Jouw D&I visie voor de UM

UM Diversity & Inclusivity (D&I) grants

De UM Diversity and Inclusivity (D&I) Grants vormen een aanvulling op de bredere inspanningen van de UM op het gebied van D&I; de beurzen stimuleren innovatieve bottom-up-initiatieven op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Het College van Bestuur nodigt ieder jaar studenten, medewerkers en alumni uit om ideeën te vertalen in activiteiten, instrumenten en kleine onderzoeksprojecten die een duurzame impact zouden kunnen hebben, en bijdragen aan de UM als inclusieve organisatie.

We zijn heel blij met het enthousiasme en de geweldige ideeën die zijn voortgekomen uit de vorige rondes van de D&I Grants. De winnende voorstellen bestrijken een divers terrein, van body-positivity en waardering voor taaldiversiteit tot het bevorderen van een inclusief klimaat en de empowerment van ondervertegenwoordigde groepen. Op de pagina hieronder en via de link vind je een overzicht van alle winnaars tot nu toe (in het Engels).

Winaars 2023/24

D&I Grants - Waarom je moet indienen!

Drie voormalige winnaars van de D&I Grant vertellen (in het Engels) over hun ervaring, waarom ze de beurzen een goed initiatief vinden en wat ze hebben geleerd tijdens hun D&I Grant-project.

Projecten voor een inclusieve UM - 2022

Beurzen | Grants

Mitigating Gender Citation Bias in Academia

Een citatiegids voor inclusief onderzoek

Dit project is geïnspireerd op de UM Citation Guide, A Guide by FEM die een team van docenten onlangs verschenen. Onderzoek heeft de systematische undercitatie van werken van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen in verschillende onderzoeksgebieden aan het licht gebracht. Via de citatiegids kunnen lezers citatiepraktijken voor studenten en docenten ontdekken, en toegang krijgen tot verschillende bronnen die vrouwen en/of POC (People of Color) benadrukken.

Ons project is ingebed in de drie hoofdthema's van de diversiteits- en inclusiviteitsmissie van de UM: het versterken van diversiteitscompetenties, het bevorderen van culturele verandering, en het behouden van talent. Via de citatiegids streven we ernaar om deze gesprekken in de klas voort te zetten en docenten en studenten aan te moedigen om na te denken over hun citatiepraktijken.

Binnen het project zullen verschillende toolkits worden gebruikt om citatiebias in de klas te bespreken. Dit zal worden gedaan met de hulp van cursuscoördinatoren, docenten en studenten van verschillende faculteiten aan de Universiteit. Bovendien zullen pre-en-post toolkit-enquêtes worden gebruikt om diepere inzichten te verschaffen in het onderwerp. Ons doel is om een eerlijkere cultuur te bevorderen, en om een open discussie te voeren over deze moeilijke onderwerpen , zowel binnen de universiteit als buiten UM.

Het projectteam bestaat uit Sharon Anyango, Sally Wyatt, Lidwien Hollanders, Aurélie Carlier, Hang Nguyen en Federica Broggi. Voor meer informatie over het project, neem contact met ons op!

