Duurzaam onderwijs

Het projectteam van duurzaam onderwijs werkt aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderwijspilaar van de UM. Deze zijn het onderwerp duurzame ontwikkeling te integreren in het totale corriculum van de UM  en daarnaast een overzicht te bieden aan iedereen die geïnteresseerd is in onderwerpen over duurzaamheid. Het project probeert te verzekeren dat UM-studenten voldoende kansen krijgen om meer over duurzame ontwikkeling te leren en dat zij kennis, vaardigheden, attitudes en waarden kunnen verwerven waardoor ze beter toegerust zijn om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling tijdens hun studie, werk en privéleven.

Lees meer over:

 • UM-brede Minor Sustainability - Klik hier  
 • Studies en vakken over duurzame ontwikkeling (zie hieronder)
 • Climate Fresk - Klik hier
 • Duurzaamheidsbeurs voor vak/module-ontwikkeling - Klik hier
 • SDG Seminar Serie - Klik hier
 • Studentprojecten - Klik hier
 • Liaisons voor onderwijs - Klik hier
 • Trainingen en workshops voor personeel - Klik hier
 • Initiatieven duurzaam onderwijs binnen UM - Klik hier

Studies en vakken over duurzame ontwikkeling 

UM streeft ernaar om duurzame ontwikkeling te integreren in alle programma's. Elk onderwijsprogramma dient duurzaamheid te integreren in het kerncurricula op een manier die geschikt en relevant is aan het programma. Hiervoor zetten wij het unieke perspectief en de toegevoegde waarde van elke faculteit in die kan bijdragen aan een duurzame wereld. 

Sinds het projectteam gestart is met het in kaart brengen van de programma's en vakken die duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en/of de Sustainable Development Goals* integreren in hun vakomschrijvingen in 2018-2019, zijn de aantallen aanzienlijk gestegen. Sindsdien zijn vakken op Bachelor niveau gestegen van 9 naar meer dan 57 en op Master niveau van 17 naar meer dan 33 vakken. Klik hier voor een overzicht van de verschillende vakken en programma's.

sustainable education

Climate Fresk

climate fresk

Ben je een student of medewerker van de UM en wil je meer weten over de wetenschap achter klimaatverandering? Of wil je een dieper inzicht krijgen, zodat je kunt gaan werken aan oplossingen? Misschien ben je geïnteresseerd in deze workshop, omdat je deze wil aanbieden in je faculteit of lesprogramma? 
Lees meer over de Climate Fresk workshops aan de UM.

Wil je na afloop van de workshop graag een facilitator worden of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Clarence Bluntz.

Duurzaamheidsbeurs voor onderwijs

Eén van de kerndoelstellingen van de duurzaamheidsstrategie van de UM is om duurzaamheid te integreren in alle onderwijsprogramma’s. Het doel van deze beurs is om duurzaamheid verder te integreren in de basiscurricula van de UM. Daarbij krijgen docenten de kans om de onderwijsmodules te (her)ontwikkelen, zodat het onderwerp duurzaamheid en/of duurzame ontwikkelingsvaardigheden verder geïntegreerd kan worden. In het academische jaar 2021-2022 zijn er drie onderwijsprojecten gehonoreerd met de duurzaamheidsbeurs voor onderwijs. In het academische jaar 2022-2023 zijn er weer beurzen gehonoreerd.

 

duurzaamheidsfonds

SDG Seminar Serie

Samen met Green Office organiseren we regelmatig seminars waarin professionals op het gebied van duurzaamheid hun successen en tegenslagen delen. Deze SDG seminars zijn opgezet om duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot de Sustainable Development Goals van de VN te benaderen.

Bekijk hier een eerder opgenomen seminar over Transformative Change online.

2022

2023

SDG logo's

Studentprojecten

Naast vakken die specifiek gericht zijn op het integreren van duurzaamheid in de inhoud van een vak, kan het onderwerp duurzame ontwikkeling ook worden geïntegreerd in studentenprojecten binnen een vak. Zo biedt de UM verschillende honoursprogramma's aan, waarin je kunt werken aan een duurzaamheidsproject voor een echte opdrachtgever zoals PREMIUM en MaRBLe. Of je kunt je scriptie schrijven over een onderwerp gerelateerd aan duurzaamheid. Als je hulp nodig hebt of samen met het team van Sustainable UM2030 wilt brainstormen over verdere integratie van duurzaamheid in onderwijsprojecten kun je contact met ons opnemen.

Liaisons voor onderwijs SUM2030

In november 2021 is het projectteam afgetrapt met de eerste Onderwijs Liaisons vergadering. Deze samenwerking met liaisons van de verschillende faculteiten is opgezet om: 

 • duurzaamheid in het onderwijs verder verdiepen en integreren in programma's van de verschillende faculteiten. 
 • informatie en nieuws te delen over duurzaamheid in het onderwijs met het projectteam en faculteiten onderling.
 • relevante projecten in faculteiten te identificeren en stimuleren.
 • interfacultaire samenwerking te vinden waar mogelijk.
 • best-practices met elkaar te delen, maar ook de uitdagingen.
 • faculteiten en centra van UM te betrekken bij het UM-brede SUM 2030 onderwijsprojecten
   

Workshops en trainingen voor medewerkers

 

Online trainingen over duurzaamheid

UM biedt onlinetrainingen aan voor medewerkers via GoodHabitz. UM-medewerkers kunnen gebruikmaken van de complete selectie onlinetrainingen en cursussen. Deze kunnen op elk moment en in eigen tempo gevolgd worden. Via deze link kunnen medewerkers een account aanmaken of inloggen (gebruik je UM-gegevens).

