Informatieavond voor ouders

Niet alleen de studiekiezers zitten met allerlei vragen, maar zeker ook ouders willen meer weten over deadlines voor aanmelding, Probleemgestuurd Onderwijs en hoeveel studeren nu eigenlijk kost.

Om ouders zo goed mogelijk te kunnen informeren organiseert de Universiteit Maastricht twee keer per jaar een online informatieavond voor ouders.