Mitigating gender citation bias in academia

P(ION)EERS

Een community van Eerste Generatie Studenten opbouwen bij UM

Studenten van de eerste generatie (FGS) zijn studenten wiens verzorger(s) geen voltooide HBO/universitaire opleiding hebben – deze studenten kunnen daarom als echte PIONIERS worden beschouwd. Eerder onderzoek binnen en buiten de Universiteit Maastricht heeft aangetoond dat FGS vaak tegen specifieke uitdagingen aanlopen. Drie terugkerende onderwerpen zijn dat FGS vaak een gebrek aan 1) praktische, 2) emotionele, en 3) financiële steun ervaren. Dergelijke uitdagingen beperken niet alleen het academisch potentieel van FGS, maar kunnen ook tot geestelijke gezondheidsproblemen leiden. FGS zijn zich bijvoorbeeld niet bewust van bepaalde kansen, en hebben vaak het gevoel dat ze niet thuishoren op een universiteit (laag zelfbeeld). Gelukkig zijn er al verschillende initiatieven om FGS financieel te ondersteunen. Met dit D&I project willen wij, als (voormalige) FGS, 1) een gemeenschap van FGS en eerste generatie medewerkers opbouwen, en 2) gemakkelijk vindbare informatie aanbieden, opgesteld voor en door FGS. Onze huidige plannen zijn gericht op het behouden van talent, maar zullen in de toekomst ook relevant zijn voor het aantrekken van talent. We streven naar een inclusieve omgeving voor FGS om vragen te kunnen stellen en hun gedachten/gevoelens te kunnen delen, in een offline setting (terugkerende bijeenkomsten) en/of een online setting (website). Bovendien kunnen FGS, door praktische informatie op één plek te verzamelen, leren hoe ze efficiënt in een academische omgeving kunnen navigeren. Ons geplande project biedt daardoor de broodnodige emotionele en praktische ondersteuning om ervoor te zorgen dat FGS de beste versie van zichzelf kunnen worden.

Teamleden (eerste rij van links naar rechts, tweede rij van links naar rechts): Shanice Janssens, Carla Haelermans, Alexander Louwes, Akudo McGee, Emi Vetter, Chloe Le

P(ION)EERS Team Picture

Embracing Neurodiversity: Let’s talk about Autism and AD(H)D

Een betere leeromgeving voor neurodivergente studenten

Dit project heeft tot doel om de UM tot een betere leeromgeving te maken voor neurodivergente studenten. In een recent onderzoek onder onze UM-gemeenschap gaven neurodivergente studenten, in het bijzonder studenten met Autisme en/of AD(H)D, aan dat ze zich vaak onbegrepen voelen en regelmatig hindernissen ervaren tijdens hun studie. Hoewel de UM al ondersteuning voor mensen met een handicap biedt, ontbreken voorlopig specifieke neurodivergente faciliteiten, ondanks het toenemende aantal neurodivergente studenten. Met dit project willen we bovengenoemde kloof overbruggen en een veilige ruimte creëren in de UM waar neurodivergente studenten hun behoeften kunnen uiten, passende hulp kunnen krijgen en zich begrepen voelen.

Als eerste stap zal een expertiseteam van student counsellors fungeren als contactpunt en uitgerust worden met de kennis en vaardigheden nodig om de neurodivergente studenten te ondersteunen. Daarnaast zullen focusgroepen opgezet worden om van de neurodivergente studenten zelf te leren. We gaan samen brainstormen over extra ondersteuning en/of faciliteiten die van pas kunnen komen tijdens het leerproces, zoals vaardigheidstrainingen of het aanleren van copingstrategieën. We hopen dat de neurodivergente studentengemeenschap zich gesterkt voelt om hun kennis en ervaring met ons te delen om zodoende de expertise te vergroten. Onze ambitie is om tastbare stappen te zetten naar een omgeving die alle neurologische diversiteit accepteert en waarin neurodivergentie niet langer als een belemmering voor academische prestaties voelt.

Heb je interesse in of vragen over dit project dan kun je per email contact opnemen.

Team Picture: Embracing Neurodiversity: Let’s talk about Autism and AD(H)D

Mental health issues: Opening up?

Geestelijke gezondheid bij UM

Een inclusieve universiteit heeft ondersteuning nodig voor alle studenten en medewerkers, ook voor mensen met psychische problemen. Veel UM community members ervaren psychische problemen, vooral in tijden van COVID-19. Het kan moeilijk zijn om over dergelijke kwesties te praten, omdat ze vaak worden gestigmatiseerd. Anderzijds belemmert het niet openstaan vaak ook de toegang tot de nodige ondersteuning. Dat gezegd hebbende, zijn wij als projectteam ook sterk van mening dat iedereen een keuze moet maken die past bij zijn behoeften en wensen.

Met ons project "Mental Health Problems: Opening Up?" willen we zowel studenten als medewerkers ondersteunen bij hun beslissing om psychische problemen te bespreken. Om dit doel te bereiken, ontwikkelen we een tool om hen te helpen een veilige keuze te maken die bij hen past en vervolgens aan de juiste en passende ondersteuning. Uiteindelijk draagt dit bij aan een meer inclusieve universiteit voor iedereen.

