Open Science

Universiteiten en onderzoeksinstituten werken wereldwijd aan het realiseren van ‘Open Science; ook de Universiteit Maastricht (UM). De UM onderschrijft de principes van Open Science en biedt haar wetenschappers ondersteuning om deze grondbeginselen in de praktijk te brengen en wetenschap ‘zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig’ te maken. Zo versterken we de banden met onze omgeving, van regionaal tot internationaal niveau en van burgers tot professionals. Open Science kan eraan bijdragen dat wetenschap beter gezien wordt, in de breedste zin van het woord.

Wat is Open Science precies?

Open Science is een nieuwe benadering van wetenschappelijk onderzoek. Het doel is samenwerking te versterken, zowel tussen onderzoekers onderling, als tussen andere partijen en wetenschappers. Het onderzoek wordt transparanter, controleerbaar, sneller, efficiënter, reproduceerbaar en duurzamer met Open Science. En het idee is dat maatschappelijke organisaties, patiëntenorganisaties, bedrijven en andere organisaties kunnen profiteren van laagdrempelige toegang tot wetenschappelijk onderzoek.

Onder de paraplu van Open Science vallen zaken als:

 • FAIR datagebruik; onderzoeksdata moeten indien mogelijk vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), combineerbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) zijn. In 2023 wil de UM volledig FAIR zijn.
 • Open Access; een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Niet de lezer, maar de auteur betaalt in dit model. In 2020 wil de UM dat alle publicaties ‘open access’ hebben.
 • Anders erkennen en waarderen van wetenschappers; momenteel worden wetenschappers veelal afgerekend op hun aantal wetenschappelijke publicaties en de onderzoeksbeurzen die ze verwerven. Open Science staat ook voor erkenning en waardering van andere zaken, zoals onderwijsactiviteiten, leiderschapskwaliteiten en maatschappelijke impact (lees hier meer over dit onderwerp).

Open als het kan, gesloten als het moet
Nederlandse universiteiten en andere partijen steunen het Nationaal Plan Open Science, dat op verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgesteld. Het plan moet helpen het ambitieuze Nederlandse Open Science-beleid te realiseren.

 Download ook de UM Open Science policy (in het Engels)

Wat kunnen onderzoekers doen?

Open Science is vooral een kwestie van doen. Onderzoekers die op weg geholpen willen worden, kunnen via onderstaande portals facultaire contactpersonen vinden die de weg kunnen wijzen.

Het Research Data Management portal ondersteunt UM-onderzoekers bij het FAIR maken van hun data. Daarnaast is er informatie te vinden op de Open Access-pagina van de Universiteitsbibliotheek.

Voor algemene vragen of opmerkingen over Open Science, kun je contact opnemen met onze Open Science Librarian: Marielle Prevoo.

Wetenschappers willen niet alleen collega’s bereiken met hun onderzoek, maar bijvoorbeeld ook beleidsmakers of belangenorganisaties. Daarom is Open Science zo belangrijk. Als Rector Magnificus van deze universiteit steun ik deze beweging dan ook volledig, net als de wetenschappers die zich ervoor inzetten.
Prof. dr. Rianne Letschert

News

 • VSNU - Elsevier deal

  Nederlandse onderzoeksinstellingen en Elsevier gaan nationale samenwerking aan

  woensdag, mei 20, 2020

  De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Elsevier een nationale samenwerking zijn aangegaan. Universiteit Maastricht en MUMC+ nemen deel in deze overeenkomst die loopt tot 2025.

  Lees verder
 • UM ondertekent DORA-verklaring

  vrijdag, oktober 25, 2019

  Rector Magnificus prof. dr. Rianne Letschert ondertekende vandaag, vrijdag 25 oktober, de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

  Lees verder
 • Gijs van Dijck

  De wijde wereld van het recht duiden met algoritmes

  dinsdag, oktober 22, 2019

  De pilot Web of Laws probeert tools te ontwikkelen die snel de relevante uitspraken filtert voor juristen. Met FAIR datagebruik en open science als belangrijke ankerpunten.

  Lees verder
 • UM Open Science Event 2019

  Open Access Week

  maandag, oktober 21, 2019

  Open Science is een internationaal fenomeen dat ook binnen de Universiteit Maastricht steeds concreter vorm krijgt. Het heeft onder meer als doel dat wetenschap ‘zo open als mogelijk en zo gesloten als nodig’ wordt.

  Lees verder
 • RSC logo

  Tijdschriften van The Royal Society of Chemistry zijn weer toegankelijk

  maandag, augustus 19, 2019

  Studenten en medewerkers van Universiteit Maastricht en MUMC+ hebben weer toegang tot de artikelen in The Royal Society of Chemistry (RSC) tijdschriften. Het huidige abonnement loopt tot 2021.

  Lees verder
 • Elsevier logo

  Elsevier heeft het aantal tijdschriften waarin zonder kosten open access kan worden gepubliceerd aanzienlijk uitgebreid

  dinsdag, augustus 13, 2019

  Elsevier heeft het aantal hybride tijdschriften waarin onderzoekers van Universiteit Maastricht en MUMC+ open access kunnen publiceren zonder kosten (APC) uitgebreid tot 1650 titels. Onderzoekers kunnen nu tevens in 250 gouden open access tijdschriften van Elsevier publiceren zonder APC te betalen.

  Lees verder
 • Narcis screen dump

  NARCIS mijlpaal: meer dan 700.000 open access publicaties geregistreerd

  donderdag, augustus 1, 2019

  Het Nederlandse wetenschappelijke publicatieportaal NARCIS biedt nu toegang tot meer dan 700.000 open access publicaties van Nederlandse academici. Universiteit Maastricht is goed voor 15.228 open access publicaties.

  Lees verder
 • Elsevier logo

  Overeenkomst met Elsevier verlengd tot 2020

  maandag, juli 1, 2019

  Eind 2018, toen het 'huidige' contract met Elsevier eindigde, kwamen de VSNU en Elsevier overeen om de besprekingen over een nieuw contract voort te zetten terwijl de bestaande overeenkomsten werden gehandhaafd. Nu wordt het huidige contract met nog eens zes maanden verlengd om meer tijd voor de onderhandelingen te hebben.

  Lees verder
 • Henk van den Hoogen en Micah Vandegrift

  Micah Vandegrift: een Fullbright in Maastricht

  dinsdag, juni 25, 2019

  Micah Vandegrift woont en werkt in Raleigh, North Carolina. Hij bezocht de Universiteitsbibliotheek van Maastricht als "Fulbright-Schuman innovation fellow" waar hij vijf maanden verbleef. Zijn vrouw en twee jonge kinderen nam hij mee.

  Lees verder
 • gerjo kok

  “Goede review is en blijft belangrijk”

  donderdag, november 2, 2017

  “De vraag is of we zonder commerciële uitgevers kunnen. Misschien, maar dan moeten we een waterdicht systeem voor reviews neerzetten.”

  Lees verder