Over de UM

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar 16.300 studenten en 4.300 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, maar ook een sterke maatschappelijke oriëntatie, heeft de universiteit in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd. Ze wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend.

Wij maken werk van employability

Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, dat is onze inzet. De Universiteit Maastricht geeft studenten de kennis, vaardigheden en kwaliteiten die werkgevers nodig hebben. We leren ze om samen te werken en de theorie om te zetten naar de praktijk van de ‘echte wereld’. Daardoor zijn onze studerende en afgestudeerde studenten resultaatgericht en beschikken ze over voldoende praktische vaardigheden om een soepele overgang van hun studie naar werk mogelijk te maken. In ons onderwijsmodel Probleemgestuurd Onderwijs werken studenten samen binnen kleine teams aan oplossingen voor een vraagstuk uit de praktijk. Dankzij deze actieve manier leren ze vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw. Lees meer (Engelstalig).

Bèta-onderzoek en –onderwijs

Sinds een aantal jaren investeert de Universiteit Maastricht, samen met bijvoorbeeld de Provincie Limburg, in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bètarichting. Kenmerkend is dat de snijvlakken van disciplines worden opgezocht. Bèta is hier een interfacultair aandachtsgebied, waarbij het uitgangspunt steevast is: hoe kunnen we de synergie maximaliseren? Waar liggen de beste kansen om het verschil te maken in de toekomst?

Verankerd in de Eu(regio)

About UM - Verankerd in de EU(regio)

Hoewel internationaal georiënteerd, hecht de Universiteit Maastricht grote waarde aan een sterke verbondenheid met de (Eu)regio. De universiteit heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de regio. Samen met deze partners, wil de UM een leidende rol spelen in de duurzame economische ontwikkeling van Limburg.

Resultaat van deze ambitie is de Kennis-As Limburg. Een ambitieus strategisch programma dat de komende jaren de bestaande en nieuwe campussen in Maastricht, Geleen, Venlo en Parkstad moet verbinden tot één internationaal kenniscentrum op het gebied van onder meer biomaterialen en innovatieve gezondheidszorg. De campussen fungeren als de vliegwielen die kenniswerkers aantrekken, de bevolking vitaal houden en de groeimotor van de Limburgse economie voorzien van brandstof. 

WUN en YERUN

WUN - YERUN

De Universiteit Maastricht is de enige Nederlandse universiteit binnen het Worldwide Universities Network (WUN), bestaande uit achttien onderzoeksuniversiteiten van zes continenten, van Alberta tot Kaapstad, Sydney en Hong Kong. Het netwerk is een internationaal samenwerkingsplatform. Als één van de beste jonge universiteiten ter wereld is de UM ook één van de achttien grondleggers van het Young European Research Universities Network (YERUN). Dit netwerk van universiteiten die hoog scoren op rankings faciliteert samenwerking in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. 

 Lees meer over WUN en YERUN

Match

Met het Match-project wil de Universiteit Maastricht de maatschappelijke betrokkenheid van studenten bij de stad en de omliggende regio vergroten. Match biedt een platform waar studenten en maatschappelijke organisaties samen de vraag naar maatschappelijke dienstverlening en het aanbod vanuit de studentenpopulatie bij elkaar brengen. Match heeft als één van de belangrijkste ambities om de stad en haar bewoners te laten profiteren van de aanwezigheid van de vele studenten.

  Meer over Match

Kunst- en Erfgoedcommissie (KEC)

Dutch Light

De Universiteit Maastricht heeft oog voor beeldende kunst, architectuur en de aankleding van haar gebouwen. De kwaliteit van werk- en studieomgeving wint immers aan aantrekkingskracht door artistieke aandacht. De Kunst- en Erfgoedcommissie (KEC) is verantwoordelijk voor het kunstbeleid van de UM. De KEC brengt de bijzondere architectuur van de oude binnenstadgebouwen en de nieuwe gebouwen in Randwyck onder de aandacht en veraangenaamt de werk- en studieomgeving met kunstwerken. Ze initieert, begeleidt en realiseert kunstopdrachten. Elk half jaar verzorgt KEC een nieuwe kunstexpositie in het UM Bestuursgebouw (Minderbroedersberg 4-6). Lees meer op de KEC-website  

Proef de sfeer!