Volg ons op Instagram (@opening_up_um)

Team picture: Mental health issues: Opening up?

Studying Without Barriers

Wanneer elk woord telt

Een groot deel van het studeren is gericht op het lezen van inhoud, of het nu gaat om readings (e-books, artikelen) of andere materiaal (denk aan video's, presentaties of cursusboeken).

Wat we met deze project willen bereiken: 

 • Laten zien hoe de momenteel meest gebruikte systemen en tools aan de UM content aanbieden (embedded of als link naar meerdere content formats) in de context van waar ze gebruikt worden (tijdens colleges, tentamens, individuele studie). Denk aan (documenten aangeboden in) Canvas, TestVision, Zoom (videoconferencing tool) en content aangeboden in Bibliotheekdatabases
 • Criteria verzamelen/definiëren om de digitale toegankelijkheid van de aangeboden content in bovengenoemde systemen en tools te screenen
 • Literatuuronderzoek over het begrijpen van inhoud (als lezen moeilijk lijkt); wat werkt het beste?
 • Test of ingebouwde opties en extra tools zorgen voor digitale toegankelijkheid van de content: live voorleessessies met leerlingen met dyslexie of visuele beperking en live Zoomsessies met leerlingen met auditieve of visuele beperking
 • Co-creatiesessies met docenten waarin het gebruik van (tijdelijk) beschikbare tools in het kader van actuele cursussen wordt gecombineerd met het toewerken naar richtlijnen voor het kiezen, creëren en delen van content in combinatie met deze tools en het uitvoeren van betere online sessies.

Het team bestaat uit bibliotheekmedewerkers, Disability Support en M-BIC Language Lab.

Oproep tot actie:

 • Heeft u al keuzes gemaakt bij het selecteren van hulpmiddelen om het lezen te ondersteunen?
 • Ben of ken jij studenten die scenario's en tools willen testen?

Stuur ons dan een e-mail: g.lutgens@maastrichtuniversity.nl

Girl reading animation

WICKED

Een interfacultair congres over diversiteit & inclusiviteit

Interdisciplinariteit is de toekomst om complexe en moeilijk op-te-lossen problemen, in het Engels vaker aangeduid als Wicked Problems, op te kunnen lossen. We moeten verschillende disciplines overbruggen om ervoor te zorgen dat een diversiteit aan perspectieven vanuit deze disciplines wordt meegenomen. Daarom organiseren we “WICKED - The Interfaculty Conference”. We willen een platform en stem geven aan mensen die vaak geen stem hebben en ook hun ideeën mee te nemen. Met de door studenten geleide conferentie willen we ruimte maken voor gemarginaliseerde stemmen die vaak worden vergeten. Een diverse groep mensen (UM-studenten, UM-medewerkers van alle faculteiten en externe stakeholders) komt tijdens deze conferentiedag samen om te werken in interdisciplinaire teams, waarbij er aandacht is voor inclusiviteit en diversiteit.

De eendaagse conferentie omvat probleemoplossende sessies waarin de studentengroepen aan hun ingediende cases werken om de UM-omgeving te verbeteren op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Er zullen ook presentaties zijn van  gastsprekers van binnen en buiten de UM, zullen we zorgen voor een lunch, en sluiten we af met een slotceremonie waarin resultaten van de conferentie worden gepresenteerd en eventueel een netwerkavond activiteit in de vorm van een feest zal plaatsvinden. WICKED zal een geweldige kans zijn voor de 200 deelnemende studenten om belangrijke kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van interdisciplinariteit, inclusiviteit, teamwork en het omarmen van diversiteit.

Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar input van de UM-gemeenschap en willen studenten van alle UM-faculteiten aanmoedigen om bij deze conferentie betrokken te zijn. Heb je suggesties of ideeën, of wil je meedoen, neem dan contact met ons op via wicked@maastrichtuniversity.nl of volg ons op Instagram (@wickedum). 

WICKED team picture

Projecten voor meer diversiteit en een inclusievere UM - 2021

Beurzen | Grants

“Expats x Migranten”

Segregating the Migrant Community

Het project 'Segregating the Migrant Community' nodigt mensen uit om na te denken over en vraagtekens te zetten bij het onderscheid dat wordt gemaakt tussen migranten en expats. De term 'expat' is verstrengeld met aannames over privileges en klasse, terwijl 'migrant' op de een of andere manier iets minderwaardigs suggereert, ook al zijn zowel expats als migranten buitenlanders die naar een ander land zijn verhuisd in de hoop op een beter leven.

Voor dit project zullen 20 buitenlandse arbeidskrachten worden geselecteerd om te worden opgenomen in een virtuele en fysieke fototentoonstelling. De tentoonstelling zal laten zien dat mensen die zich identificeren als migranten en/of expats er misschien toch niet zo verschillend uitzien. Daarnaast zal er een panel worden georganiseerd over het thema migrantenidentiteit in Maastricht en daarbuiten. Tijdens het panel zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals: 1) de vraag of het onderscheid expat/migrant gerechtvaardigd is; 2) de vraag of het wegnemen van dit onderscheid invloed zal hebben op de acceptatie van de migrantengemeenschap als geheel; en 3) de rol van academici en universiteiten in dit verband.

Het doel van dit project is om een dialoog over deze belangrijke kwestie op gang te brengen en betere manieren te vinden om bij te dragen aan de inclusie en bescherming van de migrantengemeenschap in Maastricht. Het langetermijneffect van dit project is het wegnemen van obstakels die bijdragen tot het voortduren van deze, mogelijk willekeurige, sociaaleconomische segregatie. Tot slot kunnen de foto's voortdurend worden gebruikt als leermiddel aan de Universiteit Maastricht.

Het project wordt uitgevoerd door een divers team dat vijf UM-faculteiten representeert, in samenwerking Tetsuro Photography en het Expat Centre Maastricht Region.

 Website

Team picture Expats x Migrants

Toelatingsprocedures

Inclusiviteit en diversiteit van bacheloropleidingen

Deelname aan het hoger onderwijs maakt opwaartse mobiliteit mogelijk voor kansarme studenten. Hoewel het aantal inschrijvingen voor het tertiair onderwijs de afgelopen decennia is gestegen, heeft een toenemend aantal onderwijsinstellingen selectieprocedures ingevoerd. Onderzoek toont aan dat selectie nadelig kan zijn voor specifieke groepen, bijv. studenten met een kansarme achtergrond. Selectie vormt daarmee een bedreiging voor de diversiteit en inclusiviteit van opleidingen.

Het doel van dit project is na te gaan hoe de toelatingsprocedures van bacheloropleidingen zich verhouden tot de samenstelling van de studentenpopulatie in termen van inclusiviteit en diversiteit. Hiermee beoogt dit project ook de mogelijkheid te bevorderen voor het werven van (een diverse groep van) talentvolle studenten aan de UM.

Binnen het project worden kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken gecombineerd om diepgaand inzicht te geven in de selectieprocedures en de relatie daarvan met de diversiteit en inclusiviteit van de bacheloropleidingen van de UM. Om de resultaten in een breder perspectief te interpreteren, analyseren we registergegevens van het CBS om te beoordelen of selectie van belang is voor de samenstelling van de studentenpopulatie in bacheloropleidingen in heel Nederland.

Wil je meer weten over het project of ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van het projectteam, neem dan gerust contact met ons op!
Het projectteam bestaat uit Mélanie Monfrance, Melline Somers, Katharina Sicking en Sandro Esposito.

update_di_grant_winners_2021_admission_V1

Treat it Queer

Gezondheidsrecht en kwaliteitszorg voor de queer community

Treat it Queer - behandel het queer - is een UM-project dat focust op gezondheidsrecht, en dan voornamelijk betreffende de queer gemeenschap. Bij Treat it Queer geloven we dat queer personen veilige, uitgebreide, en kwaliteitsvolle gezondheidszorg verdienen die bovendien rekening houdt met hun unieke behoeftes, en die vrij is van vooroordelen en discriminatie.

