About UM - Service Centres - Facility Services header image

Facility Services

Facility Services (FS) facilitates your journey at UM! Wij maken een veilige, functionele, inspirerende en duurzame studie-, werk- en leefomgeving mogelijk @UM campus zodat onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering binnen de UM kunnen excelleren.

FS is één van de vijf servicecentra van de UM. Wij bieden studenten, medewerkers en bezoekers van de zes faculteiten en de andere UM-servicecentra ter ondersteuning van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering een breed dienstenpakket op het gebied van gebouwen & terreinen, eten & drinken, inkoop, duurzaamheid, veiligheid & beveiliging, schoonmaak & afval en hospitality.
Dit doen we onder andere door het beheren van de vastgoedportefeuille van de universiteit en het aanbieden van dienstverlening uiteenlopend van catering, begeleiden van aanbestedingstrajecten, ongediertebestrijding en schoonmaak tot beveiliging. FS adviseert daarnaast op het vlak van milieu en duurzaamheid, veiligheid, inkoop en contractmanagement. 

Wij richten ons continu op hoge kwaliteit, gastvrijheid, veiligheid, duurzaamheid en op jouw kernactiviteiten. Onze klantgerichtheid, probleemoplossende aanpak en vooruitstrevend denken vormen de basis voor alles wat we bij FS doen.

This is Facility Services @Maastricht University

Onze strategie voor 2022-2026

Strategiekaart Facility Services
Onze strategiekaart

Let’s create a healthy and sustainable life at UM together!

In 2026 willen we samen met de faculteiten en overige servicecentra een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van studenten en medewerkers en de duurzaamheidsdoelstellingen van de UM. Dit willen we bereiken door het bieden van inclusieve en betaalbare dienstverlening en het zorgen voor een aangename, veilige, gezonde en groene campus die verbinding(en) tussen studenten, medewerkers en andere stakeholders stimuleert.

In onze strategie staan ​​drie thema's centraal die voor onze studenten en medewerkers als de belangrijkste ontwikkelingen worden gezien.

Leven@UM
Welkom! Het is belangrijk voor studenten en medewerkers dat het betreden van de UM campus gepaard gaat met een thuisgevoel. Dit is een voorwaarde voor een inclusieve en gelijkwaardige universiteitsgemeenschap. Talenten ontplooien, een studie succesvol doorlopen, werk optimaal kunnen uitvoeren, vereist dat de student en medewerker zich thuis, veilig en gewaardeerd voelt op de universiteit. Het groot aantal internationale studenten en medewerkers en het streven naar inclusiviteit binnen de UM benadrukt het belang hiervan des te meer.

Welzijn
Blik op welzijn! Door de toename in ervaren prestatiedruk en stress is welzijn een belangrijk thema binnen het hoger onderwijs. Daarom heeft ook de UM welzijn hoog in het vaandel staan. Door het richten op gezondheid en welzijn en specifiek door het beïnvloeden van de verschillende factoren - binnen de ondersteuning van onderwijs en onderzoek - die een rol spelen in het cognitieve, emotionele en fysieke welzijn van zowel studenten als medewerkers, kan een positieve bijdrage worden geleverd aan het studieverloop, de gezondheid en productiviteit van studenten en medewerkers. De blik op welzijn zorgt voor veerkrachtiger, tevredener en beter presterende studenten en medewerkers.

Groene toekomst
Go green! Het bewustzijn over en de wens naar een duurzame en nog steeds comfortabele omgeving onder studenten en medewerkers is toegenomen. De verwachtingen en actiebereidheid van studenten en medewerkers nemen toe op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord handelen en zichtbaarheid hiervan. Ook voor de UM is duurzaamheid één van de kernwaarden. De UM streeft ernaar dat in 2030 duurzaamheid verweven is in het DNA van de hele organisatie.

Door ons in te zetten voor deze strategie denken wij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de UM-experience en onze studenten en medewerkers nog beter te kunnen faciliteren in hun reis aan de UM.

De gebouwen van de Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht is gehuisvest in tal van gebouwen op de Maastricht Campus en op campussen in Venlo, Sittard/Geleen en Brussel.

FS beheert ongeveer 250.000 vierkante meter universiteitsgebouwen; een vastgoedportefeuille van meer dan 40 gebouwen. Een mix van monumentale en nieuwe gebouwen in Randwyck en in de binnenstad van Maastricht ten behoeve van meer dan 22.000 studenten en 5000 medewerkers.

Wij zorgen ervoor dat deze gebouwen duurzaam, veilig en efficiënt worden gebruikt. We ontwikkelen en realiseren bouw- en renovatieprojecten en beheren en onderhouden gebouwen en terreinen. Daarnaast zorgen we dat de infrastructuur voor energieleveranciers op orde is en leveren we een scala aan facilitaire producten en diensten. Onze teams werken aan veilige, aantrekkelijke, bereikbare, verbindende en goed functionerende voorzieningen voor de campus en haar bezoekers. Alles om een ​​omgeving te creëren waarin UM-studenten en -medewerkers hun ambities kunnen waarmaken.

Een greep uit ons dienstenpakket

um_build_fdr_bouillonstraat

Op onze campus in Maastricht bieden we een breed pakket aan diensten, waaronder:

 • Eten en drinken; Van koffie- en automaten, event- en vergaderservices tot onze cateringlocaties verspreid over de campus. Een betaalbaar, gezond en gevarieerd assortiment producten dat voldoet aan de diversiteit aan behoeften en levensstijlen van onze internationale gemeenschap.
 • UMcard; Dit is de smartcard voor alle studenten en medewerkers, te gebruiken als ID-kaart; voor toegang tot locaties en parkeerterreinen; en als betaalmiddel voor drukwerk en eten en drinken. Klik hier voor meer informatie op UMployee (inloggen vereist, alleen voor werknemers).
 • Schoonmaak en afval; Met activiteiten en diensten op het gebied van schoonmaak, afvalverwerking en ongediertebestrijding houden we de campus schoon en gezond.
 • Veiligheid en beveiliging; We streven naar een veilige en betrouwbare studie-, werk- en leefomgeving voor de campusgebruikers door middel van preventief toezicht door ingehuurde beveiligers; en andere organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Ook coördineren wij de calamiteitenorganisatie en crisisbeheersing; en het opleiden en trainen van bedrijfshulpverleners.
 • Inkoop; Onze inkoopteams helpen medewerkers graag bij hun bestellingen, offerteaanvragen en aanbestedingstrajecten. Door gebruik te maken van onze diensten kunnen wij de inkoop van goederen en diensten bij de UM op een duurzame en financieel haalbare manier waarborgen en daarbij voldoen aan het Europese aanbestedingsrecht; en zorgen dat de universiteit ‘waar krijgt voor haar geld’.
 • Verhuisdiensten; Wij organiseren en coördineren de continue verhuisstromen op de campus, binnen en tussen de universiteitsgebouwen.
 • Receptiediensten; Onze receptionisten verwelkomen en helpen je vanaf de telefoon tot aan de ingang van onze campuslocaties.
 • Locatiediensten; Zowel in de binnenstad als in Randwyck hebben we een facilitair locatieteam dicht bij onze klanten. Deze teams voeren operationele werkzaamheden op locatie uit, zoals onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en parkeertoezicht; en dienen als een platform voor het matchen van de klantvraag met onze diensten.
 • Rapid Response diensten; De diensten van ons Rapid Response Team (RRT) omvatten onder meer het bijvullen van de koffiemachines, toiletartikelen en kantoorbenodigdheden op de campus.
 • Advies op het gebied van energiemanagement, milieu en duurzaamheid; FS adviseert en informeert het College van Bestuur, UM-medewerkers en studenten over een breed scala aan milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en de relevante wet- en regelgeving. FS heeft een sleutelrol in het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de UM en het terugdringen van het energieverbruik op de campus met haar actieve energiebeleid. We werken op meerdere manieren aan de ontwikkeling van een duurzame universiteit, waaronder:
  • Bij bouw- en renovatieprojecten richten we ons op het beperken van het energie- en waterverbruik door middel van efficiënte en zuinige verwarmings- en koelinstallaties, verlichting, isolatie en waterbesparing.
  • We werken doorlopend aan het verbeteren van onze wijze van recycling en afvalverwerking.
  • We werken nauw samen met Maastricht Bereikbaar om een ​​verantwoord mobiliteitsbeleid te ontwikkelen.
  • We werken samen met het COOL Maastricht Platform aan de ontwikkeling van een CO²-neutrale stad in 2030.
  • Bij aanbestedingen houden we rekening met zowel milieucriteria als aspecten van sociale duurzaamheid.

> Ga naar 'Mijn UM' voor een compleet overzicht van onze diensten (inloggen vereist, alleen medewerkers).

Volg ons ook op LinkedIn