MSA Nour

De missie van MSA Nour is om alle moslimstudenten (aanhangers van de islam) te vertegenwoordigen en verenigen en om bij te dragen aan hun wetenschappelijke en religieuze identiteit. Daarnaast willen we een brug vormen tussen moslim- en niet-moslim-studenten, om zo een multiculturele gemeenschap te creëren waarin iedereen zich welkom voelt, van elkaar kan leren en – en dat is het belangrijkste – nieuwe vrienden kan maken! MSA Nour is opgericht op 10 maart 2019.

 

Missie

  • Voor alle studenten in Maastricht, door studenten in Maastricht.
  • Samenbrengen van de (internationale) moslimgemeenschap in Maastricht.
  • Leren van elkaars cultuur, wegnemen van vooroordelen en stereotypen.
  • Een open plek voor discussie en debat, met respect, waardigheid en tolerantie voor de ander.
  • Een plek om te leren over de islam en de Arabische taal.
  • Een warme en veilige haven voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft.
  • Een plek voor iedereen die openstaat voor het sluiten van levenslange vriendschappen.

Contact MSA Nour