We zijn een groep queer personen en bondgenoten uit de UM-gemeenschap die samenwerken om een inclusieve gemeenschap te creëren waarin diversiteit gezien, herkend en gewaardeerd wordt. Via trainingen en workshops willen we bewustzijn en begrip over ongelijkheid ten aanzien van gender- en seksueel diverse personen ondersteunen. Daarnaast willen we meer zichtbaarheid creëren voor de echte, dagelijkse ervaringen van queer personen in de klinische praktijk, het beleid, en het onderzoek.

Ons doel is om een intersectionele aanpak te hanteren, waarbij we de invloeden van verschillende assen van privilege en onderdrukking op ongelijkheid onderzoeken. We hechten veel belang aan het ontmantelen van machtsdynamieken op het vlak van o.a. gender, ras en klasse. Elk van onze evenementen zal rond een ander thema draaien, zoals bondgenootschap, gender-inclusieve taal in de gezondheidszorg, gender-nonconformiteit in reproductieve gezondheid, mentale gezondheidsnoden van de queer gemeenschap, en intersectionele onderzoeksmethoden.

 Website Instagram  Facebook  LinkedIn

Logo Treat it Queer project

Gratis menstruatieproducten bij de UM

Stop menstruatie-armoede

Ons initiatief is geïnspireerd op een nieuwe wetgeving in Schotland en een vergelijkbare ontwikkeling in Nieuw-Zeeland: het aanpakken van menstruatie-armoede. Onze pilot-study voorziet studenten en medewerkers van Universiteit Maastricht van gratis menstruatieproducten. Het doel van ons project is tweevoudig: het draagt bij aan een inclusieve omgeving op UM en daarnaast willen wij met dit project het onderwerp 'menstruatie' bespreekbaar maken en mensen ondersteunen die geen menstruatieproducten kunnen betalen. Menstruatieproducten zijn een basisvoorziening en een noodzaak, daarom vinden wij dat het nodig is om deze gratis beschikbaar te maken bij de UM.

Door de D&I grant kunnen wij een eenjarige pilot-study uitvoeren. Dit betekent dat wij gratis menstruatieproducten beschikbaar stellen in geselecteerde toiletten op verschillende UM locaties. Een groot probleem is dat rondom menstruatie nog altijd een taboesfeer hangt. Menstruatie wordt gezien als schaamtevol, vies en aversief. Ons initiatief doorbreekt de stilte rondom dit taboe door het organiseren van een educatieve campagne over menstruatie en de stigma's eromheen. Wij gaan dit bijvoorbeeld doen door workshops en discussiegroepen te organiseren. De voorziening van gratis menstruatieproducten zal zorgvuldig gemonitord worden en het doel is om uiteindelijk overal gratis menstruatieproducten beschikbaar te maken binnen UM.

Wij vertegenwoordigen de studenten organisatie Feminists of Maastricht. In samenwerking met medewerkers Julia en Pieter en UM facilitair manager Roy, kijken wij uit naar de taak die voor ons ligt en zijn wij ervan overtuigd dat gratis menstruatieproducten op UM een stap dichterbij een inclusievere universiteit is.

  Website   Instagram

Team pictures Free menstrual products

SLIM: Studie Loket en Informatiepunt Maastricht

Studeren zonder (langdurig) armoede is mogelijk!

SLIM, Studie Loket en Informatiepunt Maastricht, is een informatieloket gelegen in de wijk Pottenberg. Bij SLIM kunnen UM studenten met laag inkomen en bewoners van Pottenberg met een laag inkomen en een studiewens terecht. Cliënten kunnen bij SLIM onafhankelijke informatie, begeleiding en advies vragen over hun financiële situatie met als doelstelling om studeren financieel en praktisch mogelijk te maken zonder (langdurige) armoede. SLIM adviseert hiervoor over zowel door de staat en gemeente opgestelde regelingen als voorzieningen uit lokale burgerinitiatieven, fondsen en stichtingen, om non-gebruik van voorzieningen terug te dringen.

