Studium Generale

Studium Generale organiseert lezingen, collegereeksen en meer...
We zijn onderdeel van het Studenten Service Centrum en bieden verdiepende activiteiten aan voor studenten en overige geïnteresseerden. Kijk hieronder voor het actuele programmaoverzicht.

Programma overzicht

Start Collegereeks: Helpen bij verlies en verdriet

Collegereeks
Wo 28 september, 5, 12 en 19 oktober, 2 november 2016, 19.30 - 21.30 uur
Prof dr. Manu Keirse, em. hoogleraar verliesverwerking, KU Leuven

Verdriet en verlies staan steeds om de hoek in ieders leven. Iedereen weet dat verlies tot het leven behoort en toch bereiden weinig mensen zich hierop voor. Zowel de rouwenden als de omgeving stellen zich allerlei vragen: ‘Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Kun je nog ooit opnieuw genieten van het leven?"

Lees verder...

Een foto van iemand die huilt.

The Hidden History of Maastricht II: City of Europe

Guided Tour
Thur 29 September 2016, 4 pm
Lucy Willems, LLM, LGOG Maastricht

Most people have heard of the Treaty of Maastricht: the 1992 founding treaty of the present European Union. But Maastricht is European in many ways, both ancient and modern. This guided walk will explore some of them.

Read more...

 

A picture of the bridge of Maastricht.

Dementie en Euthanasie

Lezing / Debat
Do 29 september 2016, 20.00 uur
Deelnemers:
Dr. Rob Houtepen, docent gezondheidsethiek
Prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman
Em. hoogleraar interne geneeskunde
Prof. dr. Frans Verhey, hoogleraar ouderenpsychiatrie (allen UM)
Drs. Constance de Vries-Ekkers, SCEN-arts

Gespreksleider:
Prof. mr. Frans van Wijmen, oud-hoogleraar gezondheidsrecht, UM

Het maatschappelijk debat over euthanasie gaat tegenwoordig steeds vaker over het onder strikte voorwaarden toestaan van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten. Veel vitale senioren stellen een schriftelijke euthanasieverklaring op. Moet een arts vasthouden aan de door de betrokkene vaak ondertussen vergeten schriftelijke verklaring die getekend is voordat iemand ging dementeren, of afgaan op huidige voorkeuren van de betrokkene?

Lees verder...

tekst; als ik dement ben, wil ik dood, geschreven op aanslag op en raam

Shakespeare’s London

Lecture
Mon 3 October 2016, 8 pm
Prof. Andrew Hadfield, Professor of English at the University of Sussex

In this lecture, Andrew Hadfield will explore Shakespeare and his relationship to London, where he lived for at least part of the time for some twenty years. How did the expanding English capital influence his writing?

Read more...

An image of shakespeare

The Hidden History of Maastricht III: Industrial Heritage

Guided Tour
Wed 5 October 2016, 4pm
Prof. Ernst Homburg, Professor of History of Science and Technology, UM, LGOG Maastricht

Maastricht is the oldest industrial town of the Netherlands. On this guided tour you will discover the industrial aspects of the Jekerkwartier, where watermills produced industrial goods from the Middle Ages and where the first steam engine was installed in Maastricht. Afterwards, we will visit the Bassin area, where the Industrial Revolution really took off.

Read more...

A picture of the bridge of Maastricht.

Archaic Genomes and Insights into Human Evolution

Lecture
Wed 5 October 2016, 8 pm
Prof. Mark Stoneking, Professor of Biological Anthropology, Leipzig. Second chair holder of the Eugène Dubois rotating Chair

Fossil, archaeological, and genetic evidence are united in supporting a recent African origin of modern humans and dispersal out of Africa within the past 60,000-80,000 years. However, given that archaic humans (such as Neanderthals) preceded the exodus of modern humans out of Africa by several hundred thousand years, the question then arises as to the nature of the interactions between modern and archaic humans.

