Duurzame bedrijfsvoering

De kerntaken van de Universiteit Maastricht zijn wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De ondersteunende activiteiten waarmee deze kerntaken kunnen worden uitgevoerd, noemen we bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om zaken als huisvesting en mobiliteit, maar ook om ICT, voedsel en catering.

Visie

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van de UM. We willen een duurzame organisatie zijn, in de breedste zin van het woord. De bedrijfsvoering van UM inspireert en geeft het goede voorbeeld door bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk te verminderen, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs. Bovendien, benut UM kansen om gezondheid & welzijn te verbeteren, ook in de leveringsketen. Bedrijfsvoering helpt bij de transitie naar een circulaire economie.

Thema's

Binnen bedrijfsvoering zijn een aantal thema’s benoemd waarop de UM zich de komende jaren wil focussen: