Over de UM

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar ruim 20.000 studenten en 4.400 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, maar ook een sterke maatschappelijke oriëntatie, heeft de universiteit in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd. Ze wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend.

Wij maken werk van employability

Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, dat is onze inzet. De Universiteit Maastricht geeft studenten de kennis, vaardigheden en kwaliteiten die werkgevers nodig hebben. We leren ze om samen te werken en de theorie om te zetten naar de praktijk van de ‘echte wereld’. Daardoor zijn onze studerende en afgestudeerde studenten resultaatgericht en beschikken ze over voldoende praktische vaardigheden om een soepele overgang van hun studie naar werk mogelijk te maken. In ons onderwijsmodel Probleemgestuurd Onderwijs werken studenten samen binnen kleine teams aan oplossingen voor een vraagstuk uit de praktijk. Dankzij deze actieve manier leren ze vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw. Lees meer

We creëren een nieuw evenwicht voor het erkennen en waarderen van wetenschappers

Als onderdeel van de (inter)nationale wetenschappelijke gemeenschap heeft de Universiteit Maastricht zich met volle overtuiging aangesloten bij het landelijke initiatief om de erkenning en waardering van wetenschappers te verbeteren. We hebben een visie ontwikkeld voor Erkennen & Waarderen in de kerngebieden onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap en (waar relevant) patiëntenzorg. De UM bouwt met dit programma voort op de bestaande praktijk van academisch burgerschap, studentgericht onderwijs en interdisciplinair onderzoek, in een diverse en inclusieve universiteit met brede impact op de samenleving. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van transparante en eerlijke richtlijnen die voldoende ruimte bieden voor flexibele wetenschappelijke loopbanen, die tevens de doelen en ambities van de universiteit ondersteunen.

  Meer over het programma Erkennen & Waarderen

We investeren in bèta-onderzoek en –onderwijs

Sinds een aantal jaren investeert de Universiteit Maastricht, samen met bijvoorbeeld de Provincie Limburg, in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bètarichting. Kenmerkend is dat de snijvlakken van disciplines worden opgezocht. Bèta is hier een interfacultair aandachtsgebied, waarbij het uitgangspunt steevast is: hoe kunnen we de synergie maximaliseren? Waar liggen de beste kansen om het verschil te maken in de toekomst?

We zijn verankerd in de Eu(regio)

About UM - Verankerd in de EU(regio)

Hoewel internationaal georiënteerd, hecht de Universiteit Maastricht grote waarde aan een sterke verbondenheid met de (Eu)regio. De universiteit heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de regio. Samen met deze partners, wil de UM een leidende rol spelen in de duurzame economische ontwikkeling van Limburg.

Resultaat van deze ambitie is de Kennis-As Limburg. Een ambitieus strategisch programma dat de komende jaren de bestaande en nieuwe campussen in Maastricht, Geleen, Venlo en Parkstad moet verbinden tot één internationaal kenniscentrum op het gebied van onder meer biomaterialen en innovatieve gezondheidszorg. De campussen fungeren als de vliegwielen die kenniswerkers aantrekken, de bevolking vitaal houden en de groeimotor van de Limburgse economie voorzien van brandstof. 

We coördineren de Europese universiteit van de toekomst

YUFE Map

De UM is coördinator van Young Universities for the Future of Europe (YUFE). Dit netwerk van acht universiteiten ontwikkelt de komende jaren een model voor een ‘echt Europese universiteit’. Het idee is dat studenten in de toekomst een opleiding kunnen volgen, samengesteld uit het aanbod van de acht partners. Ook vrijwilligerswerk en het leren van de taal zal worden gewaardeerd op het diploma, dat voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn. In de zomer van 2019 kende de Europese Commissie aan deze en zestien andere allianties subsidie toe om het idee verder uit te werken. Lees ook het persbericht.

We zijn de enige Nederlandse uni in WUN en YERUN

WUN - YERUN

De Universiteit Maastricht is de enige Nederlandse universiteit binnen het Worldwide Universities Network (WUN), bestaande uit achttien onderzoeksuniversiteiten van zes continenten, van Alberta tot Kaapstad, Sydney en Hong Kong. Het netwerk is een internationaal samenwerkingsplatform. Als één van de beste jonge universiteiten ter wereld is de UM ook één van de achttien grondleggers van het Young European Research Universities Network (YERUN). Dit netwerk van universiteiten die hoog scoren op rankings faciliteert samenwerking in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. 

 Lees meer over WUN en YERUN

We stimuleren studenten betrokken te zijn bij de stad

Met het Match-project wil de Universiteit Maastricht de maatschappelijke betrokkenheid van studenten bij de stad en de omliggende regio vergroten. Match biedt een platform waar studenten en maatschappelijke organisaties samen de vraag naar maatschappelijke dienstverlening en het aanbod vanuit de studentenpopulatie bij elkaar brengen. Match heeft als één van de belangrijkste ambities om de stad en haar bewoners te laten profiteren van de aanwezigheid van de vele studenten.

  Meer over Match

Kunst- en Erfgoedcommissie (KEC)

Dutch Light

De Universiteit Maastricht heeft oog voor beeldende kunst, architectuur en de aankleding van haar gebouwen. De kwaliteit van werk- en studieomgeving wint immers aan aantrekkingskracht door artistieke aandacht. De Kunst- en Erfgoedcommissie (KEC) is verantwoordelijk voor het kunstbeleid van de UM. De KEC brengt de bijzondere architectuur van de oude binnenstadgebouwen en de nieuwe gebouwen in Randwyck onder de aandacht en veraangenaamt de werk- en studieomgeving met kunstwerken. Ze initieert, begeleidt en realiseert kunstopdrachten. Elk half jaar verzorgt KEC een nieuwe kunstexpositie in het UM Bestuursgebouw (Minderbroedersberg 4-6). Lees meer op de KEC-website  

Proef de sfeer!

Bekijk de video voor een sfeerimpressie van de universiteit en de stad Maastricht, of bekijk meer video's in de virtuele campus tour.

Quick links

 Contact
 Organogram
 Missie
 Feiten & cijfers
 Rankings
 Duurzaamheid
 Medezeggenschap

About UM - Corporate Video

Agenda

Nieuws

 • Miljoenen naar geneeskundige weefselfabriek en digitale infrastructuur voor gezondheidsdata

  vrijdag, april 9, 2021

  Drie projecten die op enigerlei wijze gelinkt zijn aan de Universiteit Maastricht hebben geld gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Het kabinet maakte vandaag bekend welke partijen profiteren van deze miljoenenbijdrage.

  Lees verder
 • ABOARD illustratie van medische professionals die elkaar de hand schudden

  Samen alzheimer stoppen vóórdat het start

  woensdag, april 7, 2021

  Deze week is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), een samenwerking van meer dan dertig partners om de ziekte van Alzheimer te stoppen. Het Alzheimer Centrum Limburg, koploper in onderzoek naar de invloed van leefstijl op het voorkomen van dementie, is een van de deelnemers.

  Lees verder
 • Pensioenfonds steeds groener dankzij deelnemers

  woensdag, april 7, 2021

  Deelnemers aan het Pensioenfonds Detailhandel willen dat er duurzaam geïnvesteerd wordt, zelfs als dit minder beleggingsrendement oplevert. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit Maastricht in 2018, en is bevestigd tijdens een tweede onderzoek in 2020. 

  Lees verder
 • trudie schils

  Goed onderwijs door Educatieve Agenda Limburg

  woensdag, april 7, 2021

  Trudie Schils, hoogleraar Onderwijseconomie, was in 2014 een van de drijvende krachten achter de start van de Educatieve Agenda Limburg. Een langlopend project gericht op goed onderwijs in de provincie en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De eerste concrete resultaten liggen inmiddels op tafel, onder meer in de vorm van een objectieve monitor.

  Lees verder
 • Unieke samenwerking in de wijk om kwetsbare jongeren eerder hulp te bieden die aansluit bij hun behoeften

  woensdag, april 7, 2021

  Lokale jongerenwerkers gaan samen met stichting @ease de wijk in om de meest kwetsbare groepen jongeren te helpen en meer kennis te verzamelen over hun situatie, problemen, wensen en behoeften.

  Lees verder
 • MERIAN verwelkomt haar eerste promovendi: ANTYE GUENTHER en MARLIES VERMEULEN.

  woensdag, april 7, 2021

  Het Maastricht Experimental Research in and through the Arts Network (MERIAN) heeft twee promovendi geselecteerd als onderdeel van het samenwerkingsprogramma tussen de strategische partners van MERIAN – Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en de Jan van Eyck Academie.

  Lees verder
 • Kansfonds steunt coachingsproject voor Limburgse scholieren

  woensdag, april 7, 2021

  Het project Match for Brighter Futures, waarin studenten van de Universiteit Maastricht huiswerkbegeleiding en coaching geven aan middelbare scholieren in kansarmoede, krijgt een financiële bijdrage van €6000 euro van het Kansfonds. Nog eens €4000 is toegekend uit het Robin Jung fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg.

  Lees verder
 • Dakloze man ligt op een bankje in het park

  Uitgebreid veldonderzoek toont omvang gezondheidsproblemen Nederlandse dak- en thuislozen

  woensdag, maart 31, 2021 Lees verder
 • Mark Kawakami in zijn keuken

  Pittige tradities

  woensdag, maart 31, 2021

  Een kijkje in de keuken van Mark Kawakami

  Lees verder