Organisatie

Faculteitsbestuur

law-board
Faculteitsbestuur

Bevoegdheden ten aanzien van bestuur en beheer van de faculteit zijn door het College van Bestuur gemandateerd aan de decaan. De daaruit voortvloeiende taken en functies voert de decaan uit in collegiaal overleg met het Faculteitsbestuur waarvan hij voorzitter is. Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de strategie en behartigt de dagelijkse gang van zaken van de faculteit. Het Faculteitsbestuur bestaat uit drie leden en vergadert in aanwezigheid van de directeur bedrijfsvoering, de student-adviseur en de student-auditor.

Het Faculteitsbestuur is bereikbaar via Mark Steijns, kamer A1.120, Bou 3, telefoonnummer 043-3885417

Samenstelling Faculteitsbestuur academisch jaar​ 2023-2024:

 • Jan Smits, decaan en voorzitter 
 • Anke Moerland, vice-decaan onderzoek
 • Sjoerd Claessens, vice-decaan onderwijs
 • Brahim Ait Mellouk, directeur en adviseur
 • Otto Heijboer, student adviseur
 • Sam Schulpen, student auditor
 • Heidi Gulix, secretaris
 • Mark Steijns, secretaris

Faculteitsraad

De faculteitsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel, ondersteunende staf en studenten. Zij worden uit de eigen geledingen gekozen; de zittingstermijn bedraagt twee jaar, met uitzondering van de studentleden die voor één jaar worden gekozen. De leden van de raad komen ongeveer eens in de vier weken op woensdagmiddag in een openbare vergadering samen met het faculteitsbestuur bijeen. Elk lid van de facultaire gemeenschap kan als toehoorder deze vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

De faculteitsraad heeft belangrijke bevoegdheden. Zo heeft zij instemmingsrecht aangaande de facultaire begroting, het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregeling, het vaststellen van de richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening en het vaststellen van integrale beleidsnota’s op de gebieden van onderwijs, onderzoek en internationalisering. Adviesrecht heeft de faculteitsraad over bijvoorbeeld benoemingen van hoogleraren.

Samenstelling faculteitsraad academisch jaar​ 2023-2024:

 • Massimo Wolfs, OBP lid
 • Mark Kawakami, WP lid
 • Jasper Korving, WP lid
 • Rick Schumans, WP lid
 • Agustín Parise, WP lid
 • Stella Milzarek, studentlid
 • Cristian Rusu, studentlid
 • Aleksandra Jablkowska, studentlid
 • Nandika Singh, studentlid
 • Manou Schiepers, studentlid
 • Bo Schmeitz, studentlid
 • Marjo Mullers, secretaris

Opleidingscommissies

Samenstelling opleidingscommissies academisch jaar​ 2023-2024:

European Law School, inclusief Engelstalige masters​

 • Alice Giannini
 • Shanay Das Guru
 • Carolina Cicati
 • Pauline Melin
 • Aurora Canova, studentlid
 • Natalia Podstawa, studentlid
 • Veronika Valizer, studentlid
 • Szymon Lyczko, studentlid (reserve)
 • Sjoerd Claesssens, vice-decaan onderwijs q.q. (adviseur)
 • Nicole Kornet, opleidingsdirecteur q.q. (adviseur)
 • Sarah Schoenmaekers, opleidingsdirecteur q.q. (adviseur)
 • Regine Op den Camp, secretaris/beleidsmedewerker onderwijs

Fiscaal Recht, inclusief master Fiscaal Recht

 • Manuela Mühl
 • Narin Kerinc
 • Frank Nellen
 • Samantha Renssen
 • Sam van der Steen, studentlid
 • Marie-Louise Jacobs, studentlid
 • Anniek Paulussen, studentlid
 • Esmay van Meel, studentlid
 • Sjoerd Claessens, vice-decaan onderwijs q.q. (adviseur)
 • Sarah Schoenmaekers, opleidingsdirecteur q.q. (adviseur)
 • Regine Op den Camp, beleidsmedewerker onderwijs

Nederlands Recht incl. Nederlandstalige masters

 • Lars van Vliet
 • Johannes Keiler
 • Sofie Polleunis
 • Annefleur Timmermans, studentlid
 • Floor Gielen, studentlid
 • Floortje Stijnen, studentlid
 • Isra Ahmed, studentlid
 • Sjoerd Claessens, vice-decaan onderwijs q.q. (adviseur)
 • Joost Sillen, opleidingsdirecteur q.q. (adviseur)
 • Sarah Schoenmaekers, opleidingsdirecteur q.q. (adviseur)
 • Regine Op den Camp, secretaris/beleidsmedewerker onderwijs

Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowledge Management

 • Nog te benoemen
 • Sjoerd Claessens, vice-decaan onderwijs q.q. (adviseur)
 • Sarah Schoenmaekers, opleidingsdirecteur q.q. (adviseur)
 • Miranda Gubbels, secretaris

Studentenberaad

Samenstelling studentenberaad 
Het Studentenberaad bestaat uit 31 leden. Elk lid van het Studentenberaad is ook lid van een Opleidingscommissie, de Bibliotheekcommissie, de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur of een Studievereniging.

Huidige leden
Faculteitsbestuur
Meggie Lentjes, student-advisor/voorzitter Studentenberaad
Otto Heijboer, student-auditor/vice-voorzitter Studentenberaad

E-mail: studentenberaadfdr@maastrichtuniversity.nl

Faculteitsraad
Teodor-Costin Minea (KAN & USM)
Sam Schulpen (List Lex)
Paulien Ottenheijm (List Lex)
Pien van Dijk (MSRP DOPE)
Cédric van den Berghe (MSRP DOPE)
Zuzanna Wesierska (NovUM)

OC European Law School incl. Engelstalige masters
Laura Tardivo
Andreia Geamanu
Shanay Das Guru
Helen Wychel

E-mail: oc-els@maastrichtuniversity.nl

OC Fiscaal Recht incl. master Fiscaal Recht
Maartje Ras
Julian Markgraaf
Marie-Louise Jacobs
Sam van der Steen

E-mail: oc-fiscaalrecht@maastrichtuniversity.nl

OC Nederlands Recht incl. Nederlandstalige masters
Floor Gielen
Teddy Zwackhalen
Okeeno Hamilton
Annefleur Timmermans

E-mail: oc-nederlandsrecht@maastrichtuniversity.nl

OC Master ECPC
Anca Sattler 
Cosmin Broasca 

OC Master IPKM
Amithra Shaji 
Jarne Jacobs

Bibliotheekcommissie 
Arnaud Doumen

Studieverenigingen
Maarten Post (JFV Ouranos)
Pip Hendriks (FIRST)
David Kermode (ELSA)
Beyza Akca (Gaius)
Bente Zellerer (JiB)
Willem van der Mee (PES Maastricht) 

Meer informatie over het studentenberaad