Onderscheidingen

De Universiteit Maastricht kent verschillende prijzen en onderscheidingen toe aan personen (zowel binnen als buiten de organisatie) die zich direct of indirect verdienstelijk hebben gemaakt voor de universiteit of een belangrijke maatschappelijke prestatie hebben geleverd. De onderscheidingen bestaan in de vorm van eredoctoraten, de Dr. J.G.H. Tans Penning, de UM Medallion of Honour, de Wynand Wijnen Onderwijsprijs, de UM-onderscheiding en de UM Studentenprijs.

Eredoctoraten

Met een eredoctoraat wil de UM waardering uitspreken aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap of op maatschappelijk gebied. Personen die een eredoctoraat toegekend hebben gekregen:

Jaar Eredoctor Erepromotor
2017 Joachim Gauck Prof. dr. Martin Paul
2016 Prof. dr. med. Detlev Ganten Prof. dr. Martin Paul / Prof. dr. Thomas Unger
  Prof. dr. Susan-Rose Ackerman Prof. dr. Michael Faure
  Prof. dr. Paul de Grauwe Prof. dr. J. Muysken
2015 Jimmy Wales Prof. dr. Luc Soete
  Drs. Frans Timmermans Prof. dr. A.W. Heringa / Prof. dr. Sophie Vanhoonacker
  Prof. dr. Wolfgang Wahlster Prof. dr. Gerhard Weiss
  Prof. dr. Michelle Craske Prof. dr. Peter Muris
2014 Prof. dr. Peter J. Barnes Prof. dr. E. Wouters
  Prof. dr. P. Levitt Prof. dr. Valentina Mazzucato
  Prof. dr. Amy Edmonson Prof. dr. W. Gijselaers
  Prof. dr.Jürgen Hennig Prof. dr. R. Goebel
  Prof. dr. Paul Craig Prof. dr. B. de Witte
2013 Prof. dr. Fred H. Gage Prof. dr. Harry Steinbusch
  Prof. dr. Mohammad Hashem Pesaran Prof. dr. Franz Palm
  Prof. dr. Trevor Pinch Prof. dr. Wiebe Bijker
  Prof. dr. Paul Crutzen Prof. dr. Pim Martens
  Dr. Feike Sijbesma Prof. dr. Martin Paul
  Prof. dr. Christine van den Wyngaert Prof. dr. A. Klip
2012 Prof. dr. A.L. Goldberg Prof. dr. A. Schols
2011 Prof. dr. P. Alston Prof. mr. M. Kamminga
  Prof. dr. Parsu Parasuraman PhD Prof. dr. J. Lemmink
  Prof. em. dr. H.C. B. Kohler Prof. dr. T. Blom
  Prof. dr. Kamil Urgurbil Prof. dr. R. Goebel
  Prof. dr. H.M. Levin Prof. dr. H. Maassen van den Brink
2009 Prof. dr. J. Campbell Prof. dr. P. Eicholz
2006 Prof. dr. J. Friedman Prof. dr. W. Saris
  Prof. dr. M. McKee Prof. dr. H. Maarse
  Prof. dr. R. Zimmerman Prof. mr. J. Smits
2005 Prof. dr. J. Drèze Prof. dr. J. Herings
2001 Prof. dr. H.S. Barrows, MD PhD Prof. dr. C.P.M. van der Vleuten
  Prof. dr. W.J.M. Levelt Prof. dr. G. Kok
  H.J.A. Hofland Prof. dr. J.H.W. Kusters
1996 H. Kotz  
  W.J. Baumol Prof. dr. H. Maks
  P.A. J. Janssen Prof. dr. R.S. Reneman
1993 Marc Lalonde P.C., O.C., Q.C.  
1991 Prof. dr. F.J.A. Huygen Prof. dr. A. Knottnerus
  T. Koopmans Prof. mr. C.F. Flinterman
  Prof. dr. R.R. Nelson  
1989  Dr. C.F. Beyers Naude Prof. mr. Th. van Boven
1986 Prof. dr. A. Fleckenstein  
  Prof. dr. J.D. Caen  
  Prof. dr. M.E. Josephson MD  
  Prof. dr. P.C. Johnson  
1981 Dr. J.G.H.. Tans  
  Prof. dr. B.A. Smith  
  Prof. dr. J.R. Evans  
  Prof. dr. J.J. van Rood  

Dr. J.G.H. Tans Penning

De hoogste UM-onderscheiding is de Dr. J.G.H. Tans Penning, vernoemd naar de mede-oprichter en eerste bestuursvoorzitter van de UM. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de UM. Winnaars in het verleden waren onder meer oud-gouverneur Kremers en oud-collegevoorzitter Cohen. 

