Studium Generale

Studium Generale organiseert lezingen, collegereeksen, debatten, het PAS Festival en meer...
We zijn onderdeel van het Studenten Service Centrum en bieden verdiepende activiteiten aan voor studenten en overige geïnteresseerden. Kijk hieronder voor het actuele programmaoverzicht.

De Commissie Studium Generale is op zoek naar een nieuw student-lid. Klik hier voor meer informatie.

Programmaoverzicht

Voeding, immuniteit en gedrag: een complexe interactie

Lezing
Do 23 maart, 20.00 uur
Prof. dr. ir. Huub Savelkoul
Hoogleraar celbiologie en immunologie, Un. Wageningen

De inzichten in het immuunsysteem en de vele interacties met de voeding zijn sterk toegenomen, waarbij duidelijk is geworden dat voedingsproducten een rol kunnen spelen bij het voorkómen en soms zelfs behandelen van ziektes.

Lees meer...

Picture of walnuts

Kunst en wetenschap, college 4: 'De productie van kennis in de artistieke praktijk'

Di 28 mrt en 4 apr, 19.30 tot 21.30 uur
Dr. Peter Peters; David Habets

Voor deze collegereeks kan per college afzonderlijk worden ingeschreven. Hoe verschillend kijken kunstenaars en wetenschappers naar de wereld? Waar kunnen verbanden worden gelegd?

Lees meer...

kunst en wetenschap

Levenslessen: met de kennis en wijsheid van nu terug- en vooruitkijken

Lezing
Wo 29 maart, 20.00 uur
Prof. dr. Jan Swinkels
Em. hoogleraar psychiatrie, Un. van Amsterdam

Kennis verandert voortdurend. Men leert kennis te relativeren, wordt wat ongevoeliger voor ‘doorbraken’ en op grond van ervaring ontwikkelt men impliciete kennis over mensen (en dus ook over zichzelf).

Lees meer...

Picture of an old but vibrant tree

Het wat en hoe van lijden

Lezing
Do 30 maart, 20.00 uur
Dr. Martin Appelo
GZ-psycholoog, gedragstherapeut, docent, o.a. Un. van Groningen

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met onoverkomelijk lijden. Daarom is het goed om er meer over te weten en om in te zien dat er verschillende manieren zijn om met lijden om te gaan.

Lees meer...

A stickfigure walking a tightrope

Kunst en wetenschap, college 5: 'Exploring the World of Affordances'

Di 4 apr, 19.30 tot 21.30 uur
David Habets, architect Rietveld Architecture Art Affordance
(RAAAF)

'Op het snijvlak van kunst, architectuur en filosofie'.  Ook voor dit laatste college uit de reeks kan afzonderlijk worden ingeschreven. Hoe verschillend kijken kunstenaars en wetenschappers naar de wereld? Waar kunnen verbanden worden gelegd?

Lees meer...

kunst en wetenschap

De kunstzomer van 2017 - Deel 1

Lezing
Wo 5 april, 20.00 uur
Ko van Dun
Kunstdocent, Eindhoven

Tijdens De Kunstzomer van 2017 biedt Ko van Dun tijdens drie lezingen een vooruitblik op de drie belangrijkste evenementen ter wereld: Skulptur Projekte in Münster, de Documenta in Kassel en Athene en de Biënnale in Venetië. 

Lees meer...

People with red cloaks on a quay in Venice

Ons creatieve brein

Lezing
Do 6 april, 20.00 uur
Prof. dr. Dick Swaab
Em. hoogleraar neurobiologie, Un. van Amsterdam en Chao Kuang Piu hoogleraar aan de Zhejiang Universiteit, Hangzhou, China

De interactie van de hersenen met onze omgeving maakt ons tot mensen. Ons creatieve brein laat zien hoe we onze levens leven met ons brein.

Lees meer...

A portrait of Prof. dr. Dick Swaab

De 13e Avond van het Woord; Transgenderisme

Lezing
Vrij 7 April, 20.00 uur
Diverse sprekers, dansers, dichters, kunstenaars, muzikanten & denkers

Onder het motto ‘niet omdat ik anders wil zijn, maar omdat ik mezelf wil zijn’ (ontleend aan Loesje), hebben we voor deze avond een aantal mensen uitgenodigd die bovenstaande onderwerpen vanuit zeer uiteenlopende richtingen zullen belichten

Lees meer...

Daniel_mariblanca

Robot Ethics, Human Rights & Autonomous Weapons

Lecture
Tues 11 April, 8 pm
Peter Asaro, PhD
Assistant Professor of Media Studies, The New School, New York (USA)

As military forces seek to apply increasingly sophisticated Artificial Intelligence to weapons technologies, a host of questions arise. This lecture will, among other things, explore these questions.

Read more...

