Strategie

Strategisch programma 2018-2022

In 2018 nam de Faculteit een nieuw strategisch programma aan getiteld Creative Community Law@UM 2018-2022. Dit programma zet in op versterking van onze unieke internationale gemeenschap van studenten en staf, op het stimuleren van innovatie van onderop en van inclusiviteit, als ook op het verder ontwikkelen van onze leeromgeving. De faculteit zet in op programma’s van hoge kwaliteit waarin studenten studeren in een unieke setting van intensief en kleinschalig probleemgestuurd onderwijs (PGO). Op het terrein van onderzoek is ons doel om op specifieke terreinen aan de nationale en wereldtop te staan.

Het Strategisch programma 2018-2022 is beschikbaar in het Nederlands en Engels.