Duurzaam onderwijs

Het Project Duurzaam Onderwijs wil de gehele academische gemeenschap betrekken bij het proces om in 2030 daadwerkelijk een duurzame universiteit te zijn.

De UM biedt:

  • Vakken en complete opleidingen over duurzame ontwikkeling (zie hieronder)
  • Diverse projectactiviteiten om duurzaamheid nog meer in het onderwijs naar voren te laten komen
  • Minor Sustainability - Klik hier voor meer informatie. 

Projectactiviteiten

De UM wil in 2030 een duurzame universiteit zijn en de hele academische gemeenschap daarbij betrekken. Er worden voortdurend activiteiten georganiseerd om dit doel te bereiken. De UM biedt al verschillende duurzaamheidsopleidingen aan op bachelor-, master- en PhD niveau, en onderzoekt hoe het onderwijs over duurzame ontwikkeling verder kan worden versterkt:

UM-brede minor duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een complex en zeer veelzijdig thema. Willen we daar meer over weten en goede oplossingen bedenken voor milieuvraagstukken en maatschappelijke en economische problemen, dan kunnen we putten uit tal van disciplines. Voor bachelorstudenten die straks de arbeidsmarkt op gaan en willen bijdragen aan een duurzame wereld, is een interdisciplinaire minor een uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen in wat duurzaamheid betekent voor verschillende disciplines, ongeacht hun eigen achtergrond.

De UM-brede minor duurzame ontwikkeling (25-30 ECTS) is gestart in September 2021. De minor is samengesteld door een interdisciplinair team van docenten en onderzoekers van alle faculteiten van Universiteit Maastricht. De minor bevat een unieke samenstelling van vakken waaronder vaardigheidsmodules, zodat studenten hun competenties voor duurzame ontwikkeling verder kunnen ontwikkelen. De minor bevat ook een optioneel onderzoeksproject op het gebied van duurzaamheid. Klik hier om de vakomschrijving te lezen (pdf).

Op de algemene minoren-pagina vind je alle relevante informatie over de lesstof en de inschrijving vanuit jouw programma.

Meer vaardigheden opdoen op het gebied van duurzame ontwikkeling

Binnen de internationale discussie over onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling, is er ruime consensus over de belangrijkste vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dankzij de probleemgestuurde onderwijsmethode van de UM komt een aantal van deze vaardigheden al ruimschoots aan bod, zoals (geïntegreerde) probleemoplossing, samenwerking en kritisch denken. Het stimuleert studenten om op een kritische en interdisciplinaire manier samen te werken aan het oplossen van problemen. Deze competenties worden ook onderkend in UNESCO’s vaardigheden in onderwijs voor duurzaamheid (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2 van Issues and Trends in Education for Sustainable Development)

Sommige competenties kunnen worden aangevuld of versterkt om studenten nog beter in staat te stellen duurzaam te denken en te handelen. Tijdens dit project onderzoeken we hoe studenten hun competenties op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen versterken. Zo werken wij samen met het project Global Citizenship  om vaardigheden over mondiaal burgerschap in het onderwijs te verwerken. Vanaf voorjaar van 2020 werken we met medewerkers en studenten  tijdens Green Impact om samen een plan te maken voor trainingen over duurzaamheidscompetenties voor UM-medewerkers. Momenteel doen we via focusgroepen onderzoek naar de wensen van UM medewerkers wat betreft trainingen en tools voor duurzaamheid binnen hun werk.

Seminarreeks over professionals in duurzame ontwikkeling

Samen met Green Office organiseren we maandelijks seminars waarin professionals op het gebied van duurzaamheid hun successen en tegenslagen delen.

2019 - 2020

Studenten projecten

Naast vakken die specifiek gericht zijn op het integreren van duurzaamheid in de inhoud van een vak, kan het onderwerp duurzame ontwikkeling ook worden geïntegreerd in studentenprojecten binnen een vak. Zo biedt de UM verschillende honoursprogramma's aan, waarin je kunt werken aan een duurzaamheidsproject voor een echte opdrachtgever zoals PREMIUM en MaRBLe. Of je kunt je scriptie schrijven over een onderwerp gerelateerd aan duurzaamheid. Als je hulp nodig hebt of samen met het team van Sustainable UM2030 wilt brainstormen over verdere integratie van duurzaamheid in onderwijsprojecten kun je contact met ons opnemen.