National and international cooperation

Partnerships

Zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs werkt de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences (FHML) intensief samen met verschillende nationale en internationale organisaties. Zo maken alle Schools van de FHML deel uit van een landelijke onderzoekschool.

 

Participatie in landelijke onderzoekscholen

Onderzoekscholen zijn centra van hoogwaardig onderzoek met structurele aandacht voor de opleiding van jonge onderzoekers. Voldoen onderzoekers aan eisen met betrekking tot opleiding, organisatie, financiering, wetenschappelijk programma en (inter)nationale samenwerking, dan kunnen zij van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) voor zes jaar een zogenaamde ECOS-erkenning krijgen.

Alle Schools van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) zijn onderdeel van landelijke onderzoekscholen. Sommigen zijn zelfs penvoerder van een onderzoekschool. FHML is penvoerder van de volgende onderzoekscholen:

 CaRe Netherlands School of Primary Care Research  
 EURON EUROpean Graduate School of Neuroscience  
 

 

FHML neemt verder deel aan de volgende onderzoekscholen:

ICO Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek
WTMC Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur  

Participatie in Technologische Top Instituten

In het wetenschappelijk onderzoek concurreren de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en het Maastricht UMC+ met de andere UMC’s in Nederland. De concurrentie is direct voelbaar in het aanboren van financiële bronnen voor wetenschappelijk onderzoek. Het regeringsbeleid richt zich op toenemende competitie op basis van kwaliteit van onderzoek en onderzoekers. Dat geldt voor rijksmiddelen, maar natuurlijk ook voor geld dat gevonden moet worden via publiek-private samenwerking. In Nederland zijn hiertoe Technologische Topinstituten (TTI’s) opgericht. Maastricht UMC+ participeert in vijf van deze TTI’s (biomedische materialen, moleculaire geneeskunde, geneesmiddelen, voeding, polymeren). 

Technologische Topinstituten zijn bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die via een langdurige strategische samenwerking sneller nieuwe innovatieve processen en producten tot stand willen brengen. Een Technologisch Topinstituut voert onderzoeksprogramma’s uit die kennis ontwikkelen over een specifiek thema van internationale betekenis. De studies geven antwoord op fundamenteel-strategische vragen van het bedrijfsleven.

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en het Maastricht UMC+ participeren in: 

Parelsnoer Instituut

Het Maastricht University Medical Centre neemt deel aan het zogenoemde 'Parelsnoer Institute'. Insteek van dit initiatief is het opzetten van een nationale biobank infrastructuur die het mogelijk maakt om bij alle UMC’s voor acht patiëntengroepen (de Parels) op vergelijkbare wijze klinische gegevens, informatie over genen, eiwitten en metabolieten en lichaamsmateriaal te verzamelen. Maastricht UMC+ en VUMC hebben ervoor gekozen om gezamenlijk twee parels te trekken, te weten: Neurogeneratieve ziekten en Diabetes.

 Voor meer informatie: Parelsnoer Instituut Website  (in Dutch)

Contact Parelsnoer Instituut
 

Coördinator (Maastricht UMC+)
 Dr. Dorine Collijn
 dorine.collijn@​maastrichtuniversity.nl

Maastricht UMC+ in India

In 2008 begon Maastricht UMC+ samenwerkingsmogelijkheden op onderzoeksgebied met Indiase instituten te verkennen. Het belang van de samenwerking met Indiase instituten op het gebied van onderzoek ten behoeve van Maastricht UMC+ is tweeledig. Allereerst is India een bron van talent. Ten tweede, de enorme populatie van patiënten biedt onderzoeksmogelijkheden die in Nederland alleen mogelijk zijn met veel moeite en geduld. Aangezien de belangrijkste ziekte onderzoeksgebieden van Maastricht UMC+ ook belangrijk zijn voor India, leidt samenwerking vaak tot een win-win situatie: combinatie van onze kennis en technologische infrastructuur met de Indiase bevolking en het onderzoek talent helpt ons evenals onze Indiase partners.

 bezoek de Maastricht UMC+ in India website