Ethical Review Committee Inner City faculties (ERCIC)

ERCIC stimuleert wetenschappers om hun onderzoeksvoorstellen met deelname van proefpersonen of gebruik van persoonsgegevens voor ethische toetsing voor te leggen voor de aanvang van de studie. Ethische toetsing door ERCIC gebeurt op vrijwillige basis.

Ethische goedkeuring door ERCIC kan worden verkregen door het aanmeldformulier in te vullen en per mail te sturen naar de secretaris. Voor advies bij het invullen van het aanmeldformulier, zie onze tips en trucs (Engelstalig)

Wanneer er een verandering in het onderzoeksdesign plaatsvindt nadat ethische goedkeuring is verkregen, dienen onderzoekers een aanvraag tot wijziging in te dienen bij ERCIC. Dit kan gedaan worden door het aanmeldformulier en eventuele bijlagen aan te passen (met highlights) en per mail te sturen naar de secretaris, met een beschrijving van de wijziging(en) in de email.

Leden van ERCIC

Prof. Teun Dekker (voorzitter)
Dr. Sonja Fransen (secretaris)
Prof. Gerhard Weiss (FSE)
Dr. Anna Harris (FASoS)
Prof. Arno Riedl (SBE)
Prof. Susanne Rutten (FdR)
Prof. Valentina Mazzucato (vervanger FASoS)
Prof. Anne Pieter van der Mei (vervanger FdR)
Prof. Bart Golsteyn (vervanger SBE)
Dr. Christoph Rausch (vervanger FSE)

ERCIC deadlines 2021/2022

ERCIC komt om de 5 weken bijeen, gedurende het academisch jaar

Deadline voor het indienen van aanmeldformulier (12:00)
1 april 2021
`13 mei 2021
10 juni 2021
26 aug 2021
30 sept 2021

4 nov 2021

9 dec 2021
13 jan 2022
17 feb 2022
24 maart 2022
6 mei 2022
9 juni 2022