Bekijk de video voor een sfeerimpressie van de universiteit en de stad Maastricht.

Quick links

 Contact
 Organogram
 Missie
 Feiten & cijfers
 Rankings
 Duurzaamheid
 Medezeggenschap
 

About UM - Corporate Video

Agenda

Geen aankomende evenementen

Nieuws

 • Verloop kort geding tegen vermeende onwettigheid ‘internationalisering’

  donderdag, juni 14, 2018

  Voor de rechtbank in Utrecht heeft vandaag, op 14 juni, het kort geding tegen de Universiteit Twente, de Onderwijsinspectie en de Universiteit Maastricht plaatsgevonden. Op 6 juli doet de rechtbank uitspraak.

  Lees verder
 • hipster statue

  Het plastische brein als nieuw moreel kompas

  vrijdag, juni 8, 2018

  Onze hersenen blijken niet alleen een spannend onderzoeksterrein, maar lijken ook meer en meer van invloed op hoe wij vinden dat we zouden moeten leven. Ties van de Werff (FASoS) wijdde er zijn promotieonderzoek aan.

  Lees verder
 • Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten

  donderdag, juni 7, 2018

  De vakbonden/werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de ca 50.000 universiteitsmedewerkers in Nederland. Uiterlijk per 30 juni aanstaande besluiten de partijen – na het raadplegen van hun achterban - of dit akkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.

  Klik hier voor het persbericht en het onderhandelaarsakkoord op de VSNU website.

  Lees verder
 • Wammes Bos en Martin Paul

  Wammes Bos ontvangt UM Medallion of Honour

  donderdag, juni 7, 2018

  Bij gelegenheid van zijn afscheid ontving Wammes Bos, redacteur van het Maastrichtse universiteitsblad Observant, uit handen van prof. dr. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur, de UM Medallion of Honour. Wammes Bos verkreeg de medalle omdat hij als redacteur van het universiteitsblad op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan opinievorming en debat binnen de universiteit.

  Lees verder
 • veskioja psychologist

  Samen sterker

  donderdag, juni 7, 2018

  Informal mental health support group for internationals

  Lees verder
 • Grootste Europese database met duurzame energie initiatieven nu online

  maandag, juni 4, 2018

  Onderzoekers van ICIS, het wetenschappelijk instituut voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit Maastricht, zijn in kader van het EU Horizon 2020 project ENERGISE, op zoek gegaan naar projecten die duurzame verandering willen brengen in de energieconsumptie van mensen. Samen met tien onderzoekspartners  werd informatie verzameld over meer dan 1.000 projecten en initiatieven in 30 Europese landen. Deze informatie is nu voor iedereen beschikbaar in de grootste database van Europa op dit gebied.

  Lees verder
 • VIDI beurzen

  Zes Vidi-beurzen voor talentvolle UM-onderzoekers

  vrijdag, juni 1, 2018 Lees verder
 • blitterswijk

  MERLN wereldnieuws : 65.000 hits in 30 seconden

  vrijdag, juni 1, 2018

   

  Lees verder
 • Nieuwe laboratoria en onderzoekscentra geopend op Brightlands Campus Greenport Venlo

  donderdag, mei 31, 2018

  Op 31 mei zijn door Universiteit Maastricht, Brightlands en de Provincie Limburg nieuwe en zeer geavanceerde laboratoria op Brightlands Campus Greenport Venlo officieel geopend. Tegelijkertijd werden twee nieuwe onderzoekscentra gepresenteerd: het Food Claims Centre Venlo (FCCV) en het Centre for Healthy Eating & Food Innovation (HEFI).

  Lees verder