National and international cooperation

Partnerships

Op het gebied van onderzoek werkt de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences (FHML) intensief samen met verschillende nationale en internationale organisaties. Twee FHML Schools maken deel uit van een landelijke onderzoekschool. Bovendien is FHML een gewaardeerd partner in verschillende nationale en Europese initiatieven voor onderzoeks infrastructuur.
Ook op het gebied van onderwijs participeert de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences op verschillende wijzen in internationaal georiënteerde samenwerkingsverbanden, zoals de "World Health Organisation" (WHO). 

 

 

Participatie in Nationale en Internationale Roadmap Initiatieven

Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur
De Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur programma's moedigt de oprichting of verbetering aan van grote onderzoeks faciliteiten waarmee Nederland een belangrijke internationele positie kan verwerven. Grootschalige onderzoeksinfrastructuur speelt een toenemende belangrijke rol als een essentiele voorwaarde voor internationaal baanbrekend onderzoek in alle onderzoeksgebieden. MRUM, deMetabolic Research Unit Maastricht, is onderdeel van de Nationale Roadmap. Het biedt de mogelijkheid onderzoek uit te voeren naar het metabolisme van het menselijke lichaam als een geheel of naar de organen of weefsels in een nauwkeurig gecontroleerde omgeving.

Verder participeert Maastricht UMC+ /FHML in verschillende (clusters) van Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten:

  • Cluster BBMRI, Biobanking en Biomolecular resources Research Infrastructure;
  • Cluster ELIXIR-NL, een data infrastructuur voor de life sciences die deel uit maken van een nationaal focus punt in het Europese netwerk ELIXIR;
  • ISBE, Infrastructure Systems Biology Europe, voorziet onnderzoekers in de life sciences van de expertise en de tools om verschillende data types te integreren in computer modellen;
  • Cluster MRI and Cognition voorziet onderzoekers en clinici van data over de structuur (anatomie), het functioneren (fysiologie) en het biochemimische proces (metabolisme) in de hersenen en andere delen van het lichaam. 
  • Cluster NEMI, Netherlands Electron Microscopy Infrastructure, voorziet onderzoekers van de mogelijkheid feitelijk te zien hoe de verschillende individuele atomen en moleculen zich gedragen en organiseren in biologische en niet-biologische materialen;
  • Cluster NL-BioImaging AM, BioImaging Advanced Microscopy, ontwikkelt geavanceerde microscopische technieken om direct biologische processesen in actie te observeren in cellen, weefsels en organismen. Bovendien maakt het consortium deze technieken toegankelijk voor andere wetenschappers.
     

BBMRI, ELIXER-NL, MRI en Cognition en NEMI maken deel uit van Health-RI, en verschillende Europese Onderzoeks Infrastructuren zoals ESFRI, EATRIS en EuroBioImaging.

Parelsnoer

Het Maastricht University Medical Centre neemt deel aan het zogenoemde 'Parelsnoer'. Insteek van dit initiatief is het opzetten van een nationale biobank infrastructuur die het mogelijk maakt om bij alle UMC’s voor acht patiëntengroepen (de Parels) op vergelijkbare wijze klinische gegevens, informatie over genen, eiwitten en metabolieten en lichaamsmateriaal te verzamelen. Maastricht UMC+ en VUMC hebben ervoor gekozen om gezamenlijk twee parels te trekken, te weten: Neurogeneratieve ziekten en Diabetes.

 Voor meer informatie: Parelsnoer Website  (in Dutch)

Contact Parelsnoer Instituut
 

Coördinator (Maastricht UMC+)
 Dr. Dorine Collijn
 dorine.collijn@​maastrichtuniversity.nl

Maastricht UMC+ in India

In 2008 begon Maastricht UMC+ samenwerkingsmogelijkheden op onderzoeksgebied met Indiase instituten te verkennen. Het belang van de samenwerking met Indiase instituten op het gebied van onderzoek ten behoeve van Maastricht UMC+ is tweeledig. Allereerst is India een bron van talent. Ten tweede, de enorme populatie van patiënten biedt onderzoeksmogelijkheden die in Nederland alleen mogelijk zijn met veel moeite en geduld. Aangezien de belangrijkste ziekte onderzoeksgebieden van Maastricht UMC+ ook belangrijk zijn voor India, leidt samenwerking vaak tot een win-win situatie: combinatie van onze kennis en technologische infrastructuur met de Indiase bevolking en het onderzoek talent helpt ons evenals onze Indiase partners.

 bezoek de Maastricht UMC+ in India website

 

 

um&india_1