Duurzame bedrijfsvoering

De kerntaken van de Universiteit Maastricht zijn wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De ondersteunende activiteiten waarmee deze kerntaken kunnen worden uitgevoerd, noemen we bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om zaken als huisvesting en mobiliteit, maar ook om het creëren van een gezonde en inclusieve werkomgeving.

Binnen de bedrijfsvoering is een aantal thema’s benoemd waarop de UM zich de komende jaren wil focussen:

Duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers 
Inkoop  Vastgoed, campus
& biodiversiteit
Voeding & catering  Energie en klimaat  ICT
Mobiliteit  Afval & circulariteit  

 

Academisch terrein Randwyck / Brightlands Health Campus Randwyck

Op het Academisch terrein Randwyck werkt de UM samen met het MUMC+, de Maastro Clinic, het Biopartner Center Maastricht, de Academie Verloskunde Maastricht van de Zuyd Hogeschool en met Scannexus. Van deze gezamenlijke activiteiten wordt jaarlijks een milieujaarverslag opgesteld.

 

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck 2014, 2015, 2016,  2017 en 2018.