About UM

Over de UM

De Universiteit Maastricht (UM) is dé Europese universiteit van Nederland en telt bijna 22.000 studenten en bijna 5.000 medewerkers. De universiteit is jong van geest, interdisciplinair en sterk maatschappelijk betrokken. Dat is zichtbaar in al onze activiteiten.

De universiteit heeft in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd, mede door de hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs en het verbinden van wetenschap met regionale, Europese en mondiale uitdagingen. De UM wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend. Hier lees je meer over:  

 UM: Dé internationale universiteit van Nederland
 Innovatief onderwijs
 Vooruitstrevend onderzoek 
 Waar wij voor staan
 Meer weten of contact?

Dé Europese universiteit van Nederland

Gelegen in het hart van Europa mag de UM zich met recht dé Europese universiteit van Nederland noemen. Ruim de helft van onze studentenpopulatie en bijna de helft van de academische staf is afkomstig uit het buitenland. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 100 verschillende nationaliteiten.  

Innovatief onderwijs

Kleinschalig en internationaal

Probleemgestuurd Onderwijs

Sinds onze oprichting is  Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) de basis, die we voortdurend doorontwikkelen. Studenten worden uitgedaagd niet alleen de inhoud van hun vak te leren, maar ook te werken aan hun talenten, interesses en vaardigheden. Zo worden ze ware ‘global citizens’. 

Internationale oriëntatie

De UM mag zich met recht dé Europese universiteit van Nederland noemen. Dat begint bij onze internationale studenten- en medewerkerspopulatie met meer dan 100 nationaliteiten. Maar het zit ook in de inhoud van onze opleidingen, die merendeels Engelstalig zijn. We zien onszelf als ‘living lab’ en expertisecentrum voor Europa.

Employability

Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, dat is onze inzet. Aan de Universiteit Maastricht krijgen studenten de ruimte om zich academisch, professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Dat leidt tot actieve, mondiaal georiënteerde burgers met 21st century skills, oftewel; makkelijk inzetbare professionals. 

  Lees meer over ons onderwijs 

Vooruitstrevend onderzoek

Werken aan de belangrijke vraagstukken van nu 

Transdisciplinair

Onderzoek aan de UM is inter- en transdisciplinair van aard. Het is geïnspireerd door actuele, maatschappelijke vraagstukken en probeert een bijdrage te leveren aan de oplossing hiervan. Hiervoor werken onderzoekers niet alleen samen met collega’s van andere disciplines en UM-faculteiten, maar ook met (inter)nationale instellingen, het bedrijfsleven en de industrie. Daarnaast is onderzoek verwerven met onderwijs op elk niveau.

Onderzoeksthema's

De identiteit van Maastricht wordt bepaald door haar geschiedenis, locatie en de mensen die hier wonen en werken. Het onderzoek van de Universiteit Maastricht sluit hierop aan en is draait om vier thema’s:  Kwaliteit van Leven, Leren en InnoverenEuropa en een Globaliserende Wereld en Duurzaamheid en Circulariteit. Voorbeelden van dergelijke vraagstukken zijn: gezond ouder worden, klimaatverandering, demografische veranderingen, de impact van technologische ontwikkelingen, vergrijzing, gezond en betaalbaar eten en het Europese integratieproces.

Bèta-onderzoek en -onderwijs

Sinds een aantal jaren timmert de Universiteit Maastricht hard aan de weg met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bètarichting. In onze Sciences+ verwijst de plus naar de kruisbestuiving tussen de exacte, medische, sociale en geesteswetenschappen. Omdat juist op die snijvlakken de kansen liggen om het verschil voor de toekomst te maken, zowel in samenwerking met publieke als private partijen.

 Lees meer over ons onderzoek

MYA meeting

Maastricht Young Academy

De Maastricht Young Academy (MYA) bestaat uit een groep jonge academici die hun meningen, zorgen en ideeën uitdragen, én die van andere jonge academici, en proberen van de UM een betere plek te maken. MYA werkt nauw samen met het College van Bestuur en wordt regelmatig gevraagd een reactie te geven te leveren op belangrijke projecten en beslissingen, zoals bijvoorbeeld het Covid-19 beleid rond onderzoek en Erkennen en Waarderen. Daarnaast organiseert MYA activiteiten zoals Growing Up in Science, interculturele trainingen en filmvertoningen in Lumière Cinema. 

 Lees meer over de Maastricht Young Academy

Wij weten waar we voor staan

De Universiteit Maastricht is een jonge universiteit in het hart van Europa met een duidelijk mondiaal perspectief. Wij zien onszelf in de allereerste plaats als een open en inclusieve academische gemeenschap die streeft naar een goede mix van Nederlandse, Europese en andere internationale studenten en die in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma's zowel Europese als mondiale kwesties aan de orde stelt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de UM? Klik hier voor meer informatie over studeren aan de Universiteit Maastricht, ons onderwijs, onderzoek het leven in Maastricht of onze internationale positie in Europa en de wereld. Of ontdek hieronder nog meer.

Proef de sfeer!

Verbonden met stad en regio

De universiteit is nauw verbonden met de stad Maastricht en de omliggende regio. Ook stimuleren wij onze studenten om betrokken te zijn bij de stad en haar inwoners. Het Match-project biedt een platform waar studenten en maatschappelijke organisaties samen de vraag naar maatschappelijke dienstverlening en het aanbod vanuit de studentenpopulatie bij elkaar brengen. Match heeft als één van de belangrijkste ambities om de stad en haar bewoners te laten profiteren van de aanwezigheid van de vele studenten.

Dit is de Universiteit Maastricht

In deze korte video krijg je een korte introductie tot de Universiteit Maastricht en haar onderwijs, onderzoek, samenwerkingen en gemeenschap. Dit is mijn universiteit, dit is de UM!

Facts & Figures

Fast facts

  de jongste en meest internationale universiteit van Nederland
 bijna 22.000 studenten, bijna 5.000 medewerkers, 80.000 alumni
  behoort tot de beste jonge universiteiten wereldwijd (THE, QS)
  coördinator van YUFE (Young Universities for the Future of Europe)

Cijfers

Hier vind je de meest recente cijfers van de Universiteit Maastricht, inclusief een link naar het jaarverslag.

Contact

  Postadres
  Postbus 616
  6200 MD
  Maastricht
 +31 43 388 2222 (telefooncentrale)

 Facebook
 Instagram
 Twitter
 Linkedin
 Youtube

Niet gevonden wat je zocht?
Meer contactinformatie vind je hier.