Read more...

portret van Stoneking

Start collegereeks: Limburgs in beweging

Collegereeks
Wo 5 en 19 oktober en 2 en 16 november 2016, 16.00 - 18.00 uur
Prof. dr. Leonie Cornips, hoogleraar taalkunde, UM en Meertens Instituut Amsterdam
Drs. Sergej Kreso, journalist en filmmaker, Echt
Prof. dr. Ad Backus, hoogleraar taalkunde, Tilburg University
Prof. dr. Jos Swanenberg, hoogleraar taalkunde, Tilburg University

Met een bijdrage van dichterscollectief PANDA

2016 is het jaar van de Limburgse dialecten. ‘t Hiele jaor door zien d’r activiteite die gaon euver de Limburgse dialekte en de Limburgse volkscultuur. Studium Generale draagt daar een steentje aan bij door deze reeks waarin de verandering van taal en het Limburgse dialect, onder invloed van immigratie en emigratie, centraal staat.

Lees verder...

leesplankje in dialect

Every Three Seconds

Lecture
Thurs 6 October 2016, 4 pm
Prof. Jean Paul van Bendegem, Professor of Philosophy of Science, VUB Brussels

On reading this title, you spontaneously completed it with ‘…men think about sex’. True or false? Yet the words ‘Every three seconds’ tell us nothing about sex, but a lot about maths – because three seconds is a measurement, and measuring belongs to the queen of sciences. This statement invites us to give more thought to sex and maths.

Read more...

Portret van dhr. Bendegem

Elke drie seconden

Lezing
Do 6 oktober 2016, 20.00 uur
Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem, Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, VUB Brussel

U las de titel van deze lezing en vulde spontaan aan met ‘… denkt een man aan seks’. Waar of niet? Toch zeggen de woorden ‘Elke drie seconden’ niets over seks, maar wel alles over wiskunde, want drie seconden is een maat en meten hoort thuis bij de koningin der wetenschappen. Deze vaststelling nodigt uit om verder na te denken over seks en wiskunde.

Lees verder...

Portret van dhr. Bendegem

Saudi Arabia: A Kingdom in Peril

Lecture
Mon 10 October 2016, 8 pm
Paul Aarts, Middle East expert, author

The Saudi royal family has survived the events of the Arab Spring unscathed. Does this mean that all is well, in the knowledge that problems such as youth unemployment, corruption and repression are evident?

Read more...

A picture of the saudi royal family

Het geluk van Limburg

Lezing
Do 13 oktober 2016, 20.00 uur
Marcia Luyten, journalist, schrijver en VPRO-presentator Buitenhof

In de jaren dat Heerlen de rijkste stad van Nederland was, was de Mijnstreek trots en gelukkig. De kompels konden harder rennen, drinken, bidden, blazen en slaan dan de rest. De eerste helft van de 20e eeuw is Oostelijk Zuid-Limburg gevormd naar de Mijnen; een in omvang en succes ongekend project van social engineering kweekte uit boerenzonen een fitte en gedisciplineerde mijnwerkersstam.

Lees verder...

Een foto van Marcia Luyten

Het geheim van de laatste staat

Lezing
Do 20 oktober 2016, 20.00 uur
Paul Frissen, hoogleraar, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den haag en hoogleraar Bestuurskunde, Tilburg University

De vrijheid van de burger berust op zijn fundamentele recht op geheimen. Van de staat verwacht de burger transparantie. Om de vrijheid van de burger te beschermen heeft echter ook de staat geheimen nodig. Over deze politiek-filosofische paradox gaat het vanavond.

Lees verder...

The cover of Frissen's book.

Leven na de dood

Lezing
Wo 26 oktober 2016, 20.00 uur
Marc Van den Bossche, hoogleraar Cultuurfilosofie, Vrije Universiteit Brussel

'Ik ben niet alleen. Ik ben met twee. Ik noem dat spiritualiteit. Mijn lichaam gonst ervan.' Begin augustus 2010 kwam het nieuws dat Hilde, de geliefde van Marc Van den Bossche, kanker had en niet meer zou genezen. Tijdens haar laatste levensjaar en in de periode na haar overlijden trachtte Van den Bossche hiermee in het reine te komen.

