Maastrichtse Fiscale Symposia

Ieder najaar organiseert de capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Belastingdienst in Limburg een symposium dat handelt over een belangrijk thema op het werkterrein van de fiscale praktijk.

Symposium

Het symposium vindt in de regel plaats op de eerste vrijdag van november. Het 28e symposium met als thema “de onzakelijke lening” zal plaatsvinden op vrijdag 2 november 2018.

Meer informatie en inschrijving

Doelgroep

De doelgroep van de symposia bestaat onder meer uit belastingadviseurs, ambtenaren van de belastingdienst, leden van de rechterlijke macht, accountants, advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen en masterstudenten.

Overige Symposia

Naast onze succesvolle symposiumreeks organiseren de capaciteitsgroep en het Maastricht Centre for Taxation nog andere jaarlijks terugkerende conferenties en symposia. Een greep uit ons aanbod:

 het Pensioenseminar 
 de Global Tax Policy Conference 
 de seminarreeks Formeel belastingrecht 

Verder worden er naar aanleiding van specifieke onderzoeksthema’s nog aparte bijeenkomsten georganiseerd