Studium Generale

Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Welkom op de website van Studium Generale Maastricht. Het doel van deze website is informatie over het Studium Generale (SG) van de Maastricht University (UM) voor iedereen toegankelijk te maken.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Het Studium Generale geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel of onduidelijkheid verzoeken wij u daarom contact met ons op te nemen: sg-mail@maastrichtuniversity.nl

Op de SG-website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

De rechten van de inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, verslagen, PowerPointpresentaties en opnamen zijn in handen van Studium Generale van de Universiteit Maastricht. Gebruik van (gedeelten van) deze inhoud voor andere internetsites of aanpassing, distributie of herpublicatie van de inhoud zonder voorafgaande toestemming van Studium Generale van Maastricht University is niet toegestaan.

Wilt u voor een bepaald doeleinde gebruik maken van (gedeelten van) de inhoud van de website, dan kunt u toestemming vragen door een e-mail te sturen naar sg-mail@maastrichtuniversity.nl

De SG-website bevat externe links. Zij staan op de website vermeld als service voor de bezoeker. Het SG is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina's van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Het SG respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met sg-mail@maastrichtuniversity.nl
 

Privacyverklaring Studium Generale Universiteit Maastricht

In deze privacyverklaring vindt u hoe het Studium Generale van de Universiteit Maastricht omgaat met uw persoonlijke gegevens, hoe en welke gegevens verzameld worden en waar uw gegevens voor gebruikt worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Studium Generale van de Universiteit Maastricht vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit geldt ook voor uw gegevens die in ons aanmeldsysteem voor bepaalde activiteiten (zoals de collegereeksen) worden opgenomen. De volgende persoonlijke gegevens worden door Studium Generale opgeslagen:

  • Emailadres
  • Naam
  • Adres-Woonplaats (alleen indien u zich voor betaalde activiteiten aanmeldt)
  • Geboorteplaats en geboortedatum (alleen indien u een certificaat wenst te ontvangen na afloop van een collegereeks)
  • Telefoonnummer bij aanmelding voor de reservelijst en ten tijde van de COVID-19 pandemie

Gebruik persoonlijke gegevens

  • Emailadres: voor communicatie over de activiteit en voor direct marketing (zie onder)
  • Naam: voor het genereren van deelnemerslijsten en presentielijsten
  • Adres-Woonplaats: wettelijke verplichting bij online-betalingen
  • Geboortedatum en geboorteplaats: voor het opstellen van certificaten van deelname
  • Telefoonnummer: om u te informeren als er plaatsen vrij komen op de reservelijst en ten behoeve van bron- en contactonderzoek in voorkomende gevallen tijdens de COVID-19 pandemie

Uw gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van het Bureau Studium Generale.
Uw gegevens worden enkele jaren bewaard en worden opgeslagen op de server van de Universiteit Maastricht.

Gebruik gegevens voor direct-marketing
De Studium Generale-nieuwsbrief wordt gestuurd naar belangstellenden die zich expliciet hiervoor hebben aangemeld, waarvan alleen het emailadres bekend is (dus geen naam).

(Oud-) deelnemers aan collegereeksen van Studium Generale van de Universiteit Maastricht, worden door het Studium Generale via email op de hoogte gesteld van toekomstige collegereeksen en mogelijk – in voorkomende gevallen – van andere relevante activiteiten die door het Studium Generale worden georganiseerd.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Gegevens inzien / afmelden / verwijderen van gegevens
Indien u uw gegevens wenst in te zien, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Studium Generale: 043-3885307 / sg-mail@maastrichtuniversity.nl.

Afmeldingen voor nieuwsbrieven en/of mailings over collegereeksen, kunnen bij elke nieuwsbrief en/of mail worden doorgegeven.

Voor het verwijderen van uw gegevens kan contact worden opgenomen met het Bureau Studium Generale: 043-3885307 / sg-mail@maastrichtuniversity.nl.

Aanmeldsysteem en betalingen
Studium Generale van de Universiteit Maastricht maakt gebruik van de online tool van Aanmelder.nl bij de organisatie van activiteiten waarbij deelnemersregistratie noodzakelijk is. Het privacyreglement van Aanmelder.nl vindt u onder de volgende link: https://www.aanmelder.nl/nl/privacy.

Betalingen worden verricht via Online Betaalplatform, een betaaldienstverlener met een vergunning bij De Nederlandsche Bank. Het Privacybeleid van Online Betaalplatform vindt u onder de volgende link: https://onlinebetaalplatform.nl/nl/public/privacy