SLIM is belangrijk omdat uit onderzoek gebleken is dat 31% van de studenten financiële zorgen heeft en in Pottenberg alleen heeft 46% van de inwoners géén startkwalificatie. Financiële zorgen en tekortkomingen kunnen leiden tot stress, depressieve gevoelens, sociale uitsluiting, verminderde studieprestaties en vroegtijdig schoolverlaten. Vooral wanneer hulp (te) laat komt. De weg naar de juiste hulp is vaak een doolhof, moeilijk bereikbaar en duurt lang. Kortom: Een veel te hoge drempel voor de mensen die de hulp juist nodig hebben.

SLIM is van mening dat iedereen recht heeft op de mogelijkheid tot studeren zonder (langdurige) armoede. Daarom zet SLIM zich in om enerzijds studenten te ondersteunen bij hun financiële zorgen of tekortkomingen en stimuleert anderzijds burgers om te gaan studeren met de juiste ondersteuning. Zodat iedereen een diploma kan behalen onder menselijke omstandigheden. Want studeren zonder (langdurige) armoede is mogelijk!

  Website   Facebook

Picture Kim Thieme SLIM project

Data wetenschappers MINDSETS

UM Podcast

De Data Scientist MINDSETS podcast heft als doel om de zeven kernwaarden binnen de UM data Science gemeenschap uit te dragen: Multidisciplinary perspectives, INclusion, Diversity, Social justice, Equity, Trust, en Societal well-being.

De visie van Data Scientist MINDSETS is het bevorderen van de zichtbaarheid, werving en/of behoud van traditionele minderheidsgroepen, gemarginaliseerde en ondervertegenwoordigde groepen in de datawetenschap, hetzij op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie of overtuiging, bekwaamheid, land van oorsprong en aanvullende individuele kenmerken.

We streven naar:

 • de loopbaantrajecten en profielen van datawetenschappers uit de hele UM-gemeenschap bevatten
 • het bevorderen van de beginselen van rechtvaardigheid, gelijkheid, diversiteit en inclusie in alle aspecten van datawetenschap
 • het bewustzijn te vergroten van de breedte en diepte van dit interdisciplinaire veld
 • studenten te inspireren om te onderzoeken hoe data science hun werk/studie kan verbeteren
 • vergroten van de kennis en het bewustzijn van de belangrijkste principes en competenties van data science
 • het bewustzijn te vergroten van de noodzaak van verantwoorde DS, verklaarbare kunstmatige intelligentie, ethische en juridische aspecten van datawetenschap en Findable Accessible Interoperable and Reusable (FAIR) datagebruik.

Onze podcastafleveringen gaan over UM-gastfuncties, trends in datawetenschappelijk onderzoek, rondetafelgesprekken, verslaggeving en/of live-opnames van UM-evenementen met betrekking tot datawetenschap. We zullen ook een virtuele community creëren voor data science-enthousiasten en vrienden van data science om de dialoog tussen afleveringen gaande te houden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chang Sun of Tiffany Leung.

 Website  Instagram  Twitter

team picture MINDSETS

Dat je geen Einstein bent

Hoogbegaafdheid en bevorderen van inclusie

Hoogbegaafdheid gaat niet alleen over het zijn van een ‘Einstein’ en het hebben van een IQ hoger dan 130. Bij studenten en docenten bestaan er veel vooroordelen over hoogbegaafdheid en ondanks dat de hoogste concentratie van hoogbegaafde studenten te vinden is op de universiteit (10-15% van de studenten is hoogbegaafd), ontbreekt kennis en begeleiding voor deze studenten vaak.

