Moot courts, pleitwedstrijden & legal clinics

Moot courts en pleitwedstrijden
Studententeams van de Maastrichtse rechtenfaculteit hebben een aanzienlijke reputatie opgebouwd binnen het circuit van de (inter)nationale pleitwedstrijden (zgn. moot court competitions). Zo won het Maastrichtse team in 2018 voor de tweede keer de eerste prijs tijdens de Nuremberg Moot Court on International Criminal Law en een aantal jaren achter elkaar de eerste prijs bij de European Law Moot Court competition (EMLC). In 2018 behaalden onze studenten ook de tweede plaats tijdens de prestigieuze bestuursrechterlijke VAR-pleitwedstrijd.

Onze Maastrichtse teams zijn verder in zowel binnen- als buitenland succesvol bij deelname aan verschillende andere pleitwedstrijden, zoals de René Cassin Moot Court Competition en de Philip Jessup International Law Moot Court Competition. In deze pleitwedstrijden laat Maastricht universiteiten als die van Harvard, New York en Parijs steevast achter zich.

Voor meer informatie over de Nederlandtalige pleitwedstrijden, klik hier of ga naar het submenu aan de linkerkant van deze pagina.

De informatie over Engeltalige, Franstalige, tweetalige moot court competitions en legal clinics is alleen in het Engels beschikbaar via de volgende quicklinks:

Deelname aan pleitwedstrijden, moot courts en legal clinics is extracurriculair. Er worden geen credits voor toegekend binnen het programma

Deelname is afhankelijk van diverse factoren. Kijk voor meer informatie over aanmelden, deadlines etc. op het Student Portal

Nieuws

  • Groot succes voor onze faculteit in de VAR-pleitwedstrijd!

  • Op 15 juli 2022 vond de finale van de Nuremberg Moot Court 2022 plaats. Net als vorig jaar werd de competitie online gehouden vanwege de Corona pandemie. In de finale won het Maastrichtse team, bestaande uit Dylan Jesse Andrian, Ekaterina Fakirova, Fikri Fahmi Faruqi en Nicole Binder (begeleid door...

  • Van 19 tot en met 23 april vond de internationale finale van de International Client Consultation Competition plaats, georganiseerd door Swansea University in Cardiff, Wales. Helaas was de competitie helemaal online. Maar het Nederlandse team, bestaande uit eerstejaars (!!!) European Law School...

More news items