Onderwijs

Kleinschalig en internationaal

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar Probleemgestuurd Onderwijs en internationale oriëntatie. In onze kleinschalige ‘international classroom’ komen visies en ervaringen uit de hele wereld samen. Juist de verschillen maken het verschil. 


Ook onze opleidingen zijn internationaal georiënteerd. Ze zijn erop gericht het beste in jou naar boven te halen en je optimaal voor te bereiden op de toekomst; hier, of in het buitenland. Daarover gesproken: Maastricht voelt voor velen als een stukje buitenland in Nederland. Dat, samen met de vele mogelijkheden voor een periode studeren in het buitenland, maakt van studeren aan de UM een echt internationale ervaring. 

 

Onze studenten over Probleemgestuurd Onderwijs

De onderwijsvisie van de UM

De belangrijkste onderwijsmissie van de UM was, is en zal zijn de geïntegreerde academische en professionele ontwikkeling van de student. We doen dat door er naar te streven een open, gastvrije en werkelijk inclusieve universiteit te zijn, waarbij we onze studenten opleiden tot life-long learners die complexe problemen kunnen definiëren, analyseren en oplossen, kritisch kunnen nadenken en zich kunnen aanpassen wanneer ze worden geconfronteerd met complexe veranderingen in een regionale, nationale en internationale context.

Het onderwijs aan de UM is gebaseerd op vier pijlers:

 1. Probleemgestuurd Onderwijs
 2. internationalisering
 3. onderzoek en onderwijs
 4. de Maastricht University Student Experience

  Lees de onderwijsvisie van de Universiteit Maastricht en onze Kwaliteitsafspraken (alleen in het Engels).

Problem Based Learnng

Probleemgestuurd Onderwijs

Met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) leer je op een andere manier dan gebruikelijk aan universiteiten. Je werkt in kleine onderwijsgroepen, neemt deel aan practica en hebt (veel) minder college. Samen met zo’n twaalf tot vijftien medestudenten duik je onder begeleiding van een tutor in een vraagstuk uit de praktijk. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw.

Kortom: in PGO draait alles om jou, zijn docenten benaderbaar en leer je samen op een dynamische manier, waardoor je een assertieve professional wordt.

Voordelen van PGO
Een van de grote voordelen van PGO is dat je complexe problemen leert oplossen, volgens het World Economic Forum een van de belangrijkste vaardigheden voor je toekomst. Maar je leert meer vaardigheden. Wetenschappelijk is bewezen dat je door PGO:
 materie echt leert begrijpen, in plaats van alles uit je hoofd te leren
 beter leert samenwerken, soms met z’n tweeën of in teams
 een kritisch en probleemoplossend denkvermogen ontwikkelt
  zelfstandiger studeert en werkt
  beter leert spreken en presenteren voor een groep

  Lees meer over Probleemgestuurd Onderwijs

Fast facts
in PGO-onderwijs beslis je samen met je groepsleden welke kennis je opdoet
de tutor/docent begeleidt onderwijsgroepen en stuurt bij
je leert ‘skills’ die je later goed van pas komen
je begrijpt materie beter door er actief mee aan de slag te gaan
PGO staat sinds de oprichting van de UM centraal in Maastricht
 

Class of 2021

Een eerste kennismaking met het PGO
Voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten en ook masterstudenten betekent studeren aan de UM een eerste kennismaking met het PGO, de universiteit en de stad Maastricht. Om de kennismaking met de nieuwe academische en sociale omgeving zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, organiseert de universiteit aan het begin van het academisch jaar introductiedagen: de INKOM, een algemene introductie voor alle nieuwe studenten en de facultaire introductiedagen. Tijdens de facultaire introductiedagen leer je meer over het PGO en maak je op informele wijze kennis met je faculteit, je opleiding en docenten én je medestudenten.

Internationale universiteit

De Universiteit Maastricht (UM) is trots op haar zeer internationale studentenpopulatie. Ruim 50% van onze studenten en meer dan 40% van onze wetenschappelijke staf komt uit het buitenland, waarmee we de meest internationale universiteit van het land zijn. De meeste opleidingen omvatten internationale thema’s en worden (ook) in het Engels onderwezen. Daarnaast verwelkomen we jaarlijks ruim 1.000 uitwisselingsstudenten uit het buitenland en gaat ongeveer 40% van onze eigen studenten tijdens hun studie een periode naar het buitenland. Mede dankzij onze vele partneruniversiteiten ligt de wereld aan je voeten in Maastricht.

