Ethical Review Committee Inner City faculties (ERCIC)

ERCIC stimuleert wetenschappers om hun onderzoeksvoorstellen met deelname van proefpersonen of gebruik van persoonsgegevens voor ethische toetsing voor te leggen voor de aanvang van de studie. Ethische toetsing door ERCIC gebeurt op vrijwillige basis.

Ethische goedkeuring door ERCIC kan worden verkregen door het aanmeldformulier in te vullen en per mail te sturen naar de secretaris. Voor advies bij het invullen van het aanmeldformulier, zie onze tips en trucs (Engelstalig)

Wanneer er een verandering in het onderzoeksdesign plaatsvindt nadat ethische goedkeuring is verkregen, dienen onderzoekers een aanvraag tot wijziging in te dienen bij ERCIC. Dit kan gedaan worden door het aanmeldformulier en eventuele bijlagen aan te passen (met highlights) en per mail te sturen naar de secretaris, met een beschrijving van de wijziging(en) in de email.

Leden van ERCIC

Prof. Teun Dekker (voorzitter)
Dr. Sonja Fransen (secretaris)
Prof. Gerhard Weiss (FSE)
Dr. Anna Harris (FASoS)
Prof. Arno Riedl (SBE)
Prof. Susanne Rutten (FdR)
Dr. Lauren Wagner (FASoS)
Prof. Lisa Waddington (FdR)
Prof. Bart Golsteyn (vervanger SBE)
Dr. Christoph Rausch (vervanger FSE)

ERCIC deadlines 2022/2023

ERCIC komt om de 4 weken bijeen, gedurende dit academisch jaar

Deadline for submitting application (12:00 in the afternoon)
1 september 2022 
29 september 2022
27 oktober 2022
24 november 2022
5 januari 2023
2 februari 2023
2 maart 2023
30 maart 2023
27 april 2023
25 mei 2023
22 juni 2023