Het stereotype beeld dat veel mensen hebben bij bovengemiddeld intelligente mensen is dat ze succesvol en gelukkig zijn zonder dat ze daarbij hulp nodig hebben. In tegenstelling tot dit beeld blijkt dat juist deze mensen vaak te maken hebben met twijfel, angst, depressie en eenzaamheid. Voor veel hoogbegaafde studenten is studeren aan de universiteit, zeker in het begin, een worsteling: ze gaan twijfelen aan hun intelligentie en hun identiteit. Hoogbegaafdheid gaat dus zeker niet alleen over cognitieve capaciteiten, maar het gaat ook over kenmerken zoals sensitiviteit, creativiteit, twijfel en perfectionisme.

Ondanks dat hoogbegaafden vaak problemen ondervinden die lijken op de problemen die andere studenten ook tegenkomen, brengen bovengenoemde kenmerken extra lagen van complexiteit aan in deze problemen. Hun persoonlijke welzijn en academische prestaties kunnen hierdoor in het gedrang komen. Door zowel studenten als docenten (bijv. tutoren en mentoren) inzicht te geven in deze extra lagen, kunnen deze studenten leren hoe ze kunnen floreren in hun (academische) leven.

De lange termijn doelen van dit project zijn om:

 1. Hoogbegaafde studenten een groter gevoel van inclusie te geven door meer aandacht aan dit onderwerp te schenken voor zowel studenten als docenten en om
 2. Individuele (veer)kracht en (academische) prestaties te verbeteren door hoogbegaafde studenten te ondersteunen en te begeleiden in de ontwikkeling van hun talenten zodat ze deze ten volste kunnen benutten.

Ons team bestaat uit drs. Anke Smeenk, student adviseur FHML, Maartje Cox, student ba Biomedical Sciences, en Melanie Hermans, student ba Biomedical Sciences/Gezondheidswetenschappen.

 Instagram

Team picture Not being Einstein D&I

Visies voor een diverse en inclusieve UM - 2020

Beurzen

All for One & One for All

How to stimulate more inclusive research

Participation in scientific research can be difficult or impossible for some groups in our society. As long as certain groups are excluded from research, we will not have a complete understanding of that which we are studying and the societal relevance of research is reduced. This project aims to increase awareness about this topic and gives us the possibility to investigate and disseminate best practices of inclusive research methods. 

In the first part of this project, we will conduct a survey among UM research staff to collect information about which barriers and facilitators are experienced. In the second phase, we will collect best practices of inclusive research methods. In the third phase, we will share the results widely and organize an UM-wide symposium about inclusivity in research. We hope to stimulate critical reflections on current practices, stimulate discussions about challenges and exchange practical, evidence-based steps to overcome them.

This project is a joint collaboration between colleagues from the Faculty of Health, Medicine & Life Sciences (Latifa Abidi, Gera Nagelhout, Hans Bosma, Julia van Koeveringe, Nikita Poole) Faculty of Psychology & Neuroscience (Jessica Alleva), the Faculty of Arts & Social Sciences (Anna-Lena Hoh, Mareike Smolka), ‘Maastricht voor Iedereen’ (Brigitte van Lierop) and IVO Research Institute.

 

Latifa Abidi and Gera Nagelhout

Diversifying Course Materials

Bringing diversity to the classroom

The body of students and staff at Maastricht University is extremely diverse. However, diversity is rarely at the forefront of course materials. Diversifying our course materials will show our students and teaching staff that Maastricht University not only values diversity, but also strives to make it a central aspect of the teaching and learning process.

This project aims to develop a tool that will give Course Coordinators guidelines and examples on how to make their courses more inclusive and diverse. So that every student and staff member – regardless of their characteristics – feels welcome at Maastricht University and represented in their educational materials.

Our project will consist of 4 phases. In the 1st phase, we will be gathering and analyzing quantitative data concerning the current diversity within course materials. The 2nd phase will consist of qualitative data regarding the current situation and possible changes for the future. In phase 3 these data and ideas will be presented within a tool with guidelines and examples for course coordinators. Phase 4 will be the introduction of this tool within our University, paying special attention to the awareness of the tool among course coordinators.

We are proud to have the opportunity to start this project and hope to bring the issue of diversity to the forefront of the minds of staff and students and provide staff with clear guidance on how to address this.

