Hoogleraren

Via onderstaande links vindt u een overzicht van de hoogleraren en hun leerstoelen per faculteit.

Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
School of Business and Economics
Health, Medicine and Life Sciences
Science and Engineering
Psychology and Neuroscience
Rechtsgeleerdheid
 

Bijzonder hoogleraren

Voor een specifiek overzicht van de bijzonder hoogleraren en hun leerstoelen, verbonden aan de Universiteit Maastricht, zie dit document. Bijzondere leerstoelen worden door een externe partij gevestigd. In het document staat aangegeven of die externe partij ook de financier is van de leerstoel of dat er geen sprake is van externe financiering. 

Extern gefinancierde leerstoelen

Naast bijzondere leerstoelen die extern gefinancierd kunnen zijn, kent de UM een beperkt aantal gewone leerstoelen met externe financiering. Die treft u aan in dit document

Nevenwerkzaamheden

Hieronder vindt u een bestand met een overzicht van de meldingen over nevenwerk van alle hoogleraren met een benoeming aan de UM. Dit overzicht is opgesteld in lijn met de aanvullende afspraken met de minister van Onderwijs over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Voor het bestand is gebruik gemaakt van het personeelssysteem van de universiteit, zowel voor het opstellen van de lijst van hoogleraren als voor de meldingen door de hoogleraren van hun nevenwerk. Dit overzicht wordt vier keer per jaar bijgewerkt.

Download hier het document Nevenactiviteiten hoogleraren