Onderzoek diensten en faciliteiten

Een randvoorwaarde voor het realiseren van het onderzoekprogramma FHML is de infrastructuur voor het onderzoek. De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) biedt innovatieve en goed functionerende centrale onderzoeksfaciliteiten.

Centrale Onderzoeksvoorzieningen

Naast de facultaire diensten kent de FHML een aantal zogeheten centrale onderzoeksvoorzieningen:

Centrale diensten

Medewerkers kunnen ook gebruik maken van de verschillende centrale diensten c.q. servicecentra van de Universiteit Maastricht. De activiteiten van het kenniscentrum voor contractonderzoek UM (bedrijfsvoering, training en coaching en advisering over subsidies, intellectueel eigendom (IPR), spin-offs,  en juridische, financiële, fiscale en administratieve zaken), zijn grotendeels gepositioneerd binnen de FHML.