Jaar Winnaar
2012 Prof. mr. G.P.M.F. Mols
2011 Dhr. L.J.P.M. Frissen
2011 Prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen
2009 Mr. P.A.F.W. Elverding
2005 Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst
2004 Prof. dr. H.J. Martens
2004 Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
2002  Dr. K.L.L.M Dittrich
2002 Mr. Ph. J.I.M. Houben
1998 Prof. dr. R.S. Reneman
1997 Prof. mr. M.J. Cohen
1995 Prof. dr. W.H.F.W. Wijnen
1995 Drs. L.E.H. Vredevoogd
1990 Dr. J. Kremers
1989 Drs. J.B.M. Verhey
1987 Mr. R.B. van den Biggelaar
1986 Prof. dr. J.M. Greep
1984 Dr. J.Ph. van Campen
1982 Dr. P. Thung
1982 Prof. dr. H. Philipsen
1978 Dr. J.G.H. Tans
medaillon_of_honour

UM Medallion of Honour

De UM Medallion of Honour wordt uitgereikt aan medewerkers van de UM die zich op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de naamsbekendheid, de reputatie of de ontwikkeling van de Universiteit Maastricht. Ze krijgen de medaille bij hun afscheid.
De eerste UM Medallion of Honour is in 2014 tijdens de Dies Natalis uitgereikt aan drs. André Postema, ter gelegenheid van zijn afscheid als vicevoorzitter van het College van Bestuur. Postema werd onderscheiden voor de uitzonderlijke wijze waarop hij zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van bedrijfsvoering, duurzaamheid en valorisatie voor de Universiteit Maastricht.

 Klik hier voor het reglement van de UM Medaillion of Honour.

Prof.dr. Louis Boon
Prof.dr. Louis Boon

UM Medallion of Honour voor Prof. dr. Louis Boon

Op 15 december 2016 ontving Prof.dr. Louis Boon Boon vanwege zijn enorme bijdrage aan de ontwikkeling en naamsbekendheid van de UM, de UM Medaillon of Honour uit handen van prof. dr. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Het College van Bestuur ziet toekenning van de UM Medallion of Honour aan Louis Boon als een gepaste blijkt van waardering.

Louis Boon heeft gedurende 30 jaar een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van de UM. Hij was decaan van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen, nam het initiatief voor de oprichting van de Faculteit der Psychologie en was daarvan de eerste decaan. Bijzondere aandacht verdient zijn decanaatschap van het University College Maastricht. Hij stond aan de wieg van deze voor Nederland unieke opleiding. Tevens stond Boon aan de wieg van de totstandkoming van het Maastricht Science Programme en was hij de afgelopen jaren als ‘bouwdecaan' van het University College Venlo actief. Door het ontwikkelen en uitdragen van vernieuwende onderwijsconcepten heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale profiel van de universiteit en van de regio Zuid-Limburg

Als bestuurder en kartrekker heeft hij de universiteit verrijkt met een bijzondere faculteit en unieke colleges, was hij een hartstochtelijk pleitbezorger voor internationalisering en bovenal opleider van en inspirator voor generaties studenten. Per 1 januari 2017 nam prof. dr. Louis Boon afscheid van de UM.

Jaar Winnaar
2016 Louis Boon
2015 Herman Kingma
2014 André Postema

Wynand Wijnen Onderwijsprijs

De Wynand Wijnen Onderwijsprijs wordt jaarlijks toegekend aan medewerkers die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs van de Universiteit Maastricht. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dies Natalis.

