Ethical Review Committee Inner City faculties (ERCIC)

ERCIC stimuleert wetenschappers om hun onderzoeksvoorstellen met deelname van proefpersonen of gebruik van persoonsgegevens voor ethische toetsing voor te leggen voor de aanvang van de studie. Ethische toetsing door ERCIC gebeurt op vrijwillige basis.

Ethische goedkeuring door ERCIC kan worden verkregen door het aanmeldformulier in te vullen en per mail te sturen naar de secretaris. Voor advies bij het invullen van het aanmeldformulier, zie onze tips en trucs (Engelstalig)

Wanneer er een verandering in het onderzoeksdesign plaatsvindt nadat ethische goedkeuring is verkregen, dienen onderzoekers een aanvraag tot wijziging in te dienen bij ERCIC. Dit kan gedaan worden door het aanmeldformulier en eventuele bijlagen aan te passen (met highlights) en per mail te sturen naar de secretaris, met een beschrijving van de wijziging(en) in de email.

Leden van ERCIC

Dr. Lauren Wagner (voorzitter)
Greg Stapleton (secretaris)
Prof. Frank Corvers (SBE)
Dr. Robert Gianni (FASoS)
Dr. Anna Harris (FASoS)
Prof. Remco Havermans (FSE)
Dr. Jona Linde (SBE)
Prof. Niels Philipsen (Law)
Prof. Lisa Waddington (Law)
Prof. Gerhard Weiss (FSE)

ERCIC deadlines 2022/2023 en 2023/2024

ERCIC komt om de 4 weken bijeen, gedurende dit academisch jaar

Deadline for submitting application (12:00 in the afternoon)
22 juni 2022
1 september 2023 
28 september 2023
26 oktober 2023
23 november 2023
1 januari 2024
1 februari 2024
29 februari 2024
28 maart 2024
25 april 2024
23 mei 2024
20 juni 2024

Nieuws over ERCIC