Organisatie

De Universiteit Maastricht (UM) bestaat uit zes faculteiten en vijf servicecentra, en wordt als geheel bestuurd door het College van Bestuur. De servicecentra leveren (ondersteunende) diensten aan de overige onderdelen binnen de organisatie. Het Maastricht University Office (MUO) adviseert en ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten en servicecentra van de UM. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit. De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan. In het Lokaal Overleg overleggen werkgever (College van Bestuur) en werknemers over zaken als arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van medewerkers.

Organigram UM