Beleid inzake financiële belangenconflicten in verband met door de NIH gefinancierd onderzoek aan de UM

Door een aanvraag in te dienen voor of deel te nemen aan de financiering van NIH-onderzoek is de Universiteit Maastricht, en namens de instelling elke betrokken onderzoeker, onderworpen aan de regelgeving van de  Public Health Services (PHS) regulation 42 CFR 50 Subpart F “Promoting objectivity in research”.

In dit document brengen wij alle gerelateerde beleidsregels van de UM samen, en worden alle relevante partijen geïnformeerd over de te volgen regels en procedures, in geval van Financiële Belangenverstrengeling bij door NIH gefinancierde onderzoeksprojecten.