Over FHML

Onder de noemer ‘Maastricht UMC+’ vormen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (UM) sinds 2008 samen het achtste universitair medisch centrum van Nederland. 

MUMC+ is het enige UMC in Nederland dat de academische- en streekziekenhuisfunctie combineert. FHML heeft meer dan 3.000 medewerkers en leidt jaarlijks meer dan 5.100 studenten op. Het Maastricht UMC+ heeft zijn ambities en doelen vastgelegd in de Strategie 2025 Gezond Leven.

Verbinden van onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg

Maastricht UMC+ richt zich op de toegevoegde waarde die resulteert uit de verbinding van de kerntaken gezondheidszorg, onderzoek, onderwijs en training en valorisatie.
Door onze betrokkenheid om steeds nauwere banden te smeden tussen deze taken hanteren wij een brede geintegreerde aanpak. Dit heeft geleid tot een portfolio van strategische thema's waarbij het Maastricht UMC+ excelleert zowel in nationaal als internationaal opzicht. 

Strategische thema's

Onze medisch-strategische thema’s zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen ziekenhuis en faculteit, i.e. de centra voor patiëntenzorg, de onderzoekscholen en -instituten, met vakspecialisatie en doelgerichte innovatie. We creëren voor onszelf een onderdscheidend profiel met stategische thema's, zowel nationaal als internationaal. De voortdurende interactie tussen medische focus gebieden en nieuwe kennis van expertise gebieden als Data Sience, Imaging, Metabolism en Voeding en Regeneratieve Geneeskunde, alsook de kennis van preventie en gezondheidsbevordering, leiden tot bijzondere innovaties.

Wij leggen in onze visie de nadruk op de benadering van gezondheid en zorg vanuit een breed integraal perspectief. Wij zien het vergaren, delen en toepassen van kennis rondom preventie en gezondheidsbevordering daarom als een belangrijk aandachtsgebied. Aansluiting met de regio, het sociale domein en andere vakgebieden is hiervoor noodzakelijk.

Strategische thema's

Innovatiecirkel

De Maastricht UMC+ innovatiecirkel laat zien hoe onze wetenschappers en specialisten nieuwe kennis opdoen en in de praktijk brengen, er waarde mee scheppen en de gezondheid van de bevolking bevorderen.

Bekijk de video voor een uitleg van de Maastricht UMC+ innovatiecirkel.

Circle of innovation

Nationaal en internationaal toonaangevend

Maastricht UMC+ is nationaal en internationaal een pionier als het gaat om onderzoek naar de organisatie van gezondheidszorg, preventie, innovatie van het onderwijs en de zorg voor chronisch zieken. Dit onderzoek heeft geleid tot veranderingen in beleid en een andere benadering van gezondheidszorg in het hele land. Internationaal speelt het Maastricht UMC+ een toonaangevende rol op het gebied van biomedische expertise voor bepaalde syndromen.


Ook wordt het internationaal erkend als kenniscentrum op het gebied van gezondheidsrisico’s, epidemiologie en preventie van ziekten, bevordering van gezond gedrag en de organisatie van de gezondheidszorg. Het verzorgingsgebied van Maastricht UMC+ als academische zorginstelling reikt van Limburg en Zuidoost-Brabant tot in de aangrenzende Belgische en Duitse regio’s (Euregio). Het Maastricht UMC+ streeft dan ook naar intensieve samenwerking met medische centra in Aken en Luik. De centrale ligging van Maastricht in het midden van de Euregio Maas-Rijn, vlakbij de hiervoor genoemde universiteitssteden, bevordert de intensivering van deze internationale samenwerking.

Governance model

De Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van het azM en de decaan en vicedecaan van de FHML. Deze Raad van Bestuur geeft de drie kernfuncties gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs integraal vorm en stuurt aan op basis van de gemeenschappelijke strategische visie. Ook is er frequent bestuurlijke afstemming met het College van Bestuur van Maastricht University. Maastricht UMC+ is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).