Lees verder...

Een foto van Marc Van den Bossche

Oorlog om de geesten

Lezing
Do 27 oktober 2016, 20.00 uur
Rudi Vranckx, oorlogscorrespondent VRT, Brussel

Het terrorisme, met de aanslagen in Brussel in maart 2016 als voorlopig dieptepunt, de radicalisering, het wrede Kalifaat, de vluchtelingenstroom... VRT-oorlogsreporter Rudi Vranckx ziet een wereld waarin verdraagzaamheid zwaar onder druk staat, waarin onzekerheid regeert en de kloof tussen 'wij' en 'zij' nog lijkt toe te nemen.

Lees verder...

Een foto van Rudi Vranckx.

Start Lecture Series 20th-Century Philosophy Intellectual Heroes and Key Themes I

Lecture Series
Tues 1, 8, 15, 22 and 29 Nov – 7.30 to 9.30 pm 
René Gabriëls, PhD, Assistant Professor of Philosophy, UM

These lectures present a colourful picture of the intellectual heroes and key themes of 20th-century philosophy. The central ideas of five philosophers will be introduced: Wittgenstein, Heidegger, Dewey, Rorty and Adorno.

Read more...

portrait of Wittgenstein

Cure: A Journey into the Science of Mind over Body

Lecture
Tues 1 November, 8 pm
Jo Marchant, science journalist, London

Have you ever felt a surge of adrenaline after narrowly avoiding an accident? Salivated at the sight (or thought) of a sour lemon? Felt turned on just from hearing your partner’s voice? If so, then you’ve experienced how dramatically the workings of your mind can affect your body. In this lecture, Jo Marchant will discuss the potential – and limits – of the mind to heal, and ask how we might harness these principles in medical care.

Read more...

portrait of Jo Marchant

De chemie van het leven – naar een synthetische cel

Lezing
Wo 2 november, 20.00 uur
Prof. dr. Wilhelm Huck, hoogleraar fysisch organische chemie, RU Nijmegen

Alle leven bestaat uit zakjes moleculen – oftewel cellen. Ook al begrijpen we hoe cellen werken, we begrijpen helemaal niet hoe moleculen leven maken. Huck geeft vanavond een overzicht van de huidige inzichten op grond waarvan wij proberen een synthetische cel te maken.

Lees verder...

afbeelding van een synthetische cel

Start Lecture Series making Sense of World Politics

Lecture Series
Thurs 3 November, 7.30 pm
Birsen Erdogan, Assistant Professor of International Law, UM
Jasper Krommendijk, PhD, Assistant Professor of European Law, RU Nijmegen
Phyllis Livaha, Assistant Professor of International Law and Relations, EU Rotterdam


 

This series aims at combining several International Relations theories with topical and current world events. Questions are raised about democracy, privacy, terrorism, conflicts, feminism, foreign policy and refugees, etc.

Read more...

image of world flags

William Shakespeare door Tom Lanoye

Lezing
Do 3 december, 20.00 uur
Tom Lanoye, dichter, columnist, scenarist en theaterauteur

Velen beschouwen Shakespeare als de grootste Engelse schrijver ooit. Hij liet een oeuvre na dat zijn gelijke niet kent.
Vanavond leidt Tom Lanoye u rond door het werk van Shakespeare. Waarom blijft Shakespeare hem zo fascineren? Hoe is het mogelijk dat de stukken van Shakespeare nauwelijks aan kracht lijken in te boeten?

Lees verder...

Portret van Tom Lanoye

Start collegereeks Boeddhisme

Collegereeks
Ma 7 november, 19.30 uur
Prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies, RU Nijmegen

Het boeddhisme stamt uit Azië maar inmiddels is het in het Westen zeer populair. Maar wat is boeddhisme nu eigenlijk en hoe verschilt het boeddhisme van Azië van dat van het Westen?

Lees verder...

