Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg (LO) is het centrale overleg tussen de werkgever van de UM (het College van Bestuur) en de werknemersorganisaties. In het LO zitten vertegenwoordigers van de vier vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, AOb en AC/FBZ) en het College van Bestuur.

In de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU) liggen veel zaken vast die voor alle medewerkers gelden. Maar veel onderwerpen worden per universiteit geregeld of nader uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsvoorwaarden, het sociaal plan bij reorganisaties en de rechtspositie van medewerkers. Over deze zaken overleggen de vier vakbonden met het College van Bestuur in het LO. Het LO komt ongeveer tien keer per jaar bij elkaar. 

Namens de vakbonden nemen de volgende leden deel aan het LO:

Wilma Klinkhamer (FNV Overheid)

Roy van Kessel (FNV Overheid)

Huub Hamers (CNV Overheid)

Ankie Hochstenbach (CNV Overheid)

Carijn Beumer (AOb)

Ceren Pekdemir (AOb)

Christoph Rausch (plaatsvervangend lid namens AOb)

Jonathan van Tilburg (plaatsvervangend lid namens AOb)

Voor meer informatie en contactgegevens kunt u terecht op de intranet pagina van het Lokaal Overleg.