Duurzaam onderwijs

De Universiteit Maastricht (UM) wil in 2030 een duurzame universiteit zijn. Het Project Duurzaam Onderwijs wil de gehele academische gemeenschap bij dit duurzaamheidsinitiatief betrekken en de UM ondersteunen bij het proces om in 2030 daadwerkelijk een duurzame universiteit te zijn.

Het project Duurzaam Onderwijs probeert te verzekeren dat UM-studenten voldoende kansen krijgen om meer over duurzame ontwikkeling te leren en dat zij kennis, vaardigheden, attitudes en waarden kunnen verwerven waardoor ze beter toegerust zijn om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling tijdens hun studie, werk en privéleven.

De UM biedt:

  • vakken en complete opleidingen over duurzame ontwikkeling (zie hieronder)
  • diverse projectactiviteiten om duurzaamheid nog meer in het onderwijs naar voren te laten komen

 

Projectactiviteiten

De UM wil in 2030 een duurzame universiteit zijn en de hele academische gemeenschap daarbij betrekken. Er worden voortdurend activiteiten georganiseerd om dit doel te bereiken. De UM biedt al verschillende duurzaamheidsopleidingen aan op bachelor-, master- en PhD niveau, en onderzoekt hoe het onderwijs over duurzame ontwikkeling verder kan worden versterkt:

UM-brede minor duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een complex en zeer veelzijdig thema. Willen we daar meer over weten en goede oplossingen bedenken voor milieuvraagstukken en maatschappelijke en economische problemen, dan kunnen we putten uit tal van disciplines. Voor bachelorstudenten die straks de arbeidsmarkt op gaan en willen bijdragen aan een duurzame wereld, is een interdisciplinaire minor een uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen in wat duurzaamheid betekent voor verschillende disciplines, ongeacht hun eigen achtergrond.

Er zijn momenteel al diverse opleidingen waar interdisciplinaire en breed georiënteerde vakken worden aangeboden op het gebied van duurzame ontwikkeling, maar niet alle studenten hebben de mogelijkheid die te volgen. Met de introductie van een UM-brede minor (24-30 ECTS) kunnen duurzaamheidsvakken voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor een UM-brede minor op het gebied van duurzame ontwikkeling om dit onderwerp als essentieel studiethema te verankeren in het onderwijsprogramma van de UM.

Meer vaardigheden opdoen op het gebied van duurzame ontwikkeling
Binnen de internationale discussie over onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling, is er ruime consensus over de belangrijkste vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Dankzij de probleemgestuurde onderwijsmethode van de UM komt een aantal van deze vaardigheden al ruimschoots aan bod, zoals (geïntegreerde) probleemoplossing, samenwerking en kritisch denken. Sommige competenties kunnen worden aangevuld of versterkt om studenten nog beter in staat te stellen duurzaam te denken en te handelen. Tijdens dit project onderzoeken we hoe studenten hun competenties op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen versterken.

 

Team en contact

Projecteigenaar
Ron Cörvers
Wetenschappelijk directeur van ICIS, Universiteit Maastricht
+31(0)43 3882690 
  r.corvers[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Projectcoördinato​r
Ceren Pekdemir
Universitair docent bij ICIS, Universiteit Maastricht
+31(0)43 3882660 
ceren.pekdemir[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Green office student support
Arienne Schulz
Onderwijscoördinator van Maastricht University Green Office
arienne.schulz[at]maastrichtuniversity[dot]nl
www.greenofficemaastricht.nl