Op dit moment worden er twee cursussen over duurzaamheid aangeboden:
Natuurlijk duurzaam. Deze cursus duikt onder andere in het concept van duurzame ontwikkeling, verlagen van je CO2 voetafdruk, duurzame eetgewoonten en recycling en hergebruik.
Duurzaam Ondernemerschap. In deze cursus kom je meer te weten over duurzaam ondernemerschap en hoe bedrijven tot oplossingen komen om klimaatveranderingen tegen te gaan. De concepten ecologische, economische en sociaal ondernemerschap worden uitgelegd.
 

Module burgerschap voor duurzaamheid

Veel docenten kijken vaker door de bril van duurzaamheid naar hun curriculum. Wat hierbij interessant is, is dat de compenties voor duurzame ontwikkeling (ESD) voor een groot deel overlapt met de competenties voor global citizenship education (GCEd). Denk hierbij aan perspectieven nemen, systeemdenken, oplossen van complexe problemen, normatieve competenties en veranderschap, om maar enkele te noemen.
In deze module kunnen deelnemers ontdekken hoe duurzame ontwikkeling impact heeft op hun lesgebied. Ook wordt er bekeken hoe duurzaamheid de verschillende programma’s van de faculteiten heeft beïnvloed. Deze module werd aangeboden in april en mei 2023. Meer informatie is nog beschikbaar via deze link.

Initiatieven duurzaam onderwijs binnen UM

Workshops en extracurriculaire vakken

Bij Maastricht University worden er ook workshops en extracurriculaire vakken omtrent duurzame ontwikkeling, georganiseerd. Heb je behoefte aan input over de inhoud, promotie en mede-ontwikkelmogelijkheden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

lecture series law

Environmental Law Lecture Series

Sinds maart 2023 is de gratis en hybride lezingenserie Strengthening EU environmental law: legal perspectives on Greening Europe beschikbaar. De lezingen bieden studenten en academici kerninzichten in de tegenwoordige stand van zaken en mogelijke verbeteringen van het Europese klimaatrecht. Studenten van de UM komen ook in aanmerking voor een certificaat van deelname als ze alle lezingen ter plaatse volgen. 
Klik hier voor meer informatie over het programma en hoe je je kunt aanmelden. 

Nora Wilhelm

Nora Wilhelm - Strategies for Change

Op 6 en 7 november 2023 gaf Nora Wilhelm, sociaal innovator en systeemondernemer, een lezing en workshop aan de UM. De lezing ging over hoe waarden, geloofssystemen en paradigma's ons gedrag beïnvloeden; en hoe wij, als Europese burgers, impact kunnen hebben en systeemverandering in de praktijk kunnen brengen. Op de tweede dag gaf ze een intiemere workshop waar ze dieper inging op het persoonlijke aspect van systeemverandering. Waar begin je met verandering? En hoe moet ik mezelf ontwikkelen om daar te komen? Want volgens Nora "begint systeemverandering bij jezelf." Lees hier het blog artikel van Studio Europa

 Je kunt de opname van de volledige lezing hier bekijken. Verder kun je hier ook de slides van de lezing hier downloaden. Je kunt de slides van de workshop hier vinden en het werkblad dat ze in de workshop gebruikte downloaden van haar website

Dit was een gezamenlijk evenement van Sustainable UM 2030, Studium Generale, Studio Europa en The InnBetween.

sustainable education

Another Sustainability: Approaches Beyond the Mainstream

Van 15 maart tot en met 17 mei 2022, is het extracurriculaire vak ‘Another Sustainability: Approaches Beyond the Mainstream’ gegeven. Het vak werd georganiseerd binnen het kader van de Jean Monnet-leerstoel in EU-politiek, ‘Changing Global Context’ (CHANCE), gehouden door Dr. Giselle Bosse.

Het doel van dit vak was om de ontwikkeling van de studentperspectieven over de verschillende onderwerpen die voorbijkwamen, te stimuleren. De verschillende onderwerpen kwamen voorbij in de verschillen presentaties van de studenten zelf, gastlezingen door experts (over Capitalocene, Offset Schemes, Degrowth, Ecosocialism en Sufficiency) en documentairefilms over syntropische landbouw en geplande veroudering. De laatste film, The Ants & The Grasshopper, werd bekeken bij Lumière Cinema en was tevens de afsluiter van het vak.

Dit extracurriculaire vak werd georganiseerd door Tiago Pestilla Fabbri, voormalige Education/Research Officer bij de Faculteit van Arts en Social Sciences.

 Lees het artikel over de ontwikkeling van de duurzaamheidsminor - voorjaar 2020

Download hier een samenvatting van de Kick-Off sessie Sustainable Research and Education - december 2018

Download hier het verslag van de Kick-Off sessie Sustainable Research and Education - december 2018

Download hier de resultaten van de enquête bij bachelor-studenten over de UM Minor Sustainability - midden 2019