YUFE

YUFE

Young Universities for the Future of Europe 

De YUFE Alliantie is gebaseerd op de gezamenlijke visie van tien jonge onderzoeksuniversiteiten en twee niet-academische partners uit heel Europa. De YUFE-partners vonden elkaar in hun commitment aan de Europese gedachte, hun wil om bij te dragen aan een competitiever, innovatiever en meer verenigd Europa, en hun ambitie om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag.

  Over YUFE 
  YUFE voor studenten 
  YUFE voor medewerkers 
  YUFE voor burgers

Over YUFE

De YUFE Alliantie is gebaseerd op de gezamenlijke visie van tien jonge onderzoeksuniversiteiten en drie niet-academische partners uit heel Europa. De YUFE-partners vonden elkaar in hun commitment aan de Europese gedachte, hun wil om bij te dragen aan een competitiever, innovatiever en meer verenigd Europa, en hun ambitie om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag.

De samenwerking ontstond vanuit het YERUN-netwerk (Young European Research Universities Network), waarvan zeven van de wetenschappelijke instellingen van YUFE deel uitmaken. Binnen dat netwerk ontplooiden ze al verschillende gezamenlijke activiteiten. Het idee om een Europese universiteit op te richten werd ingegeven door een aantal gedeelde wensen: grotere employability, meer mobiliteitsregelingen voor studenten en medewerkers, het bevorderen van inclusief hoger onderwijs en investeren in het actief leren van Europese talen.

YUFE voor medewerkers

Een echt open kantoor

Leer, reis en werk binnen de YUFE Alliantie en vergroot je carrièrekansen. Je kunt je eigen YUFE-loopbaan creëren, of je nu deel uitmaakt van de wetenschappelijke of ondersteunende staf. 

Op basis van het YUFE-wervingsbeleid en het YUFE-personeelsontwikkelingsbeleid zet de alliantie zich volledig in om jouw individuele carrièrepad te versterken met unieke mogelijkheden, of het nu gaat om mobiliteit, training of de volgende stap in je loopbaan. Wij leggen sterk de nadruk op diversiteit en inclusiviteit.

Binnenkort staan de volgende mogelijkheden voor je open:

  • Professionele (virtuele) mobiliteit
  • Nieuwe carrièrekansen
  • Deelname aan de jaarlijkse YUFE Academy voor het delen en uitwisselen van kennis

  Lees meer over de YUFE-mogelijkheden voor medewerkers

YUFE voor burgers

Toegangspoort tot Europa en kennis

Synergie in Zuid-Limburg: stel je de innovatieve en probleemoplossende kracht van de Universiteit Maastricht voor, maar dan maal acht. YUFE laat burgers profiteren van de expertise en ervaring van zeven andere, regionaal gewortelde Europese universiteiten.

De Universiteit Maastricht is een magneet voor jong talent uit de hele wereld. Wij hebben het gezicht van de stad veranderd en onze stad daarmee jonger en nog internationaler gemaakt. Wij zijn een van de grootste werkgevers in de regio en leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed van Maastricht door het beheer van historische gebouwen. Wij stellen wetenschappelijke kennis beschikbaar die waardevol is voor de samenleving. Wij genereren nieuwe kennis, onderwijzen studenten en faciliteren ondernemingen die onze regio sterker maken, zoals de Brightlands Maastricht Health Campus, waar deskundigen van de UM met de private en publieke sector samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

YUFE Nieuws

More news items
  • Daniela Trani

    YUFE – the making of

    In 2019 werd Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een door de UM geleide alliantie, uitgeroepen als het meest belovende antwoord op de oproep van de Europese Commissie tot het ontwikkelen en implementeren van een eerste model voor een Europese universiteit. Daniela Trani, directeur...

  • De UM is coördinator van de alliantie Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een belangrijk strategisch partnerschap tussen tien, jonge, Europese onderzoeksintensieve universiteiten. YUFE wil het Europees hoger onderwijs radicaal veranderen door een toonaangevend model te ontwikkelen...