Cartoon of a robot

Van zooikoorts naar zin: kiezen voor sober geluk

Lezing
Do 13 april, 20.00 uur
Dr. Hein Zegers 
Germanist en positief psycholoog, Leuven

De term ‘existentieel welzijn’ verwijst naar de integratie van existentiële filosofie, positieve psychologie en wetenschappelijk onderzoek. In deze lezing is er aandacht voor fysieke, sociale, psychische en spirituele aspecten die welzijn beïnvloeden.

Lees meer...

Picture of a child in front of a sunset

De kunstzomer van 2017 - Deel 2

Lezing
Do 20 april, 20.00 uur
Ko van Dun
Kunstdocent, Eindhoven

Tijdens De Kunstzomer van 2017 biedt Ko van Dun tijdens drie lezingen een vooruitblik op de drie belangrijkste evenementen ter wereld: Skulptur Projekte in Münster, de Documenta in Kassel en Athene en de Biënnale in Venetië. 

Lees meer...

People with red cloaks on a quay in Venice

Europe’s Destiny

Lecture
Tues 25 April, 8 pm
Prof. Philippe Van Parijs
Professor Emeritus, Faculty of Economic, Social and Political Sciences, Un. Cath. de Louvain, Louvain La Neuve (B)

Because of the many problems of unprecedented nature and magnitude generated by its very success, the European Union must keep changing, and it will. How? That is what we will learn in tonight’s lecture.

Read more...

A picture of Europe

Biodiversity: the Basis of Nature’s Economy

Lecture
Tues 2 May, 8 pm
Prof. Louise Vet
Professor of Evolutionary Ecology, Wageningen University

In tonight’s lecture, Professor Vet will show that we can learn from nature when it comes to changing our economy into a new one that fits within nature’s economy: circular, energy from the sun and based on biodiversity.

Read more...

Portrait of Louise Vet

Saving the World? A Testimony

Lecture
Thurs 4 May, 8.30 pm
Ágnes Heller
Philosopher, Budapest, Hungary

Music by Lluís Casanova Martínez

The Hungarian-Jewish philosopher Ágnes Heller has seen a great deal of recent European history. Tonight, she will look back on her life, as well as on the path Europe has taken for the last 75 years.

Read more...

Ágnes Heller

Europe's Pursuit of Peace: Past, Present and Future

Lecture
Tues 9 May, 8 pm
Stella Ghervas, PhD
Assistant Professor, Un. of Alabama at Birmingham & Harvard University (USA)

This year’s Schuman lecture will examine a number of deep-rooted reasons why, in the face of all odds and failures, political leaders in Europe have been trying to achieve a peaceful unification of the continent, and why this pursuit is a never-ending process.

Read more...

Stella Ghervas

De kunstzomer van 2017 - Deel 3

Lezing
Do 11 mei, 20.00 uur
Ko van Dun
Kunstdocent, Eindhoven

Tijdens De Kunstzomer van 2017 biedt Ko van Dun tijdens drie lezingen een vooruitblik op de drie belangrijkste evenementen ter wereld: Skulptur Projekte in Münster, de Documenta in Kassel en Athene en de Biënnale in Venetië. 

Lees meer...

People with red cloaks on a quay in Venice

Het dagboek van de mensheid: hoe de Hebreeuwse Bijbel ontstond

Lezing
Ma 15 mei, 20.00 uur
Prof. dr. Carel van Schaik
Hoogleraar biologische antropologie, Un. van Zürich (CH)

Toen twaalfduizend jaar geleden de landbouwrevolutie begon, veranderde de wereld relatief snel. Men zocht naar oplossingen, die cultureel en vaak religieus waren. We kunnen de Hebreeuwse bijbel zien als een poging om grip te krijgen op deze problemen.

Lees meer...

Painting of Noah's Ark

Gezondheidsuniversiteit. Leren over je lijf: over acute geneeskunde

Collegereeks
Wo 17, 24 en 31 mei, 7 en 14 juni, 19.00 tot 21.30 uur
Diverse sprekers

Het thema voor deze aflevering van de Gezondheidsuniversiteit is acute geneeskunde. Het gaat om diagnostiek en onmiddellijke specialistische hulp bij patiënten met een acuut (internistisch) probleem.

Lees meer...

ambulancepersoneel in actie

Autisme: valkuilen en verborgen talenten

Kunst en wetenschap, college 3: 'De kunst van licht'

Collegereeks
Di 21 en 28 mrt en 4 apr, 19.30 tot 21.30 uur
Dr. ir. Frans Snik; Dr. Peter Peters; David Habets

Voor deze collegereeks kan per college afzonderlijk worden ingeschreven. Hoe verschillend kijken kunstenaars en wetenschappers naar de wereld? Waar kunnen verbanden worden gelegd

Kunst en wetenschap