Duurzaam onderwijs

Het Project Duurzaam Onderwijs wil de gehele academische gemeenschap betrekken bij het proces om in 2030 daadwerkelijk een duurzame universiteit te zijn.

De UM biedt:

  • vakken en complete opleidingen over duurzame ontwikkeling (zie hieronder)
  • diverse projectactiviteiten om duurzaamheid nog meer in het onderwijs naar voren te laten komen

Projectactiviteiten

De UM wil in 2030 een duurzame universiteit zijn en de hele academische gemeenschap daarbij betrekken. Er worden voortdurend activiteiten georganiseerd om dit doel te bereiken. De UM biedt al verschillende duurzaamheidsopleidingen aan op bachelor-, master- en PhD niveau, en onderzoekt hoe het onderwijs over duurzame ontwikkeling verder kan worden versterkt:

UM-brede minor duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een complex en zeer veelzijdig thema. Willen we daar meer over weten en goede oplossingen bedenken voor milieuvraagstukken en maatschappelijke en economische problemen, dan kunnen we putten uit tal van disciplines. Voor bachelorstudenten die straks de arbeidsmarkt op gaan en willen bijdragen aan een duurzame wereld, is een interdisciplinaire minor een uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen in wat duurzaamheid betekent voor verschillende disciplines, ongeacht hun eigen achtergrond.

Er zijn momenteel al diverse opleidingen waar interdisciplinaire en breed georiënteerde vakken worden aangeboden op het gebied van duurzame ontwikkeling, maar niet alle studenten hebben de mogelijkheid die te volgen. Met de introductie van een UM-brede minor (24-30 ECTS) kunnen duurzaamheidsvakken voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor een UM-brede minor op het gebied van duurzame ontwikkeling om dit onderwerp als essentieel studiethema te verankeren in het onderwijsprogramma van de UM. We hebben hierover de mening gevraagd van studenten door middel van een survey. Momenteel is er een werkgroep met wetenschappelijke medewerkers van verschillende faculteiten van de UM aan de slag om de minor vorm te geven. We blijven studenten betrekken bij dit proces in 2020

Meer vaardigheden opdoen op het gebied van duurzame ontwikkeling

Binnen de internationale discussie over onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling, is er ruime consensus over de belangrijkste vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dankzij de probleemgestuurde onderwijsmethode van de UM komt een aantal van deze vaardigheden al ruimschoots aan bod, zoals (geïntegreerde) probleemoplossing, samenwerking en kritisch denken. Het stimuleert studenten om op een kritische en interdisciplinaire manier samen te werken aan het oplossen van problemen. Deze competenties worden ook onderkend in UNESCO’s vaardigheden in onderwijs voor duurzaamheid (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2 van Issues and Trends in Education for Sustainable Development)

Sommige competenties kunnen worden aangevuld of versterkt om studenten nog beter in staat te stellen duurzaam te denken en te handelen. Tijdens dit project onderzoeken we hoe studenten hun competenties op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen versterken. Zo werken wij samen met het project Global Citizenship  om vaardigheden over mondiaal burgerschap in het onderwijs te verwerken. In het voorjaar van 2020 gaan we samen met medewerkers en studenten aan de slag tijdens Green Impact om samen een plan te maken voor trainingen over duurzaamheidscompetenties voor UM-medewerkers.

Seminarreeks over professionals in duurzame ontwikkeling

Samen met Green Office organiseren we maandelijks seminars waarin professionals op het gebied van duurzaamheid hun successen en worstelingen delen.

Seminar #1: Energie transitie 
Seminar #2: Water gebruik
Seminar #3: Plantaardig dieet