International Classroom
Om deze grote diversiteit optimaal te benutten, werken we in Maastricht in een ‘International Classroom’. Het is een langlopend project met vele activiteiten, maar het is vooral een ‘mindset’ voor studenten en medewerkers. Het werken in kleine onderwijsgroepen met studenten uit verschillende culturele achtergronden geeft het leerproces een grote meerwaarde: door problemen vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en bespreken, word je als student geconfronteerd met alternatieve zienswijzen die de kwaliteit van de discussie verhogen. Leren in een ‘international classroom’ biedt zodoende een goede voorbereiding op de snel veranderende, globaliserende arbeidsmarkt.

 Lees meer over de International Classroom.

Fast facts
Ruim 50% van de studenten en meer dan 40% van de wetenschappelijke staf is buitenlands met meer dan 100 nationaliteiten de meest internationale studentenpopulatie in Nederland
ongeveer 40% van de studenten gaat op uitwisseling; het hoogste percentage van alle Nederlandse universiteiten
ruim 1.000 inkomende uitwisselingsstudenten
divers samengestelde PGO-onderwijsgroepen
veel Engelstalige opleidingen
 

Onderzoek en onderwijs

Research Education

Door het PGO worden de UM-opleidingen aan het academisch onderzoeksproces gekoppeld en worden onderwijs en onderzoek verbonden met de samenleving. Als student onderzoek je tijdens de onderwijsgroepen en skillstrainingen relevante, real life problemen en situaties en ontwikkel je uitstekende onderzoeksvaardigheden en de juiste onderzoeksattitude.

In de ogen van de UM is de integratie van onderzoek en onderwijs een goede manier om de al aanwezige passie te benutten: de passie van onderzoekers voor waar ze goed in zijn en de passie van studenten om nieuwe ervaringen op te doen en zich te richten op relevante maatschappelijke problemen. Concreet betekent dit dat studenten vanaf het begin van hun opleiding ook echt kunnen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.
 

Meer interdisciplinair onderzoek
De universiteit heeft, sinds de invoering van CORE (Collaborative Open Research Education) in het huidige strategische programma, de ambitie om het band tussen onderzoek en onderwijs in de programma’s verder te versterken. Studenten kunnen daarom kiezen uit steeds meer interdisciplinaire programma’s en activiteiten, zowel voor onderzoek als onderwijs. Ook worden de banden met lokale, regionale en internationale partners versterkt. Dit is een goede manier is om tot oplossingen te komen voor de dringendste problemen van onze huidige samenleving.

Het huidige strategisch programma, getiteld: ’Community at the CORE’, wordt geïmplementeerd tussen 2017 en 2021.

 

“Studenten moeten niet gaan denken dat de wereld in de categorieën komt die wetenschappers bedacht hebben; dat alles een natuurwetenschappelijk of chemisch probleem is. De wereld komt namelijk niet in heldere doosjes.”
Tsjalling Swierstra, professor filosofie van de techniek
  Lees het complete interview

De Maastricht University Student Experience

Als student word je gestimuleerd om van je studietijd in Maastricht een waardevolle beleving te maken door naast je studie iets extra’s te doen, waarmee je je tijd in Maastricht verrijkt en verdiept. Natuurlijk staan de bachelor- en masteropleidingen centraal en is een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt onze inzet. Maar daarnaast biedt de UM allerlei curriculaire, cocurricullaire en extracurriculaire activeiten en zijn er tal van studenteninitiatieven, waar jij als student aan kunt deelnemen en waardoor je je ontwikkelt tot een maatschappelijke en kritische wereldburger.

Zo zijn kun je deelnemen aan excellentie- en honoursprogramma’s, lid worden van een studenten- of studievereniging of bijvoorbeeld een taalcursus volgen bij het Talencentrum. Ook kunnen je meedoen aan activiteiten om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door trainingen, workshops te volgen en kun je al tijdens je studie een loopbaanplan opstellen.

Naast al deze studiegerelateerde activiteiten kunnen studenten zich op veel andere manieren binnen en buiten de universiteit inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld het Refugee Project Maastricht, MATCH en het ImpactLab. Al deze activiteiten en belevingen zijn onderdeel van de Maastricht University Student Experience.

UM Bèta-opleidingen 

De UM biedt bèta-onderwijs in uiteenlopende gebieden en dat doen we net een beetje anders dan anders. Zo hebben we de enige bèta-opleiding in de liberal arts & sciences-traditie in Nederland, waar bachelorstudenten hun eigen curriculum kunnen samenstellen met biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde; het Maastricht Science Programme.

