Open Science

Universiteiten en onderzoeksinstituten werken wereldwijd aan het realiseren van ‘Open Science; ook de Universiteit Maastricht (UM). De UM onderschrijft de principes van Open Science en biedt haar wetenschappers ondersteuning om deze grondbeginselen in de praktijk te brengen en wetenschap ‘zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig’ te maken. Zo versterken we de banden met onze omgeving, van regionaal tot internationaal niveau en van burgers tot professionals. Open Science kan eraan bijdragen dat wetenschap beter gezien wordt, in de breedste zin van het woord.

Open Science in Maastricht

Open Science at Maastricht University

Wat is Open Science precies?

Open Science is een nieuwe benadering van wetenschappelijk onderzoek. Het doel is samenwerking te versterken, zowel tussen onderzoekers onderling, als tussen andere partijen en wetenschappers. Het onderzoek wordt transparanter, controleerbaar, sneller, efficiënter, reproduceerbaar en duurzamer met Open Science. En het idee is dat maatschappelijke organisaties, patiëntenorganisaties, bedrijven en andere organisaties kunnen profiteren van laagdrempelige toegang tot wetenschappelijk onderzoek.

In het Open Science beleid van de UM zijn de volgende thema’s belangrijke speerpunten:

 • FAIR datagebruik: onderzoeksdata moeten indien mogelijk vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), combineerbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) zijn. In 2023 wil de UM volledig FAIR zijn.
 • Open Access: een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data. Niet de lezer, maar de auteur betaalt in dit model. In 2020 wil de UM dat alle publicaties ‘open access’ hebben.
 • Anders erkennen en waarderen van wetenschappers: momenteel worden wetenschappers veelal afgerekend op hun aantal wetenschappelijke publicaties en de onderzoeksbeurzen die ze verwerven. Open Science staat ook voor erkenning en waardering van andere zaken, zoals onderwijsactiviteiten, leiderschapskwaliteiten en maatschappelijke impact (lees hier meer over dit onderwerp). Een verandering in het systeem van erkennen en waarderen is belangrijk om de overgang naar Open Science te bewerkstelligen.

Onder de paraplu van Open Science vallen daarnaast ook zaken als:

 • Public engagement: het betrekken van de maatschappij bij het opstellen van onderzoeksvragen, het uitvoeren van onderzoek en het communiceren over de resultaten. Specifieke voorbeelden hiervan zijn citizen science, waarbij burgers actief deelnemen aan het verzamelen van data voor wetenschappelijk onderzoek (bv. de Nationale Tuinvogeltelling); en crowdsourcing, waarbij burgers actief zijn in het verwerken van onderzoeksdata (bv. via Zooniverse). 
 • Open Educational Resources (OER)
 • Open software/hardware: het toegankelijk maken van software code en/of documentatie over de ontwikkeling van hardware, zodat deze ook door andere onderzoekers gebruikt kan worden of verder ontwikkeld kan worden.

Open als het kan, gesloten als het moet
Nederlandse universiteiten en andere partijen steunen het Nationaal Plan Open Science, dat op verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgesteld. Het plan moet helpen het ambitieuze Nederlandse Open Science-beleid te realiseren.

 Download ook de UM Open Science policy (in het Engels)

Wat kunnen onderzoekers doen?

Open Science is vooral een kwestie van doen. Het kan in alle onderzoeksfasen worden toegepast (bv. open preregistratie in de voorbereidende fase, citizen science toepassen bij dataverzameling, open access publiceren na afronding van onderzoek). Onderzoekers die op weg geholpen willen worden, kunnen via onderstaande portals facultaire contactpersonen vinden die de weg kunnen wijzen.

De Research Data Management portal ondersteunt UM-onderzoekers bij het FAIR maken van hun data. Over Open Access publiceren is informatie te vinden op de Open Access-pagina van de Universiteitsbibliotheek. Het Maastricht Platform for Community-Engaged Research (MPCER) is gericht op het betrekken van de maatschappij bij onderzoek.

Voor algemene vragen of opmerkingen over Open Science, kun je contact opnemen met onze Open Science Librarian: Mariëlle Prevoo.

Wetenschappers willen niet alleen collega’s bereiken met hun onderzoek, maar bijvoorbeeld ook beleidsmakers of belangenorganisaties. Daarom is Open Science zo belangrijk. Als Rector Magnificus van deze universiteit steun ik deze beweging dan ook volledig, net als de wetenschappers die zich ervoor inzetten.
Prof. dr. Rianne Letschert

News

 • Universiteitsbibliotheek UM viert International Open Access Week 2021

  Vier de Internationale Open Access Week 2021 met de UB

  maandag, oktober 25, 2021

  International Open Access Week 2021 vindt plaats van 25-31 oktober. Dit jaar geven we extra aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, diensten en tips. We lanceren een nieuwe OA Journal Browser, een preprint gids en we organiseren drop-in sessies. Maar er is meer. Lees verder en ontdek zeven manieren om de Open Access Week 2021 samen met ons te vieren.

  Lees verder
 • Open Access APC arrangements and discounts

  Maak gebruik van de beschikbare Open Access APC-regelingen en kortingen voor je volgende artikel

  woensdag, augustus 4, 2021

  Gids met beschikbare Open Access APC regelingen en kortingen voor UM en MUMC+ auteurs. In deze gids een overzicht van de beschikbare kortingen en hoe je daar gebruik van maakt.

  Lees verder
 • Select the right journal for your paper

  10 selectiecriteria om rekening mee te houden bij het zoeken naar het juiste tijdschrift voor je artikel

  dinsdag, juli 6, 2021

  10 selectiecriteria om rekening mee te houden bij het selecteren van het juiste tijdschrift voor je artikel. Gebruik onze 10-stappengids om tijdschriften te vinden voor het indienen van je manuscript.

  Lees verder
 • Open Science Festival 2021

  Inspanningen van Egon Willighagen bekroond tijdens National Open Science Festival

  donderdag, februari 11, 2021

  De Open Initiatives Trophies zijn een erkenning voor teams of individuen die zich hebben ingespannen om Open Science te promoten bij hun collega's en in hun lokale gemeenschappen in Nederland. Als een van de ‘runner ups’ ontving Egon Willighagen - universitair docent bij NUTRIM - een trofee en 250 euro.

  Lees verder
 • Sleutels in verschillende kleuren

  Open Access bevordert impact wetenschappelijk onderzoek

  donderdag, februari 4, 2021 Lees verder
 • Open Science

  The Dutch Research Council (NWO) launches Open Science Fund

  woensdag, december 2, 2020

  The Dutch Research Council (NWO) has introduced a new funding instrument to stimulate Open Science. Eligible initiatives are in the broad field of Open Science; ways to publish more open access, to unlock and share data, or to bring about a cultural change within the organization to Open Science.

  Lees verder
 • VSNU - Elsevier deal

  Nederlandse onderzoeksinstellingen en Elsevier gaan nationale samenwerking aan

  woensdag, mei 20, 2020

  De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Elsevier een nationale samenwerking zijn aangegaan. Universiteit Maastricht en MUMC+ nemen deel in deze overeenkomst die loopt tot 2025.

  Lees verder
 • UM ondertekent DORA-verklaring

  vrijdag, oktober 25, 2019

  Rector Magnificus prof. dr. Rianne Letschert ondertekende vandaag, vrijdag 25 oktober, de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

  Lees verder
 • Gijs van Dijck

  De wijde wereld van het recht duiden met algoritmes

  dinsdag, oktober 22, 2019

  De pilot Web of Laws probeert tools te ontwikkelen die snel de relevante uitspraken filtert voor juristen. Met FAIR datagebruik en open science als belangrijke ankerpunten.

  Lees verder
 • UM Open Science Event 2019

  Open Access Week

  maandag, oktober 21, 2019

  Open Science is een internationaal fenomeen dat ook binnen de Universiteit Maastricht steeds concreter vorm krijgt. Het heeft onder meer als doel dat wetenschap ‘zo open als mogelijk en zo gesloten als nodig’ wordt.

  Lees verder