Onderwijs

De capaciteitsgroep publiekrecht levert binnen de facultaire bachelor- en masterprogramma’s een belangrijke bijdrage aan diverse vakken, zowel binnen de Nederlandstalige als de Engelstalige bachelor- en masteropleidingen. Zij verzorgt voornamelijk het onderwijs met betrekking tot de staats- en bestuursrechtelijke en sociaalrechtelijke vakken.
Voor verdere informatie ga naar Bachelorfase.

De capaciteitsgroep publiekrecht verzorgt binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid twee volledige masterprogramma’s: het profiel Staats- en Bestuursrecht binnen de masteropleiding Nederlands recht en de Master Recht en Arbeid.
Voor verdere informatie ga naar Masterfase.

De medewerkers van de capaciteitsgroep publiekrecht begeleiden elk jaar de Maastrichtse teams van een aantal pleit- en debatwedstrijden.
Voor verdere informatie ga naar Pleitwedstrijden.