Over FHML

Onder de noemer ‘Maastricht UMC+’ vormen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (UM) sinds 2008 samen het achtste universitair medisch centrum van Nederland. 

MUMC+ is het enige UMC in Nederland dat de academische- en streekziekenhuisfunctie combineert. FHML heeft meer dan 3.000 medewerkers en leidt jaarlijks meer dan 5000 studenten op. Het Maastricht UMC+ heeft zijn ambities en doelen vastgelegd in de Strategie 2020 Gezond Leven  

Innovatie van zorg

De onderzoeksthematiek van de Schools is direct gekoppeld aan de academische patiëntenzorg. De Schools werken intensief samen met de eenheid verantwoordelijk voor patiëntenzorg in het ziekenhuis.

Nationaal en internationaal toonaangevend

Maastricht UMC+ is nationaal en internationaal een pionier als het gaat om onderzoek naar de organisatie van gezondheidszorg, preventie, innovatie van het onderwijs en de zorg voor chronisch zieken. Dit onderzoek heeft geleid tot veranderingen in beleid en een andere benadering van gezondheidszorg in het hele land. Internationaal speelt het Maastricht UMC+ een toonaangevende rol op het gebied van biomedische expertise voor bepaalde syndromen.

Ook wordt het internationaal erkend als kenniscentrum op het gebied van gezondheidsrisico’s, epidemiologie en preventie van ziekten, bevordering van gezond gedrag en de organisatie van de gezondheidszorg. Het verzorgingsgebied van Maastricht UMC+ als academische zorginstelling reikt van Limburg en Zuidoost-Brabant tot in de aangrenzende Belgische en Duitse regio’s (Euregio). Het Maastricht UMC+ streeft dan ook naar intensieve samenwerking met medische centra in Aken en Luik. De centrale ligging van Maastricht in het midden van de Euregio Maas-Rijn, vlakbij de hiervoor genoemde universiteitssteden, bevordert de intensivering van deze internationale samenwerking.

Governance model

De Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van het azM en de decaan en vicedecaan van de FHML. Deze Raad van Bestuur geeft de drie kernfuncties gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs integraal vorm en stuurt aan op basis van de gemeenschappelijke strategische visie. Ook is er frequent bestuurlijke afstemming met het College van Bestuur van Maastricht University. Maastricht UMC+ is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).