 

afbeelding van een mediterende monnik

The 2016 Presidential Election in the United States

Lecture
Mon 7 November, 8 pm
Prof. Ruud Janssens, Prof. American Studies, University of Amsterdam
 

On the eve of the election, Prof. Janssens discusses what the presidential elections say about the state of American politics and society, as well as the possible consequences for the Netherlands and Europe.

Read more...

portrait of Ruud Janssens

Start Lecture Series The Evolution of Modern Physics

Lecture Series
Wed 9 November, 7.30 pm
Chris Pawley, PhD, Assistant Professor of Physics, UM
Ronald Westra, PhD, Assistant Professor of Physics and Mathematics, UM
Sarah Williams, PhD, College Lecturer and Fellow in Physics, Cambridge University
Donna Carroll, PhD, Assistant Professor of Physics, UM


 

This series aims to unravel the latest developments in physics.  We will explore how fundamental theories in this field have helped us to better understand the physical world around us and how groundbreaking experiments have led to the development of the latest technologies.

Read more...

afbeelding van cern

Nietzsche, nihilisme nu

Lezing
Wo 9 november, 20.00 uur
Prof. dr. Paul van Tongeren, em. hoogleraar wijsgerige ethiek, RU Nijmegen

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) pretendeerde zijn tijd vooruit te zijn. Zijn these over het nihilisme duidde hij aan als een 'geschiedenis van de toekomst’, een beschrijving van wat in de twee eeuwen na hem zichtbaar zou worden. Wij leven midden in die periode. Is Nietzsches diagnose van het nihilisme inderdaad van toepassing?

Lees verder...

afbeelding van Nietzsche

Shakespeare, "Not of an Age but for All Time"

Lezing
Do 10 november, 20.00 uur
Prof. em. Jozef De Vos, oud-docent Engelse taal- en letterkunde,Un. Gent

 

Shakespeares werk weerspiegelt in grote mate het denken, voelen en de spanningen van zijn tijd. Tegelijk is het uitgegroeid tot een cultureel fenomeen. “Shakespeare” staat ook voor de interpretaties die in de loop van de voorbije eeuwen aan het werk zijn gegeven.

Lees verder...

afbeelding van Shakespeare

Social Media and the Erosion of Privacy

Lecture
Mon 14 November, 8 pm
Laurens Landeweerd, PhD, Assistant Professor of Science in Society, RU Nijmegen

The often heard statement 'I don't have anything to hide' catches the naivety of contemporary internet users with regard to their privacy. But these data can be used for commercial purposes as well as political purposes. Landeweerd will show in his lecture that, in this sense, we are the product, not the customer.

Read more...

afbeelding van een grafic over social media

Het failliet van de moderne tijd

Voorstelling
Wo 16 november, 20.00 uur
Tim Fransen

De problemen waar de wereld voor staat zijn groots. Krijgt de cynicus gelijk? Of is er misschien toch nog hoop? Tim gaat het u uit de doeken doen.

Lees verder...

portret van Tim Fransen

Kindermishandeling

Lezing
Do 17 november, 20.00 uur
Drs. Lonneke van Duurling, directeur Forensische Polikliniek Kindermishandeling, Utrecht
Prof. dr. Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie, UM

 

Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem dat maar moeilijk is terug te dringen. Vaak gaat het om vermoedens van derden, want kinderen zelf kunnen, willen of durven hun verhaal meestal niet te vertellen. Bij vermoedens van fysieke mishandeling of seksueel misbruik van kinderen biedt forensisch-medisch onderzoek uitkomst. Emotionele mishandeling en verwaarlozing komen meer voor, en hebben minstens zulke ingrijpende gevolgen.

Lees verder...

afbeelding van een peuter met teddybeer

Nuclear Weapons. Useful Defense Tools or Weapons to be Banned?

Lecture
Tues 22 November, 8 pm
Tom Sauer, PhD, Associate Professor of International Politics, Universiteit Antwerpen

Although nuclear weapons are terribly destructive and their use would be at odds with international humanitarian law, they are still regarded as legitimate defense tools, at least by the nuclear armed states and their allies.

Read more...

image of a nuclear rocket