Tijdens de bachelor Data Science and Artificial Intelligence kun je in het tweede en derde jaar waardevolle werkervaring opdoen, via het honours programma KE@Work Je krijgt dan de helft van de tijd onderwijs en de andere helft werk je bij een bedrijf aan uitdagende vraagstukken.

Bovendien geven we een deel van ons onderwijs op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, gewoon tussen de Limburgse industrie. Hoe maken onze studenten het verschil in de toekomst? Dat is wat ons onderwijsaanbod drijft.

EdLab

Onderwijsvernieuwing: EDLAB

Aan de Universiteit Maastricht werken we voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijsmodel PGO en besteden veel aandacht aan onderwijsvernieuwing. We hebben zelfs een apart centrum opgericht dat geheel gewijd is aan onderwijsinnovatie: EDLAB. Van daaruit ondersteunen we docenten bij het geven van onderwijs, bedenken we nieuwe lesmethoden en helpen we docenten en examencommissies bij het verbeteren van beoordelingsprocedures. Vanuit ons EDLAB bieden we ook excellentieprogramma’s voor studenten aan.

 Lees meer over EDLAB   

Rankings

Als je je aan het oriënteren bent over waar je wilt gaan studeren en bijvoorbeeld opleidingen, die bij meerdere universiteiten worden aangeboden, wilt vergelijken, dan is het goed om te weten hoe de opleidingen en universiteiten scoren in nationale en internationale rankings. Ook als je je als onderzoeker of docent aan het oriënteren bent over bijvoorbeeld een vacante positie, dan is het een goed om te weten hoe een opleiding of universiteit scoort in nationale en internationale rankings. En ook hoe de kwaliteit van de universiteit en opleiding is beoordeeld door nationale en internationale accreditatieorganisaties.

De Universiteit Maastricht (UM) heeft een solide reputatie opgebouwd en wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend. De UM behaalt hoge posities in verschillende nationale en internationale rankings.

 Lees meer over rankings en accreditaties

UM zesde beste jonge universiteit ter wereld

Times Higher Education 'Young Universities' 2020

Kwaliteitskenmerk voor internationalisering

European Consortium for Accreditation in higher education (ECA)

Drie UM Colleges stabiel aan de top

Keuzegids Universiteiten 2019
 • trudie schils

  Goed onderwijs door Educatieve Agenda Limburg

  woensdag, april 7, 2021

  Trudie Schils, hoogleraar Onderwijseconomie, was in 2014 een van de drijvende krachten achter de start van de Educatieve Agenda Limburg. Een langlopend project gericht op goed onderwijs in de provincie en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De eerste concrete resultaten liggen inmiddels op tafel, onder meer in de vorm van een objectieve monitor.

  Lees verder
 • Mark Kawakami in zijn keuken

  Pittige tradities

  woensdag, maart 31, 2021

  Een kijkje in de keuken van Mark Kawakami

  Lees verder
 • STUDENTENKABINET

  Heleen (24) is Minister van BuZa

  dinsdag, maart 30, 2021
  Lees verder
 • Felicitas Biwer van Universiteit Maastricht nieuw ‘Face of Science’

  woensdag, maart 10, 2021

  Psychologe Felicitas Biwer van de Universiteit Maastricht (UM) is één van de twaalf nieuwe ‘Faces of Science’. Dit platform biedt een inkijkje in de wereld van promovendi, vooral voor 5 en 6 VWO-leerlingen.

  Lees verder
 • chill

  10 jaar CHILL: van lineair naar circulair

  vrijdag, maart 5, 2021 Lees verder
 • Dutch Food Week

  Op zoek naar het beste agrifood-idee van Nederland

  vrijdag, maart 5, 2021 Lees verder
 • Natuurwetenschappen vliegwiel voor Limburgse econonomie

  Natuurwetenschappen vliegwiel voor Limburgse economie

  woensdag, februari 24, 2021

  Sinds 2010 heeft Universiteit Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg stevig geïnvesteerd om het aanbod aan bètawetenschappen te vergroten. Het project genaamd, ‘Versterking natuurwetenschappen’, gaat dankzij een nieuwe bijdrage van Provincie Limburg vanaf 2021 de volgende fase in.

  Lees verder
 • Engineer van de toekomst brengt groene chemie stap dichterbij

  maandag, januari 18, 2021

  De Faculty of Science & Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht start in september 2021 met een nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’. Deze opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, maar over diverse disciplines heen kan kijken.

  Lees verder
 • UM in de Keuzegids Universiteiten 2021

  vrijdag, november 27, 2020 Lees verder