Jaar Winnaar
2016 Dr. Jeanette Hommes, SBE
2015 Dr. Anja Krumeich
2014 Catalina Goanta, FL
2013 Jaap Bos, Gwen Noteborn and Sjoke Merk, SBE
2012 Dr. Jan de Roder, FASoS
2011 Dr. B. van Diepen en dr. C. Kerckhofs, SBE
2010 Dr. Dirk Tempelaar, SBE
2009 Gwen Noteborn, Kelly Guyskens, Nina Belei en Claudia Jabmad, SBE
2008 Gerard Maijoor en Ton de Goeij, FHML
2007 Rob de Vries, FPN
2006 Louis Boon, Gerard Korsten, Anouk Cuijpers, Ans Netjes, Pascal Suppens, UCM
2005 Herco Fonteijn, FPN
2004 Bob Wilkinson, Talencentrum
2003 Prof.dr. Eric Heineman, FHML
2002 André Meijer, FHML
2001 Prof.dr. Anita Jansen, FPN
2000 Oefenrechtbank, Law
1999 Dr. A. Paulus, FHML
1998 Staf Multimedialab, FASoS
1997 H. Schneider, FL
1996 Dr S. Romme, SBE
1995 Mevr. H.Snellen - Balendong, FHML O&O

UM-onderscheiding

UM-medewerkers die universiteit wetenschappelijk, bestuurlijk, dienstverlenend of anderszins op de kaart heeft gezet komt in aanmerking voor de UM-onderscheiding. De prijzen worden elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

Jaar Winnaar
2014 Roel Spätjens, René Gabriels
2013 Chantal Kuijpers, FL, Ali Jahanshahianvar, FHML
2012 Alejandro Lavopa, Chair PhD Academy
2011 Erie van den Heuvel, Nutrim, Martin Tossings, CARIM (overleden in 2012)
2010 Prof.dr. Corine de Ruiter, FPN, Ingrid Wijk, Denise Vilerius en Margot Krijnen, Kids College
2009 Ien van de Leur, FASOS, Lou Quaden, FD
2008 Tiny Simon, MUO, Dr Ton. de Goeij, FHML
2007 Ine Kuppen, Alumni Officer, Prof.dr. Arnoud Arntz, FPN

 Lees meer over de procedure en nominatie voor de UM-Onderscheiding.

 

um-onderscheiding

UM Studentenprijs

Sinds 2000 wordt jaarlijks de UM Studentenprijs uitgereikt aan een student of een groep studenten van de Universiteit Maastricht die naast de studie een opmerkelijke maatschappelijke, sociale of culturele prestatie heeft geleverd. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 1.000,-. Tevens komt er een fotoportret van de winnaar te hangen in de ‘student hall of fame’ in het bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht. De winnaar van de prijs wordt tijdens de Opening van het Academisch Jaar in september bekendgemaakt.

Winnaars UM Studentenprijs 2016

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar op 5 september 2016 hebben Matthijs Bosveld en Sjim Romme de UM Studentenprijs 2016 gewonnen.

Matthijs is student Geneeskunde en Sjim student Gezondheidswetenschappen. Zij hebben zelfstandig het initiatief genomen tot het maken van een multidisciplinair onderwijsprogramma, waarmee het onderwijs in hun beider studierichtingen verrijkt kan worden. Zij waren namelijk gegrepen door het maatschappelijke probleem van gebrek aan empathie van zorgverleners, dat vaak door patiënten beschreven wordt. Om dit gemis aan te pakken hebben zij het project Mens achter de Patiënt (MAP) gestart. Zij hebben patiënten met stabiele handicaps en studenten samengebracht in duo’s. Tijdens deze bijeenkomsten ging het niet om de ziekte die de patiënt had, maar om de persoon die een ziekte had, de mens achter de patiënt.

Daarnaast werken Matthijs en Sjim hard aan de inbedding van hun onderwijsprogramma in de curricula Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen door er zoveel mogelijk bekendheid aan te geven en door een didactisch plan op te zetten voor docenten.

Hun project Mens achter de Patiënt wordt gezien als een ‘eye opener’ voor zorgprofessionals.

Winnaars vorige jaren:

Jaar Winnaar
2015 Aurelia Streit, Student and Society Initiative
2014 Bestuur van de Gezondheidsuniversiteit
2013 Stichting BONT en Maastricht Eco-Map
2012 Taskforce Qualitative Resuscitation by Students
2011 Stichting Mpower Foundation
2010 Maaslife.nl
2009 Anna Theuvenet
2008 Marjolein Buss en Lennard Duijvestijn
2007 KALEIDOSCOPE Maastricht
2006 MUSTANGH Foundation
2005 Navtej Talwar
2004 Evelien van der Zon
2003 Werkgroep Allochtone Studenten
2002 Michael Hoeck
2001 Onafhankelijk Heeren Dispuut Que Pasa
2000 Jasper Grosskurth en Bas de Zwaan