Procedures

Handelingen met ioniserende straling binnen het kader van de Complexvergunning Randwyck dienen zo veel mogelijk gestandaardiseerd plaats te vinden met het oog op de veiligheid van de werknemer, de patiënt en het proefdier. Een belangrijke manier om dit te bewerkstelligen is door gebruik te maken van vaste procedures, die schriftelijk zijn vastgelegd.