This project is a joint collaboration between staff and students from the Faculty of Psychology & Neuroscience (Gina van Rossum), Faculty of Arts and Social Sciences (Michele Dalla Rosa), Maastricht Science Programme (Chris Pawley), and University College Maastricht (Aincre Maame-Fosua Evans).

Gina van Rossum et al

Feeling Like I’m Faking It

Impostor syndrome among PhD students

Impostor Syndrome is defined as ‘the persistent inability to believe that one's success is deserved or legitimately achieved because of one's own competence, despite objective evidence to the contrary’. Impostor Syndrome is more pronounced among women and members from underrepresented groups (related to e.g. ethnicity, sexual identity, gender identity, or socioeconomic position), and it negatively affects (academic) performance and self-esteem. Further, experiencing Impostor Syndrome increases the likelihood of burnout and mental distress, and may cause individuals to drop out of their pursuit to a PhD degree.

In line with the D&I policy of UM, the ultimate goal of this project is to increase feelings of belonging and inclusion among individuals most at risk for suffering from imposterism, as well as stimulate a positive academic identity and increase their well-being. To this end, we plan to 1) increase our knowledge of the antecedents of impostor syndrome among PhD students across faculties, and 2) pilot-test a micro-intervention (a.k.a. workshop) aimed at reducing imposterism and simultaneously enhancing individual empowerment, hope, optimism, efficacy, and resilience.

Our team consists of dr. Karlijn Massar and dr. Sarah Stutterheim – assistant professors, department of Work & Social Psychology – and two enthusiastic students, Nacho Harutyunyan (Ba Psychology) and Anna Wittich (Ma Human Decision Science).

 

Karlijn Massar et al

Join an Iftar 2021

Dissolving division lines within the community

The Refugee Project Maastricht (RPM) and the Muslim Student Association Nour (MSA Nour) invite you to join an Iftar during Ramadan 2021. Experiencing an Islamic tradition together creates a sense of community among those who are familiar with the traditions and those who are not. Therefore, you do not need to be Muslim or have much background on Islamic traditions; everybody is invited. 

By interacting with each other through shared food and laughter, we can learn from each other and make an important step towards inclusion and mutual understanding. In the long term, it can contribute to alter the perception of the “Maastricht community”: division lines between the student population and other groups constituting Maastricht’s society could start to dissolve. Having an Iftar together could be a first step in this process. This event will help to spread awareness of Islamic traditions and enable different groups of society to interact.

Thus, a forum for inter-cultural and inter-religious dialogue will be created. RPM and MSA Nour believe that experiencing this form of dialogue through a shared Iftar will have a lasting impact on all participants.

RPM and MSA Nour

Implementing an evidence-based sexual assault resistance programme

An inclusive university is a safe university

Sexual assault (that is, penetrative and non-penetrative sexual contact, often obtained by threat, coercion, incapacitation, or lack of affirmative consent) has become an important topic at universities around the world. Research by Rutgers shows the urgency of engaging with this subject at UM: 1 in 5 young, university-aged women in the Netherlands have experienced sexual assault (de Graaf & Wijsen, 2017). One of the ways sexual assault can be decreased is through effective prevention measures. In February 2020, an evidence-based training called the Enhanced Assess, Acknowledge, Act (EAAA) programme was piloted at University College Maastricht. EAAA is a highly interactive course taught by peer students which goes beyond the traditional self-defense course by allowing participants to assess risk based on evidence, discuss common barriers to resistance, practice responding to coercive strategies, and explore personal relationship and sexual values. The pilot was received well by participants, most of whom would strongly recommend the course to a fellow student.  

This D&I grant gives us the possibility to continue to implement EAAA for the wider UM community for the coming two years with the hope of it becoming a sustainable aspect of UM’s prevention activities. 

This project is a joint collaboration between students and colleagues from the Faculty of Science and Engineering (Cecilia Marziali, Bella Rix, Gesa Lange, Alice Wellum), and students and colleagues from the Faculty of Psychology and Neuroscience (Esmee Halmans, Elizabeth Adams, Petra Hurks).

 

EAAA team D&I Grant 2020