails naar de gehele UM te sturen (stermail). Indien u campagnemails naar grote groepen kiezers stuurt en deze mail wordt door ICTS aangemerkt als SPAM, dan kan ICTS overgaan tot het nemen van sancties, als het tijdelijk afsluiten van uw mailbox. Wees verstandig en gebruik e-mails ten behoeve van uw campagne alleen in beperkte kring.

Stemmen

 • Hoe kan ik stemmen?
  Door tijdens de verkiezingsweek, van 22 april tot en met 25 april, te klikken op de link naar het stemprogramma via https://elections.maastrichtuniversity.nl
 • Waar kan ik stemmen?
  Het stemmen is in principe niet gebonden aan aanwezigheid op de universiteit. Ook buiten de universiteit is het mogelijk om het stemprogramma te bereiken, zij het dat lokale pc en mobile device-instellingen als firewalls of virusscanners de toegang kunnen verhinderen. 
 • Ik kan niet inloggen in het stemprogramma?
  Indien u geen toegang krijgt tot het programma controleert u de volgende stappen:
 1. Heeft u op 15 januari geen e-mail van het Centraal Stembureau ontvangen met daarin uw registratie in het kiezersregister? Dan bent u niet opgenomen in het kiezersregister en kunt u geen stem uitbrengen.
 2. Zo ja, dan kunt u als student inloggen met uw studentnummer en wachtwoord. Medewerkers loggen in met hun gebruikersnaam en wachtwoord. 
 3. Indien u bent opgenomen in het kiezersregister, hebt geprobeerd in te loggen met uw gebruikelijke gegevens en nog steeds geen toegang krijgt, neem dan via: verkiezingen@maastrichtuniversity.nl
 • Kan ik blanco stemmen?
  Het is mogelijk blanco te stemmen.
 • Kan ik schriftelijk mijn stem uitbrengen?
  In het Kiesreglement UM is bepaald dat de verkiezingen digitaal verlopen. Het is dus niet mogelijk om schriftelijk uw stem uit te brengen.
 • Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?
  Het is niet mogelijk om iemand te machtigen voor u te stemmen.

Uitslag

 • Wanneer wordt de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt?
  De uitslag van de verkiezingen wordt op 26 april bekendgemaakt.

 • Kan ik de details van de uitslag inzien?
  Het detailbestand met de uitslag is na de bekendmaking van de uitslag te vinden op www.maastrichtuniversity.nl/verkiezingen 

Na de verkiezingen

 • Ik ben gekozen in een raad. Wat nu?
  Indien u gekozen bent in een raad ontvangt u van het Centraal Stembureau per e-mail een verzoek tot bewilliging. U dient binnen twee weken te reageren. Doet u dit niet, dan wordt de zetel toegewezen aan de volgende kandidaat op de lijst. Na afloop van de bewilligingtermijn informeert het Centraal Stembureaus de voorzitters van de raden en verzoekt hen de nieuwe leden te installeren tijdens de eerste vergadering na het zomerreces.

 • Ik wil mijn lidmaatschap van een raad beëindigen. Hoe doe ik dat?
  Indien u tussentijds uw lidmaatschap van een raad wilt beëindigen laat u dat aan de voorzitter van de betreffende raad weten. De voorzitter zal het Centraal Stembureau dan verzoeken de vacature in te vullen.